#سخاش و یک فروش خاص در شهریور

🔹در ششمین ماه سال مالی سیمان خاش توانسته است فروشی برابر ۵۱ میلیارد تومان داشته باشد. فروش شش ماهه امسال رشد ۴۵% نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. متوسط فروش سال جاری شرکت برابر با ۴۰ میلیارد تومان گزارش شده است

🔹 در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت ۶۹ هزارتن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی جاری و گذشته اعداد ۵۷ و ۶۶ هزارتن بوده است.

🔹 سیمان خاش (سخاش) در این ماه نیز تولید ۷۰ هزارتن محصول را گزارش کرده است. در سال جاری و سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۵۶ و ۶۷ هزارتن بوده است تولید شش ماهه امسال کاهش ۱۰% نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

🔹نرخ فروش این شرکت به طور متوسط در سال جاری ۷,۰۱۴ ریال است که در ماه مورد گزارش به ۷,۴۵۷ ریال رسیده است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ های ۵,۱۵۰ ریالی استوار بوده است.

#سرود در شهریور


🔹در ششمین ماه سال مالی سیمان‌شاهرود توانسته است فروشی برابر ۷۷ میلیارد تومان داشته باشد. فروش شش ماهه امسال رشد ۳۱% نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

🔹 در ماه جاری مقدار فروش محصولات شرکت ۱۲۴ هزارتن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۱۲۱ هزارتن بوده است.

🔹 سرود در این ماه نیز تولید ۱۲۷ هزارتن کلینکر را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۱۲۲ هزارتن بوده است تولید شش ماهه امسال کاهش ۴% نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

🔹نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۶,۲۴۸ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ های ۴,۸۸۵ ریالی استوار بوده است.

کارگزاری بانک صنعت و معدن

#تحلیل_بنیادی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *