گزارش امیدوارکننده ی #شپاکسا در تیر

🔹در هفتمین ماه سال مالی پاکسان توانسته است فروشی برابر ۲۴۵ میلیارد تومان داشته باشد. فروش هفت ماهه امسال رشد ۱% نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. افت تولیدات نسبت به سال مالی گذشته دلیلی بر رشد ۱% می باشد!

🔹 در ماه جاری مقدار فروش محصولات پاکسان ۱۰،۶۳۸تن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۱۱،۱۲۹ تن بوده است.

🔹 شپاکسا در این ماه نیز تولید ۱۰،۷۹۳ تن محصول را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۱۱،۳۶۶ تن بوده است تولید هفت ماهه امسال کاهش ۲۴% نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

🔹نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۲۳۰,۳۶۴ ریال است. نرخ فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط ۱۸۷,۶۲۵ ریالی بوده است.

 

#شغدیر در تیر خیلی خاص نبوده


🔹در چهارمین ماه سال مالی پتروشیمی غدیر توانسته است فروشی برابر ۲۸۷ میلیارد تومان داشته باشد. فروش چهار ماهه امسال رشد ۵۸% نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

🔹 در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت ۸٫۶ هزارتن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۹٫۰ هزارتن بوده است.

🔹 شغدیر در این ماه نیز تولید ۷٫۳ هزارتن محصول را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۹ هزارتن بوده است تولید چهار ماهه امسال رشد ۲۲% نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

🔹نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۳۳۵,۰۲۲ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ های ۳۶۴,۷۵۱ ریالی استوار بوده است.

#تحلیل_بنیادی
کارگزاری بانک صنعت و معدن

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *