آموزش مبانی امواج الیوت توسط مسعود فتوحی بخش اول

بخش اول : مقدمه  / ساختارهای شتابدار / ساختارهای اصلاحی / قوانین شتابدارها / موج ممتد / بخشیزگی / اصل تناوب / شتاب دارهای ترمینال / نشانه های اتمام روند / مروری بر انواع ساختارهای اصلاحی امواج الیوت آقای الیوت در سال ۱۹۳۸…

ادامه مطلب