خکاوه

#خکاوه آبان ۵۳۹۳ میلیارد ریال و آذر ۴۳۶۶ میلیارد ریال فروش زد در دی با افت ۳۹۳۳ میلیارد ریال فروش داشت
۲۸۸۱۳ میلیارد ریال فروش ۱۰ ماهه داشته است .مدت مشابه این عدد ۸۵۱۰ میلیارد ریال بود

درهاور

#درهاور در دی ۶۹۴ میلیارد ریال ، آذر با فروش ۶۷۴ میلیارد ریالی ماه خوبی را داشت و به عدد ۴۱۰۶ میلیارد ریالی در ۱۰ ماهه رسیده است که تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل است

خودرو

#خودرو به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۹۸۴۷۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۴۹ روز را به شرکت تاکید نمود
با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۱ ماه دیگر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ تمدید می گردد.

شلعاب

افزایش سرمایه ۶۷۸ درصدی #شلعاب از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

فجهان

#فجهان در روند ابان کاهشی بود ولی اذر و دی صعودی شد و به فروش ۱۳۶۷۸ میلیارد ریالی رسیده است در دی به فروش ۱۳۱۴۸ میلیارد ریالی رسیده است
سهم در مهر ۸۱۷۶ میلیارد ریال شده و کاهشی بوده است و ابان هم ۵۷۶۷ میلیارد ریال بود
سهم در ۱۰ ماهه ۹۷۲۷۲ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه سال قبل این عدد ۸۵۰۱۸ میلیارد ریال بود

کتوکا

#کتوکا مهر هم بالای ۱۰۰ بود و ۱۰۴۳ میلیارد ریال فروش داشت
در ابان این عدد به ۶۸۱ میلیارد ریال رسید و و آذر ۵۴۲ میلیارد ریال و دی ۵۶۷ میلیارد ریال بود ۱۰ماهه ۸۲۱۹ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۶۵۳۱ میلیارد ریال بوده است

ثبهساز

#ثبهساز در دی ۱۱۱ میلیارد ریال فروش داشت

خراسان

#خراسان در دی ۴۵۶۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۳۴,۱۸۳,۹۲۸ ریال است و اذر ۵۳۶۵ میلیارد ریال فروش داشت ابان ۷۰۱۱ و مهر ۷۴۷۶ و شهریور ۷۰۱۰ میلیارد ریال فروش زد
در ۳ماهه سوم نرخ مهر ۱۵۷,۵۱۱,۲۳۸ ریال و و ابان ۱۶۰,۷۲۱,۷۰۳ ریال و آذر ۱۴۱,۳۹۵,۸۷۲ ریال بوده
۱۰ ماهه ۷۰۶۱۰ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۴۴۶۷۳ میلیارد ریال بود

نطرین

#نطرین در مهر ۲۵۳ و آبان ۲۵۳ میلیارد ریال و آذر ۲۵۴ میلیارد ریال فروش داشت
در دی این عدد با کمی رشد ۲۸۴ میلیارد ریال بود .۱۰ ماهه به عدد ۲۴۱۵ میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه قبل این عدد ۱۲۱۱ میلیارد ریال بود

بکاب

#بکاب در دی با فروش ۱۵۲ میلیارد ریالی ۴ ماهه ۴۰۰ میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۱۲۵ میلیارد ریال بود

شکام

#شکام
سهم در مهر به ۱۲۵۳ میلیارد ریالی رسید و آبان ۲۲۱۹ میلیارد ریال و آذر ۳۲۰۱ میلیارد ریال بوده
در زمستان و در دی ۱۸۳۳ میلیارد ریال فروش داشته است
۱۰ ماهه ۲۱۹۰۴ میلیارد ریال فروش داشت

لازما

شفاف_سازی
#لازما

📌پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری بورس ۲۴ مبنی بر انجام مزايده ملک کارخانه مرودشت به استحضار می رساند چنين خبري صحت ندارد و در صورت برگزاري مزايده قطعا مطابق مقررات، افشاي لازم به عموم صورت مي¬پذيرد. ضمنا آخرين ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص کارشناسي ملک کارخانه مرودشت به قيمت ۶،۸۸۰،۳۹۳،۶۰۰،۰۰۰ ريال است.

ثجنوب

#ثجنوب ۴۸۳ میلیارد ریال فروش داشته است و ۴ ماهه ۱۰۱۹میلیارد ریال فروش داشته است

کاما

#کاما در دی ۲۱ میلیارد ریال فروش داشت و فروش به ماه های بعد منتقل شده است در توضیح اورده است باتوجه به اینکه صادرات به صورت فله میباشد در ماه مورد گزارش صادراتی انجام نشده است.

دزهراوی

#دزهراوی
در آذر با فروش خوب ۷۰۲ میلیارد ریالی مواجه بود و در دی ۵۸۹ میلیارد ریال بود و ۱۰ ماهه به فروش ۵۶۹۹ میلیادر ریالی رسیده است . مشابه سال قبل ۵۳۳۴ میلیارد ریال بود

چکاپا

#چکاپا در آذر در اولین ماه سال مالی ۱۱۷۰ میلیارد ریال بوده است و دی ۱۰۲۸ میلیارد ریال بوده است ۲ماهه ۲۱۹۹ میلیارد ریال فروش داشت

وبملت

#وبملت در آبان ۸۶۷۹۵ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۴۸۰۴۴ میلیارد ریال سود سپرده داشت

در آذر ۸۶۰۲۶ میلیارد ریال سود اعطایی و ۴۳۵۷۲ میلیارد ریال سود پرداختی دارد و تراز مثبت است .

در دی ۸۱۰۸۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۴۰۰۷۸ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد

۱۰ ماهه میلیارد ریال ۳۵۶۲۸۶ تراز مثبت است

خبهمن

#خبهمن تا دی ۲,۶۰۵,۷۹۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

هجرت

#هجرت
در مهر ۸۴۸۳ میلیارد ریال بوده و ابان به ۱۱۹۴۹ میلیارد ریال و اذر ۱۲۶۰۷ میلیارد ریال رسید
در زمستان در دی ۱۳۲۲۱ میلیارد ریال و ۱۰ ماهه ۸۷۹۱۱ میلیارد ریال فروش داشت وکل عدد سال مالی شرکت ۶۲۳۹۳ میلیارد ریال بوده

آواپارس

#آواپارس به اطلاع مي‌رساند؛پيرو پيام‌ قبلي اين مديريت، زمان شروع سفارش‌گيري در نماد معاملاتي بيمه اتكايي آواي پارس رأس ساعت ۱۰:۳۵ مي‌باشد.مديريت عمليات بازار فرابورس ايران

کمرجان

#کمرجان سال مالی را با فروش ۶۲ میلیارد ریالی آغاز کرد

دارو

#دارو پاییز خوبی زد در زمستان ۳۶۷۰ میلیارد ریال فروش داشته است
سهم در آذر ۳۶۴۳ میلیارد ریال ، ابان عدد خوبی داشت و ۳۱۵۲ میلیار ریال فروش زد
در مهر ۲۴۶۵ میلیارد ریال بود
در۱۰ ماهه این سهم ۲۷۶۸۵ میلیارد ریال فروش داشت .
مدت مشابه سال قبل ۲۲۰۹۱ میلیارد ریال بود

سقاین

#سقاین
در ابان فروش ۳۰۶ میلیارد ریال و آذر ۳۳۰ میلیارد ریال شده است و دی ۲۴۱ میلیارد ریال بوده است
۱۰ ماهه ۲۸۹۱ میلیارد ریال شده و مشابه ۲۱۹۷ میلیارد ریال بود .

قجام

#قجام در آذر ۴۵۱ میلیارد ریال و دی ۲۲۰ میلیارد ریال فروش داشته و ۹۶۵ میلیارد ریال فروش۷ ماهه داشته است

زقیام

#زقیام در مهر به ۸۴۷ میلیارد ریال رسیده است و ابان ۸۱۶ میلیارد ریال و آذر ۸۲۴ میلیارد ریال بود

در دزمستان در دی ۸۳۹ میلیارد ریال بوده و ۱۰ ماهه ۷۷۰۴ میلیارد ریال بوده است.

قیمت فروش گوساله نر متولد شده بر اساس عرضه و تقاضا در بازار و همچنین بر اساس نرخ پایه دام های شیرخوار یا قطع شیر (سن دام) می باشد، همچنین قیمت فروش کود حیوانی مربوط به فروش نوع کود حیوانی (کود شیری و کود تلیسه) و منطقه فروش می باشد.علت افزایش نرخ فروش چربی و پروتئین شیر خام مربوط به بهبود چربی شیر در ماه جاری نسبت به میانگین نه ماهه می باشد.

زفجر

#زفجر در دی با فروش ۶۱۵ میلیارد ریالی مواجه بود و به فروش ۶۱۵۱ میلیارد ریالی در ۱۰ماهه رسیده است

سکرد

#سکرد در دی با فروش ۱۷۱ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ ماهه ۱۱۷۳ میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه ۱۳۳۹ میلیارد ریال بوده است .

شلرد

#شلرد در آذر با فروش ۹۰۲۶ میلیارد ریال فروش نسبتا خوبی را ثبت کرد و ۴۳ هزار تن با نرخ ۱۴۵,۱۱۱,۵۱۴ ریال فروخته در داخل و بخشی هم با نرخ ۱۴۲,۲۱۶,۳۰۴ ریالی صادر کرده است . جمعا ۹ ماهه ۵۵۱۳۷ میلیارد ریال فروش داشته است

خکمک

#خکمک ابان و اذر خاصی زد و آذر ۱۰۲۸ و ابان ۸۹۳ میلیارد ریال فروش داشت در دی ۹۸۲ میلیارد ریال فروش زد
۱۰ ماهه ۷۴۰۰ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه قبل ۴۸۹۲ میلیارد ریال بود

کسعدی

#کسعدی مهر به ۱۹۰ میلیارد ریال رسید
در ابان به ۲۴۶ و اذر ۲۸۳ میلیارد ریال و دی ۲۴۴ میلیارد ریال رسید و ۱۰ ماهه ۲۱۵۵ میلیارد ریال فروش زد و ۱۷۴۷ میلیارد ریال فروش مدت مشابه قبل بود.

ختراک

#ختراک
در مهر به عدد ۲۰۶۰ میلیارد ریال رسید و آبان ۲۲۸۲ میلیارد ریال و اذر ۲۲۹۹ میلیارد ریال بود
در دی به عدد ۲۵۰۳ میلیارد ریال رسیده است و بهتر بود
۱۰ماهه ۱۹۶۷۶ میلیارد ریال شد مدت مشابه سال قبل ۱۰۸۲۶ میلیارد ریال است

غگرجی

#غگرجی به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

دقاضی

#دقاضی در آبان و اذر کمی بهتر بود وآذر ۱۰۴۷ و آبان ۱۱۱۹ میلیارد ریال فروش زد سهم در مهر به ۹۴۵ میلیارد ریال رسیده بود و دی هم ۱۰۶۵ میلیارد ریال بود
۱۰ ماهه ۹۵۹۹ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۵۰۰ میلیارد ریال شده بود

شرنگی

#شرنگی در دی با فروش ۳۲۳ میلیارد ریالی مواجه بود و فروش ۱۸۰۶ میلیارد ریال بوده است

پیزد

#پیزد در دی ۲۰۱۶ میلیارد ریال فروش داشت ۲۲۹۰ میلیارد ریال در ابان و آذر ۲۲۱۳ میلیارد ریال رسیده است
۱۰ماهه ۲۰۳۳۸ میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه ۱۴۹۸۸ میلیارد ریال بوده است

خساپا

و بازواگذاری در #خساپا
واگذاری سهام شرکت خودرو سازی بنیان توسعه صنعت پارس (تاپکو)

شخارک

#شخارک دردی سرد بود …

در مهر به فروش ۱۲۵۶۰ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۸۶,۰۵۰,۴۸۷ ریال شد

در آبان با فروش کمی کمتر ۷۳۷۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۷۰,۲۷۷,۹۶۵ ریال شد .

در آذر با فروش ۱۰۶۹۴ میلیارد ریالی به نرخ ۸۱,۲۵۰,۵۲۲ ریالی رسیده و رشد داشت

در دی ۴۹۶۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۸۰,۹۹۹,۷۰۱ ریال بود

۱۰ ماهه ۸۳۶۷۷ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۷۵۳۶۷ میلیارد ریال بود.

در دی ماه سال۱۴۰۱، دو محموله پروپان، سه محموله بوتان و دو محموله متانول بارگیری شده است.

سشمال

#سشمال اولین ماه سال مالی را با فروش ۳۶۶ میلیارد ریالی پیش برد و ۲۰% بیشتر از مدت مشابه قبل است

آپ

#آپ
در دی ۶۲۵۵ ، آذر ۵۸۵۵ ، ابان ۶۰۱۱ و مهر به ۶۷۱۷ میلیارد ریال رسیده و ۱۰ماهه ۶۰۵۱۸ میلیارد ریال شد کل عدد سال قبل ۶۵۰۳۵ میلیارد ریال بود

سهرمز

#سهرمز در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۴۹۹ میلیارد ریالی رسیده است و دی ۱۳۷۲ میلیارد ریال بود ۲ماهه ۲۸۷۱ میلیارد ریال شده و مدت مشابه قبل ۱۶۸۷ میلیارد ریال بود

حپترو

#حپترو در دی ۱۳۰ ، آذر ۱۲۵ و ابان با درامد ۱۳۷ میلیارد ریالی به جمع فروش ۱۲۸۴ میلیارد ریالی در۱۰ ماهه رسیده و بیشتر از کل عدد سال قبل است

دبالک

#دبالک در اولین ماه سال مالی به فروش ۵۵۴ میلیاردریالی رسیده و مدت مشابه قبل ۱۷۹ میلیارد ریال بود

امین

#امین در دی با درامد ۵۵۹ میلیارد ریالی مواجه بود و ۲۵۳۸ میلیارد ریال درامد داشت

پدرخش

#پدرخش در دی ۸۸ میلیارد ریال بود و ۱۰ ماهه به ۹۷۱ میلیارد ریال رسیده است

بکام

#بکام در دی ۳۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۳۸۲۹ میلیارد ریالی در ۱۰ ماهه رسیده است

وتوسم

#وتوسم در دی ۲۲۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا دی ۵۵۷,۸۷۷ میلیون ریال سود مجمع دارد .

دپارس

#دپارس در دی خوب بود
در دی ۱۳۶۹ میلیارد ریال فروش داشت
آذر با یک عدد خوب ۱۲۷۸ میلیارد ریال و آبان با رشد جدی ۱۰۴۲ میلیارد ریال شده است
در۱۰ ماهه ۸۴۷۳ میلیارد ریال فروش زدو مدت مشابه قبل این عدد ۵۰۴۵ میلیارد ریال بود

بموتو

#بموتو آذر خوبی زد و دی ۱۲۴۲ میلیارد ریال فروش داشت
در مهر اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۰۳۹ میلیارد ریالی آغاز کرد و ابان هم حوالی ۱۰۷۰ میلیارد ریال و آذر ۴۱۰۲ میلیار ریال بود و ۴ ماهه ۷۶۱۳ میلیارد ریال شد که کمی بهتر از مدت مشابه قبل است

غپونه

#غپونه در دی با فروش ۸۳۹ میلیارد ریالی به عدد ۵۸۶۴ میلیارد ریالی در فروش ۱۰ ماهه رسیده است که مدت مشابه ۲۸۴۹ میلیارد ریال بود

غشان

#غشان در دی ۱۲۷۸ میلیارد ریال بود
در مهر هم ۱۴۸۰ میلیارد ریال و اذر ۱۴۳۴ میلیارد ریال بود و ابان به ۱۵۳۷ میلیارد ریال رسید
۱۰ ماهه به عدد ۱۲۱۹۱ میلیاردریالی رسیده است

غشاذر

#غشاذر در دی با فروش ۱۰۲۴ میلیارد ریالی مواجه بود و ۱۰۱۶۹ میلیاردریال فروش داشت و ۵۴۰۷ میلیارد ریال درامد داشته است

شپاکسا

#شپاکسا در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۷۴۷ میلیارد ریالی رسیده است

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *