غسالم

#غسالم

فروش آذر ۱۳۰۸ میلیارد ریال و فروش ابان با رشد ۱۳۴۸ میلیارد ریال بود

۹ ماهه ۹۴۴۷ میلیارد ریال فروش داشت که در مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۲۸۳ میلیارد ربال بود

زکوثر

#زکوثر خرید مکمل و هزینه های آزمایشگاهی از شیمی دارو -خرید بیمه نامه از ایمن آسایش کوثر-خرید رب گوجه فرنگی از به چین سامین- فروش مرغ به پرسنل مرغک-فروش مرغ به پنبه دانه های روغنی-بازپرداخت قرض الحسنه دریافتی به سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

حفارس

#حفارس فروش ساختمان شهر بندرعباس خیابان والفجر ۴

۲۵۷,۹۲۰ میلیون ریال فروش

کخاک

#کخاک

در آذر شبیه ماه های قبل بود و ۶۳۶ میلیارد ریال فروش داشت

آبان با فروش ۶۴۴ میلیارد ریالی به عدد ۵۶۲۵ میلیارد ریالی رسیده و ۹ ماهه این فروش راداشت

۹ ماهه قبل فروش ۴۵۱۴ میلیارد ریال بوده

وتجارت

سرمايه گذاري ايرانيان از زیرمجموعه های #وتجارت در ۳ماهه اخیر ۲۲۳۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است تا آذر ۱,۵۵۴,۷۹۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرد

ورنا

#ورنا در آذر ۱۲۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

غگل

مجمع

#غگل

به گزارش همفکران؛ در انتهای مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گلوکوزان با نماد غگل، تقسیم سود۱۰۰ ریال به ازای هر سهم تصویب شد.

✅شرکت در آینده قصد افزایش سرمایه از طریق سود انباشته جهت معافیت از مالیات را دارد.

قهکمت

#قهکمت در آذر ۱۷۳۷ ، آبان ۱۳۸۹ و مهر با درامد ۱۱۱۴ میلیارد ریالی به فروش ۱۱۹۸۰ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه ۷۲۸۱ میلیارد ریال بوده است

ساینا

#ساینا در آذر با فروش ۶۵۷ میلیارد ریالی مواجه بود ، ابان خوبی داشت و ۶۳۱ میلیارد ریال فروش زد

سهم در شهریور ۳۴۲ میلیارد ریال و مهر ۲۷۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۲ ماهه به عدد ۳۴۳۵ میلیارد ریالی رسیده است که کمتر از مدت مشابه سال قبل است

بکهنوج

#بکهنوج در آذر ۲۱۵ میلیارد ریال ، آبان ۲۵۶ و مهر با درامد ۳۵۵ میلیارد ریالی به عدد ۳۰۸۳ میلیارد ریالی رسیده است.

نمرینو

#نمرینو فروش یک واحد آپارتمان به مساحت ۲۰۵/۵۳متر مربع به نشانی قم بلوار جمهوری اسلامی خیابان بکایی ساختمان آدینا طبقه۷

زدشت

#زدشت در آذر ۵۱۲ و آبان ۷۱۵ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی را محقق کرد. ۹ ماهه ۴۹۵۸ میلیارد ریال فروش داشت . در مدت مشابه این عدد ۲۶۴۴ میلیارد ریال بود

ولغدر

#ولغدر در آخرین ماه سال مالی با ۴۸ میلیارد ریال درامد در آذر کار را به پایان برد . سهم ابان ۷۶ و مهر ۳۹ و شهریور ۵۶ میلیارد ریال سود تسهیلات دارد و ۶۱۲ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی شرکت است هزینه مالی هم نداشته است

درهاور

#درهاور در آذر با فروش ۶۷۴ میلیارد ریالی ماه خوبی را داشت و به عدد ۳۴۱۱ میلیارد ریالی در ۹ماهه رسیده است که تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل است

سغرب

#سغرب

در فصل دوم در تیر ۶۲۸ میلیارد ریال و مرداد ۵۳۷ میلیارد ریال و شهریور ۶۷۱ میلیارد ریال بود

در ۳ماهه دوم مهر ۵۳۰ میلیارد ریال فروش داشته و ابان ۵۰۵ است و آذر با رشد خوب ۶۲۸ میلیارد ریال شده است و ۹ ماهه به ۴۹۸۰ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل این عدد ۲۴۱۵ میلیارد ریال بود .

زشگزا

#زشگزا آبان و اذر متفاوتی داشت

در ۳ ماهه دوم در تیر ۴۴۰ میلیارد ریال و مرداد ۳۹۲ میلیارد ریال و شهریور ۲۸۸ میلیارد ریال بود

در ۳ماهه سوم در مهر ۳۸۵ میلیارد ریال و ابان ۵۹۰میلیارد ریال و آذر ۵۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۹ ماهه ۳۶۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۲۱۴۷ میلیارد ریال بوده است

فجر

#فجر آبان خوبی داشت ولی در آذر کمی افت کرد

در ۳ماهه سوم مهر کمی کاهشی شد و فروش ۲۸۶۸ میلیرد ریال شده و نرخ ۲۶۰,۱۴۶,۳۹۰ ریال بود

در ابان این عدد با رشد ۴۳۰۶ میلیارد ریال شده و نرخ ۲۶۵,۰۷۰,۶۱۸ ریال بود در اذر ۳۸۱۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ با رشد ۲۸۲,۲۰۸,۲۴۶ ریال است

۹ ماهه ۳۴۶۶۴ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۳۸۱۷۱ میلیارد ریال بود

وپترو

سرمايه گذاري هامون کيش از زیرمجموعه های #وپترو تا آذر ۷۰۷,۱۲۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

رنیک

#رنیک آذر خوبی داشت

سهم در شهریور به ۳۰۱۰ میلیارد ریال رسید و مهر ۱۰۸۷ میلیارد ریال بود . ابان این عدد ۲۱۷۷ میلیارد ریال بوده است در اذر با رشئ ۲۴۰۰ میلیارد ریال شد و خوب بود

۹ ماهه ۲۲۵۰۳ میلیارد ریال درامد بوده و کل عدد درامد سال قبل ۲۴۵۴۷ میلیارد ریال است.

تکنو

#تکنو تار در آذر با فروش ۹۷ میلیارد ریالی به عدد ۴۶۷ میلیارد ریال در فروش رسیده و مدت مشابه سال قبل ۷۶ میلیارد ریال بود

ساراب

#ساراب

در ۳ماهه دوم تیر ۶۵۰ میلیارد ریال شده و رشد خوبی رسیده است مرداد هم ۳۹۸ میلیارد ریال بود و شهریور با رشد ۸۴۸ میلیارد ریال شد

در مهر ۴۷۹ میلیارد ریال و آبان این عدد ۵۴۴ میلیارد و آذر ۵۶۵ میلیارد ریال بوده و رشد کرد ۹ ماهه ۴۸۵۵ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل ۲۸۱۳ میلیارد ریال بوده است

سخاش

#سخاش
در مرداد به ۴۱۴ میلیاردریال رسیده و شهریور ۵۱۲ میلیارد ریال بوده است
در ۳ماهه سوم مهر ۵۱۷ میلیارد ریال شد
ابان به ۵۴۸ میلیارد ریالی رسیده است و اذر با رشد ۶۱۹ میلیارد ریال بود
۹ ماهه ۴۰۹۲ میلیارد ریال بوده است . در۹ ماهه قبل ۲۷۵۳ میلیارد ریال بوده است .

شستا

#شستا تا آذر ۲۱۵,۰۸۸,۲۴۰ میلیون ریال سود مجمع داشته است

شگل

#شگل به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

حپارسا

#حپارسا به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

رمپنا

#رمپنا باعنایت به شروع عملیات اجرایی قرارداد در دوره مالی آتی افشا از گروه الف به گروه ب تغییر یافت.

وثنو

#وثنو جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس شهرک غرب،فاز ۲ هرمزان،پيروزان جنوبي،شماره ۷۴،سالن رعد،مجتمع آموزشي نيکوکاري رعد برگزار میگردد

زپارس

شفاف_سازی

#زپارس

📌برگزاري مزايده

شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس در نظر دارد دو قطعه زمین زراعی به مساحت ۹٫۲ هکتار واقع در شهرستان بیله سوار روستای بابک بخش ۲۱ اردبیل انتقالی سازمان جهاد کشاورزی استان بنام شرکت و مساحت ۳/۵ هکتار واقع در جنب ناحیه صنعتی ۲ پارس آباد به مشکین شهر موضوع سند رسمی شرکت از طريق مزايده عمومی به فروش برساند.

ثامان

#ثامان گستر اصفهان در ۱۲ماهه تلفیقی به سود ۸۰۷ ریالی و در سود اصلی ۳۶۵ ریال است

شجم

#شجم در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۶۸۲ میلیارد ریالی رسیده و ابان این عدد ۲۶۵۳ میلیارد ریال و اذر۲۲۰۸ میلیارد ریال بود است.۳ماهه ۷۵۴۴ میلیارد ریال فروش داشته که مدت مشابه قبل ۶۹۵۴ میلیارد ریال بود .
تا ابان ۳۳۷۰ میلیارد ریال بهای تمام شده داشته است

غاذر

#غاذر کتلت فروش قدیمی بازار ! در ماه های اخیر صعودی بوده ولی در اذر کمی از ابان کمتر شد

سهمی که در شهریور ۱۰۱ میلیارد ریال شد و مهر هم با رشد ۱۵۸ میلیارد ریال و ابان ۱۹۲ میلیارد ریال شد و

در اذر ۱۷۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۹ ماهه به ۹۴۶ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۴۸۶ میلیارد ریال بود

رتکو

#رتکو در آبان با درامد ۸۷ میلیارد ریالی و آذر ۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود به عدد ۹۲۸ میلیارد ریالی رسیده است

چکاوه

#چکاوه در آذر ۳۵۲ میلیارد ریال ، ابان ۳۱۸ میلیارد ریال ، مهر ۳۴۷ و شهریور ۲۶۶ و میلیارد ریال فروش داشت

۹ماهه ۳۰۴۲ میلیارد ریال بوده و که در مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۳۱۴ میلیارد ربال بوده

قشهد

#قشهد در آبان به فروش ۱۱۱۶ میلیارد ریالی و اذر ۱۲۷۰ میلیارد ریال رسیده و جمع فروش۳ ماهه ۳۱۱۹ میلیارد ریال است

خریخت

#خریخت آبان و آذر هم صعودی بود
در ۳ماهه دوم در تیر ۳۷۵ میلیارد ریال و مرداد ۳۴۸ میلیارد ریال و شهریور با رشد ۵۲۲ میلیارد ریال بود
مهر ۵۰۱ میلیارد ریال و ابان ۶۰۱ میلیارد ریال و اذر ۷۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۹ ماهه به ۴۴۲۶ میلیارد ریال فروش رسیده مدت مشابه قبل ۲۸۶۳ میلیارد ریال بود

افرا

#افرا تامین تجهیز ،نصب و راه اندازی ،راهبری و نگهداری مرکز داده های جمعیت (دیتا سنتر )

وشمال

شفاف_سازی

#وشمال

📌 مصوبه هیئت مدیره در خصوص لغو برنامه افزایش سرمایه

با توجه به مشکلات پیش آمده برای سهامدار عمده و عدم امکان شرکت ایشان در افزایش سرمایه و پذیرفتن نقش متعهد پذیره نویس، هیات مدیره لغو افزایش سرمایه پیشنهادی مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ را تصویب نمود.

لبوتان

#لبوتان که در مهر کاهشی بود در آبان و آذر جبران کرد

در ۳ماهه دوم در تیر ۴۲۴۴ میلیارد ریال و مرداد ۳۶۴۲ میلیارد ریال شده و شهریور به ۵۶۸۹ میلیارد ریالی رسید

در مهر ۴۶۳۱ میلیارد ریال بود و ابان به ۵۷۰۳ میلیارد ریال رسیده و رشد کرد در آذر این عدد ۵۸۹۳ میلیارد ریال بود

۹دماهه ۳۹۷۳۳ میلیارد ریال بوده است. مشابه سال قبل نیز ۲۹۳۴۸ میلیارد ریال بود .

تایرا

#تایرا در ابان و آذر هم خوب بود

سهمی که در ۳ماهه دوم در تیر ۱۱۷۴۴ میلیارد ریال بوده است

در مرداد به ۸۵۸۰ میلیارد ریال و شهریور ۱۴۳۴۸ میلیارد ریال بوده است

در مهر به ۱۰۴۳۷ میلیارد ریال رسیده و ابان ۱۲۸۰۱ میلیارد ریال و اذر ۱۱۶۹۱ میلیارد ریال بوده است و ۹۴۶۴۵ میلیارد ریال جمع فروش۹ ماهه است و مدت مشابه قبل ۳۷۱۳۵ میلیارد ریال بود

اخابر

#اخابر درگیر ماجرای ابونمان شده و حالا آذر به ۷۹۸۱ میلیارد ریال رسیده است

سهمی که درامدش مهر به ۸۰۱۴ میلیارد ریال رسید و ابان هم ۸۱۴۲ میلیارد ریال بوده است تا۳ ماه اخیر متفاوت باشد

۹ ماهه ۶۰۲۲۰ میلیارد ریال بود کل عدد سال قبل ۶۹۵۰۴ میلیارد ریال است

ثالوند

#ثالوند در ابان ۲۰۲ میلیارد ریال و آذر ۱۶۹ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است. ۳ماهه ۲۹۵ میلیارد ریال درامد داشته است

کهمدا

#کهمدا در شهریور به درامد ۸۰۵ میلیارد ریال رسیدو مهر به عدد ۶۸۶ میلیارد ریالی رسیده بود در آبان این عدد ۷۲۹ میلیارد ریال بود

در آذر این عدد ۶۹۷ میلیارد ریال بوده است

۶ ماهه ۴۴۵۵ میلیارد ریال فروش داشت ومدت مشابه قبل ۳۳۳۸ میلیارد ریال بوده است

حپارسا

شفاف_سازی

#حپارسا

افزایش نرخ خدمات

به استحضار ميرساند نرخ كرايه حمل شركت ملي پخش به ميزان ۷ درصد از سال جاري و همچنين به ميزان ۲۰ درصد از اول آذرماه ۱۴۰۱ افزايش مي يابد. لذا اثرات سود و زياني اين افزايش پس از محاسبه به استحضار سهامداران محترم خواهد رسيد.

کماسه

#کماسه در مهر بافروش ۱۷۶ میلیارد ریالی و ابان با عدد ۱۵۵ میلیارد ریالی و آذر ۱۶۱ میلیارد ریال شد و به جمع فروش ۱۲۷۲ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۸۲۱ میلیارد ریال بود

سخزر

#سخزر آذر ۶۰۰ ، ابان ۵۸۸ و مهر با فروش ۶۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود

۹ ماهه ۵۰۷۵ میلیارد ریال فروش داشته است

مدت مشابه قبل ۳۸۱۷ میلیارد ریال بود .

کیسون

#کیسون نرخ بهره تسهیلات بانک آینده از ۳۰% به ۱۸% تعدیل شد و مانده بدهی با پرداخت ۵۰۰ میلیارد ریال پیش قسط به ۴۸ قسط ماهانه تقسیط گردید. تعدیل مذکور در حال حاضر دارای اثر مالی ۱٫۳۳۵ میلیارد ریال نسبت به قرارداد اولیه و به نفع شرکت کیسون داشته و ۲٫۱۹۶ میلیارد ریال اثر مالی دوران تقسیط به نفع شرکت دارد.

قصفها

#قصفها در مهر با فروش ۲۱۱۸ میلیارد ریالی و آبان ۱۹۱۳ و آذر ۱۴۹۱ میلیارد ریال بود و به عدد ۹۰۹۴ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه این عدد ۸۰۰۷ میلیارد ریال بود

غگلپا

#غگلپا

در ۳ماهه سوم در مهر ۱۲۵۵ میلیارد ریال و ابان ۱۳۰۴ میلیارد ریال و اذر ۱۲۶۶ میلیارد ریال فروش داشت

۹ ماهه ۱۰۱۱۵ میلیارد ریال فروش داشته است.

چخزر

#چخزر مهر ۴۷۰ میلیارد ریال بود و ابان به ۳۸۶ میلیارد ریال رسید

در اخرین ماه سه ماهه سوم در اذر به فروش ۴۳۴ میلیارد ریالی رسیده است و ۹ ماهه عدد فروش به ۳۴۳۲ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه این عدد ۲۶۶۹ میلیارد ریال است

ساینا

#ساینا ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-080 مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۵۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

وتوشه

#وتوشه تا آذر ۸۲۷,۲۰۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

دبالک

#دبالک

سهم در مهر ۲۷۷ میلیارد ریال و ابان ۳۱۰ میلیارد ریال و اذر۳۸۳ میلیارد ریال فروش زد و ۱۲ ماهه به ۲۸۶۹ میلیارد ریال فروش رسیده است که ۲۲۱۲ میلیارد ریال فروش مشابه قبل است

ثنور

شفاف_سازی

#ثنور

📌خرید سهام و تاسیس شرکت

خرید سهام شرکت برج ایستا گستر به میزان ۱۳درصد معادل ۱۳۰ برگ سهم به ارزش اسمی با توجه به ماهیت شرکت خریداری شده که در زمینه طراحی و معماری فعال است هیئت مدیره با خرید فوق موافقت نمود. شرکت مدیر طرح ایده لیک تابران با هدف پیشبرد پروژه های شرکت های گروه تاسیس شد که ۱۵ درصد معادل ۱۵۰ برگ سهم از سهام شرکت مذکور به طور مستقیم در مالکیت این شرکت قرار دارد.

گکوثر

#گکوثر در آبان و آذر کاهشی بود

سهم شهریور با رشد ۱۶۷ میلیارد ریال شد و و مهر ۱۴۰ میلیارد ریال بود

در ابان با افت ۱۲۰ میلیارد ریال شده و آذ نیز ۱۲۳ میلیارد ریال بود

در مجموع ۱۲۲۷میلیارد ریال درامد داشته است

وملل

#وملل در آذر با درامد تسهیلات اعطایی ۷۹۳۴ میلیاردریال و سود پرداختی سپرده ۶۱۶۵ میلیارد بوده است

تراز ۹ماهه وملل ۸۵۱۷ میلیارد ریال است

غشهد

شهد ايران #غشهد در آذر ۱۸۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۹ماهه ۱۸۸ میلیارد ریال شده است

فخوز

#فخوز به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۹۶۸۱۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۲۰ روز را به شرکت تاکید نمود

با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۱۰ روز دیگر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ تمدید می گردد.

مداران

#مداران ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-130 مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

تاصیکو

#تاصیکو در آذر ۲۲۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

فولاژ

#فولاژ در آبان و اذر کمی رشد داشت و آذر ۱۱۴۲۹ و آبان ۱۰۹۸۰ میلیارد ریال فروش زد سهم مهر ۹۶۷۵ میلیارد ریال رسیده بود

در شهریور این عدد ۹۶۸۱ میلیارد ریال بود

حالا ۹ ماهه ۹۵۱۴۴ میلیارد ریال بوده و نسبت به مدت مشابه قبل ۶۸۱۱۳ میلیارد ریال بوده است بیشتر است

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *