بازار

بازار #غگلستا از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۱۲/۹/۶/۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ) تا مقطع فعلی تغییر…

ادامه مطلب

بازار

بازار #پاکشو و افزایش نرخ … نرخ فروش محصولات نهایی داخلی شرکت به میزان ۱۸ الی ۲۵درصد افزایش خواهد یافت #بالاس در مناقصه اخیر که…

ادامه مطلب