س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو)

Posted Leave a commentPosted in صفحه اول

س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو) #تاپیکو هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تامین که در آخرین گزارش ها سود هر سهم را ۲۴۶ريال اعلام کرده بود آنرا به ۲۰۰ ريال کاهش داد. سود ۲۴۶ ريالی از چه محلی تامین شده بود؟ ۱) سود حاصل از دریافت DPS […]