فولاد کاوه جنوب کیش در اسفند عقب افتادگی بهمن را جبران کرد و ۳۵۰۵ میلیارد ریال فروش زده است سهم ۹۰ هزار تن شمش به نرخ ۳۰,۲۸۰,۵۳۶ ریال صادر کرده است . بهمن کمی عقب گرد از فروش داشته و ۱۶۸۰ میلیارد ریال فروش داشته است. نرخ فروش کاوه در صادرات ۳۲,۵۷۴,۰۹۳ ریال بوده و در داخل ۳۰,۵۲۳,۵۳۷ ریال و البته فقط ۲۴ هزار تن صادر کرده بود . سهم در دی ۳۴۴۲ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ۳۳,۰۳۷,۹۴۱ ریال صادراتی بوده و حدود ۸۰ هزار تن صادر شده بود در آذر با فروش ۴۲۲۲ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۸۳ هزار تن شمش صادر کرده است با نرخ بیش از ۴۳ میلیون ریال و گزارش بسیار جالبی بود.

در آبان هم خوب بود در آبان ماه با فروش ۳۳۶۵ میلیارد ریالی مواجه بوده است که عدد خوبی است . ۴۴ هزار تن صادرات داشته با نرخ ۴۱,۱۶۸,۸۸۴ ریال جمع فروش ۱۲ ماهه ۳۲۰۸۵ میلیارد ریال بوده در حالی که در ۱۲ ماهه ۹۶ فروش ۱۸۹۵۹ میلیارد ریال بوده است. گزارش بهمن کاوه خیلی جذاب نبوده ولی اسفند جبران کرد منتهی نرخ ها کمی کاهشی شده است.

بتا سهم

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *