چکاپا روزهای خاصی را دارد.

چکاپا در فروردین فروش ۲۸۲ ملیارد ریالی را داشته در اردیبهشت با رشد ۳۷۰ میلیارد ریال فروش زد در خرداد ۳۸۰ میلیارد ریال فروش زد تا یکی از بهترین ماه ها باشد در تیر ماه به فروش ۳۸۶ میلیارد ریال رسیده و در مرداد به فروش ۳۹۲ میلیارد ریالی رسیده و جمع فروش ۳۱۲۹ میلیارد ریالی را دارد . فروش مدت مشابه سال قبل ۲۰۳۶ میلیارد ریال است که پیشرفت خوبی داشته است . به نظر گزارش های خوبی میدهد.

چکاپا در فروردین نرخ خمير ويرجين ۶۹,۶۰۸,۶۹۶ ریال و نرخ رول سفید نیز ۸۶,۱۳۴,۳۴۸ ریال شده . در اردیبهشت نرخ خمير ويرجين ۸۰,۳۱۰,۳۹۵ ریال و نرخ رول سفید نیز ۹۲,۲۰۵,۷۷۶ ریال شده در خرداد نرخ خمير ويرجين ۸۴,۶۳۹,۹۴۶ ریال و نرخ رول سفید نیز ۹۵,۷۷۸,۲۹۶ ریال در تیر نرخ خمير ويرجين ۹۲,۸۷۹,۸۳۷ ریال و نرخ رول سفید نیز ۹۵,۸۲۵,۴۳۸ ریال و حالا مرداد نرخ خمير ويرجين ۹۴,۰۸۰,۱۵۳ ریال و نرخ رول سفید نیز ۹۱,۱۱۴,۰۲۴ ریال است .

دفرا

دفرا در فروردین ۸۳ میلیارد ریال فروش زده است در اردیبهشت این عدد ۱۸۷ میلیارد ریال بوده در خرداد ۱۸۱ میلیارد ریال در تیر به فروش ۱۵۸ میلیارد ریالی رسیده و مرداد با فروش ۱۸۰ میلیارد ریالی کار را تمام کرد کمی رشد کرده و جمع فروش۵ ماهه ۷۹۱ میلیارد ریال شده است در مدت مشابه فروش دفرا ۳۸۱ میلیارد ریال بوده است و رشد خوبی دارد.

بکهنوج

بکهنوج در مرداد خوب بود و به درامد ۲۵۱ میلیارد ریالی رسیده تیر به درامد ۲۴۸ میلیارد رالی رسیده در خردا د با درامد ۲۱۹ میلیارد ریال به جمع فروش ۱۲۶۴ میلیارد ریالی رسیده و۷ ماهه عدد خوبی داشته است د ر مدت مشابه کهنوج ۱۵۱۳ میلیارد ریال بوده است گزارش ۶ ماهه او نیز خوب نبود …

بتاسهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *