و دوباره رای های رفت و برگشتی و حالا شفاف سازی #شگویا 

احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره ۱۵۳۴۶۱/۱۲۲ مورخ ۰۵/۰۳/۱۴۰۳ در خصوص انتشار رای دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور توقف اجرای مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت باستحضار می‌رساند در خصوص آثار مالی تغییرات نرخ های سرویس‌های جانبی طی نامه شماره ۱۳۹۳۰۲/۱-۲۸ص‌پ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ (اطلاعیه شماره ۱۱۶۵۱۹۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲) از طریق سامانه کدال افشا شده است. همچنین با توجه به قطعی نبودن رای لغو مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت، هزینه سرویس های جانبی براساس نرخ جدید محاسبه گردیده و در صورتهای مالی (حسابرسی نشده)۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ اعمال شده است. بدیهی است پس از قطعی شدن رای مذکور و در صورت وقوع هرگونه رویداد و آثار مالی با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

 

#لخزر اردیبهشت متفاوتی را زد و به عدد ۳۰۹۸ میلیارد ریالی در فروش رسید و ۲ ماهه ۳۴۷۷ میلیارد ریال فروش داشت این عدد در مدت مشابه ۲۷۶۷ میلیارد ریال بود
#فجهان  در فروردین فروش خوبی را ثبت کرد و ۱۴۵۵۲ میلیارد ریال فروش داشت اردیبهشت به عدد ۱۹۸۲۷ میلیارد ریال رسیده ورشد مقداری فروش را داشته است ۲ ماهه ۳۴۳۵۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ گاز ۳۳,۲۳۰ و نرخ برق ۱۴,۲۸۱ ریال ثبت شده است
               
فروردین ماه فروش ۹۰۷ میلیارد ریالی مواجه بود
در اردیبهشت با رشد خوب ۱۴۷۰ میلیارد ریال بود
 ۵ ماهه ۴۴۲۹  میلیارد ریال بوده است. مدت مشابه  قبل ۳۲۶۴ میلیارد ریال بود نرخ گاز ۱۱,۸۹۷ و برق ۲,۶۴۲,۲۱۶ ریال ثبت شده
#حگهر در فروردین با فروش ۳۲۷۷ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت بهتر شدو   ۳۷۴۵ میلیارد ریال فروش زده است  و ۲ماهه ۷۰۲۳ میلیارد ریال فروش داشت . کل سال قبل ۴۵۱۳۱ میلیارد ریال بود و در حوالی نزدیک به میانگین سال قبل است
#آردینه در اردیبهشت با فروش و درامد  ۹۶۹ میلیارد ریالی به عدد ۱۳۳۴ میلیارد ریال در ۲ماهه  رسیده است که کمی بیشتر از مدت مشابه قبل است
و اما مرد این روزهای بازار ما #سباقر !
 گزارش فروردین به ۳۹۶ میلیارد ریال فروش رسیده بود و اردیبهشت با رشد ۷۰۸ میلیارد ریال شد و ۲ماهه  ۱۱۰۴ میلیارد ریال فروش داشته است  که ۵۰% بیشتر از مدت مشابه  قبل است
#کلوند در زمستان اکثرا بالای ۱۰۰ بود در فروردین این عدد ۸۰۰ میلیارد ریال بوده است  و اردیبهشت بهتر شد و به ۱۵۴۹ میلیارد ریالی رسید و ۲ ماهه  ۲۳۴۹ میلیارد ریال فروش داشت و  مدت مشابه  قبل ۱۶۷۸ میلیارد ریال بود
لامپ های #بشهاب در اردیبهشت روشن شد و به عدد ۷۱۱ میلیارد ریال رسیده است و ۷۴۷ میلیارد ریال ۲ ماهه فروش داشت  و مدت مشابه  قبل ۴۱۰ میلیارد ریال بود
#بجهرم  با درامد ۷۱۹ میلیارد ریالی در اردیبهشت ۲ماهه  ۱۳۱۲ میلیارد ریال فروش داشت
#غپینو در اسفند بالای ۳۰۰ بود در فروردین ماه این عدد ۱۷۲۸ میلیارد ریال بوده است و اردیبهشت دوباره بالای ۳۰۰  برگشت و ۳۷۴۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۵۴۷۲ میلیاردریال رسید
#بپیوند شبیه ماه قبل بود و ۲ماه به عدد ۱۰۵۶ میلیارد ریالی رسیده است  که مدت مشابه قبل آن  ۸۷۰ میلیارد ریال بود
#سفانو  در فروردین به فروش ۱۰۶۳ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت ۱۳۱۸ میلیارد ریال است . در ۲ ماهه ۲۳۸۲ میلیارد ریال فروش داشت  و شبیه مدت مشابه قبل است
#بمولد در اردیبهشت با فروش  و درامد ۶۵۵  میلیارد ریالی به عدد ۲۵۹۷  میلیارد ریالی در ۵ماهه رسیده است  .
#ولصنم در اولین ماه سال مالی به فروش و درامد ۱۳۵ میلیارد ریالی رسیده است در بهمن ۱۷۵ و اسفند ۲۱۹ میلیارد ریال و فروردین ۱۵۰ میلیارد فروش داشت
اردیبهشت با رشد ۳۱۴  میلیارد  ریال شده  و ۵ ماهه ۹۹۴  میلیارد ریال درامد داشته است  .
#گکوثر اردیبهشت  ۲۹۸ میلیارد ریال فروش داشت و۵ ماهه  ۱۲۲۶  میلیارد ریال بوده است  .
#وهور تا اردیبهشت ۴,۶۸۱,۹۸۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#غفارس در اردیبهشت به عدد ۳۰۱۹ میلیارد ریالی رسیده است و ۴ماهه عدد  فروش ۱۰۸۷۴ میلیارد ریال شده و عدد خوبی در اردیبهشت ثبت کرده است
#زملارد  در اردیبهشت با فروش ۵۵۸ میلیارد ریالی مواجه بود که ۲ ماهه  ۱۰۹۶ میلیارد ریال فروش داشت  ۲۰% از مدت مشابه قبل بیشتر است
#سخوز فعلا در فروردین صادرات خاصی نداشته و به عدد ۸۷۶ میلیارد ریالی رسیده است در اردیبهشت با عدد ۱۶۴۹ میلیارد ریال بود ۲ ماهه ۲۵۲۵ میلیارد ریال بود و کمی کمتر از مدت مشابه قبل است
#غصینو در فروردین ۱۷۹۷ میلیارد ریال و اردیبهشت ۳۸۷۹ میلیارد ریال فروش ثبت کرد و ۲ماهه ۵۵۹۵ میلیارد ریال فروش ثبت کرد و از مدت مشابه قبل کمتر بود .
#پلوله قوی آغاز نکرد و فروردین فقط ۴۹ میلیاردریال فروش داشت اردیبهشت به ۱۷۵ و ۲ماهه ۲۲۴ میلیارد ریال بود که از مدت مشابه قبل کمتر است
#حسیر سال مالی را با عدد درامد ۳۵۰ میلیارد ریالی آغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۳۴۳ میلیارد ریال بوده است و ۲ماهه ۶۹۴ میلیارد ریال بوده است .
#دتماد در فروردین با فروش ۱۰۶۶ میلیارد ریالی آغاز کرد . اردیبهشت با رشد خوب  ۱۴۷۲ میلیارد ریال بود و ۲ماهه ۲۵۳۸ میلیارد ریال است
#دکیمی اولین ماه سال مالی  به عدد ۸۷۴ میلیارد ریالی در فروش رسیده است . در بهمن این عدد  ۹۱۲ میلیارد ریال و اسفند ۶۴۳ میلیارد ریال بود و فروردین به ۴۶۹ میلیارد ریال رسید و اردیبهشت ۸۲۹ میلیارد ریال بود
۵ماهه ۳۷۲۸ میلیارد ریال شده است و مدت مشابه قبل کمی بیشتر است
#سیدکو در اردیبهشت ۶۰۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و  ۱۳,۵۶۱,۱۲۴ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#سقاین  در فروردین با فروش  ۴۷۹میلیاردریالی مواجه بود و اردیبهشت ۷۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و۲ ماهه به ۱۲۴۲ میلیارد ریال رسید
فروش داخلي:در دوره مذکور مقدار۳۴.۲۸۹/۵۳ تن سیمان فله تیپ ۲ و به مبلغ ۲۱۹.۱۷۲ میلیون ریال و مقدار ۱.۲۱۴/۸۳ تن سیمان فله تیپ ۵ وبه مبلغ ۸.۰۳۱ میلیون ریال و مقدار ۱۶.۱۹۰/۳۱ تن سیمان فله تیپ ۳۲۵-۱ وبه مبلغ ۱۰۰.۷۰۱ میلیون ریال و مقدار۱۱.۸۵۶ تن سیمان پاکتی ازنوع تیپ ۲ و به مبلغ ۹۸.۱۸۷ میلیون ریال و مقدار ۵۰۶ تن سیمان پاکت از نوع تیپ ۵ وبه مبلغ۴.۲۷۹ میلیون ریال و مقدار ۱۴.۸۲۵ تن سیمان پاکتی تیپ ۳۲۵-۱ و به مبلغ ۱۲۰.۶۶۰ میلیون ریال که تماماً از طریق بورس کالا به فروش رسیده است.
#سبهان در فروردین با فروش ۷۸۰ میلیارد ریالی اغاز کرد .در اردیبهشت این عدد  ۱۰۰۶ میلیارد ریال بوده و۲ ماهه  ۱۷۸۷ میلیارد ریال شده است
#خکار در اردیبهشت این عدد  ۶۱۳ میلیارد ریال بود و فروردین ۳۳۷ میلیارد ریال شد  .۲ ماهه به  ۹۵۰  میلیاردریال رسیده است و مدت مشابه  قبل ۶۵۴ میلیارد ریال بود
#خنصیر در فروردین با فروش ۲۹۲ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۴۹۲ میلیترد ریال مواجه بوده است و ۲ماهه  ۷۸۵ میلیارد ریال فروش داشته و کمی از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#سبجنو فروردین با عدد  ۸۸۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۱۷۳ میلیارد ریال بوده ۲ماهه  ۲۰۵۷ میلیارد ریال فروش داشت
فروش داخلي: از مقدار ۱۴۲.۴۳۱ تن فروش سیمان داخلی ، مقدار ۱۴۲.۴۳۱ تن از بورس کالا فروش رفته است . و همچنین از مبلغ ۱.۰۶۸.۵۸۹ میلیون ریال فروش سیمان داخلی ، مبلغ ۱.۰۶۸.۵۸۹ میلیون ریال از طریق بورس کالا فروش رفته است.
#بسویچ در فروش منظم نیست در فروردین با عدد ۶۸۶ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت عجیبی زد و ۲۱۶۶ میلیارد ریال فروش داشت ۲ ماهه  ۲۸۵۲ میلیارد ریال درامد داشته است و بیشتر از مدت مشابه قبل است
#رتکو در فروردین با فروش ۹۹ میلیارد ریالی سال مالی را آغاز کرده و اردیبهشت ۱۲۸ میلیارد ریال بود و ۲ماهه  ۲۲۷ میلیارد ریال بود کل سال قبل ۱۸۱۰ میلیارد ریال بود
#شلعاب در فروردین ماه شبیه ماه قبل بود ۱۴۸ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت این عدد ۳۹۸ و ۲ماهه  ۵۴۷ میلیارد ریال بوده است  کمی از مدت مشابه سال قبل بیشتر است
#دسانکو  گزارش خوبی نزد ولی در فروش فروردین ۴۹۷ میلیارد ریال بود و نرمال پیش رفت و اردیبهشت به  ۵۰۱ میلیارد ریال رسید و ۵ماهه ۲۳۳۱ میلیارد ریال رسیده است
#کفرا  در فروردین ۱۵۶۸ میلیارد ریال فروش ثبت کرد و اردیبهشت ۱۴۳۰ میلیارد ریال بود و  رشد خوبی را نسبت به مدت مشابه داشت . ۲ ماهه ۲۹۹۸ میلیارد ریال فروش داشت
#فاذر قراردادی است با فروش ماهانه نباید سنجیده شود در هر صورت فروردین  ۲۹۵ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت  ۵۲۳ میلیارد ریال و ۲ ماهه ۸۱۹ میلیارد ریال بود
#زگلدشت  اردیبهشت ۱۱۲۰ میلیارد ریال ، فروردین به عدد ۱۰۷۵ میلیارد ریالی رسیده و با ثبات پیش رفته است و ۲ماهه  ۲۲۰۵ میلیارد ریال بود که مدت مشابه  ۱۴۶۰  میلیارد ریال بوده است
#لطیف در فروردین با فروش ۳۲۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد ۸۴۶ میلیارد ریال شده  ۲ماهه ۱۱۶۸ میلیارد ریال شده است که نسبت به سال قبل اندکی افت داشته است
#غویتا در فروردین ۴۶۰ میلیارد ریال و اردیبهشت با رشد ۱۳۲۵ میلیارد ریال فروش  داشت و به عدد ۴۸۱۷ میلیارد ریالی در ۵ماهه رسیده است
#فاراک در فروردین ۵۸۸ میلیارد ریال درامد ثبت کرد و اردیبهشت ۱۳۴۸ میلیارد ریال و  به عدد  ۸ ماهه ۱۵۳۱۰  میلیارد ریال رسیده است و توضیح داده است لازم بذکر است بخش عمده ای از درآمد این شرکت مربوط به پروژه‏هایی است که به روش درصد پیشرفت‏ کار محاسبه می‏گردد که در بازه زمانی مورد گزارش ( ماهیانه ) امکان محاسبه دقیق آنها وجود ندارد لذا اطلاعات درآمد مربوط به این پروژه‏ ها که هر ۳ ماه یکبار همراه با سایر اطلاعات مالی در سامانه کدال درج می‏گردد در اطلاعات فوق لحاظ نگردیده است و اطلاعات مربوط به ۳ ماهه سوم سال جاری در مهلت مقرر ارسال خواهد شد.
#وتوصا  در اردیبهشت  ۵۳۹  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است .
#کنور  در فروردین با رشد نسبت به مدت مشابه خود ۴۲۷۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ کنسانتره  ۳۷,۵۳۵,۳۷۱ ریال بود در اردیبهشت ۷۰۰۷ میلیارد ریال فروش داشت . ۲ ماهه  ۱۱۲۸۶ میلیارد ریال فروش داشت ۲ برابر مدت مشابه قبل
#مداران در اردیبهشت با فروش و درامد ۹۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۱۰۲۸ میلیارد ریال رسید
#کگاز در فروردین ماه فروش را با ۱۰۶۲ میلیارد ریالی آغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۱۵۹۴ میلیارد ریال بود و ۲ماهه ۲۶۵۷ میلیارد ریال فروش داشت   مدت مشابه قبل ۱۶۸۳ و اسفند ۱۲۵۵ میلیارد ریال فروش بود
#کهمدا  اسفند خوبی زد  ولی فروردین با افت ۸۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت  ۱۴۵۶ میلیارد ریال بود 
 در زمستان در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۲۲۱ میلیارد ریالی رسید و بهمن ۱۵۹۰ میلیارد ریال و اسفند  ۲۰۵۶ میلیارد ریال شد و  جمعا ۱۱ ماهه  ۱۵۱۷۶  میلیارد ریال فروش داشت
#دیران در اردیبهشت  ۵۴۰  میلیاردریال فروش داشت 
اولین ماه سال مالی به فروش ۶۰۷ میلیارد ریالی مواجه بود  و بهمن  ۶۰۰  و اسفند با افت ۴۰۰ میلیارد ریال شد
در فروردین بازهم افت کرد و ۳۰۱ میلیارد ریال بود و  ۵ ماهه  ۲۴۵۰  میلیارد ریال است   مدت مشابه سال قبل ۱۸۲۶  میلیارد ریال بود
#خکمک در اسفند ۶۳۲ میلیارد ریال فروش داشت در اسفند این عدد  ۱۲۱۲ میلیارد ریال و ۱۶۰۳ میلیارد ریال بوده است  ۲ماهه  ۲۲۳۵ میلیارد ریال بود  . در مدت مشابه  ۱۶۷۱ میلیارد ریال است
#غدیس فروش فصلی دارد و فروردین با عدد خوب ۳۳۳۶ میلیارد ریالی ۳۳۰۹ میلیارد ریال فروش اردیبهشت  مواجه بود که نزدیک ۶۶۴۶ میلیارد ریال ۲ ماهه  فروش داشت و مدت مشابه  قبل ۴۲۷۱ میلیارد ریال بوده است
#ساروم فروردین به عدد ۱۵۹۴ میلیارد ریال رسیده و اردیبهشت ۲۳۶۷ میلیارد ریال بوده است و ۲ ماهه  ۳۹۶۱ میلیاردریال بود و خوب ظاهر شد . نسبت به مدت مشابه قبل هم رشد داشت
#غگلپا در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۶۹۳ میلیارد ریالی رسیده است و اسفند ۱۷۸۳ میلیارد ریالی رسیده . فروردین ۱۵۵۹ میلیارد ریال  و ۲۰۱۶ میلیارد ریال اردیبهشت است۴ ماهه   ۷۰۵۲ میلیارد ریال فروش داشت
#ختور در فروردین با فروش ۸۶۸  میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت با رشد جالب ۲۴۱۶ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه  ۳۲۸۴ میلیارد ریال فروش داشت  که ۵۰% بیشتر از مدت مشابه  قبل است
#کترام در فروردین ۱۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت به ۴۵۲ میلیارد ریال رسید  و ۲ماهه  ۶۴۱ میلیاردریال است  که کمی از مدت مشابه  سال قبل بیشتر است
#قاسم سال مالی را با عدد  ۵۴۱۰ میلیارد ریالی اغاز کرده است اردیبهشت با رشد ۱۲۴۳۵ میلیارد ریال بود و ۲ماهه  ۱۷۸۴۶ میلیارد ریال فروش داشت
#شفام تازه وارد بازار در اردیبهشت ۵۵۷ و ۲ماهه  ۷۳۶ میلیارد ریال فروش داشت و از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#کخاک رشد خوب و ۲ برابری  را نسبت به مدت مشابه قبل دارد و ۱۳۱۵ میلیارد ریال فروش فروردین و ۱۷۵۱ میلیارد ریال فروش اردیبهشت داشت  ۲ماهه ۳۰۶۷ میلیاردریال رسیده است
#وخاور در اردیبهشت ۱۱۰۳۲ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و   ۸۲۸۲ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد که تراز این ماه کمی کمتر است ولی در مجموع ۲ ماهه تراز بانک فعلا مثبت بوده است
#سرود در فروردین ۱۴۲۰ میلیارد ریال  و اردیبهشت ۱۸۳۹  میلیارد ریال فروش و درامد داشته است و ۲ماهه ۳۲۵۹  و  مدت مشابه قبل این عدد  ۲۶۳۷ میلیارد ریال بود
#شفا دارو در ۱۲ماهه حسابرسی شده   ۱۴۸۹ ریال سود محقق کرده است
#شاملا فروردین خوبی داشت و با رشد فروش نسبت به مدت مشابه و اسفند و با افزایش نرخ به عدد ۱۳۷۳ میلیارد ریال در فروش رسیده است در اردیبهشت بهتر شد و ۲۶۰۹ میلیارد ریال فروش زد و ۲ ماهه  ۳۹۸۳ میلیارد ریال فروش داشت  و ۲ برابر مدت مشابه است
#ساوه در فروردین  ۱۸۹۱ میلیارد ریال و اردیبهشت ۳۰۴۰ میلیارد ریال فروش داشت  ۲ ماهه  ۴۹۳۲ میلیارد ریال فروش داشت
#لبوتان فروردین را با فروش ۳۵۹۱ میلیارد ریالی آغاز کرده  و اردیبهشت با عدد ۷۴۵۹ میلیارد ریالی مواجه بوده است و ۲ماهه فروش با رشد ۱۱۰۵۱ میلیارد ریال است  . مدت مشابه  قبل ۱۰۱۸۵ میلیارد ریال است
#تپسی در اسفند با فروش ۱۰۹۵ میلیارد ریالی کار را تمام کرد در فروردین   ۸۰۷ میلیارد ریال درامد داشت و اردیبهشت با رشد دوباره ۱۳۳۶ میلیارد ریال شد و ۲ماهه  ۲۱۴۳ میلیارد ریال است
#فجر در فروردین  فروش ۴۳۳۰ میلیارد ریالی رسیده است که نرخ نیز ۴۵۳,۳۵۹,۱۸۳ ریال است اردیبهشت این عدد ۷۲۷۷ میلیارد ریال و نرخ  ۴۷۵,۴۷۷,۶۲۶ ریال است و ۲ ماهه ۱۱۶۰۸ میلیارد ریال فروش داشت و شبیه مدت مشابه قبل است
#کسعدی در فروردین با فروش ۱۲۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت با رشد ۴۸۵ میلیارد ریال بوده است و ۲ماهه  ۶۱۰ میلیارد ریال فروش داشته و شبیه مدت مشابه قبل است
#زکشت در فروردین با فروش ۵۰۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۴۸۵ میلیارد ریال شد و ۲ ماهه  ۹۸۹ میلیارد ریال بود که مدت مشابه قبل ۷۰۰  میلیارد ریال بوده است
#غشهداب به فروش ۵۱۱ میلیارد ریالی در اولین ماه سال مالی رسیده است و  اردیبهشت به ۷۴۲ میلیارد ریال رسیده است و رشد کرده و ۲ماهه  ۱۲۵۴ میلیارد ریال بوده است .
#والماس در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۸۹۶ ریالی رسیده است
#شگویا  مجوزانتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت پتروشیمی شهید تندگویان به مبلغ ۶۰،۰۰۰ میلیارد ریال به منظور تامین مالی ظرح های شرکت های تابعه جهت اطلاع رسانی به سهامداران شرکت ایفاد میگردد.
#نوری به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#مرقام در اردیبهشت ۳۸  میلیارد ریال فروش داشت و ۸ ماهه ۱۰۵۵ میلیارد ریال درامد بوده که  ۵۰% بیش از عدد  کل سال قبل است  .
#دسینا در فروردین با فروش ۱۱۸۰ میلیارد ریالی مواجه بود و ۱۴۳۲ میلیارد ریال فروش اردیبهشت بوده است ۲ ماهه ۲۶۱۳ میلیارد ریال بوده
#کاوه گزارش خوبی را در فروردین داشت و به فروش ۳۹۹۷۷ میلیارد ریالی رسیده است که از مدت مشابه سال قبل بیشتر است نرخ  فروش ۲۱۵,۷۸۱,۰۷۳ ریال است .
در اردیبهشت به ۳۵۸۱۲ میلیارد ریال رسیده است و نرخ ۲۲۵,۱۸۵,۱۵۲ ریال است  . ۲ماهه ۷۵۸۱۰ میلیارد ریال فروش ثبت کرده و عدد خوبی بوده است شبیه مدت مشابه قبل است
#دتوزیع  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر پايين تز از چهارراه پارک وي مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار میگردد
#بالاس در اردیبهشت ۲۷۴ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرده است و جمعا ۸ماهه به ۲۱۴۷ میلیارد ریال رسیده است
#پدرخش در اردیبهشت بهتر بود و ۱۸۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ ماهه به  ۲۱۱ میلیارد ریال در فروش رسیده که مدت مشابه  قبل ۱۶۹  میلیارد ریال بود
#فسرب در اولین ماه سال مالی که چیزی نفروخت در اردیبهشت ۳۸۶ میلیارد ریال فروش داشت  شبیه مشابه قبل
#ناما در فروردین با فروش ۱۷۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد ۳۷۵ میلیارد ریال شد و ۵ماهه  به ۱۷۳۸ میلیارد ریال رسیده است
#تمحرکه  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ در استان قزوين ،شهر الوند به آدرس شهرصنعتي البرز- ابتداي بلوار خليج فارس- شرکت ماشين سازي نيرومحرکه برگزار میگردد
#فنورد فروردین با فروش ۳۳۷ میلیاردریالی پیش رفت و اردیبهشت به ۱۷۶۹ میلیارد ریال رسید و ۲ ماهه  ۲۱۰۷ میلیارد ریال بود  که از مدت مشابه سال قبل کمتر است 
در توضیح اورده است  با توجه به تعمیرات اساسی که در قسمت کوره گرم نورد شرکت بعمل آمد کوره پشت نورد به مدت یک ماه خاموش شد.لذا عمده مصرف گاز در این قسمت بوده است،لذا مصرف گاز نیز کاهش پیدا کرد.
#بنیرو در اسفند بالای ۱۰۰ بود فروردین ماه با فروش  ۹۲۲ میلیارد ریال  و اردیبهشت نیز با عدد  ۱۶۰۸ میلیارد ریالی مواجه بود که ۲۵۳۰  میلیارد ریال ۲ ماهه بوده  که۲ برابر مشابه قبل است
#سفار در فروردین ۲۷۸ و اردیبهشت ۵۴۴ میلیارد ریال بود و ۲ماهه  ۸۲۳ میلیارد ریال بوده است  .
#فخوز فروردین با فروش ۶۰۰۹۵ میلیارد ریالی آغاز کرد و نرخ شمش ۲۱۳,۳۷۴,۳۰۸ ریال است و اردیبهشت با رشد ۸۴۱۷۸ میلیارد ریال شده و نرخ  ۲۲۵,۵۴۰,۶۸۸ ریال . ۲ ماهه عدد  فروش ۱۴۴۲۷۳ میلیار ریال بود که کمی بهتر از مدت مشابه  قبل است نرخ برق ۱۳,۴۸۱,۰۵۴ و گاز  ۴۱,۸۶۲ ریال است
#فرابورس در اسفند با درامد ۲۹۲ میلیاردریالی مواجه بود و فروردین این عدد با تعطیلاتی که داشت  ۲۰۰ میلیارد ریال شده است و اردیبهشت  ۲۶۳ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه  ۴۶۳ میلیارد ریال درامد  زد
#فنوال فروردین در آغاز سال مالی ۷۲۳ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت  به  ۱۷۸۳ میلیارد ریال رسیده است  . فروش داخلی دو ماهه سال جاری به مقدار ۱،۰۹۵،۲۱۵ کیلوگرم و به مبلغ ۲،۰۰۸،۰۷۹ میلیون ریال و فروش کارمزدی دو ماهه سال جاری به مقدار ۹۲۵،۴۹۵ کیلوگرم و به مبلغ ۴۹۹،۳۷۹ میلیون ریال
۲ماهه فنوال ۲۵۰۷ میلیارد ریال فروش داشت
#فجر ۸۵۰  ریال تقسیم کرد
#فروس در فروردین با فروش و درامد ۸۳۷ میلیارد ریالی مواجه بود و ۱۲۶۷ میلیارد ریال فروش اردیبهشت و ۲ماهه  ۲۱۰۴ میلیارد ریال فروش داشت  . کمی از مدت مشابه  قبل کمتر است
#بورس در فروردین با درامد ۳۳۰  میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۳۹۲ میلیارد ریال و ۲ماهه  ۷۲۳ میلیارد ریال بود
#ساروج 
سهمی که در دی با فروش ۱۸۰۲ میلیاردریالی مواجه بود و بهمن  به  ۱۲۰۵ میلیارد ریال  رسید و اسفند  ۱۸۱۴ میلیارد ریال   و فروردین ۱۶۹۸ میلیارد ریال   بود در اردیبهشت فروش خوبی را ثبت کرد و ۱۸۱۶ میلیارد ریال فروش داشت 
 ۵ ماهه  ۸۳۳۶ میلیارد ریال  بود و مدت مشابه سال  قبل  ۵۷۴۹  میلیارد ریال بود
#شپدیس اردیبهشت  ۳۵۵۷۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۰۹,۶۷۱,۱۰۱ ریال شد
در فروردین بد نبود و ۳۳۴۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۱۹,۲۲۱,۷۰۴ ریال بود
اسفند  ۴۱۶۹۵ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی را  ثبت کرد 
بهمن  شبیه دی بود و ۲۴۷۲۱ میلیاردریال فروخت 
  نرخ اسفند  ۱۱۵,۸۴۹,۰۹۶ ریال  و فروردین ۱۱۹,۲۲۱,۷۰۴ ریال است
  نرخ گاز نیز گویا فروردین ۶۳,۵۱۰  ریال و اردیبهشت ۵۶,۱۹۸ ریال است 
 ۸ ماهه  ۲۵۹۶۳۵    میلیارد ریال فروش داشته است
#سیمرغ اردیبهشهت ۳۴۳۹ میلیاردریال بود و خوب بود ولی فروردین ۲۸۳۸ میلیارد ریال بوده است  .
  ۵ ماهه ۱۶۸۹۳ میلیارد ریال فروش زد
 رشد خوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل و ماه گذشته داشت
#شفا دارو
 در پایان مجمع به ازای هر سهم ۱۰۵۰ ریال سود نقدی تقسیم شد.
#خفنر در اردیبهشت  ۶۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و فروردین با افت ۳۶۲ میلیارد ریال شد .۲ماهه به ۱۰۵۱ میلیارد ریال رسیده است
#دامین سود  تلفیقی ۵۲۷ و سود اصلی ۵۲۶ ریال بوده است
#شخارک در فروردین با فروش ۲۳۳۲ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت با رشد ۱۴۱۷۳ میلیارد ریال است . متانول ۹۷,۹۷۳,۸۰۰ ریال فروخته و اردیبهشت ۸,۴۰۸,۴۰۹ ریال است  . ۱۶۵۰۶ میلیارد ریال فروش ۲ماهه داشته است
#شخارک   جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان ولي عصر (عج) ، بالاتر از جام جم، جنب صدا و سيما، خيابان استقلال، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش ، سالن شهيد آويني برگزار میگردد
#چدن سال مالی را در فروردین با فروش ودرامد ۶۸۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است که اردیبهشت  به ۱۲۴۶ میلیارد ریال و ۲ ماهه ۱۹۳۱ میلیارد ریال است و شبیه مدت مشابه سال قبل   است
#شپدیس این شرکت بابت افزایش نرخ ۲۷% قیمت سرویسهای جانبی سال ۱۴۰۱ مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت نسبت به سال ۱۴۰۰ اعتراض دارد و از طریق مراجع ذی صلاح و شرکتهای بالادستی خود در حال پیگیری می باشد که به محض تحقق، نتایج را به اطلاع سهامداران محترم خود می رساند. لازم به ذکر است آثار مالی این تغییرات متعاقبا اعلام خواهد گردید.
شرکت معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان از زیرمجموعه های #وخارزم در ۱۲ماهه به سود ۳۸۳۴ میلیارد ریالی رسیده است
#کبافق به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده بند۳ ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۱۴ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#اردستان در اردیبهشت کمی افت داشت و ۹۸۴ میلیارد ریال فروخت و ۲ماهه این عدد ۲۰۲۰ میلیارد ریال است  که مدت مشابه  ۱۳۵۷ میلیارد ریال بود
توضیح اینکه در اردیبهشت۱۴۰۳ از مجموع فروش سیمان مقدار ۹۵,۳۷۱ تن به مبلغ ۹۲۸,۱۵۸ میلیون ریال از طریق عرضه محصول در بورس کالا و مقدار ۵,۹۲۳ تن به مبلغ ۵۶,۰۳۲ میلیون ریال بدلیل عدم جذب کلیه محصول عرضه شده در بورس کالا توسط خریداران در دوره های قبل و همچنین به منظور تامین سیمان جهت مصارف خاص ، خارج از بورس کالا به فروش رسیده است.ضمناً مقادیر انرژی (برق) مصرفی در دوره جاری در جدول فوق به صورت برآوردی بوده که تعدیلات آن در دوره یکماهه آتی اصلاح و اعلام خواهد شد.
#شغدیر به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷ بند ۵دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۱۴ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#غشصفا در اردیبهشت ۳۴۳۹ ، فروردین ۲۹۸۹ میلیارد ریال و   اسفند با فروش ۳۱۰۰ میلیارد ریالی به عدد  ۱۳۲۴۴ میلیارد ریالی رسیده است و ۴ماهه ای عدد را محقق کرده که مشابه قبل ۱۰۴۲۰ میلیارد ریال  بود
#شپدیس در گزارش ماهانه تاکید کرده است که نرخ خوراک در ۶ ماهه اخیر میانگین ۶۱,۵۸۹ ریال بوده است
#وتجارت  در راستای اجرای ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و پیرو نامه شماره ۲۱۹۱۰۶۰‌‏/۰۲‌‏/۱۸ مورخ ۲۰‌‏/۱۲‌‏/۱۴۰۲ موضوع برگزاری مزایده ملک دولو به شماره ۸‌‏/۱۴۰۲‌‏/م مورخ ۰۷‌‏/۱۲‌‏/۱۴۰۲ به‌استحضار می‌رساند؛ مزایده مذکور به دلیل عدم تحقق شرایط مزایده از سوی پیشنهاد دهنده، ابطال و روز جاری مراتب ابطال مزایده به ایشان اطلاع رسانی خواهد شد.
#کپشیر در فروردین ۴۴۲ میلیارد ریال فروش و درامد داشت  اردیبهشت هم ۵۶۷ میلیارد ریال بود و ۲ماهه به ۱۰۱۰ میلیارد ریال رسیده است و از مدت مشابه سال  قبل کمتر است
#زفکا در اردیبهشت ۱۴۶۹ و فروردین با فروش ۱۴۰۵ میلیاردریالی مواجه بوده است ۲ماهه عدد فروش  ۲۸۷۴ میلیارد ریال است  که مدت مشابه سال قبل ۲۱۲۵ میلیارد ریال بود و بهتر بوده است
#شپلی در فروردین با کمی افت فروش به عدد ۲۲۸۱ میلیاردریالی رسیده است در اردیبهشت این عدد با رشد ۲۸۴۱میلیارد ریال بوده است
در دی در اولین ماه سال مالی به فروش ۳۰۹۳ میلیارد ریالی رسیده است و بهمن با عدد بهتر ۳۸۵۵ میلیارد ریال مواجه بوده است و اسفند  به  ۳۷۸۷ میلیارد ریال  رسید
سهم در ۵ ماهه  ۱۵۷۴۹ میلیارد ریال فروش داشت
افزایش نرخ در #خاور
  نرخ هاي فروش محصولات شركت براساس تصویب هیات مدیره، از ابتدای سال ۱۴۰۳ به طور ميانگين به ميزان۱۸ درصد افزايش مي يابد. نرخ اعلامی در جدول تغییرات، مربوط به کامیون سبک می باشد. نرخ پایه جدید براساس “میانگین” قیمت تعداد محصولات (کامیون سنگین شامل ۶ محصول: کشنده فوتون H4, H5 , کامیون L1924, LK1924, L2624، LK 2624 ، کامیون سبک شامل یک محصول کامیونت آرنا پلاس، اتوبوس شامل ۲ محصول: اتوبوس برقی و اتوبوس دیزلی، ون و پیکاپ شامل ۴ محصول: پیکاپ بنزینی، پیکاپ دیزلی، ون وانا فیس قدیم و فیس جدید) ابراز شده است. همچنین “مبلغ فروش در سال مالی قبل” مربوط به گزارش فعالیت ماهانه (۱۲ ماهه ۱۴۰۲) می باشد.
  محصولات شرکت 
نرخ قبلي  ۱۵,۹۱۷,۲۹۲,۲۶۷ ريال 
نرخ جديد  ۱۸,۷۰۶,۰۵۸,۳۵۵ ريال
مهم برای #زاگرس
بازگشت به نامه شماره ۱۲۷/۱/۱۴۰۳۰۳۱۰۲۲/ص پ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ این شرکت و پیرو نامه با شماره پیگیری ۱۱۹۴۲۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ آن سازمان در خصوص اثرات مالی رای دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ در مورد نرخ های جدید سرویسهای جانبی سال ۱۴۰۱ به استحضار می رساند آثار مالی برای بازه زمانی ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا زمان تصویب مصوبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ برای این شرکت برگشت حدود ۵۵ هزار میلیارد ریال از ذخایر منظور شده در حسابها می باشد .

بتا سهم

#کدال_نگر

دیوان عدالت اداری/دیوان عدالت اداری/دیوان عدالت اداری/دیوان عدالت اداری/دیوان عدالت اداری/دیوان عدالت اداری/دیوان عدالت اداری/دیوان عدالت اداری/دیوان عدالت اداری/دیوان عدالت اداری/دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *