زامیاد

خزامیا دراسفند شرایط خوبی را رقم زد ۱۷۷۲ میلیارد ریال فروش زده که عدد بسیار خوبی است در بهمن هم بسیار خوب عمل کرده است و ۱۱۲۴ میلیارد ریال فروش زده است در دی ماه با فروش بهتر از آذر مواجه شده و این نشان میدهد خودرویی ها ماه بهتری را داشتند. سهم در دی ماه ۷۱۲ میلیارد ریال فروش زده .سهم درآذر با فروش ۵۵۳ میلیارد ریالی مواجه شده و کمی بهتر از آبان است . آبان ماه با ۴۴۷ میلیارد ریال فروش مواجه بود . خزامیا در مهر با فروش ۸۹۲ میلیارد ریالی مواجه بود . سهم در شهریور تنها ۷۹۹ میلیارد ریال فروش زده بود. و در جمع ۱۲ماهه ۱۰۲۹۵ میلیارد ریال فروش زده است. در۱۲ ماهه اول سال ۹۶ فروش زامیاد ۹۷۹۲میلیارد ریال بوده است.

پتروشیمی پردیس

فروش اسفند شپدیس خیلی خوب نبود و فقط ۱۹۶۱ میلیارد ریال فروش زد.نرخ فروش ۱۹۳۱۶۹۴۴ ریال بوده وفقط ۴۰هزار تن صادر کرده است.یعنی حدود ۲۱۰ دلار منتهی دلار اگر رشد کرده باشد عدد کمتر است. شپدیس در بهمن فروش خوبی داشت بیش از ۱۲۸ هزار تن با نرخ حوالی ۲۰۵ دلار صادرات داشته و در مجموع ۳۲۷۵ میلیارد ریال فروش زده است . نرخ ریالی فروش ۱۷,۳۵۷,۹۵۶ ریال است .

سهم دی ماه با فروش ۳۱۶۷ میلیارد ریالی مواجه شده سهم ۱۴۳,۵۷۱ تن صادر کرده است و نرخ صادرات ۱۷,۱۰۵,۹۲۷ریال است . سهم در آذر ۶۳ هزار تن اوره با نرخ ۲۱,۰۷۴,۵۰۶ ریال صادر کرده و فروش شرکت ۱۹۷۵ میلیارد ریال بوده است .شپدیس در حالی در آبان با فروش ۳۰۰۴ میلیارد ریالی مواجه بوده که از ماه قبل کمتر است . در آبان با نرخ ۱۹,۴۶۰,۹۱۳ مواجه بوده . در مهر شپدیس با فروش ۴۷۰۱ میلیارد ریالی با نرخ ۱۸,۳۲۱,۸۱۴ ریال مواجه بود جمع فروش۶ ماهه ۱۸۲۶۱میلیارد ریال بوده و به نظر اسفند خوب نبود.

بانک خاورمیانه

وخاور همچنان عملکرد قوی داشته و ۹۴۴میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۶۱۵ میلیارد ریال سود پرداختی بوده است. در مجموع ۱۲ ماهه تراز وخاور ۲۶۸۸میلیارد ریال مثبت است که عدد بسیار خوبی است.

بتا سهم

تحلیل بازار و سایر شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار جست و جو کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *