معامله گران تيز دندان تالار بورس كوسه هايي كه بوي خون(پول) را از ١٠ كيلومتري تشخيص مي دهند.
چند وقتي است سهم هايم رشد و افتي نميكنند انگار در جزيره اي دور افتاده وسط اقيانوس اطلس با يك دسته ميمون تنبل در حال زندگي هستم.
صبحا كه صفحه tse رو باز ميكنم تا ظهر با چالش مانكن مواجه ميشوم. بي روح، بي حال، خسته، بي نوسان يك روز تصميم گرفتم بخشي از سهم هايم را بفروشم و سعي كنم نوسان بگيرم يا خريد و فروش هاي كوتاه مدت انجام دهم. نتيجه همانطور كه حدس ميزنيد مطلوب نبود. شروع كردم به مشاهده دقيق دوستانم.
حس محققي را داشتم كه براي فهم آداب و رسوم قبيله شامپانزه ها دست از همه چيز ميشويد و ميرود وسط جنگلهاي آمازون و ٢ ماهي را با آنها زندگي ميكند. بعد از اينكه كم كم از كارشان سر درآوردم ديدم چه جالب است و چه قوانين ساده اما كاربردي اي دارند. روزها اول خيلي سخت بود تصور بفرماييد مي دیدم ٥٠ ميليون سهم وتجارت ميخرند در حالي كه حتي فرق درآمد مشاع و غير مشاع را نميدانند! نحوه محاسبه كه پيش كش از آن عجيب تر آنكه اين ٥٠ ميليون سهم را فردا نميفروشند و برعكس آنچيزي كه فكر مي كنيم نوسانگيري هم نميكنند و گاها تا ١ ماه همچين سهمي را نگه ميدارند!!
در ابتدا مشاهداتم هيچ چيز بجز رانت اطلاعاتي نميتوانست همچين حركتي را برايم توجيه كند.
آخر چطور امكان دارد؟
تو بيشتر از ماکزيمم سرمايه ات اعتبار بگيري و همه را تك سهم تجارت بخري!؟!؟!! حتما خبر هاي موثقي دارند غير از اين نمي تواند باشد!
بازي جلوتر ميرفت و من زبان شامپانزه هارا بهتر ميفهميدم.
قانون اول: حجم معاملات مهمترين فاكتور است!
توضيحات بيشتر:
-اگر سهمي قرار است گزارش هاي خوبي بدهد و حتي سود بسازد حجم معاملاتش بالا ميرود و من متوجه آن مي شوم.
-اگر سهمي پروژه شده باز هم تاثير در حجم معاملات دارد.
-اگر خوشبيني بازار شمولي قرار است روي سهمي ايجاد شود دوباره بايد حجم معاملاتش خوب بشود.
قانون دوم: هيچ وقت سيستم معاملاتي را رها نكن.
توضيحات بيشتر:
براي مانيتور كردن حجم و بازار خواني تو نياز به ديدن عمق سفارشات داري و هميشه بايد بتوني تشخيص دهي چه سهم هايي پر حجم هستند. سهمي كه ارزش تك سهم شدن را داشته باشد بايد باشخصيت معامله شود.(يعني يا صف خريد باشد يا پر حجم و رو به بالا معامله شود.)
قانون سوم: بقيه قبيله هم بايد با تو هم صدا باشند و در سهم موردنظر اجماع معامله گران اثر گذار حضور داشته باشد.
قانون چهارم: حجم يك سهم ميتواند حتي تا يك هفته هم خوب باشد و بعد از آن افت كند و قيمت هم ثابت يا رو به پايين شود اين گروه از سهم ها ارزش ٣٠-٤٠ درصد پرتفوي تو را دارند. اگر قرار باشد سهم مورد نظر رالي بلند مدت تري داشته باشد بايد در هفته هاي بعد خودش را اثبات كند و تو در هفته هاي بعد اجازه داري حجم سرمايه گذاريت را زيادتر كني.
به عبارت ديگر هيچ سهمي را در هفته اول حركت حق نداري بيشتر از ٣٠٪؜ پرتفويت بخري اگر اين حركت يك حركت ٥٠-٦٠٪؜ است اشكالي ندارد كه ١٠٪؜ آن را به بيمه كردن پرتفويت اختصاص دهي.
قانون پنجم: سهمي كه رشد زيادي داشته و حالا در چشم بازار است خطرناك است و بايد دست به ماشه باشي.
قانون ششم: اگر سهمي را خريدي و با حجم زياد از قيمت خريدت فاصله گرفت تا زماني كه پر حجم معامله ميشود دست به فروشش نزن ممكن است بعد از چندين روز دوباره افزايش قيمت جديدي را تجربه كني( به شرطي كه حجم معاملات همچنان بالا باشد).
پي نوشت:
١.اين متن رو من قبل از خبر افزايش سرمايه تجارت نوشته بودم و نيمه كاره مونده بود تعطيلات عيد بهانه اي شد تا در خانه تكاني متن هاي در گوشيم به اين متن بر بخورم و كاملترش كنم.
٢.اينها مشاهدات من از سيستم معاملاتي معامله گران حرفه اي تالار حافظ است من به توصيف روش آنها بقدر فهم خود پرداختم. لزوما دليلش اين نيست كه اين روش ها با فلسفه معامله گري من كاملا تطابق دارد يا خير!
٣.بعد از آن زمان بقيه بازار هم راه افتاد ولي محيط ذهني و فضاي حاكم بر متن براي روزهايي است كه تجارت نيمي از ارزش معاملات بازار رو بخودش اختصاص ميداد.

@behnamparirokh

تراوشات ذهن یک معامله گر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *