پتروشيمي فناوران (شفن)

Posted Leave a commentPosted in صفحه اول

پتروشيمي فناوران (شفن) #شفن شرکت پتروشیمی فناوران در گزارش ماهانه فروردین ۸۱ هزار تن متانول را با نرخ ۲۰٫۶میلیون ريال فروخته است. نرخ فروش متانول درب کارخانه در ایران ۱۶٫۲میلیون ريال بوده و نرخ جهانی متانول عمدتا رقمی بین ۳۷۰ – ۳۹۰ بوده است لذا نرخ فروش شرکت در فروردین […]

سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران)

Posted Leave a commentPosted in صفحه اول

سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران) #گوهران شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد که سال مالی آن منتهی به آذر ماه است، توانست در سال مالی منتهی به آذر ۹۵ سود هر سهم را به ۴۹۶ ريال برساند که البته آزادسازی ذخائر یکی از علل این سود با اهمیت است.