درخواست پیش ثبت عرضه اولیه

جهت خرید خودکار عرضه اولیه در کارگزاری فارابی، کافیست درخواست خود را ثبت کرده و مانده حسابتان در سامانه فارابیکسو را به میزان کافی برای هر عرضه شارژ کنید.

ویدئوی آموزش خرید عرضه اولیه

 

کد بورسی ندارید ؟ در کارگزاری فارابی ثبت نام نکرده اید ؟

ویدئوی آموزش ثبت نام کارگزاری فارابی

ویدئوی آموزش ثبت نام  کارگزارای فارابی در یوتیوب