دسانکو  –  داروسازي سبحان انكولوژي

سهم در محدوده کف سالیانه خود قرار دارد ، حمایت شده و دارای واگرایی مثبت می باشد. انتظار می رود که سهم تا محدوده ۳۰۸ تومان رشد کرده و در صورت افزایش تقاضا هدف بعدی سهم ۳۳۵ تومان می باشد

تاریخ: ۹۵/۱۲/۲۵

لینک کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse

http://go1.irfarabi.com/%d9%88%d9%84%d8%b3%d8%a7%d9%be%d8%a7/