جهش سودآوری شرکت های زیرمجموعه شستا در شش ماهه :

🔹 فباهنر در شش ماهه ۲۰۷ تومان سود به ازای هر سهم ساخته است که در سه ماهه این عدد ۸۴ تومان بوده است. سهم در کل سال مالی گذشته ۲۴۳ تومان سود داشته است.#فباهنر

🔹 #کفرا در شش ماهه ۱۱۴ تومان سود به ازای هر سهم ساخته است که در سه ماهه این عدد ۵۳ تومان بوده است. سهم در کل سال مالی گذشته ۱۶۵ تومان سود داشته است.

🔹 #کزغال در شش ماهه ۱۶۸ تومان سود به ازای هر سهم ساخته است که در سه ماهه این عدد ۸۵ تومان بوده است. سهم در کل سال مالی گذشته ۴۱۱ تومان سود داشته است.

🔹 #شاملا در شش ماهه ۱۹۰ تومان سود به ازای هر سهم ساخته است که در سه ماهه این عدد ۱۰۷ تومان بوده است. سهم در کل سال مالی گذشته ۲۸۶ تومان سود داشته است.

🔹 #کلوند در شش ماهه ۱۴۱ تومان سود به ازای هر سهم ساخته است که در سه ماهه این عدد ۵۲ تومان بوده است. سهم در کل سال مالی گذشته ۱۹۸ تومان سود داشته است.

🔹 #کسعدی در شش ماهه ۴۲ تومان سود به ازای هر سهم ساخته است که در سه ماهه این عدد ۲۱ تومان بوده است. سهم در کل سال مالی گذشته ۵۰ تومان سود داشته است.

تنها سه روز کاری به انتشار گزارش های میاندوره ای مانده است و اکثر این اکثر این گزارش ها آماده شده و در جلسات و کانال های مربوطه در حال دست به دست شدن است بهتر است ابتدا در سامانه کدال به انتشار درآید.

کارگزاری بانک صنعت و معدن

#گزارش_بازار  #کدال_نگر

فباهنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *