دامین

#دامین در فروش شهریور ۴۲۱ میلیارد و مهر ۳۲۴ میلیارد ریال و ابان با رشد ۴۳۰ میلیارد ریال بود جمعا ۸ماهه ۲۸۴۳ میلیارد ریال فروش داشته.مدت مشابه ۲۵۵۷ میلیارد ریال بوده است

خوساز

#خوساز در ابان ۴۱۴ ، مهر ۵۰۵ ، شهریور ۴۳۷ و مرداد فقط ۳۲۲ میلیارد ریال فروخت و به جمع فروش ۳۸۷۹ میلیارد ریالی رسیده است. مدت مشابه این عدد ۱۶۰۶ میلیارد ریال است

غپاذر

#غپاذر تا ۵ ماهه کل فروش ۲۱۶۹ میلیارد ریال بود در شهریور به فروش ۵۷۴ میلیارد ریالی رسیده و مهر ۶۱۶ میلیارد ریال و ابان ۴۷۶ میلیارد ریال بود
جمعا ۳۸۳۷ میلیارد ریال درامد داشت .مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۷۳۵ میلیارد ریال بود

درازک

#درازک در شهریور با رشد ۷۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و مهر ۷۱۶ میلیارد ریال و ابان هم در همین حوالی ۷۰۰ میلیارد ریال شد
جمعا ۸ ماهه ۴۸۷۳ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه این عدد ۳۱۷۹ میلیارد ریال بود

زنگان

#زنگان در ابان ۱۴۳ میلیارد ریال فروش داشت و به جمع فروش ۴۴۲ میلیارد ریالی تا ۸ ماهه رسیده و ابان خوبی داشته مجموع ۸ ماهه سال قبل ۲۳۵ میلیارد ریال بود.

غشصفا

#غشصفا در ۲ ماه اخیر خوب بوده ابان ۹۶۵ و مهر با یک فـروش خوب ۱۰۹۲ میلیارد ریال فروش زد و پیشرفت خوبی داشته جمعا۸ ماهه به ۷۷۰۹ میلیارد ریال فـروش رسیده
مدت مشابه قبل ۵۲۹۴ میلیارد ریال بود

خریخت

#خریخت تا شهریور ۲۹۹ میلیارد ریال فـروش داشت در مهر این عدد به ۱۱۴ میلیارد ریال و ابان ۱۵۲ میلیارد ریال رسید و ۸ماهه ۷۲۱ میلیارد ریال بود مدت مشابه سال قبل عدد ۲۰۱ میلیارد ریال بوده و رشد خوبی داشته است

دتولید

#دتولید در شهریور هم ۲۶۸ میلیارد ریال و مهر ۳۵۴ میلیارد ریال و ابان ۲۹۶ میلیارد ریال فـروش زده است
۸ ماهه ۲۳۵۹ میلیارد ریال فـروش داشته مدت مشابه قبل این عدد ۱۲۷۹ میلیارد ریال بوده است

غشان

#غشان در شهریور ۳۹۵ میلیارد ریال و مهر ۴۴۴ میلیارد ریال و ابان ۳۴۵ میلیارد ریال فـروش داشته است
۸ ماهه ۲۴۹۷ میلیارد ریال شده است . در مدت مشابه این عدد ۱۶۹۳ میلیارد ریال بوده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *