#وسرمد سرمایه را ثبت کرد 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-095 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶,۷۶۱,۵۵۳ میلیون ریال به‌مبلغ ۹,۹۹۹,۹۹۹ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۲۳۸۴۴۶ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#وسپهر شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام) در نظر دارد تعداد ۹٫۴۹۹٫۸۵۰٫۳۵۵ سهم از سهام تحت مالکیت خود در شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران سهامی خاص( معادل ۹۴٫۹۹۸ درصد از کل سهام شرکت مذکور) را طبق آگهی پیوست واگذار نماید.

#پلوله  به استحضار سهامداران محترم می رساند، به منظور گشایش و عرضه نماد شرکت تولیدی گازلوله در بازار دوم فرابورس ایران قرارداد لازم منعقد گردیده که با توجه به مهیا شدن عمدة شروط لازم جهت این موضوع از جمله حفظ روند سودآوری شرکت و افزایش سرمایه تحقق پیدا کرده، امید است این مهم در اسرع وقت انجام پذیرد. مطابق مقررات جاری گشایش نماد در بازار مورد انتظار منوط به تایید و صدور مجوز توسط هیئت محترم پذیرش می باشدکه نتیجه آن متعاقباً اعلام خواهد گردید.

#کرماشا در گزارش ۱۲ماهه به سود  ۲۸۴۱ ریالی رسیده است  سهم  ۳۶۶۲۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۰۰۷۹ میلیارد ریال سود خالص دارد 
در ۶ماهه حسابرسی شده به سود ۱۰۹۵ ریالی رسیده بود ۹ماهه بهتری داشت و به عدد  ۲۲۰۸ ریال رسید و ۲۳۳۷۴ میلیارد ریال سود خالص و ۲۷۴۴۱ میلیارد ریال سود عملیاتی  داشته است
افزایش نرخ در #دفرا  برای ۳۸% از محصولات 
  باتوجه به اعلام قیمتهاي جدید ازسوي سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،فروش شرکت نسبت به آخرین پیش بینی معادل۱۵درصد افزایش نشان میدهد
#فجهان در ۱۲ ماهه به سود ۲۴۸ ریالی رسیده
سهم  ۱۲۷۸۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۱۴۰  میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۹۵۷۲ و سود خالص ۱۷۰۱۲ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۲۵۱۳۳ و سود خالص ۲۲۱۳۶ میلیاردریال بود
در ۱۲ماهه ۲۸۶۸۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۷۲۸۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
#واعتبار در ۹ماهه ۶۱ ریال سود محقق کرده است و باید منتظر گزارش ۱۲ماهه  بود
شفاف سازی در #خدیزل در عرضه محصولات  در بورس کالا 
پیرو درخواست شـرکت بهمن دیزل در خصوص پذیرش انواع کامیونت فورس جهت عرضه در بورس کالا
شـرکت بورس کالاي ایران مجوز عرضه را صادر نمود. در این مرحله از عرضه محصولات در بورس
کالادر روز ۳۰اردیبهشت ،۱۴۰۳تعداد ۷۰ دستگاه کامیونت فورس ۶ تن کابین خوابدار آگهی گردید.
#شفا دارو  در گزارش ۱۲ماهه به سود ۱۴۸۹ ریالی رسیده است  به نظر باید تا گزارش حسابرسی شده صبر کرد
#شاروم  انجام مطالعات توسط کارشناسان شرکت و رسیدن به نتیجه و انجام خرید برخی تجهیزات جهت تبدیل سولفات آمونیوم تولیدی به نیتروژن گوگردی ، احتمالا”تا پایان خرداد ۱۴۰۳به بهره برداری خواهد رسید
#غنیلی در ۱۲ ماهه به سود  ۲۴۴ ریالی رسیده است و  ۹۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
#دامین   پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر صدور راي دادگاه پيرامون دعوي حقوقي داروسازي عبيدي به استحضار می رساند که شايعات منتشر شده مربوط به صدور راي دادگاه پيرامون دعوي حقوقي سهامدار عمده و شرکت محترم داروسازي عبيدي ، صرفا گمانه زني هاي مربوط به بازار سرمايه مي باشد و تاکنون هيچگونه راي و ابلاغي دراين خصوص صادر نشده است .بديهي است هرگونه اخبار رسمي مربوط به راي دادگاه به محض صدور به اطلاع کليه سهامداران محترم خواهد رسيد . در مورد نوسان قيمت سهام اين شرکت نيز توجه سهامداران محترم را به ترکيب سهامداران بالاي ۱درصد جلب مي نمايد
#دکوثر  پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر صدور راي دعوي سهامدار عمده و شرکت محترم عبيدي به استحضار می رساند صرفاً گمانه زني هاي مربوط به بازار سرمايه مي باشد و تا کنون هيچگونه راي و ابلاغي در اين خصوص صادر نشده است. بديهي است هر گونه اخبار رسمي مربوط به راي دادگاه به محض صدور به اطلاع کليه سهامداران محترم خواهد رسيد. در مورد نوسان قيمت سهام اين شرکت نيز توجه سهامداران محترم را به تغييرات ترکيب سهامداران بالاي ۱ درصد جلب مي نمايد.
#سپرده در ۱۲ماهه  تلفیقی به ۲۷۸ ریال سود رسیده است .
#سخاش در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۴۲۰ ریالی رسیده است
بيمه زندگي آگاه #بزندگی در ۱۲ماهه با سود غیرعملیاتی به سود ۱۸۷ ریالی رسیده است
#ختراک در گزارش ۱۲ماهه به سود ۶۹۶ ریالی رسیده است
#ختراک در ۶ ماهه با  سرمایه جدید به سود ۲۳۷  ریالی رسیده است و البته  ۲۱۲ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی داشت  در ۹ماهه به  ۴۲۰  ریال رسیده است و ۱۲ماهه ۶۹۶ ریال .
سهم در ۳ماهه   ۵۵۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۰۵ میلیارد ریال سود خالص  و در ۶ماهه  سود عملیاتی ۱۵۷۵ و سود خالص ۱۴۹۸ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه سود عملیاتی ۲۸۹۲ میلیارد ریال و سود خالص ۲۶۵۸ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۴۹۵۷ میلیارد ریال و سود خالص ۴۴۰۷ میلیارد ریال بوده است
#سخوز در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده تلفیقی به سود ۷۹۹۸ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۶۶۸۳  ریال است
#تفارس جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان سعادت آباد، بلوار قيصر امين پور،نبش سيزدهم غربي،محل سالن همايش شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار میگردد
فولاد افزا سپاهان #فافزا در ۱۲ماهه ۹۳۵۴ ریال سود در تلفیقی و ۹۰۳۹ ریال سود اصلی دارد
#دالبر در ۶ماهه با سرمایه جدید در گزارش حسابرسی شده ۵۸۰  ریال سود محقق کرده است و در ۹ماهه این عدد ۸۰۰ ریال شده و ۱۰۵۹۸میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۵۹۹ میلیارد ریال  سود خالص دارد
در ۱۲ماهه به سود ۷۷۱ ریالی رسید و بازهم یک عقب گرد دیگر در گروه دارو  را داشتیم . سهم  ۱۲۰۳۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۹۴۴ میلیارد ریال هزینه مالی و در نهایت ۷۳۲۸ میلیارد ریال سود خالص دارد و در ۳ماهه اخر زیان داشت 😞
افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی #بنو از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#تنوین   جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران ، دهکده المپيک ، ميدان دهکده ، پرديس مرکزي دانشگاه علامه طباطبائي – سالن همايش دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبائي برگزار میگردد
#آ_س_پ در گزارش ۶ماهه حسابرسی شده به سود ۴۴۱ ریالی رسیده است
#پاسا در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۹۴۹ ریالی رسیده است
#لطیف در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۹۷۶۷ ریالی رسیده است
#پتایر در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۴۰۶ ریالی رسیده است.
در ۳ماهه به سود  ۶۲ ریالی رسیده و ۶ماهه این عدد ۱۷۲ ریال بوده و۹ماهه ۲۷۲ ریال سود محقق کرده است  .
سهمی که در ۶ماهه ۲۹۳۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۲۲۹ میلیارد ریال سود خالص دارد 
در ۳ماهه  ۱۱۶۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۰۱ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده بود
در۹ماهه سود عملیاتی ۵۰۵۴ و سود خالص ۳۵۳۵ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه به سود خالص ۵۶۹۶ میلیارد ریالی رسیده و سود عملیاتی ۷۳۳۸ میلیارد ریال است
#سبهان در ۳ماهه ۵۵۶۶ ریال و ۶ماهه ۷۴۹۳ ریال  سود محقق کرده است و خیلی خاص نبود
در۹ماهه این عدد ۱۱۲۹۰ ریال شده و پیشرفت خوبی داشت در ۱۲ماهه به سود ۱۵۶۰۰  ریالی رسیده است و سرعت رشدش کم شده
۳ماهه  ۱۲۶۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۱۳ میلیارد ریال سود خالص دارد.
۶ماهه ۱۶۸۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۹۸  میلیارد ریال سود خالص دارد
۹ماهه سود عملیاتی ۲۵۶۳ و سود خالص ۲۲۵۷ میلیارد ریال است
در ۱۲ماهه ۳۴۹۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۱۲۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
#مرقام انجام خدمات تعمیر، نگهداری و پشتیبانی با قطعه دستگاههای موضوع الحاقیه
تاريخ الحاقیه قرارداد۱۴۰۳/۰۲/۲۷
طرف قراردادبانک تجارت
مبلغ قرارداد۵۶,۰۳۶ میلیون ریال
شرح جزئيات: شامل تغييرات صورت گرفته و اثرات آنانجام خدمات تعمیر، نگهداری و پشتیبانی با قطعه دستگاههای موضوع الحاقیه
#دلر در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۴۴۵۰ ریالی رسیده است
#سپید ۱۲ماهه به سود ۱۰۸۱ ریالی رسیده است.
در ۳ماهه سهم  ۴۱۷۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۶۴۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۷۲۶۹ و سود خالص ۶۰۶۲ میلیارد ریال است
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۹۷۷۶ و سود خالص ۷۸۷۷ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه ۱۲۴۵۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۷۲۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
با سرمایه جدید  ۸۷۵ ریال سود محقق کرده است در ۱۲ماهه سود ۱۰۸۱ ریال است .
#زقیام  تقریبا خطی پیش می رود ۱۲ماهه ۵۸۶ و ۹ماهه ۴۶۸ ریال شده است
۶ماهه ۳۰۳ و در ۳ماهه به سود ۱۵۶ ریالی رسیده است .
در ۳ماهه  ۴۷۸ میلیارد ریال سود فروش دام  دراین تحقق سود موثر بوده  که عدد بالایی است در ۶ماهه این عدد  ۸۲۴ میلیارد ریال بود
۳ماهه سهم  ۶۱۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۷۸ میلیارد ریال سود خالص دارد .
۶ماهه  سود عملیاتی ۱۲۹۰ و سود خالص ۲۰۹۲ میلیارد ریال بود
۹ماهه  سود عملیاتی ۱۷۸۳ و سود  خالص ۳۲۲۹ میلیارد ریال بود
۱۲ماهه سود عملیاتی ۲۳۴۴ و سود خالص ۴۰۳۹ میلیارد ریال است
#قصفها در گزارش ۱۲ماهه به سود ۱۲۹۳۹ ریالی رسیده است
مهم برای #وسپهر و #وبصادر
امیدنامه درج و پذیرش توسعه نیشکر و صنایع جانبی در کدال قرار گرفت
#کمنگنز انجام عملیات باطله برداری و حفاری . آماده سازی واستخراج ازمعادن زیر زمینی
نتايج برگزاري مناقصهاز بین ۴شرکت کننده، برنده مناقصه پیمانکاری صالح رنجیر
مبلغ مورد توافق۲۹۲,۵۶۳ میلیون ریال
تضمين هاي دريافت شده-
#ولکار ۴۶۰ ریال تقسیم کرد
#کدما در ۳ماهه به سود ۳۶۱ ریالی رسیده است و ۹۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
در مورد #بترانس باید گزارش تلفیقی و حسابرسی شده را نیز مدنظر قرارداد
در ۱۲ماهه به سود ۲۸۹ ریالی رسیده است .۱۵۷۳۲ میلیارد ریال سود خالص دارد و ۲۴۶۴۱  میلیارد ریال سود عملیاتی.
۹ماهه  ۱۶۵ ریال محقق کرده است و ۱۲۳۱۵ میلیترد یال سود عملیاتی و ۶۰۱۷ میلیارد ریال سود خالص دارد رشد چشم گیری در سود  عملیاتی داشته
۶ماهه  ۷۵ ریال سود داشت و سود عملیاتی ۶۹۳۴ و سود خالص ۲۷۲۸ میلیاردریال بود  .
سهم در ۳ماهه  ۲۷۱۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۹۰ میلیارد ریال سود خالص داشت
#نوری در گزارش ۱۲ماهه به سود ۲۳۳۴۶ ریالی رسیده است
 در ۹ماهه  ۱۵۷۶۱ ریال  بود  .  ۶ماهه خوبی زد و ۹۸۲۳ ریال سود محقق کرده است سهم  در ۳ماهه به سود ۳۳۷۸ ریالی رسیده بود 
سهم در۳ماهه   ۲۸۴۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۰۴۰۳ میلیارد ریال سود خالص دارد  .
در ۶ماهه سود عملیاتی ۸۴۱۷۴  سود خالص ۸۸۴۱۰ میلیارد ریال است
در۹ماهه  سود عملیاتی ۱۴۳۱۰۹ میلیارد ریال  و سود خالص ۱۴۱۸۵۱ میلیارد ریال بود .
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۱۸۶۸۴۶ میلیارد ریال و سود خالص ۲۱۰۱۱۱ میلیارد ریال بود
۳۷۹۹۸ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی دارد
#پلاسک در ۶ماهه به سود ۱۵ ریالی رسیده است و۲۲ میلیارد ریال سود خالص داشت
در ۹ماهه به سود  ۲۷ ریالی رسیده است و این عدد  ۳۹  میلیارد ریال شده است
۱۲ماهه به سود ۲۹ ریالی رسیده است و ۴۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
#فاما  در ۱۲ماهه ۱۲۷۳ ریال و ۹ماهه با سرمایه جدید به سود  ۸۷۶ریالی رسیده است
  در ۳ماهه   ۱۶۴۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۸۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه ۴۱۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۱۳۰  میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۶۰۵۹ و سود خالص ۴۸۱۵ میلیارد ریال  بود و گزارش خوبی داشت
در ۱۲ماهه در  سود عملیاتی ۸۵۹۲ میلیارد ریال و سود خالص ۷۰۰۲ میلیارد ریال بود
#کی_بی_سی سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-243 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۴۹۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷۴۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۵۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#ساوه در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۲۳۰۸۷ ریالی رسیده است
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز #گشان در ۱۲ماهه به  سود  ۳۰۰۲ ریالی رسیده است  به سود خالص ۴۴۶۰ میلیارد ریالی رسیده است
#غمهرا در گزارش ۱۲ماهه به سود ۹۴۴ ریالی رسیده است.
سهم  پیشرفت خوبی داشت
 در ۳ماهه  ۵۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۰۹  میلیارد ریال سود خالص محقق کرد
 ۶ماهه سود عملیاتی ۱۲۲۷ و سود خالص ۸۳۱ میلیاردریال بود  .
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۲۵۰۹ و سود خالص ۱۶۳۵ میلیارد ریال بود
با  سرمایه جدید ۹ماهه  ۵۱۰  ریال محقق کرده است و پیشرفت خوبی داشت
۱۲ماهه سود عملیاتی ۴۱۵۷ میلیارد ریال و سود خالص ۳۰۲۰ میلیارد ریال بود
#خزر تعدیل نرخ محصولات فروش رفته در سال ۱۴۰۲ به سهامدار عمده (شرکت هم گروه)
#شخارک در ۶ماهه حسابرسی شده به سود  ۲۰۲۲ ریالی رسیده  بود و در ۹ماهه این عدد ۳۸۷۸ ریال و ۱۲ماهه ۵۱۸۸ ریال بود
۹ماهه سود عملیاتی ۲۸۲۹۹ و سود خالص ۲۳۲۶۹  میلیارد ریال بود
۱۲ماهه ۳۶۹۹۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۱۱۳۰ میلیارد ریال ود خالص بود
#لوتوس  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-02A-006 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۱۰,۹۴۳,۵۸۸,۴۳۷  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۵۶,۴۱۱,۵۶۳  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷  لغایت تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
#پاسا جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت ۰۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، ونک پارک، خيابان ۲۰ متري گلستان، خيابان ۲۰ متري زرتشتيان، پلاک ۱۱، طبقه همکف سالن خليج فارس شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري برگزار میگردد
#سصفها هیأت مدیره مقرر نمود به استناد آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۹۵/۰۱/۱۵ هیأت محترم وزیران ) و به استناد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی) نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود (طبقه زمین) و انجام افزایش سرمایه از این محل، تشریفات قانونی لازم انجام گیرد. لذا مراتب در هر مرحله و زمان مقرر بر اساس دستورالعمل افشای اطلاعات به اطلاع کلیه سهامداران محترم خواهد رسید. بدیهی است انجام افزایش سرمایه منوط به تایید بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت، مجوز سازمان محترم بورس و اوراق بهادار و تایید مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.
#کپشیر جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ در استان فارس ،شهر شيراز به آدرس شهرک والفجر- بلوار فجرغربي- جنب دانشگاه پاسارگاد- مجمع اسلامي محبين اهل بيت برگزار میگردد
#کپارس در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۵۷۱ ریالی رسیده است
#کخام مجمع را لغو کرد
پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید
#تنوین در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده به سود۳۴۵ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۳۱۳ ریال است
#فجوش در گزارش ۱۲ماهه به سود ۶۰ ریالی رسیده است
#سپید جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ در استان گيلان ،شهر رشت به آدرس استان گيلان – شهرستان رشت – بلوار آزادي (خيابان منظريه) سالن همايشهاي هتل بزرگ کادوس برگزار میگردد
دعوت به مجمع #فنورد
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۳۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس مرکز همايش هاي هتل قلب واقع در خيابان وليعصر ، ابتداي بزرگراه نيايش(هاشمي رفسنجاني)داخل بيمارستان قلب شهيد رجايي برگزار میگردد
#بکهنوج در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به زیان ۵۴۷ ریالی رسیده است
#فجهان  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ميدان ونک -بزرگراه شهيد حقاني – بعداز کتابخانه ملي – جنب روگذر شهيد همت غرب – سالن هتل بزرگ ارم برگزار میگردد
#وسرمد در گزارش ۱۲ماهه به سود ۲۲۶ ریالی رسیده است و ۱۵۳۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
#لطیف جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ در استان البرز ،شهر ساوجبلاغ به آدرس استان البرز- شهرستان ساوجبلاغ- هشتگرد- شهرک صنعتي هشتگرد- فاز ۲ – خيابان نسترن ۱۱ برگزار میگردد 
#فروسیل جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ در استان مرکزي ،شهر اراک به آدرس بلوار آيت اله اراکي ، سالن همايش هاي پروين اعتصامي هتل اميرکبير برگزار میگردد 
#شفا  دارو  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرک والفجر، خيابان ايرانشناسي، خيابان نهم، پلاک ۶، سازمان مديريت صنعتي، طبقه منفي يک، سالن دکتر عادل آذر (آمفي تئاتر) برگزار میگردد
#دتولید در گزارش ۱۲ماهه به سود ۶۲۶ ریالی رسیده است.
#سپید در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده ۱۰۹۲ و در سود اصلی ۱۰۸۱ ریال سود محقق کرده است
#کپشیر  با  سرمایه قدیم در ۱۲ماهه ۲۱۱۵ ریال ، ۹ماهه  ۱۵۸۷ و  در ۶ ماهه به سود  ۹۹۹  ریالی رسیده ۳ماهه این عدد ۵۶۹ ریال است . با  سرمایه جدید  سود ۱۲۶۸  ریال می شود
سهم ۳ماهه ۹۴۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۵۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه ۱۶۰۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۹۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه سود عملیاتی ۲۶۵۸ و سود خالص ۲۳۷۹ میلیاردریال است 
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۳۴۲۷  و سود خالص ۳۱۷۲ میلیارد ریال است
#تکنوتار در ۱۲ماهه به  سود ۳۳ ریالی رسیده است
#شصفها  اصلاحیه فروش زد و در نهایت ۷۶,۴۷۵,۹۷۹ میلیون ریال فروش ثبت کرده است  برای کل سال  ۱۴۰۲
#قچار در گزارش ۱۲ماهه به سود ۷۶۵ ریالی رسیده است
#کصدف در گزارش ۱۲ماهه به سود ۱۸۹۷ ریالی رسیده است
#شغدیر به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#سلار در ۱۲ماهه به سود ۲۳۹ ریالی رسیده است
#کفپارس مدیریت محترم نظارت بر ناشران جناب آقای سلطانی با سلام احتراما بپیوست تصویر صورتجلسه فی مابین این شرکت با شرکت محترم تکادو مبنی بر تعیین تکلیف بدهی سنواتی ناشی از تسویه تسهیلات نزد بانک پارسیان از محل فروش سهام تابان نیرو متعلق به ضامن محترم ( شرکت تکادو ) در سال ۱۴۰۰ تقدیم حضور جناب عالی و سهامداران محترم میگردد . لازم بذکر است با توجه به توافق صورت گرفته مقرر شد ، بازپردخت دین محقق شده از سال ۱۴۰۰ بر اساس سود بانکی ( از زمان فروش سهام مذکور تا تاریخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ بر اساس سود بانکی ۱۸% و از این تاریخ تا پایان دوران تقسیط ۱۰/۳/۱۴۰۴ بر اساس سود ۲۳% بانکی ) جمعا مبلغ ۲۴۰٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال طی ۲۵ فقره قسط ( چک ) از تاریخ ۱۰/۳/۱۴۰۳ الی ۱۰/۳/۱۴۰۴ به شرکت تکادو پرداخت گردد . همچنین پیرو صورت های مالی چند سال اخیر جهت شفاف سازی هر چه بهتر در خصوص نحوه ثبت و شناسایی سود و کارمزد توافق شده در دفاتر باستحضار میرساند که جهت ثبت و شناسایی مبلغ ۱۰۱٫۲۷۶٫۰۹۴٫۲۹۷ ریال مابالتفاوت مانده بستانکاری حساب شرکت تکادو ، با توجه به ذخیره شناسایی شده در دفاتر شرکت در سنوات گذشته مبلغ ۶۱٫۱۷۱٫۷۲۰٫۴۰۱ ریال آن از محل استهلاک بستانکاری ذخایره مذکور ( عدم نیاز به شناسایی هزینه ) و مبلغ ۴۰٫۱۰۴٫۳۷۳٫۸۹۶ ریال هزینه مالی دوره و آتی ثبت سند حسابداری صورت گرفت .
#خزر به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#قاروم در ۹ماهه به سود ۶۳۱۰ ریالی رسیده است  ۲۱۶۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
مجمع #خموتور
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، کيلومتر ۹/۵ جاده مخصوص کرج، روبروي شهاب خودرو، جنب پارس خودرو، نبش خيابان نخ زرين، گروه صنايع تراکتورسازي ايران برگزار میگردد
#زمگسا در ۳ماهه به سود ۱۴۴۸ ریالی رسیده و ۶ماهه این عدد ۲۵۵۷ ریال شده است  در ۹ماهه این سود با رشد خوب ۴۸۵۰  ریال  بود و عمده آن ناشی از فروش گوساله بوده است  . در ۱۲ماهه به ۵۴۸۶ ریال  رسیده
۳ماهه  ۳۳۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۳۴ میلیارد ریال سود خالص دارد . ۱۰۱ میلیارد ریال هم  فروش دام داشته است
در ۶ماهه  سود خالص به ۷۶۷ میلیارد ریال رسیده است
در۹ماهه  سود عملیاتی ۱۰۶۱ و سود  خالص ۱۴۵۴ و سود  فروش زیست مولد ۴۱۴ میلیارد ریال
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۱۰۴۶ و سودخالص ۱۶۴۵ و سود فروش دارایی زیستی ۶۲۲ میلیارد ریالبود
#فولاژ  ۱۲ماهه با  سرمایه قدیم ۱۸۸۴ ریال و با  سرمایه جدید  ۷۸۰ ریال محقق  کرده است 
در ۳ماهه به سود ۴۵۰ ریالی و ۶ماهه به سود ۹۰۷ ریالی رسیده  و ۹ماهه  ۱۲۱۷ ریال به ازای هرسهم رسیده که سود غیرعملیاتی در ان نیست .
در ۳ماهه سهم ۱۳۲۷۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۸۰۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه ۲۶۱۶۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۱۷۶۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه سود عملیاتی ۳۵۱۵۳ و سود خالص ۲۹۲۰۱ میلیارد ریال بوده است
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۵۱۴۳۷ میلیارد ریال در سود خالص ۴۵۲۰۶ میلیارد ریال بوده است .
#شسینا در ۱۲ماهه به سود ۲۷۰ ریالی رسیده است
#فروسیل در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۲۶۰ ریالی رسیده است
#غگرجی با توجه به افزایش های قانونی حقوق و دستمزد از ابتدای سال جاری و همچنین افزایش ترخ مواد اولیه بسته بندی و حمل و نقل حامل های انرژی و غیره به تبع ان که سبب افزایش بهای تمام شده محصولات شده است ، لذا به منظور پیشگیری از زیان حاصله در شرکت هیت مدیره مصوب نمو با توجه به قوانین جاری کشور نسبت به افزایش نرخ برخی محصولات تولیدی شرکت اقدام نماید .
#ختراک   جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران ، کيلومتر ۹/۵ جاده مخصوص کرج، روبروي شهاب خودرو، جنب پارس خودرو، نبش خيابان نخ زرين، دفاتر تهران گروه صنايع تراکتور سازي ايران برگزار میگردد
#رافزا در ۱۲ماهه به سود  ۱۶۵۵ ریالی رسیده است
#وگردش به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر،
تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ادامه می یابد.
#خچرخش ۱۲ماهه ۱۷۳۲ ریال  بود
 در ۳ماهه به سود ۲۸۰ ریالی رسیده است و ۳۳۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۹۰۹ و سود خالص ۷۴۰ میلیارد ریال شد و ۷۷۸ ریال سود محقق کرده است
در۹ماهه با رشد خوب ۱۴۸۹ ریال سود محقق کرده و ۱۷۴۱ میلیاردریال سود عملیاتی و ۱۴۱۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۱۲ماهه  سود هر سهم  ۱۷۳۲ و ۱۹۶۲ میلیادر ریال سود عملیاتی و ۱۶۴۹ میلیارد ریال  سود خالص دارد
توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان #فتوسا در ۱۲ماهه  ۴۴۹  ریال  بود و ۹ماهه به سود ۵۱۳ ریالی رسیده بود 😐 سهم ۶۴۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
#خلنت  در ۱۲ماهه با  سرمایه جدید به سود  ۱۴۰۰ ریالی رسیده است .
 در ۳ماهه سهم ۲۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۷۶ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه  سود عملیاتی ۵۵۸و سود خالص ۴۲۷ میلیارد ریال است
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۱۰۱۲ و سود خالص ۷۸۸ میلیارد ریال بوده است
در ۱۲ماهه به سود ۲۰۲۷ ممیلیارد ریالی در سود عملیاتی و ۱۶۸۰ میلیرد ریال سود خالص دارد
#حپترو  در ۱۲ماهه به سود ۳۳۱ ریالی رسیده است
#شصدف در ۱۲ماهه با  سرمایه قدیم ۴۱۸۶ ریال سود محقق کرد 
 در ۶ماهه به سود ۲۱۷۲ ریالی رسیده است و ۱۸۵۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۵۲۰ میلیارد ریال سود خالص دارد  . ۹ماهه این عدد به  ۲۹۱۶ ریال رسید و ۲۶۶۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۴۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۳۹۹۴ و سود خالص ۲۹۳۰  میلیارد ریال بود.

بتاسهم

#کدال_نگر

گشایش و عرضه نماد/گشایش و عرضه نماد/گشایش و عرضه نماد/گشایش و عرضه نماد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *