خفنر

#خفنر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-216 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۴۶۷,۹۳۸ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۱۵۹,۸۴۰ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۶۹۱۹۰۲ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

کویر

#کویر را با هم مرور کنیم سهمی که
در دی با افت به ۸۸۳۶ میلیارد ریال رسید و نرخ صادرات ۱۱۲,۲۸۲ ریال بود
در بهمن باردیگر کمی افت کرد و ۷۷۸۸ میلیارد ریال فروش زد نرخ فروش هم ۱۱۶,۲۳۵ ریال بود در اسفند ۷۵۷۰ میلیارد ریال شده و نرخ صادرات ۱۲۱,۲۹۲ ریال بوده جمع فروش ۱۲ماهه ۷۹۸۶۶ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۲۴۹۰ میلیارد ریال بوده است.

جم پیلن

#جم_پیلن دی بسیار خوبی داشت و ۹۱۹۳ میلیارد ریال فروش زد . نرخ فروش نیز ۳۳۲,۸۳۲,۰۹۰ ریال بود در بهمن کمی افت کرد و ۶۶۸۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۱۵,۲۲۳,۹۳۳ ریال است
در اسفند این عدد با رشدی خوب ۸۸۰۳ میلیارد ریال شد و نرخ فروش ۳۸۸,۰۷۸,۳۵۱ ریال بودجمعا۱۲ ماهه ۶۵۷۷۳ میلیارد ریال فروش زده است البته مدت مشابه قبل عدد ۳۳۶۹۱ میلیارد ریال بود

شبهرن

#شبهرن ۳ ماهه گذشته خوب بوده و دی و بهمن و اسفند عالی را داشته است.
در دی با رشدی خوب ۷۳۴۹ میلیارد ریال بوده و بهمن هم ۷۴۱۰ میلیارد ریال نرخ نیز ۲۰۷,۵۳۴,۰۱۵ ریال در بهمن بوده است
در اسفند فروش با رشدی خوب ۸۸۹۳ میلیارد ریال شده و نرخ نیز ۲۲۸,۵۹۱,۵۱۶ ریال

سهم۱۲ ماهه ۶۱۰۶۰ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه این عدد ۴۰۳۰۹ میلیارد ریال بوده است

تپکو

#تپکو شفاف سازی زده است
پذيرش تعهدات جديد

با استناد به بند (و) وتبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبلغ ۱۰،۴۷۷،۳۸۰ میلیون ریال بدهی های بانکی ومبلغ ۵۴،۸۰۳ میلیون ریال بدهی های مالیاتی ومبلغ ۳۸،۲۶۵ میلیون ریال بدهی به خزانه داری کل کشور شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو (سهامی عام) با مطالبات سازمان تامین اجتماعی (سهامدار عمده) از دولت تهاتر شد. هدف از پذیرش تعهد جدید:اصلاح ساختار مالی شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو (سهامی عام) و شرکت مهندسی وتولید ماشین آلات راهسازی ومعدنی کشاورزی هپکو اراک (سهامی خاص) می باشد.مبلغ تعهد: ۱۰,۵۶۴,۲۱۲ میلیون ریال

مداران

#مداران در فروش منظم نیست و در اسفند ۸۰۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۲ماهه به ۳۱۹۱ میلیارد ریال رسید کل سال قبل ۲۴۱۰ میلیارد ریال بود.

بوعلی

#بوعلی در دی و بهمن و اسفند عملکرد خوبی داشت
تا ۸ ماهه ۵۸۹۲۸ میلیارد ریال فروش داشت در اذر این عدد ۱۴۶۷۸ میلیارد ریال شده و دی ۱۶۳۵۱ میلیارد ریال و بهمن ۲۱۱۳۵ میلیارد ریال بود در اسفند به ۱۸۰۸۸ میلیارد ریال رسید
رشد خوبی داشته چه در مقدار و چه نرخ و جمع فروش به ۱۳۱۱۸۹ میلیارد ریال رسیده است .مدت مشابه این عدد ۸۰۴۵۲ میلیارد ریال است

ونیکی

#ونیکی در اسفند ۵۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها و ۱۷۵۶۷۹۲ میلیون ریال سود مجمع داشته است

دتماد

#دتماد بهمن و اسفند کمی کاهشی شد
در ۳ ماهه سوم در مهر ۸۰۳ میلیارد ریال و ابان با کمی افت ۶۴۲ میلیارد ریال و اذر با رشد ۱۰۲۵ میلیارد ریال فروش داشته
در دی این عدد ۶۵۶ میلیارد ریال بود و کمی افت کرد بهمن هم ۵۷۴ میلیارد ریال بود و اسفند ۲۱۰ میلیارد ریال شد
۱۲ ماهه ۷۲۹۰ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۳۵۵۴ میلیارد ریال بود.

وبانک

#وبانک در اسفند ۳۸۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اسفند ۶,۰۰۷,۱۳۹ میلیون ریال سود مجمع که باقی در ماه های بعد شناسایی می شود

وپست

تراز اسفند #وپست هم مثبت بود و ۲۵۷۶ میلیارد ریال سود تسهیلات و ۱۲۶۸ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد. در ۱۲ماهه تراز ۶۸۱۴ میلیارد ریال مثبت است.

شغدیر

گزارش های خوب می آیند و میروند و حالا نوبت شغدیر است
#شغدیر اسفند ۵۳۵۷ و بهمن هم ۳۵۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ بهمن ۲۸۴,۷۱۳,۱۴۴
ریال و اسفند ۲۹۸,۰۰۸,۰۷۹ بوده است
در دی با کمی افت ۲۰۳۷ میلیارد ریال فروش داشت نرخ فروش ۳۱۱,۰۵۸,۷۵۰ ریال بود
جمعا ۱۱ ماهه ۲۵۷۵۱ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه این عدد ۱۰۰۲۳ میلیارد ریال بوده است. زمستان عالی را داشته و خود را در گزارش ۱۲ماهه نشان میدهد

غدشت

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت دشت مرغاب
درصد افزایش سرمایه: ۱۱۷۶ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

اعتلا

#اعتلا گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور حفظ نقدينگي شرکت و عدم خروج نقدينگي مذکور و همچنين ارتقاء بيشترسودآوري که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده

قمرو

#قمرو در اسفند ۴۶۷ میلیارد ریال فروش داشت و در مجموع ۸ ماهه به عدد ۱۵۰۸ میلیارد ریالی رسیده است.

خساپا

#خساپا در دی ماه ۱۷۵۶۶و۲۷هزار دستگاه فروش داشته است
در بهمن ۱۹۵۶۸ میلیارد ریال است و خوب فروخته است ۲۷ هزار دستگاه بوده است
در اسفند فروش ۳۲۰۰۳ میلیارد ریال بوده است و ۳۹ هزار دستگاه فروش داشته است
جمعا تا پایان اسفند ماه ۱۶۳۳۷۳ میلیارد ریال فروخته است.

لوتوس

#لوتوس در بهمن ۷۷۱ میلیارد ریال و اسفند ۹۴۵ میلیارد ریال درامد داشت و ۲ماهه به ۱۷۱۶ میلیارد ریال رسیده کل سال قبل ۱۰۰۸۱ میلیارد ریال بود

امید

شفاف سازی از #امید
پذیرش تعهد پذیره نویسی (موضوع بند ۲۹ مادۀ ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران) و بازارگردانی اوراق صکوک مرابحه خودرو(صخود ۰۴۱) به مبلغ ۵٫۰۰۰ میلیارد ریال به منظور خرید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودرو شرکت ایران خودرو، با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد و ۴ ساله که با ضمانت بانک سپه و عاملیت شرکت سپرده گذای مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توسط شرکت واسط مالی شهریور یکم منتشر میشود. معاملات ثانویه در بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود. درآمد بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق یاد شده جمعاً به مبلغ ۴۶۰ میلیارد ریال که شامل ۵ میلیارد ریال درآمد تعهد پذیره نویسی در سال اول و مبلغ ۴۵۵ میلیارد ریال درآمد بازارگردانی اوراق است که طی ۴ سال آتی شناسایی خواهد شد.

کی بی سی

#کی_بی_سی در گزارش ماهانه در اسفند به فروش خوب ۶۹۴ میلیارد ریال رسیده و بهمن این عدد ۳۹۳ میلیارد ریال است جمعا ۳ ماهه ۱۱۸۰ میلیارد ریال شد.

شیراز

انصافا شیرازی ها زمستان گرمی داشتند
#شیراز در اسفند ۷۳۱۶ ، بهمن ۶۸۷۳ و دی ماه ۷۳۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ دی به ۴۹,۱۹۷,۳۳۱ ریال رسیده و بهمن ۴۶,۹۴۶,۴۹۳ ریال و اسفند ۴۹,۶۰۸,۵۹۶ ریال بود

۱۲ماهه ۷۲۰۰۲ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه ۳۹۹۶۶ میلیارد ریال بوده است.

دروز

#دروز در اسفند ۱۲۵ ، بهمن ۱۷۹ میلیارد ریال فروش داشت
دی ۱۳۹ میلیارد ریال جمع فروش ۱۵۸۷ میلیارد ریالی در ۱۲ماهه رسیده مدت مشابه این عدد ۱۱۷۶ میلیارد ریال بود

خپویش

#خپویش در ۲ماه اخیر خوب بوده ۲۷۲۴ میلیارد ریال فروش اسفند داشته است . جمع فروش ۱۲ ماهه به ۱۴۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

افزایش سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *