شرانل

شرانل در فروردین با فروش ۱۱۹۸ میلیارد ریالی مواجه شد و نرخ فروش با کمی افت ۳۷,۴۴۸,۰۹۰ ریال بود . اردیبهشت با فروش بهتر ۲۱۱۴ میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش ۶۱,۳۵۹,۲۴۱ ریال بود در خرداد این عدد۲۹۸۲ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش ۶۹,۴۲۷,۴۹۶ ریال و حالا در نیر فروش ۲۷۱۷ میلیارد ریال است و نرخ فروش ۶۴,۳۱۷,۵۷۲ ریال شده است رشد نرخ فروش خوبی را دارد جمعا ۴ ماهه ۹۰۴۸ میلیارد ریال بوده است . در مدت مشابه سال ۹۷ فروش شرکت ۴۶۹۶ میلیارد ریال بود.

شپلی

شپلی در خرداد کمی عقب نشست در این ماه ۳۵۷ میلیارد ریال فروش داشته است نرخ فروش نیز ۱۵۸,۷۱۹,۰۲۰ ریال بود ولی در تیر جبران کرد و دوباره ۵۸۱ میلیارد ریال فروش زده و نرخ فروش نیز ۱۵۵,۰۲۴,۱۲۱ ریال است . اردیبهشت با فروش ۵۱۷ میلیارد ریالی مواجه شده است و نرخ فروش با کمی رشد ۱۵۵,۶۷۲,۸۴۷ ریال بود در فروردین ۳۱۷ میلیارد ریال فروش داشته است جمعا ۷ ماهه ۳۱۳۹ میلیارد ریال فروش زده است که در فروش متحول شده است ولی هنوز به حاشیه سود بهتر نرسیده نسبت به مدت مشابه عالی است ولی در حاشیه سود مشکل دارد.

کاما

کاما در فروردین ۵۱ میلیارد ریال و در اردیبهشت ۱۳۸ میلیارد ریال فروش زده است شمش روی را با نرخ ۳۶۱,۲۷۵,۱۶۸ ریال فروخته بود و در خرداد فروش ۲۲ میلیارد ریال است نرخ فروش ۳۲,۲۶۰,۳۵۵ ریال در تیر کمی فروش رشد کرده و ۱۴۲ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش کربنات روی ۳۲,۳۹۰,۷۵۵ریال است و جمع فروش۴ ماهه ۳۵۵ میلیارد ریال است سهم در فروش منظم عمل نمیکند .

ذوب

ذوب در تیر با فروش بهتر ۹۱۶۴ میلیارد ریالی به جمع فروش ۳۲۸۵۸ میلیارد ریالی رسیده است در ۴ ماهه فروش خوبی بوده . در مدت مشابه این عدد ۱۶۰۷۵ میلیارد ریال بوده است . نرخ فروش تیر آهن ۴۲,۶۸۲,۵۱۶ و نرخ شمش ۴۲,۹۳۱,۵۳۰ ریال بوده و کمی شمش از موجودی فروخته است.

بتا سهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *