گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به ۷ تیر

شاخص کل بورس تهران ابتدای هفته را نیز مصبت شروع کرد به گونه ای که طی ۳ روز توانست از ۱۰۹ هزار واحد به ۱۱۵ هزار واحد برسد اما در نهایت در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به ترتیب با ریزش ۱۶۰۰ و ۲۲۰۰ واحدی به کانال ۱۱۱ هزار واحد رسید.
اکثر فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه این ریزش را یک اتفاق طبیعی پس از رشد چشم گیر بازار طی هفته های اخیر عنوان کردند و اعتقاد دارند که این ریزش از جنس اصلاح برای یک صعود بزرگتر است.

در گروه خودرو نماد سایپا پس از رشد ۲۵ درصدی تا قیمت ۹۰۰ ریال، در روز چهارشنبه در قیمت های ۸۳۰ ریال هم معامله شد. در این گروه رشد چشم گیر خاذین برخلاف هم گروهی هایش قابل توجه بود به گونه ای که این سهم چهارشنبه به دلیل شفاف سازی قیمتی متوقف شد.

مدیرعامل رنو درباره برنامه‌ این شرکت در ایران در شرایط خروج آمریکا از برجام اعلام کرده که )ما ایران را ترک نخواهیم کرد حتی اگر مجبور به کاهش فعالیت‌های خود شویم.( در این هفته، مدیر بازاریابی و شبکه فروش ایران خودرو گفت: طبق آخرین مصوبه خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان، ۹ و شش دهم درصد و خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان هفت و ۱۸ صدم درصد افزایش قیمت خواهد داشت. روز دوشنبه خبر، خداحافظی سایپا دیزل از بورس، منتشر شد. شرکت سایپا دیزل با تو جه به زیان انباشته سنگین و عدم توانائی شرکت برای انتشار گزارش افزایش سرمایه از این پس در بازار پایه فرابورس بازگشایی خواهد شد.سایپا دیزل در حال حاضر هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد که این رقم بیش از ۵ برابر سرمایه شرکت است

درگــروه هــای اکثــرا منفــی و قرمــز پــوش ســرمایه گــذاری و واســطهگری هــای مالــی، ادامــه صــف خریــد نمــاد بــورس، تشـکیل صـف خریـد نمـاد وگسـتر و معامـات مثبـت نمادهای وبهمـن و معیـار جلـب توجـه مـی کـرد. دولـت آمریـکا بودجـه متعهـد شـده خـود بـه دفتـر مبـارزه بـا تروریسـم سـازمان ملل بـه ارزش دو میلیـون دالر را امـروز )چهارشـنبه( قطـع کـرده و در اعتـراض بـه سیاسـتهای رئیـس روسـی ایـن دفتـر سـطح حضـور خـود را در کنفرانسـی دربـاره ایـن موضـوع کاهـش داد.

رئیـس سـازمان بـورس بـا اشـاره بـه آخریـن اقدامهـا بـرای بازگشـایی نمـاد معامالتـی هـای وب گفـت: بـه منظـور حمایـت از سـهامداران ایـن شـرکت امـروز در خـارج از سـاعت معامـات بـورس امـکان بازخریـد سـهام از سـوی سـهامدار عمـده فراهـم شـده اسـت.

سیدحسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی دولت به بانک مرکزی را ۱۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این وزارتخانه قصد دارد اطلاعات بدهی ها را پس از ساماندهی آنها، از حالت محرمانه خارج کند. رییس کل بانک مرکزی با اعلام اجرای سیاست جدید ارزی در آینده نزدیک گفت: از این پس دلار ۴۲۰۰ تومانی به سه گروه کالایی “اساسی و حیاتی”، “مواد اولیه و ضروری” و “کالاهای با اولویت کمتر” تخصیص می‌یابد. رهبر انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در دیدار رئیس و نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی، اعلام داشتند: همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.

در ابتـدای بـازار، افزایـش تقاضـا در گـروه سـاختمانی موجـب، بهبــود معامــات ایــن گــروه شــد بــه طوریکــه نمــاد ثاخــت صــف خریــد پرحجمــی را تجربــه کــرد امــا ایــن گــروه نیــز همسـو بـا جـو منفـی کلـی بـازار، منفـی شـدند.

. در گـروه چـاپ و کاغذسـازی، نمـاد چافسـت پـس از برگـزاری مجمـع فـوق العـاده تصويـب افزايـش سـرمايه) افزایـش سـرمایه %۲۵۰ از محـل سـود انباشـته و %۱۴۵ سـرمایه در اختیـار هیئـت مدیـره (بـا رشـد ۵ درصـدی و صـف خریـد مـورد بازگشـایی قـرار گرفـت.

تاریخ:۱۳۹۷/۰۴/۰۸

دریافت کد بورسی آنلاین

افتتاح حساب آتی سکه

راهنمای دریافت کد بورسی

کانال ما در تلگرام

…………………………………………………………………………………
برای ثبت نام در کارگزاری فارابی و یا دریافت کد بورسی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید و از خدمات منحصر به فرد کارگزاری فارابی و پیشرفته ترین پنل معاملاتی کشور استفاده نمایید.

دریافت کد بورسی

کد بورسی چیست؟

کد بورسی شناسه یکتای شما برای معاملات در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس است که با داشتن آن می‌توانید برای خود (یا شرکت) سهام و یا اسناد خزانه اسلامی (اخزا) و یا تسهیلات مسکن خرید و فروش نمایید. کد بورسی همانند شماره ملی منحصربه فرد است. پس از داشتن کد بورسی می توانید از طریق یک (یا چند کارگزاری) به خرید و فروش سهام (و یا اوراق اسناد خزانه اسلامی و یا تسهیلات مسکن) بپردازید.

حتی اگر از چند کارگزاری خرید و فروش آنلاین سهام انجام دهید، کد بورسی شما یکسان خواهد بود. (زیرا پس از تکمیل مراحل اولیه، درخواست شما در سازمان بورس انجام می‌شود.) بعد از داشتن کد بورسی لازم است رمز خرید و فروش آنلاین سهام دریافت کنید و معاملات خود را آغاز کنید. اکنون در چند دقیقه می‌توانید همزمان برای دریافت کد بورسی و خرید آنلاین سهام اقدام کنید. با این روش می‌توایند به صورت آنلاین و رایگان کد بورسی دریافت کنید.

پیمانکاران دولت لازم است برای دریافت مطالبات خود یک مرتبه کد بورسی اخذ نمایند. جهت دریافت کد بورسی برای خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی ( اخزا ، سخا )روی لینک پایین صفحه کلیک کنید .

کارمزد فروش اسناد خزانه اسلامی چقدر است؟

هنگام فروش اسناد خزانه اسلامی، طبق قوانین سازمان بورس، به صورت خودکار مبلغی به عنوان کارمزد از شما کسر می‌شود. این کارمزد دو بخش است شامل ۰٫۰۰۰۶۳ کارمزد کارگزار و ۰٫۰۰۰۱۴۴ کارمزد شرکت فرابورس، که جمعا ۰٫۰۰۰۷۷۴ می‌باشد. (یعنی بابت فروش ۱۰۰ میلیون تومان اسناد خزانه، ۷۷ هزار و ۴۰۰ تومان کارمزد از شما کسر می‌شود.)
…………………………………………………………………………..
درباره شرکت کارگزاری فارابی:
شرکت کارگزاری فارابی، کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و انرژی از سال ۱۳۷۲ فعالیت عملیاتی خود را در بازار سرمایه آغاز نمود.
این شرکت با هدف ارائه خدمات نوین و جهان تراز به مشتریان، همواره توسعه کمی و کیفی فعالیت هایش را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است.
در این راستا با هدف توسعه کمی فعالیت ها تعداد ۲۷ شعبه و تالار اخصاصی معاملات توسط این کارگزاری در سراسر کشور راه اندازی گردید.
همچنین این شرکت با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات خود، طرح ریزی و توسعه خدمات نوینی را در دستور کار خود قرار داده است که از جمله آنها میتوان به طراحی و معرفی سامانه معاملات آنلاین فارابیکسو اشاره نمود که با توجه به وضعیت پلت فرم های معاملاتی موجود، در نوع خود محصول منحصر به فردی در بازار ایران محسوب میشود.
این شرکت در حال حاضر با تمرکز بر دو عنصر « نوآوری مبتنی بر فن آوری » و « کیفیت مشتری محور » به عنوان مزیت های رقابتی اصلی خود برآنست تا جایگاه خود را به عنوان نخستین کارگزاری جهان تراز در ایران بیش از پیش تثبیت نماید.

گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به ۷ تیر گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به ۷ تیر گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به ۷ تیر گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به ۷ تیر گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به ۷ تیر گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به ۷ تیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *