#کمنگنز جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس خيابان هزار جريب روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان ، نبش کوچه ۴،ساختمان تکادو، سالن اجتماعات شرکت تکادو برگزار میگردد

مهم برای #حفارس پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزايش نرخ خدمات حمل و نقل عمومي کالا به استحضار می رساند عطف به نامه۷۱ /۳۷۹۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ معاون محترم وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي کشور منتشره در فضاي مجازي موضوع ۳۰% افزايش نرخ خدمات حمل و نقل عمومي کالا از ۵۵۰۰ ريال به ازاي هر تن – کيلومتر به ۷۱۵۰ از تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ در سامانه مديريت کنترل بارنامه اعمال خواهد گرديد. لذا با عنايت به افزايش مذکور به استحضار مي رساند که اثرات اين موضوع با لحاظ نمودن هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم مرتبط با موضوع فعاليت اين شرکت در حال حاضر قابل شناسايي نبوده و اثرات مالي آن به صورت کامل در صورت هاي مالي دوره هاي آتي ارائه خواهد گرديد. شايان ذکر است برآورد افزايش مذکور در درآمدها و هزينه هاي مندرج در گزارش تفسيري برآوردي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پيوست صورت هاي مالي حسابرسي نشده سال مالي منتهي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ لحاظ گرديده است .
#اخابر و توضیح این که افزایش سرمایه در جریان است
بازگشت به نامه واصله از سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم رعایت ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به استحضار می رساند افزايش سرمايه اين شرکت در حال انجام و طي مراحل قانوني بوده و تاکنون اين عمليات متوقف نگرديده است
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.
#دفرا  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شهيد رجايي جاده امامزاده ابو الحسن شرکت فرآورده هاي تزريقي ودارويي ايران (سهامي عام) برگزار میگردد
#حفاری در گزارش ماهانه فروردین به درآمد ۲۹۳۴ میلیارد ریالی رسیده بود ۱۲۶۶ میلیارد ریال اصلاحات و تعدیل زد و اردیبهشت هم ۳۶۴۶ میلیارد ریال فروش زد و ۲ماهه به عدد ۷۸۴۷ میلیارد ریالی رسیده است. میانگین ماهانه سال مالی قبل حوالی  ۴۰۰ میلیارد تومان بود
#خکاوه  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ۱۴ بزرگراه لشگري (جاده مخصوص کرج) بعد از چهارراه ايران خودرو برگزار میگردد
صنايع پتروشيمي ابن سينا همدان از زیرمجموعه های #مارون در ۱۲ماهه به سود ۲۹۰۴ میلیارد ریالی رسیده است
#کساپا در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۶۴ ریالی رسیده است
#کلوند در ۱۲ماهه  حسابرسی شده به سود ۷۳۸ ریالی رسیده است
#ریشمک در گزارش ۱۲ماهه  حسابرسی شده به سود ۸۹۲ ریالی رسیده است
#تجلی در گزارش ۱۲ماهه به سود ۱۰۸ریالی رسیده با سرمایه قدیم که در مجموع ۶۷۰۹ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
#نیان در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی به سود ۴۲۱۰ ریالی  رسیده است در سود اصلی این عدد ۴۲۰۷ ریال بوده است در ۶ماهه ۲۲۰۴ میلیارد ریال سود خالص و در ۱۲ماهه این عدد ۶۰۰۴ میلیارد ریال سود خالص است
#کنور در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی نشده ۲۷۰۲  ریال و در سود اصلی این عدد ۲۷۲۶ ریال بوده است
#فسازان در ۱۲ماهه  تلفیقی حسابرسی شده ۷۶۹  ریال و در سود اصلی ۷۵۴ ریال سود محقق کرده است
#شنفت جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس مجتمع آموزشي لاله صدر واقع در فرمانيه، انتهاي ديباجي شمالي، خيابان حاج محمود نوريان، نبش خيابان آذر مينا، پلاک ۶ برگزار میگردد
#گلدیرا اولین ماه سال مالی را با فروش ۵۷۰۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است در بهمن به ۷۰۹۹ میلیارد ریال و اسفند ۷۹۰۷ میلیارد ریال رسیده و۳ ماهه ۲۰۷۱۱ میلیارد ریال فروش داشت
در فروردین با فروش ۶۷۶۷ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ماه با کمی افت ۴۸۱۰ میلیارد ریال بود در ۵ماه ۳۳۱۶۸ میلیارد ریال فروش داشت.
#وبملت جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۸:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس نياوران -کاشانک – نرسيده به سه راه آجودانيه – شماره ۲۱۰- مرکز همايش هاي بين المللي رايزن برگزار میگردد
#کمنگنز در ۱۲ماهه به سود ۷۱۳ ریالی رسیده است  .
در ۹ماهه  ۱۶۴۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۶۷ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۲۱۱۰ وسود خالص ۲۱۳۹ میلیارد ریال  بود
#خکاوه در ۱۲ماهه  تلفیقی حسابرسی شده ۱۵۶ ریال و در سود اصلی نیز ۹۴ ریال سود محقق کرده است
#خدیزل جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه فتح (جاده قديم کرج) کيلومتر ۱۶، سالن همايش شرکت بهمن موتور برگزار میگردد
#کیمیاتک  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ در استان قم ،شهر قم به آدرس شهرستان سلفچگان ، منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ، بلوار صنعت سالن همايش منطقه ويژه اقتصادي برگزار میگردد
#آبادا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس فرمانيه، انتهاي ديباجي شمالي، خيابان حاج محمود نوريان، نبش خيابان آذر مينا پلاک ۶ ، مجتمع آموزشي لاله صدر برگزار میگردد
#وتجارت  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان آيت اله طالقاني، حد فاصل خيابان هاي وليعصر و حافظ ، روبروي هتل پارسيان انقلاب، ساختمان مديريت امور اعتباري بانک تجارت، پلاک ۴۳۰، طبقه اول، سالن همايش هاي الغدير برگزار میگردد
#وبصادر جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس اتوبان تهران- کرج، ضلع غربي استاديوم آزادي، بعد از کمپ تيم‌هاي ملي کشتي، سالن همايش شهيد ضرغام برگزار میگردد
تولیدي شیمیايي و معدني سرچشمه ھامون از زیرمجموعه های #فافق در ۱۲ماهه به سود ۴۱۹ میلیارد ریالی رسیده است
مهم  برای #ثشرق فروش  یک قطعه زمین به مســـاحت ۹۶۹۹٫۴۴ متر مربع ( ابعــــاد زمین حدوداً ۶۴ متر در ۱۵۰ متر) بــه همـــــــراه پروانه ساختـــــــــــــمانی با زیر بنای کل ۴۸۵۱۷٫۲۴ متــــر مربــــع به آدرس مشـــــــهد : بلـــوار آیت ا… رفسنجانی، بلوار عصــــمتیه ، اراضی باغ عامل زاده با کد نوسازی ۱۰-۳۲-۵-۱۲ به مبلغ ۲۹۰  میلیارد تومان و شناسایی بیش از ۲۱۰  میلیارد تومان  سود
#خمهر تعلیق شد
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۱۱۹۶۹۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱/۴ ماه را به شرکت تاکید نمود
لکن به رغم پیگیری‌های انجام شده، ناشر موارد فوق را برطرف ننموده است.
با توجه به اتمام مهلت ۲/۳ ماهه ناشر به علت عدم رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان، نماد معاملاتی ناشر تعلیق می گردد.
بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی ناشر منوط به رعایت الزامات ماده ۷ (بند ۵)دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان می باشد.
#شلرد   پيرو نامه شماره ۶۴۱۳ /۱۲۳-۱ درج شده در سامانه کدال به شماره پيگيري ۱۱۹۷۸۹۰ در خصوص وصل شدن گاز و آغاز فرآيند وارم آپ، به استحضار سهامداران محترم مي رساند، توليد محصول آمونياک و اوره در تاريخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۳ بطور کامل آغاز شده و واحد در ظرفيت توليد ۸۱% اوره قراردارد.
#زفکا  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس خيابان مطهري – روبروي پل فلزي – سالن همايش رنگين کمان هتل آسمان برگزار میگردد
#تملت   جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ميدان آرژانتين، خيابان خالداسلامبولي، خيابان هفتم(بهمن کشاورز) پلاک ۶ شرکت تامين سرمايه بانک ملت برگزار میگردد
#کماسه جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس شهرک غرب – فاز ۲ – خيابان هرمزان – خيابان پيروزان جنوبي – کوچه پنجم – پلاک ۷۴ – سالن همايش مجتمع آموزشي نيکوکاري رعد برگزار میگردد
#کطبس جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس خيابان هزارجريب-روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان-نبش کوچه چهارم-ساختمان تکادو برگزار میگردد
#زفکا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-03A-010 مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس خيابان مطهري – روبروي پل فلزي – سالن همايش رنگين کمان هتل آسمان برگزار میگردد حضور بهم رسانند
#سیمرغ  خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۱۱۷۴۷۷۲در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به استحضار می رساند دليل افزايش سود افزايش نرخ فروش نسبت به دوره مالي سال قبل مي باشد
#کساپا جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن سردار شهيد قاسم سليماني شرکت پارس خودرو واقع در تهران کيلومتر ۹ بزرگراه شهيد لشگري (جاده مخصوص کرج ) برگزار میگردد
#ریشمک جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ در استان فارس ،شهر شيراز به آدرس بلوار چمران ، بلوار نيايش ، کوچه ۳ ، مجتمع فرهنگي ورزشي ولايت دانشگاه علوم پزشکي برگزار میگردد
#سیستم ۱۸۰۰ ریال تقسیم کرد
شفاف سازی در #حتوکا پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مبنی بر . به استحضار می رساند احتراما،ً به استناد نامه شماره ۳۷۹۳۲۱۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲سازمان راهـداري و حمل و نقل جاده اي نرخ جابجـايي کـالا دربخـش حمـل ونقـل عمومي جاده اي ، با اعمال افزايش ۳۰ درصدي (۷,۱۵۰ ريال به ازاي هر تن کيلـومتر ) از مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲در سامانه مديريت کنترل بارنامه اعمال خواهد گرديد . لذا با عنايت به افزايش نرخ مذکور به استحضار ميرساند که اثرات اين موضوع با لحاظ نمودن افزايش هاي قانوني حقوق و مزاياي پرسنل و همچنين ساير هزينه هاي مستقيم و غيـر مستقيم مرتبط با موضوع فعاليت اين شرکت در حال حاضر قابل شناسايي نبوده و اثرات مالي آن به صورت کامل در صورت هاي مالي دوره هاي آتي ارائه خواهد گرديد. شايان ذکر است برآورد افزايش نرخ مذکور در درآمدها و هزينه هـاي منـدرج در گـزارش تفسيري صورت هاي مالي حسابرسي شده سال مـالي منتهـي بـه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹لحـاظ گرديده است.
#سرود
به گزارش آوای‌آگاه؛ در مجمع‌ عمومی عادی سالیانه شرکت سيمان شاهرود،به ازای هر سهم ۵۶۵۰ ریال سود نقدی تقسیم شد.
شرکت مهندسي وساخت پره توربين مپنا – پرتو از زیرمجموعه های #رمپنا در ۱۲ماهه به سود۷۸۴۹ میلیارد ریالی رسیده است

 

بتا سهم

#کدال_نگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *