آموزش تحلیل تکنیکال توسط مسعود فتوحی بخش سیزدهم

بخش سیزدهم: اندیکاتورها (دسته بندی اندیکاتورها / اندیکاتورهای تاخیری و پیشرو / دسته بندی اندیکاتور های بر اساس اطلاعاتی که به نمایش قرار‌ می دهند / مفهوم شتاب / مفهوم نوسان / اوسیلاتور ها / RSI / MACD)…

ادامه مطلب