بترانس

بترانس را باید صبر کرد مجامع زیر مجموعه ها برگزار شود ولی به هرحال در تلفیقی ۶۲۰ ریال سود محقق کرده که ۲۰۱% از مدت مشابه بیشتر است . در سود اصلی این عدد ۴۱۴ ریال است .

در سود اصلی در سود عملیاتی شبیه دوره مشابه قبل است و این خوب نیست .هزینه های مالی کنترل شده رشد کرده ولی بازهم رشدی بوده و این هم نکته جالبی نیست البته این بندگان خدا حق دارند دولت دایم البدهکار این گروه است !

بترانس در ۹ ماهه ۱۹۳۴ و در ۱۲ماهه ۲۶۲۹ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته یعنی در ۳ ماهه چهارم حدود ۷۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته هر چند منظم عمل نمیکند ولی نشان میدهد افزایش نرخ برای گروه لازم است.

فملی

فملی در ۳ ماهه اول ۲۶۳۱۳ میلیارد ریال فروش ، ۱۱۷۲۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۴۷۰ میلیارد ریال سود خالص دارد . شرکت در۳ ماهه دوم فروش ۱۷۴۸۲ میلیارد ریالی رسیده بود در سود عملیاتی سهم ۶۲۷۸ میلیارد ریال و سود خالص نیز ۱۳۳۲۱ میلیارد ریال بوده است . از این مبلغ ۸۱۳۲ میلیارد ریال سود تسعیر ارز بود.

سهم در ۳ ماهه سوم ۲۱۹۴۸ میلیارد ریال فروش داشته ، ۱۱۸۷۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و در نهایت ۱۲۰۶۵ میلیارد ریال سود خالص دارد . و رسیدیم به ۳ ماهه چهارم که با فروش ۳۵۶۴۴ میلیارد ریالی بهترین مقطع فروش را داشته . سود عملیاتی عملکرد بسیار خوبی را نشان میدهد و ۱۴۲۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی شناسایی کرده است و در نهایت ۱۶۱۵۸ میلیارد ریال سود خالص ۳ ماهه چهارم و واقعا عملکرد خوبی را داشته است.

فملی در گزارش تفسیر مدیریتی نوشته با توجه به مطالعات وبرسی های انجام گرفته دررابطه با پیش بینی نرخ فروش کاتد دربازار بورس لندن (LME) از سایت های نظیر CRUو متال بولتن ، قیمت خرید کنسانتره وشمش قراضه جهت سال ۱۳۹۸ معادل ۶هزار دلار بر تن در نظر گرفته شده است.

سرمایه گذاری در نيروگاهي سيکل ترکيبي کرمانيان در سال های بعد خود را بیشتر نشان میدهد. تقسیم سود کمتر از ۲۰% را پیشنهاد داده است که به نظر در مجمع افزایش خواهد داشت.

بتا سهم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *