پتروشيمي شازند (شاراك)

پتروشيمي شازند (شاراك) #شاراک شرکت پتروشیمی اراک پیشبینی کرده بود که در سال جاری ۲۵۸۰میلیارد تومان فروش محقق گردد در حالی که ۲۸۹۲میلیارد تومان درآمد…

ادامه مطلب