بورس کالا

روز چهارشنبه استایرن بوتادین رابر #شجم ۴۰۹٫۴میلیون ريال بدون رقابت معامله شد.اسید استیک #شفن نیز ۱۵۰٫۸میلیون ريال قیمت خورد.

#شبصیر #ABS خود را ۶۶۵میلیون ريال فروخت که طبق معمول ۵۸درصد بالاتر از قیمت پایه بود.

الکیل بنزن خطی #شیران ۳۲۲میلیون ريال قیمت خورد.

آهن اسفنجی ۸۹٫۴میلیون ريال معامله شد.

محصولات #ًشگویا ۱۵ – ۲۸ درصد رقابت شد. متوسط نرخ محصولات این شرکت به به ۳۵۱میلیون ريال رسید.

انواع پلی اتیلن توسط ً#جم #شاراک #شکبیر #مارون #آریا عرضه شد که متوسط نرخ آن ۲۹۴میلیون ريال بود و شاخص آن تغییری نکرد.

#ذوب تیرآهن های ۱۴ و ۱۶ را ۱۳۸میلیون ريال فروخت. سبد میلگرد نیز ۱۳۶ – ۱۴۱ میلیون ريال قیمت خورد.

#شمش #فایرا ۸۰۵میلیون ريال معامله شد.

#کاتد #فملی ۲۳۷۲میلیون ريال قیمت خورد.

#فجر #گالوانیزه خود را ۲۴۶میلیون ريال فروخت.

ارزش معاملات سیمان به ۲۱میلیارد تومان رسید، قیمت پایه سیمان تیپ دو فله ۴۱۸۱ ريال بود.

ولید هلالات

#گزارش_بازار  #بورس_کالا

روز چهارشنبه استایرن بوتادین رابر #شجم ۴۰۹٫۴میلیون ريال بدون رقابت معامله شد.اسید استیک #شفن نیز ۱۵۰٫۸میلیون ريال قیمت خورد.

#شبصیر #ABS خود را ۶۶۵میلیون ريال فروخت که طبق معمول ۵۸درصد بالاتر از قیمت پایه بود.

الکیل بنزن خطی #شیران ۳۲۲میلیون ريال قیمت خورد.

آهن اسفنجی ۸۹٫۴میلیون ريال معامله شد.

محصولات #ًشگویا ۱۵ – ۲۸ درصد رقابت شد. متوسط نرخ محصولات این شرکت به به ۳۵۱میلیون ريال رسید.

انواع پلی اتیلن توسط ً#جم #شاراک #شکبیر #مارون #آریا عرضه شد که متوسط نرخ آن ۲۹۴میلیون ريال بود و شاخص آن تغییری نکرد.

#ذوب تیرآهن های ۱۴ و ۱۶ را ۱۳۸میلیون ريال فروخت. سبد میلگرد نیز ۱۳۶ – ۱۴۱ میلیون ريال قیمت خورد.

#شمش #فایرا ۸۰۵میلیون ريال معامله شد.

#کاتد #فملی ۲۳۷۲میلیون ريال قیمت خورد. بورس کالا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *