زبینا

زبینا در ۳ماهه ۲۸۸ میلیارد ریال فروش و ۳۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و در نهایت ۳۶ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد سهم به ازای هر سهم ۹۰ ریال سود محقق کرده است که ۱۳۷% از مدت مشابه بیشتر است . سهم گزارش خوبی را زده است و نسبت به مدت مشابه قبل.

زبینا در تیربا فروش خوب ۸۵ میلیارد ریالی مواجه شده و جمع فروش ۴ماهه ۳۷۸ میلیارد ریال بوده است در فروردین ۹۸ به فروش ۶۹ میلیارد ریالی رسید در اردیبهشت این عدد ۷۸ میلیارد ریال و در خرداد با رشدی خوب ۸۴ میلیارد ریال شده بود و جمع فروش۴ ماهه ۳۷۸ میلیارد ریال شده است.

دزهراوی

دزهراوی را هنوز باید منتظر بود که به روزهای خوش خود بازگردد … در فروردین ۹۸ با فروش ۲۰۰ میلیارد ریالی مواجه بود در اردیبهشت این عدد با رشد ۲۷۰ میلیارد ریال شده است و رشد خوبی داشته است در خرداد با حد ماه قبل ۲۰۲ میلیارد ریال فروش زده و در تیر با فروش ۱۵۱ میلیارد ریالی و فروش خوب سهم در جمع ۴ ماهه ۸۲۴ میلیارد ریال بوده است .در مدت مشابه این عدد ۴۶۲ میلیارد ریال بوده و کم کم در حال پیشرفت است سهم را باید زیر نظر گرفت ولی گزارش ۳ماهه خاصی نداشت.

زشگزا

زشگزا در فروردین ۸۰ میلیارد ریال درامد داشته است نرخ فروش شیر را ۲۰,۷۱۶ ریال زده بود در اردیبهشت با رشد ۹۴ میلیارد ریال درامد داشته در خرداد این عدد ۹۳ میلیارد ریال بوده و در تیر این عدد ۹۱ میلیارد ریال بوده است جمعا به عدد ۳۵۴ میلیارد ریالی رسیده است . در اردیبهشت نرخ شیر با کمی افزایش ۲۲,۲۵۴ ریال و نرخ خرداد ۲۳,۸۷۱ ریال و تیر ۲۵,۸۲۵ ریال است .مدت مشابه قبل ۱۶۸ میلیارد ریال است.

بتاسهم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *