خرینگ

#خرینگ در ابان و اذر یکی از بهترین فروش ها را داشت
سهمی که در شهریور ۷۱۲ میلیارد ریالدر آغاز ۳ ماهه سوم مهر با ۷۴۰ میلیارد ریال آغاز کرده است و ابان ۱۰۲۶ میلیارد ریال و اذر هم ۹۹۹ میلیارد ریال فروش داشته
۹ماهه ۶۳۲۰ میلیارد ریال فروش زد . مدت مشابه قبل این عدد ۱۹۴۹ میلیارد ریال بوده است.

شاوان

#شاوان جز سهم هایی بود که در حسابرسی شده ۶ ماهه رشد خوبی داشت با سود ۳۰۳۰ ریالی در حسابرسی نشده مواجه بود که به ۳۸۹۷ ریال در حسابرسی شده رسیده است.

غشصفا

#غشصفا در ۳ ماه اخیر عالی بوده و اذر فروش ۱۵۶۵ میلیارد ریال بود و ابان ۹۶۵ و مهر با یک فروش خوب ۱۰۹۲ میلیارد ریال فروش زد و پیشرفت خوبی داشته جمعا۹ ماهه به ۹۲۷۵ میلیارد ریال فروش رسیده
مدت مشابه قبل ۶۲۷۰ میلیارد ریال بود

ثالوند

#ثالوند در اذر ۳۶ میلیارد ریال درامد داشته و به جمع ۹۴ میلیارد ریالی رسیده است
در توضیح امده است به اطلاع کليه سهامداران و سرمايه گذاران محترم مي رساند آخرين پرداخت صندوق سرمايه¬گذاري زمين و ساختمان مسکن شمالغرب به مبلغ ۴٫۸۰۸ ريال (خالص ارزش هر واحد سرمايه¬گذاري) به ازاي هر واحد سرمايه¬گذاري در تاريخ ۳۰/۰۹/۹۹ صورت گرفته است که با توجه به تعداد واحدهاي تحت تملک، سهام اين شرکت مبلغ ۲۱,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ريال مي¬باشد که پس از کسر بهاي تمام شده سرمايه¬گذاري به مبلغ ۸۲۳,۴۲۶,۸۸۵ريال، سود خالص شرکت از اين پرداخت مبلغ ۲۰,۶۹۲,۳۷۳,۱۱۵ ريال مي باشد. شايان ذکر است با عنايت به پرداخت صورت گرفته و براساس مفاد اساسنامه صندوق سرمايه¬گذاري مزبور، واحدهاي سرمايه¬گذاري ابطال گرديد.

بتا سهم

#کدال_نگر

خرینگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *