شهد (قشهد)

شهد (قشهد) #قشهد شرکت شهد (قند خوی) سود سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۷ را از ۷۵۳ ريال به ۸۳۸ ريال افزایش داده است. این…

ادامه مطلب