درخواست ها

در این قسمت کاربر قابلیت رویت درخواست های مختلف، مربوط به پرداخت الکترونیکی، درخواست پرداخت وجه، درخواست برداشت وجه و درخواست اعتبار را دارا می‌باشد. با کلیک بر روی منوی درخواست ها پنجره ای باز می‌شود، در این پنجره کاربر می‌تواند درخواست های مختلفی را مشاهده نماید که با کلیک بر روی هر یک از این درخواست ها، عملیات مشخص شده ای را انجام می‌دهد.

پرداخت الکترونیکی:
با کلیک بر روی  این قسمت، پنجره پرداخت الکترونیکی باز می‌شود، کاربر می‌تواند با وارد نمودن مبلغ مدنظر، درگاه و نوع حساب بر روی دکمه ثبت، کلیک نماید، تا وارد مراحل پرداخت اینترنتی شود، در غیر این صورت کاربر می‌تواند بر روی دکمه انصراف کلیک نموده و به صفحه اصلی باز گردد.

 

اعلامیه واریز وجه:
هنگامی که کاربر به صورت اینترنتی و یا از طریق تلفن بانک و یا از طریق حضوری در بانک، مبلغی را به حساب کارگزاری واریز نموده، برای شارژ حساب کاربری خود می‌بایست بر روی درخواست پرداخت وجه در سامانه آنلاین کلیک نمایید تا مبلغ واریزی شما، از سمت  واحد مالی کارگزاری کنترل و تایید شود. به محض تایید از سمت واحد مالی، حساب کاربری شما به اندازه مبلغ واریزی شارژ می گردد. با کلیک بر روی درخواست پرداخت وجه، پنجره ای جهت وارد نمودن اطلاعات بانکی مطابق شکل ذیل ظاهر خواهد شد.

 

درخواست پرداخت وجه:
هنگامی که کاربر درخواست برداشت وجه از حساب کاربری خود را داشته باشد، در صورت موجود بودن مبلغ قابل برداشت متناسب با درخواست، کاربر می‌تواند بر روی گزینه بر‌داشت وجه کلیک نماید، با کلیک بر روی این گزینه پنجره ای مطابق شکل ذیل ظاهر خواهد شد.

 

درخواست اعتبار:
در زمانی که کاربر نیاز به اعتبار از سمت کارگزاری دارد می‌تواند با ثبت درخواست اعتبار مبلغ مورد نیاز را مطرح ‌نماید، باکلیک بر روی گزینه درخواست اعتبار، منوی درخواست ها مطابق شکل ذیل در پنجره ای نمایان خواهد شد. با وارد کردن مبلغ درخواستی بر روی دکمه ثبت، کلیک کرده و درخواست کاربر به واحد مالی ارسال می‌گردد.