#میدکو در ۱۲ماهه به سود ۲۱۰ ریالی رسیده است
کشت و صنعت و دامپروري ارس دام آرشام منطقه آزاد ماکو از زیرمجموعه های #زفکا در ۱۲ماهه ۳۴۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
#خموتور در گزارش ۱۲ماهه به سود ۵۱۹ ریالی رسیده است
۹ماهه به سود ۳۵۵ ریالی رسیده بود
سهم در ۳ماهه ۶۲۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۴۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۸۷۳ سود خالص ۱۳۷۳ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه سود عملیاتی ۲۸۸۲ و سود خالص ۲۱۳۱ میلیارد ریال است
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۴۰۶۳ و سود خالص ۳۱۱۵ میلیارد ریال بود
#وکبهمن
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته

#زنجان به استحضار می رساند پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳,۸۰۶,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور بازپرداخت تسهيلات بانکي و تکميل کارخانه اوره و آمونياک ، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور بازپرداخت تسهيلات بانکي و تکميل کارخانه اوره و آمونياک اقدام نماید.

#دابور
به گزارش آوای‌ آگاه؛ در مجمع‌‌‌ عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی ابوریحان، سود نقدی هر سهم ١٠٠٠ ریال تصویب شد.
#تفارس در گزارش ۱۲ماهه به سود ۲۹۵ ریالی رسیده است
شرکت توسعه ماتيسا از زیرمجموعه های #لبوتان در گزارش ۱۲ماهه به سود ۲۰۶۹ میلیارد ریالی رسیده است
#دارو ۳ماهه چهارم خوب نبود
۹ماهه به عدد ۲۳۵۹  ریالی رسیده بود در ۱۲ماهه به سود ۱۴۰۵ ریالی رسیده است 😒😒
۶ ماهه ۱۵۵۱ ریال ، ۳ماهه  ۸۴۳ ریال سود محقق کرده است .سود عملیاتی  ۳۹۰۸  و سود خالص ۲۱۹۲ میلیارد ریال بوده است
در ۶ ماهه ۷۸۰۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۰۳۱ میلیارد ریال سود خالص دارد    .
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۱۱۷۱۸ و سود خالص ۶۱۳۴ میلیارد ریال بود
۱۲ماهه سود عملیاتی ۹۴۷۳ میلیارد ریال و سود خالص ۳۶۵۳ میلیارد ریال بوده است
#کگاز طرح سرمایه گذاری افزایش ظرفیت و بهسازی فاز ۲ با مبلغ سرمایه گذاری ۳٫۷۷۰ میلیارد ریال به منظور استفاده از ظرفیت حداکثری کوره، افزایش بهروه وری و سودآوری شرکت، تولید شیشه سبک و ارتقا کیفیت محصولات تولیدی
#وآفری در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۴۱۸ ریالی رسیده است و ۶۲۶۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
#سابیک در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۴۲۶۲ ریالی رسیده است
#کمینا در ۳ماهه به سود ۱۷۴ ریالی رسیده و ۶ماهه ۵۰۰  ریال و ۱۲ماهه ۸۹۷ ریال بوده است
۳ماهه در سود عملیاتی ۳۱۲ میلیارد ریال و سود خالص ۲۲۱ میلیارد ریال تحقق داشته است
در ۶ماهه در سود عملیاتی ۷۸۹ و سود خالص ۶۳۶ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه به سود عملیاتی ۱۵۳۶ میلیارد ریالی رسیده است و۱۱۴۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
#دلر  ۱۲ماهه پیشرفت قوی نداشت و ۴۴۵۰ ریال سود محقق کرده است
۳ماهه  ۱۱۰۹ ریال و ۶ماهه ۲۶۴۱ ریال  و ۹ماهه  ۴۰۲۰ ریال سود محقق کرده بود
در ۳ماهه سود عملیاتی ۳۷۹۳  و سود خالص ۲۴۹۴ میلیارد ریال بوده است  .
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۸۹۷۰ و سود خالص ۵۹۴۲ میلیارد ریال بود
در۹ماهه  سود عملیانی با رشد ۱۴۰۲۱ و سود خالص ۹۰۴۵ میلیارد ریال است
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۱۵۷۶۰ میلیارد ریال و سود خالص ۱۰۰۱۲ میلیارد ریال بوده است
#رانفور جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ميدان ونک, بزرگراه حقاني, تقاطع همت سالن همايش هاي هتل ارم برگزار میگردد
#زماهان به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت ماده ۳۹ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ( عدم رعایت الزامات ماده ۹دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت ۷ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
قرارداد جدید #حفاری بنا به توافقات و مذاکرات صورت گرفته با شرکت نفت خزر، این شرکت موفق به حصول توافق در جهت اجرای پروژه حفاری یک حلقه چاه اکتشافی در سواحل رودسر واقع در غرب دریای خزر شده است که در این راستا تفاهم نامه ای جهت ادامه فرایند عقد قرارداد منعقد گردیده است. شرکت حفاری شمال در نظر دارد برای اجرای پروزه مذکور از ظرفیت های خالی ناوگان حفاری خود استفاده نماید. به استناد ماده ۷ تفاهم نامه فوق الذکر طرفین می بایست ظرف مدت دو ماه موضوع تفاهم نامه را منوط به انعقاد قرارداد نمایند.
#حفاری بنا به توافقات و مذاکرات صورت گرفته تفاهم نامه ای میان شرکت حفاری شمال و نفت خزر منعقد گردیده که به موجب آن شرکت حفاری شمال در جهت انجام کلیه امور بازسازی،تعمیرات و راه اندازی مجدد سکوی نیمه شناور امیرکبیر و شناورهای پشتیبانی کاسپین ۱ و ۲ و ۳ و سپس ضمن راهبری سکوی مذکور انجام کلیه عملیات حفاری در بلوک های اکتشافی اولویت دار در دریای خزر را انجام دهد. آثار مالی موضوع فوق پس از انعقاد قرارداد و بررسی اثرات آن بر عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ افشا خواهد شد آثار مالی موضوع فوق پس از انعقاد قرارداد و بررسی اثرات آن بر عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ افشا خواهد شد این تفاهم نامه پس از بررسی های فنی توسط طرفین و دریافت مجوزات لازم منوط به انعقاد قرارداد در خصوص مفاد تفاهم نامه خواهد شد.
مهم برای #وبشهر
این مجموعه جزو مؤسسان بانک اقتصادنوین بوده و از زمان تأسیس مالک سهام این بانک بوده است لیکن با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۷ و محدودیت سهامداری بانکها، محدودیت‌های دسترسی به منافع سهامداری این بانک به یکی از بزرگترین چالش‌های مجموعه توسعه صنایع بهشهر تبدیل شد و از سال ۱۳۹۸ ، کسب مجوز سهامداری آن همواره در دستور کار مدیریت این شرکت بوده است و پس از پیگیری‌های مستمر و اقدامات اصلاحی انجام شده در نهایت مجوز مزبور در تاریخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۳ به این شرکت ابلاغ گردیده است. با کسب این مجوز، محدودیت سهامداری این مجموعه که تاکنون در سطح ۱۰ درصد اعمال می‌گردید تا سطح ۳۳ درصد ارتقاء یافته و حق رأی در مجامع و سود تقسیمی سهام در مجامع بانک اقتصادنوین تا سطح ۳۳ درصد به این مالک واحد تعلق خواهد گرفت.
#کقزوی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-03A-008 مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شهيد استاد مطهري- خيابان شهيد سرافراز- نبش کوچه سوم- پلاک ۱۳ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
مهم برای #خصدرا
د ابلاغ قرارداد شماره ۳۵-۱۴۰۱-۱۲۳۸ نگهداری وتعمیرات سکوهای دریایی ناحیه ۲ پارس جنوبی
تاريخ انعقاد قرارداد ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
طرف قرارداد شرکت نفت و گاز پارس
مبلغ قرارداد ۱۱,۴۱۵,۱۰۱ میلیون ریال
نحوه تسویه خدمات پیمانکار براساس صورتحساب حداکثر ۳۰ روز کاری می باشد.
شرح جزئيات قرارداد قرارداد فوق بر اساس شرکت در مناقصه عمومی با موضوع تعمیر و نگهداری سکوهای ناحیه ۲ پارس جنوبی بوده که مدت قرارداد ۳۶ماه از تاریخ ابلاغ شروع کارمی باشد، مبلغ کل قرارداد ۱۱۴۱۵۱۰۱ میلیو ریال می باشد. و حاشیه سود درنظر گرفته شده برای این قرارداد ۷ درصد است.
بیمه #البرز در گزارش ۱۲ماهه به سود ۸۷۳ ریالی با سرمایه قدیم رسید و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته است
#سپیدار
به گزارش آوای‌‌‌آگاه؛ در ادامه مجمع‌عمومی عادی سالیانه شرکت سپیدار سیستم آسیا، سود قابل تقسیم هر سهم ۷۲۰۰ ریال، تصویب شد.
سود ششم خردادماه از طریق سجام پرداخت خواهد شد.
#خصدرا پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر انعقاد قرارداد فشار افزايي به استحضار می رساند تاکنون هيچگونه مذاکره و توافقنامه اي مبني بر تعيين سهم شرکت صدرا درانجام قرارداد مذکور انجام نشده است.
#خراسان جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ در استان خراسان شمالي ،شهر بجنورد به آدرس کيلومتر ۱۰ جاده بجنورد به شيروان -مجموعه اقامتي رفاهي کمپ پتروشيمي خراسان (جنب پارک باباامان)-سالن همايش برگزار میگردد
#ختراک نرخ را افزایش داده بود و اصلاحیه فروش زد
اصلاح مبلغ فروش بابت افزايش نرخ فروش قطعات به شرکت مهندسي و تامين قطعات تراکتورسازي از دي ماه ۱۴۰۲ مي باشد که ۱۰۲۵ میلیارد ریال رشد فروش در سال ۱۴۰۲ داشت
#لابسا ۱۲ماهه به ۸۰۷ ریال رسیده است
در ۳ماهه به سود ۲۲۸ ریالی رسیده است و ۸۱۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۱۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه به سود ۳۳۷ ریالی رسیده است سود عملیاتی ۱۲۰۰ میلیارد ریال بوده و ۹۰۹ میلیارد ریال سود خالص داشت
۹ماهه ۵۱۷ ریال سود داشت و ۱۸۴۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۹۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۱۲ماهه این عدد ۲۷۲۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۱۷۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز #وامین در ۱۲ماهه به سود ۴۸۸ ریالی رسیده است .
#وسرمد سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-095 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶,۷۶۱,۵۵۳ میلیون ریال به‌مبلغ ۹,۹۹۹,۹۹۹ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۲۳۸۴۴۶ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#وسپهر شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام) در نظر دارد تعداد ۹٫۴۹۹٫۸۵۰٫۳۵۵ سهم از سهام تحت مالکیت خود در شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران سهامی خاص( معادل ۹۴٫۹۹۸ درصد از کل سهام شرکت مذکور) را طبق آگهی پیوست واگذار نماید.

بتا سهم

#کدال_نگر

تصمیمات مجمع عمومی /تصمیمات مجمع عمومی/تصمیمات مجمع عمومی/تصمیمات مجمع عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *