شپاکسا – پاکسان

شپاکسا در نزدیکی حمایت معتبر خود قرار دارد و انتظار افزایش تقاضا و هدف قیمتی ۶۷۵ تومان را در مرحله اول داریم. تاریخ: ۹۶/۰۳/۱۶ کانال…

ادامه مطلب