نگاهی به تغییرات قیمت پایه محصولات پتروشیمی

شاخص قیمت ریالی محصولات پتروشیمی نسبت به هفته قبل ۱درصد افزایش داشته است.

قیمت دلار در هفته گذشته ۲۲۷،۶۲۰ ریال بوده و در هفته جاری نرخ دلار بورس کالا ۲۳۱،۲۰۸ ریال اعلام شد.

قیمت دلاری محصولات هم نسبت به آمار قبلی۱ درصد کاهش داشته است.

شاخص های مذکور بر مبنای میانگین وزنی ارزش معاملات محصولات اعلامی در بورس کالا تعریف می شود که سهم ارزشی هر محصول با توجه به ارزش معاملات دو سال اخیر در محاسبات لحاظ شده است. مقدار پایه معرف متوسط ارزش معاملات در کل سال ۹۸ است.

کارگزاری بانک صنعت و معدن

#پتروشیمی  #قیمت_پایه  #شاخص  #دلار

شاخص های مذکور بر مبنای میانگین وزنی ارزش معاملات محصولات اعلامی در بورس کالا تعریف می شود که سهم ارزشی هر محصول با توجه به ارزش معاملات دو سال اخیر در محاسبات لحاظ شده است. مقدار پایه معرف متوسط ارزش معاملات در کل سال ۹۸ است.

شاخص های مذکور بر مبنای میانگین وزنی ارزش معاملات محصولات اعلامی در بورس کالا تعریف می شود که سهم ارزشی هر محصول با توجه به ارزش معاملات دو سال اخیر در محاسبات لحاظ شده است. مقدار پایه معرف متوسط ارزش معاملات در کل سال ۹۸ است. شاخص های مذکور بر مبنای میانگین وزنی ارزش معاملات محصولات اعلامی در بورس کالا تعریف می شود که سهم ارزشی هر محصول با توجه به ارزش معاملات دو سال اخیر در محاسبات لحاظ شده است. مقدار پایه معرف متوسط ارزش معاملات در کل سال ۹۸ است.شاخص های مذکور بر مبنای میانگین وزنی ارزش معاملات محصولات اعلامی در بورس کالا تعریف می شود که سهم ارزشی هر محصول با توجه به ارزش معاملات دو سال اخیر در محاسبات لحاظ شده است. مقدار پایه معرف متوسط ارزش معاملات در کل سال ۹۸ است. قیمت دلاری محصولات هم نسبت به آمار قبلی۱ درصد کاهش داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *