تحلیل سودآوری و ارزش خالص دارایی های شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد

شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد در پورتفوي خود شامل ۵ شرکت بورسي و حدود ۱۵ شرکت غير بورسي مي باشد. نکته قابل توجه در تحليل اين شرکت افزايش رشد سودآوري شرکت هاي زير مجموعه در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ مي باشد. مهمترين شرکت هاي زير مجموعه شرکت توکاريل با ۱۷۰ ميليارد تومان ، ورق هاي پوشش دار تاراز ۱۰۵ ميليارد تومان ، صنايع نسوز توکا ۲۱ ميليارد تومان ، فراورده هاي نسوز آذر ۱۴ ميليارد تومان و توکا توليد اسپادان ۱۲ ميليارد تومان سود خالص در سال ۱۳۹۷ مي باشد.

نکته مهم اين شرکت

افزايش ارزش سرمايه گذاري هاي بلند مدت در طي سال اخير به سبب رشد سودآوري آن ها مي باشد که به روش تنزيل جريانات نقد ارزش گذاري شده و براي شرکت اصلي ارزش خالص دارايي محاسبه شده است. ارزش خالص دارايي هاي شرکت حدود ۲۱۰۰ تومان مي باشد. لازم به ذکر است که ارزش پورتفوي بورسي شرکت اصلي و شرکت هاي زيرمجموعه به قيمت تابلوي سهام مورخ ۸ اسفند ۹۸ مي باشد.

ارزشگذاري شرکت سرمايه گذاري توسعه توکا

شرکت سرمايه گذاري توسعه توکا يکي از شرکت هاي زيرمجموعه توکا فولاد با درصد مالکيت ۱۰۰ درصدي و فعال در بازار سرمايه است که سرمايه ثبت شده آن ۱۵ ميليارد تومان و ارزش روز پورتفوي بورسي آن حدود ۱۰۶ ميليارد تومان است که توانسته است حدود ۴۳ ميليارد تومان ارزش افزوده ايجاد کند. در نهايت ارزش خالص دارايي هاي اين شرکت با قيمت هر سهم به تابلوي ۷ اسفند ۹۸ حدود ۸۰ ميليارد تومان است.

ارزشگذاری شرکت ورق های شرکت ورقهای پوشش دار تراز، تولیدکننده انواع ورق گالوانیزه با ظرفیت ۳۳۰ هزار تن در سال، در سال ۹۶ حدود ۸ میلیارد

تومان و در سال ۹۷ ، ۱۱۰ میلیارد تومان سود آوری داشته است و روند سودآوری آن رو به رشد می باشد. با فرض آنکه این شرکت در سال ۹۸ با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن و در سال ۹۹ با ظرفیت ۲۵۰ هزار تن فعالیت نماید همچنین اگر نرخ ورق گالوانیزه در سال ۹۸ برابر با ۷۱۰۰ )میانگین فروش فجر تا پایان بهمن ماه ۷۷۰۰ تومان( تومان و در سال ۹۹ برابر با ۱۰۵۰۰ تومان ) .

فروش بهمن ماه فجر ۸۳۰۰ تومان( این شرکت توانایی سودآوری ۳۰۰ میلیاردتومانی در سال جاری و سود ۵۵۰ میلیارد تومانی در سال آینده دارد ) به دلیل افزایش نرخ دلار، افزایش نرخ ورق گرم و افزایش میزان تولید و میتواند ارزش حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان به خود اختصاص دهد.

همچنین

مشابه ترین شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به شرکت تراز، شرکت فولاد فجر امیرکبیر کاشان است که با ۱۶۰ هزار تن ظرفیت، سود شش ماه ۹۶ میلیارد تومانی ) سود شش ماهه تراز ۱۲۶ میلیارد تومان( دارای ارزش بازار ۳۰۰۰ میلیارد تومانی اسرت که در صورتی که ظرفیت شرکت تراز برابر با ۲۵۰ هزار تن گرفته شود ) ۸۰ هزارتن کمتر از ظرفیت اسمی( به تناسب ارزش فولاد فجر، میتواند در حدود ۴۷۰۰ میلیارد تومان ارزشگذاری شود که در اینجا ۴۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

 

نکات قابل توجه:

 شرکت قابلیت افزایش سرمایه از محل انباشته دارد.
 لازم به ذکر است که در ارزشگذاری این شرکت نیروگاه ۱۶ مگاواتی در نظر گرفته نشده است.
 شنیده ها حاکی از برنامه عر ضه شرکتهای زیر مجموعه از جمله شرکت تاراز، ایران ذوب، توکا تدارک و صنایع برش ورق های فولادی در بورس اوراق بهادار میباشد که میتواند باعث ارزش گذاری بهتر و دقیق تر این شرکت ها و ایجاد درآمد غیر عملیاتی برای شرکت اصلی شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *