گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به هفته سوم اسفند ماه ۹۶

Posted Leave a commentPosted in سبد پیشنهادی هفتگی, صفحه اول

گزارش هفتگی بازار بورس : در اولین روز هفته نماد تازه وارد شفا در همان اولین روز حضورش در بورس با عرضه صف خرید متعادل شد. اکثر تحلیلگران بازار سرمایه این عرضه اولیه را گران می دانستند و اعتقاد داشتند که این سهم بالاتر از NAV به بازار عرضه شد.

گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به هفته اول اسفند ماه ۹۶

Posted Leave a commentPosted in سبد پیشنهادی هفتگی, صفحه اول

در شروع بازار این هفته، صف خرید سهم‌های گروه خودرویی علی الخصوص همچون، خکاوه، خوساز، خرینگ و ختوقا خودنمایی می‌کرد و این روند مثبت در گروه خودرویی تا آخر هفته ادامه داشت.

تحلیلل تکنیکال شاخص کل

سبد پیشنهادی هفته دوم شهریور ماه ۱۳۹۶

Posted Leave a commentPosted in سبد پیشنهادی هفتگی

شاخص کل در هفته گذشته با ۸۲۵۴۲ واحد کار خود را آغاز کرد و در روز چهارشنبه در رقم ۸۳۲۷۳ واحد به کار خود پایان داد . سبد پیشنهادی هفته دوم شهریور ماه ۱۳۹۶ شاخص هموزن نیز هفته را با ۱۷۷۳۳ واحد آغاز کرد و با ۱۷۸۹۵ واحد در روز چهارشنبه […]

سبد پیشنهادی هفته اول شهریور ماه ۱۳۹۶

Posted Leave a commentPosted in سبد پیشنهادی هفتگی

تحلیل هفتگی بازار – شاخص کل در هفته گدشته و در روز شنبه کار خود را با ۸۱۷۴۲ واحد آغاز کرد و در روز چهارشنبه در عدد ۸۲۵۴۱ واحد به کار خود پایان داد .  شاخص کل سقف تاریخی ۸۹۵۰۰ واحد را پیش رو دارد و در اولین گام با […]

سبد پیشنهادی هفته پایانی مرداد ماه ۱۳۹۶

Posted Leave a commentPosted in سبد پیشنهادی هفتگی

در هفته گذشته شاخص کل کار خود را با ۸۱۵۷۹ واحد شروع کرد و در پایان هفته به رقم ۸۱۷۴۱ رسید و سقف قبلی خود که مربوط به ۱۴ فروردین ۱۳۹۵ بود را شکست . سبد پیشنهادی هفته پایانی مرداد ماه ۱۳۹۶ سقف بعدی که شاخص کل در مقابل خود دارد […]

امروز سهم چی بخرم

سبد پیشنهادی هفته چهارم مرداد ماه ۱۳۹۶

Posted Leave a commentPosted in سبد پیشنهادی هفتگی

شاخص کل در هفته گذشته و در روز شنبه با رقم  ۸۱۲۶۵ کار خود را آغار کرد و در روز چهارشنبه در رقم ۸۱۵۷۹ واحد به کار خود پایان داد . شاخص هموزن نیز با ۱۷۷۰۰ واحد هفته را آغاز کرد و با ۱۷۸۱۵ واحد هفته را به پایان رساند […]

شاخص کل

سبد پیشنهادی هفته سوم مرداد ماه ۱۳۹۶

Posted Leave a commentPosted in سبد پیشنهادی هفتگی

سبد پیشنهادی هفته سوم مرداد ماه  : شاخص کل در هفته گذشته با رقم ۸۱۵۱۹ واحد کار خود را آغاز کرد و در در رقم ۸۱۲۶۵ به کار خود پایان داد . شاخص هم وزن نیز در رقم ۱۷۸۱۹ کار خود را آغاز کزد و در رقم  ۱۷۸۱۵ به کار خود […]

بررسی بازار

سبد پیشنهادی هفته دوم مرداد ماه ۱۳۹۶

Posted Leave a commentPosted in سبد پیشنهادی هفتگی

بر طبق انتظار و همانطور که در هفته های گدشته اشاره شد ، شاخص کل در طی دو هفته گذشته در یک روند صعودی قرار دارد .سبد پیشنهادی هفته دوم مرداد ماه ۱۳۹۶ سبد پیشنهادی هفته دوم مرداد ماه ۱۳۹۶ سبد پیشنهادی هفته دوم مرداد ماه ۱۳۹۶ سبد پیشنهادی هفته دوم مرداد ماه […]

سبد پیشنهادی هفته اول مرداد ماه ۹۶

Posted Leave a commentPosted in سبد پیشنهادی هفتگی

شاخص کل در هفته جاری با ۷۹۵۰۹ واحد کار خود را آغاز کرد و با واحد ۶۵۳ واحد افزایش در رقم ۸۰۱۶۲ واحد به کار خود پایان داد . روز چهارشنبه شاخص کل ۴۷۲ واحد رشد داشت و  توانست دوباره به بالای ۸۰۰۰۰ واحد برسد . شاخص هموزن نیز در هفته […]

www.kargozari.org

سبد پیشنهادی هفته چهارم تیر ماه ۹۶

Posted Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده, سبد پیشنهادی هفتگی

همانطور که در هفته های  گذشته گفته شد ،بازار انتظار ما را برآورده کرد و  شاهد رشد خوبی بود و در روند متعادل و صعودی قرار گرفته است . در هفته گذشته شاخص کل با ۷۸۷۰۰ واحد کار خود را آغاز کرد و با ۷۹۵۱۰ واحد به کار خود پایان […]