وبملت

#وبملت در ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده به سود ۸۳۱ ریالی و در سود اصلی هم ۷۶۱ ریال محقق کرده است

کروی

#کروی سود را ۱۱۳۲ ریال اعلام کرده و در توضیح اورده است که “لازم به توضیح است از آنجایی که مجامع اکثر شرکت ها ی بورسی گروه تا تاریخ تهیه این گزارش برگزار نشده است لذا برای شرکت های بورسی گروه شامل شرکت کالسیمین،فرآوری مواد معدنی ایران، ملی سرب و روی ایران و صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود تقسیم سود بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره ۱۰ % سود خالص در نظر گرفته شده است. همزمان با برگزاری مجامع شرکت های فوق الذکر و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود، درآمد حاصل سود سهام نیز تعدیل خواهد شد.”
این یعنی سود شرکت با برگزاری مجامع زیرمجموعه ها تغییر میکند

خودرو

#خودرو در ۱۲ماهه تلفیقی ۵۳۹ ریال به ازای هر سهم زیان محقق کرده است
در سود اصلی ۳ماهه ۹۱ ریال ، ۶ ماهه ۱۶۵ و ۹ماهه ۲۹۵ ریال زیان داشت و ۱۲ماهه به ۴۳۲ ریال زیان رسید
.سهم در ۳ماهه ۱۶۷۰۳ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۱۱۱۷۵ میلیارد ریال هزینه مالی و در نهایت ۲۷۳۶۷ میلیارد ریال زیان خالص داشت
در ۶ ماهه ۳۰۰۴۵ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۲۲۴۴۷ میلیارد ریال هزینه مالی و ۴۹۶۳۵ میلیارد ریال زیان دارد
۹ماهه زیان عملیاتی ۵۴۶۰۷ و هزینه مالی ۳۹۲۶۴و زیان خالص ۸۸۹۰۱ میلیارد ریال است
در ۱۲ماهه زیان عملیاتی ۸۴۸۶۴ و هزینه های مالی ۴۹۸۶۳ میلیارد ریال بود و در نهایت به زیان خالص ۱۳۰۳۷۱ میلیارد ریالی رسیده است

شسپا

#شسپا در ۱۲ماهه تلفیقی ۶۰۳ و در سود اصلی ۵۹۸ ریال سود به ازای هرسهم محقق کرده است

سامان

بانک #سامان در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی با سرمایه جدید ۵۸۳ ریال و در سود اصلی نیز ۶۴۴ ریال سود محقق کرده است

کویر

#کویر در ۱۲ماهه تلفیقی ۵۷۰ و در سود اصلی ۵۶۹ ریال محقق کرده است

فسپا

#فسپا در سود تلفیقی ۱۲ماهه ۴۰۷۷ و در سود اصلی به عدد ۳۳۴۵ ریالی رسیده است

اپرداز

#اپرداز در سود تلفیقی ۱۲ماهه ۳۶۴ ریال و در سود اصلی ۳۷۳ ریال محقق کرده است

کویر

#کویر در ۹ماهه ۴۳۲ ریال سود محقق کرده بود در ۱۲ماهه ۵۶۹ ریال شد در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۱۶۷۲۱ و سود خالص ۱۴۱۴۴ میلیارد ریال بود

آپ

#آپ در ۱۲ماهه ۳۲۸ و ۹ماهه به سود ۱۴۵ ریالی رسیده است . ۶ ماهه به سود ۱۱۴ ریالی رسیده بود
.۹ماهه سود عملیاتی ۱۳۷۱ و سود خالص ۸۰۴ میلیارد ریال است در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۲۲۰۳ و سود خالص ۱۸۲۰ میلیارد ریال است

آسیاتک

#آسیاتک در ۱۲ماهه به سود ۶۸۱ ریالی رسیده و ۱۳۶۱ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است

خپارس

#خپارس در ۱۲ماهه ۱۲۰ و ۹ ماهه ۵۵ ریال زیان محقق کرده است و ۶۲۷۵ میلیارد ریال زیان خالص دارد
در ۶ ماهه ۷۹۲ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۳۱۲۶ میلیارد ریال زیان خالص داشت
در ۹ماهه زیان عملیاتی ۳۳۶۹ و زیان خالص ۶۲۷۵ میلیارد ریال است …
در ۱۲ماهه زیان عملیاتی ۱۰۲۲۴ و زیان خالص ۱۳۶۰۰ میلیارد ریال است

کشرق

#کشرق .در ۱۲ماهه سود ۲۵۸۹ ریال شده و ۲۱۷ میلیارد ریال سود خالص دارد

پاکشو

#پاکشو نسبت به سال قبل با افت سود مواجه بوده و نشان میدهد زیر چه فشاری است سهم ۱۳۴ ریال سود به ازای هرسهم محقق کرده و نصف مبلغ سال قبل است

وپویا

سرمايه گذاري پويا #وپویا در ۳ماهه ۲۲۴ ریال سود محقق کرده است

وبصادر

#وبصادر در ۱۲ماهه سود تلفیقی ۱۹۴ و در سود اصلی ۱۸۴ ریال محقق کرده است

ثغرب

#ثغرب فروش زمين نصر بمتراژ ۵۸۸۱/۵۶ با كاربري مسكوني واقع در شهرك نصر

خکرمان

#خکرمان اخذ موافقت اصولی سازمان بورس اوراق بهادار با تبدیل این شرکت به نهاد مالی (مادر/هلدینگ)

فسپا

#فسپا ۳ماهه ۷۵۳ ریال و ۶ ماهه ۱۵۷۷ ریال و۹ماهه ۲۳۰۹ ریال و ۱۲ماهه ۳۳۴۵ ریال سود محقق کرده است.
۳ماهه مبلغ ۱۲۸۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۷۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۲۵۸۶ میلیارد ریال و سود خالص ۲۰۴۹ میلیارد ریال است .
در ۹ماهه سود عملیاتی ۳۸۸۸ و سود خالص ۳۰۰۲ میلیارد ریال است
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۵۳۳۱ و سود خالص ۴۳۴۹ میلیاد ریال بوده و رشد خوبی داشته است

مارون

#مارون پیشرفت خوبی دارد در ۹ماهه با رشد خوب ۱۲۸۵۱ ریال سود محقق کرده و ۹۳۵۹۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۲۸۰۶ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۱۵۴۲۱۶ و سود خالص ۱۶۲۴۵۶ میلیارد ریال است

شرانل

#شرانل در ۱۲ماهه تلفیقی ۸۰۷۹ و در سود اصلی ۸۱۱۳ ریال سود محقق کرده است

زفکا

#زفکا در مجمع ۶۷۲ ریال تقسیم کرد

فسازان

#فسازان ۶ماهه ۶۴۹ میلیارد ریال و۹ماهه ۱۲۶۴ میلیاردریال سود عملیاتی دارد رشد خوبی کرده بود در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۱۳۴۳ و سود خالص ۹۹۴ میلیارد ریال شده
سهم ۹ماهه ۹۴۸ میلیارد ریال سود خالص داشت و این خیلی جذابش نکرده است

شگویا

در پایان مجمع #شگویا به ازای هر سهم ۱۲۵ تومان سود نقدی تقسیم شد.

شفاف سازی #برکت

رشد سود عملیاتی

سود عملیاتی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با سال مالی منتهی به ۳۰اسفند ۱۳۹۹ بیش از ۳۰درصد تغییر داشته است و سود عملیاتی در سال مالی جاری افزایش یافته است.

دسانکو

#دسانکو برنده شدن در مناقصه بین المللی به شماره MED-3-2022 صادرات دارو به کشور عراق به مبلغ ۱،۰۳۹،۴۴۵،۵۵۰ دینار

کشرق

#کشرق جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ در استان سمنان ،شهر شاهرود به آدرس شاهرود – ميدان کارگر – اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي – تالار بهمن برگزار میگردد

فروس

#فروس و راه اندازی کارخانه اشکال فنی در عایق سیم پیچی یکی از ترانس های برق کوره که مرتفع گردید.

بتا سهم

#کدال_نگر

وبملت وبملت وبملت وبملت وبملت وبملت وبملت

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *