گزارش بازار

بازار #غگلستا از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۱۲/۹/۶/۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ) تا مقطع فعلی تغییر…

ادامه مطلب

گزارش بازار

بازار #پاکشو و افزایش نرخ … نرخ فروش محصولات نهایی داخلی شرکت به میزان ۱۸ الی ۲۵درصد افزایش خواهد یافت #بالاس در مناقصه اخیر که…

ادامه مطلب

نبض بازار امروز

نبض بازار امروز شرکت پخش البرز از تصمیم خود برای برگزاری مزایده عمومی (فروش ملک مازاد متعلق به شرکت واقع در استان تهران به متراژ۵٠٠٠…

ادامه مطلب