تفارس

#تفارس با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-01A-253 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان کريم خان زند، نرسيده به ميدان شهداي هفتم تير،ساختمان شماره ۳۸، سالن همايش هاي طبقه همکف برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

شستا

#شستا به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۱۰۰۰۲۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۴۵ روز را به شرکت تاکید نمود
با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۱ ماه دیگر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تمدید می گردد.

کپشیر

#کپشیر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-01A-092 مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۸۵۴,۳۰۱,۱۴۸ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۴۵,۶۹۸,۸۵۲ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

فارس

#فارس در ۹ ماهه ۱۲۷,۵۲۸ میلیارد ریال سود محقق کرده و ۲۶۱ ریال سود محقق کرده است

سغرب

#سغرب جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري (IGI) واقع در خيابان شهيد مطهري بعد از چهارراه قائم مقام فراهاني پلاک ۳۳۴ برگزار میگردد

سمگا

شرکت تنديس تجارت باختر در ۱۲ماهه به سود ۳۴۰ میلیارد ریالی رسیده است #سمگا

وامید

#وامید در ۱۲ماهه به سود ۱۸۷۷ ریالی رسیده است و در توضیح اورده است درآمد سود سهام شرکت تأمین سرمایه امید بدلیل برگزاری مجمع عمومی آن شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱، شناسایی نگردیده لذا گزارش حاضر بدون احتساب درآمد سود سهام شرکت مزبور تهیه گردیده است و اثرات احتساب سهم شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید از سود سهام مصوب شرکت تأمین سرمایه امید در صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱ منعکس خواهد گردید. لازم به توضیح است میزان مالکیت شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید از سهام منتشره شرکت تأمین سرمایه امید در تاریخ تهیه این گزارش ۲۲.۸۵ درصد بوده و سود خالص آن شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۵,۰۰۱,۶۸۰ میلیون ریال می باشد.

ثبهساز

#ثبهساز در ۳ماهه به سود ۱۰۹ ریالی رسیده است و ۲۱۹۵ میلیارد ریال سود خالص دارد

سدشت

#سدشت در ۳ماهه به سود ۴۹۷ ریالی و ۶ماهه به ۱۱۸۷ ریال رسیده است
در ۳ماهه ۶۲۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۸۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۶۷۷ سود خالص ۱۴۰۱ میلیارد ریال بود

سقاین

#سقاین در ۳ماهه ۱۹۸۳ ریال و ۶ماهه ۲۹۸۶ ریال و ۹ماهه ۴۴۸۵ ریال سود محقق کرده بود در ۱۲ماهه این عدد ۵۹۵۳ ریال بوده است .
در ۶ماهه سود عملیاتی ۵۹۱ و سود خالص ۷۴۶ میلیارد ریال بوده است
در ۹ماهه سود عملیاتی ۸۴۷ و سود خالص ۱۱۲۱ میلیارد ریال بوده
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۹۸۹ و سود خالص ۱۴۸۸ میلیارد ریال بوده است

دعبید

#دعبید در ۳ماهه به سود ۴۲۱ ریالی رسیده است و ۷۹۴۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۶۸۸ میلیارد ریال سود خالص دارد

ثباغ

#ثباغ در مجمع ۲۳۰ ریال سود تقسیم کرد

اتکای

#اتکای در ۳ماهه به سود ۲۶۴ ریالی رسیده و ۲۱۱۵ میلیارد ریال سود خالص دارد

تپمپی

#تپمپی در ۹ماهه به سود ۴۳۳ ریالی رسیده است که البته سهم را باید در گزارش ۱۲ماهه دید

چافست

#چافست را هم باید در ۱۲ماهه دید ولی در هر صورت ۶ماهه ۲۴۰ ریال سود هرسهم محقق کرده است

فلامی

#فلامی در ۶ماهه به سود ۳۷۱ ریالی رسیده است

سیمرغ

#سیمرغ در ۳ماهه به سود ۵۵۹ ریالی رسیده است و با رشد بهای تمام شده نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشت و ۶۱۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۲۶ میلیارد ریال سود خالص دارد

دجابر

رامو فارمين از زیرمجموعه های #دجابر در ۱۲ماهه ۷۳۵ میلیارد ریال سود خالص دارد

لازما

#لازما در ۶ماهه به سود ۳۶۳ ریالی رسیده است که مدت مشابه قبل ۲۷۹ ریالی رسیده بود

شجم

#شجم در ۳ماهه به سود ۱۸۷ ریالی رسیده است و ۱۲۳۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۹۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
۶ماهه به سود ۳۱۹ ریالی رسیده است و ۲۱۸۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۷۰ میلیارد ریال سود خالص دارد

وساپا

و باز #وساپا و ملک پلاسکو کار
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا در نظر دارد نسبت به فروش ملک پلاسکوکار از طریق مزایده عمومی اقدام نماید
ارزش پایه ۹۷۵ میلیارد تومان

غویتا

#غویتا در پایان مجمع ویتانا، ۱۰درصد سود خالص به عنوان دی پی اس تصویب شد که ۳۸ ریال به ازای هر سهم است.

شیران

#شیران در ۳ماهه به سود ۵۰۰ ریالی رسیده است و ۱۰۴۶۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۴۶۳ میلیارد ریال سود خالص دارد

خفنر

#خفنر در ۳ ماهه به سود ۲۱۸ ریالی رسیده و ۶ماهه ۴۸۹ ریال
۹ماهه ۸۶۹ ریال سود محقق کرده بود و ۱۲ماهه ۱۵۳۶ ریال سود محقق کرد و عدد خوبی داشت
سهم ۳۵۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۵۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه ۷۹۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۶۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه ۱۴۲۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۰۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۲۱۶۱ میلیارد ریال و سود خالص ۱۷۸۱ میلیارد ریال بود

قشهد

#قشهد در ۶ماهه به سود ۱۳۰۴ ریالی رسیده است

ساروج

#ساروج در ۳ماهه به سود ۱۲۶۲ میلیارد ریالی رسیده است و ۹۴۲ ریال سود هر سهم داشته است

اتکام

#اتکام در ۶ماهه به سود ۴۳۲ ریالی رسیده است

غبشهر

#غبشهر در مجمع ۱۷۰ ریال تقسیم کرد
ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع عمومی غبشهر:

✅قیمت سویا در حال حاضر، هر کیلو ۴۷ و روغن افتابگردان و پالم نیز ۴۸هزار تومان است.

✅سازمان مالیاتی همواره مالیات این شرکت را ۱۰۰درصد اعلام می‌کند، اما این شرکت ۵۰درصد پرداخت می‌کند.

پی پاد

در پایان جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد #پی_پاد، به ازای هر سهم ۳۰۰ ریال سود تقسیم شد.

تماوند

#تماوند در ۶ماهه به سود ۳۲۳ ریالی رسیده و ۱۱۰% بیش از مدت مشابه است

فپنتا

#فپنتا در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی به سود ۲۸۴۲ ریالی رسیده است در سود اصلی این عدد ۲۵۱۲ ریال است

فسبزوا

#فسبزوا در گزارش ۳ماهه به سود ۹۰۴ ریالی رسیده است و ۳۳۴۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۶۱۴ میلیارد ریال سود خالص دارد

ونیکی

در مجمع #ونیکی ۱۲۰ تومان به ازای هر سهم، سود نقدی تقسیم شد.

سیمرغ

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت #سیمرغ ، ۳۰ درصد سود خالص به عنوان سود نقدی تصویب شد که ۱۱۷ تومان به ازای هر سهم است.

شپدیس

#شپدیس در ۶ماهه به سود ۱۷۸۳۹ ریالی رسیده است

#شپدیس ۳ماهه خوبی زد و ۱۳۰۰۳ ریال سود به ازای هرسهم محقق کرده است
در ۳ماهه سهم ۷۵۱۶۹میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۸۰۱۵ میلیارد ریال سود خالص داشت
در ۶ماهه سود عملیاتی ۹۲۴۴۱ سود خالص ۱۰۷۰۳۱ میلیارد ریال بود

تکیمیا

موافقت اصولی با تاسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت – قابل معامله #تکیمیا

سمایه

موضوع مزایده: مزایده سهام متعلق به بانک در شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) #سمایه

شرح: به استحضار مي رساند در راستای رعایت مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور این بانک در نظر دارد تعداد ۳٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم متعلق به خود (معادل ۲۰ درصد) در شرکت تامین سرمایه سپهر از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *