سامان

تراز #سامان در بهمن مثبت بود
۱۵۸۰۲ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۳۸۷۶ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ۲۱۵۷۳ میلیارد ریال مثبت است

بورس

شرکت #بورس در بهمن با درامد ۴۷۲ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۴۴۵۵ میلیارد ریال در ۱۱ماهه رسیده که نزدیک به کل سال قبل است و با درامد اسفند میتواند به ان نزدیک شود

فزر

گزارش #فزر در زیرمجموعه ها مهم است

۱- معدن تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ براساس کل ظرفیت پروانه در سال، استخراج داشته است و به دلیل سرمای شدید در منطقه عملیات معدنکاری در این فصل همانند سنوات گذشته متوقف شده است.

۲-در خصوص كانسنگ طلا با عيار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن : مقدار فروش رفته فوق از محل دپوي كانسنگ باطله سال هاي قبل و طبق مجوز اخذ شده از سازمان صمت آ.غ ، حمل و به فروش رفته است.

۳- کارخانه فرآوری کنسانتره و کارخانه استحصال شمش طلا(واحدهای تولیدی شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان-شرکت تابعه)در ماه جاری طبق برنامه و بدون توقف، فعالیت داشته اند.

۴-فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(شرکت تابعه) در بهمن ماه ۱۴۰۱ مبلغ ۴،۱۸۸ میلیارد ریال است.

۱-مجموع فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(شرکت تابعه) تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ مبلغ ۴،۱۹۰ میلیارد ریال است.

سپید

#سپید در بهمن با رشد خوب ۶۵۲۳ میلیارد ریال فروش داشت در دی ۵۲۹۳ میلیارد ریال و آذر ۵۴۷۲ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه ۵۶۹۸۰ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۲۸۳۹۷ میلیارد ریال بود

داسوه

#داسوه در آذر و دی بهتر بود ولی بهمن افت کرد
سهم در دی ۹۹۶ و آذر ۱۰۲۴ میلیارد ریال فروش داشت
در بهمن به فروش ۵۷۹ میلیارد یالی رسیده است
۱۱ ماهه ۷۰۵۷ میلیارد ریال بوده است
۵۱۲۳ میلیارد ریال مدت فروش مشابه سال قبل است

افق

#افق در دی و بهمن رشد داشت
در بهمن ۳۴۸۹۸ و دی ۳۱۲۸۹ میلیارد ریال فروش داشت اذر ۲۷۲۳۷ میلیارد ریال بود ،ابان ۲۶۵۸۸ میلیارد ریال
در ۱۱ ماهه ۳۰۸۵۴۱ میلیارد ریال درامد داشت .
در مدت مشابه سال قبل ۲۰۹۷۷۵ میلیارد ریال بود

فسازان

فروش #فسازان
در بهمن با رشد ۴۷۱۴ میلیارد ریال شد و نرخ صادراتی ۲۱۰,۳۶۵,۳۱۴ ریال بود
دی ۳۱۳۹ میلیاردریال بود و نرخ ۱۷۶,۱۹۳,۳۹۹ ریال شد . آذر ۳۲۷۰ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۱۶۵,۰۵۸,۲۶۱ ریال است
۱۱ ماهه ۳۰۵۷۸ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه ۲۱۸۷۹ میلیارد ریال است

تاپکیش

#تاپکیش با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-159 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۶۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

دزهراوی

#دزهراوی دیو بهمن افت کرد
در آذر با فروش خوب ۷۰۲ میلیارد ریالی مواجه بود و در دی ۵۸۹ میلیارد ریال و بهمن ۲۶۳ میلیارد ریال بود و ۱۱ ماهه به فروش ۵۹۶۳ میلیادر ریالی رسیده است . مشابه سال قبل ۵۹۰۴ میلیارد ریال بود

وبهمن

#وبهمن عرضه تعداد ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان از طریق تابلو معاملات عمده فرابورس ایران

خبهمن

#خبهمن عرضه ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰سهم شرکت سرمایه گذاري ارزش آفرینان از طریق تابلو معاملات عمده فرابورس ایران

تکشا

#تکشا در بهمن با کمی افت ۲۳ و در دی با درامد ۴۸ میلیارد ریالی به جمع فروش ۳۸۵ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۷۴۳ میلیارد ریال بود

وپست

تراز #وپست در دی ۵۱۰۶ میلیارد ریال و بهمن ۵۵۰۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و در دی ۱۷۹۶ و بهمن ۱۴۷۶ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ۱۱ ماهه ۲۷۶۴۰ میلیارد ریال مثبت است

شفارس

#شفارس
فروشش در مهر با کمی افت به ۵۶۹ میلیارد ریالی رسیده و ابان ۶۵۶ میلیارد ریال و آذر ۷۳۶ میلیارد ریال بود
در دی به عدد ۷۷۷ میلیارد ریالی رسیده و بهمن با کمی افت ۶۸۰ میلیارد ریال بود و۱۱ ماهه ۷۱۳۸ میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه قبل این عدد۵۰۵۱ میلیارد ریال بود

خپویش

#خپویش
مهر به ۲۰۲۴ میلیارد ریالی و ابان ۲۹۶۸ میلیارد ریال و آذر ۳۴۰۳ میلیارد ریال رسیده است
در زمستان در دی این عدد ۳۳۲۸ میلیارد ریالو بهمن ۳۵۲۱ میلیارد ریال بود و رشد داشت۱۱ماهه ۲۹۷۷۲ میلیارد ریال بود

کاسپین

#کاسپین در آذر کمی رشد کرد
در مهر به عدد ۱۱۲۱ میلیارد ریالی رسید و ابان ۹۵۱ میلیارد ریال بود در آذر این عدد ۱۰۱۰ میلیارد ریال و ۹۶۵ میلیارد ریال فروش دی بوده است و بهمن ۱۰۰۲ میلیارد ریال شد
۱۱ ماهه ۱۰۹۲۵ میلیارد ریال بود
سال قبل ۱۱ ماهه ۷۹۴۰ میلیارد ریال فروش داشت

غگل

#غگل سهم اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۱۱۶ میلیارد ریالی و ابان ۱۲۱۶ میلیارد و اذر ۱۱۷۷ میلیارد ریالی آغاز کرده است
در دی این عدد ۱۲۵۵ میلیارد ریال شد و کمی رشد داشت در بهمن با رشد ۱۶۱۹ میلیارد ریال بود
۵ ماهه ۶۳۸۵ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل غگل ۴۹۹۰ میلیارد ریال بوده است .

شکربن

#شکربن در بهمن ۱۳۷۴ میلیارد ریال فروش داشت ۱۱ ماهه ۱۴۶۷۸ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۸۸۷۱ میلیارد ریال شد

فنورد

#فنورد
در آذر به ۲۷۸۶ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۶۱,۸۳۰,۸۵۴ ریال بود
در دی به ۲۷۳۴ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۷۶,۸۷۵,۸۵۸ ریال بود و رشد کرد
در بهمن با فروش ۲۵۷۷ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۲۰۰,۷۱۲,۴۰۴ ریال شد
۱۱ ماهه ۲۲۷۰۴ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه قبل ۲۰۵۶۵ میلیارد ریال بود

کزغال

#کزغال
در اذر فروش به ۲۰۰۵ میلیارد ریال رسید و ۳۹,۳۱۳,۷۲۵ ریال نرخ بوده است .
در دی به عدد ۱۹۶۰ میلیارد ریالی رسیده و نرخ فروش ۴۴,۶۸۴,۹۳۲ ریال شده و رشد کرد
بهمن با فروش خاص ۳۹۴۰ میلیاردریالی مواجه بود و نرخ ۴۸,۸۱۹,۹۹۴ ریال شده است
۱۱ ماهه ۲۴۵۰۲ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل۱۳۰۱۷ میلیارد ریال بود

بگیلان

#بگیلان در آذر با فروش ۶۹۰ میلیارد ریالی و دی به عدد ۴۴۷ میلیارد ریالی رسیده و بهمن ۳۸۵ میلیارد ریال و۱۱ماهه به عدد ۲۹۰۴ میلیارد ریالی رسید

سشرق

#سشرق اولین ماه سال مالی را با فروش ۷۶۱ میلیارد ریالی آغاز کرده است در ابان این عدد ۷۷۲ میلیاردریال و اذر ۷۶۳ میلیارد ریال بود
در زمستان با کمی افت ۵۶۹ میلیارد ریال بود و بهمن ۵۷۴ میلیارد ریال بوده و ۵ ماهه ۳۴۴۱ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه قبل ۲۵۹۷ میلیارد ریال بوده است
در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ مقدار ۱۰۰۱۲۴ تن سیمان به مبلغ ۵۲۶۵۹۴ میلیون ریال در بورس کالا فروخته شده است و خارج از بورس شرکت فروشی نداشته است.

رکیش

#رکیش بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۷۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

درازک

#درازک در دی رشد فروش داشت ولی بهمن افت کرد
در مهر به فروش ۱۴۲۳ میلیارد ریالی رسیده است و ابان ۱۳۰۰ میلیارد ریال و اذر ۱۲۹۷ میلیارد ریال بود
در ۳ماهه چهارم در دی به ۱۷۵۱ میلیارد ریالی رسیده و بهمن ۱۲۰۸ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه ۱۳۴۳۲ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۱۰۰۴۷ میلیارد ریال بود

شبصیر

#شبصیر
در ۳ماهه سوم نیز در مهر ۲۵۴۰ و ابان ۲۵۱۷ میلیارد ریال و آذر ۲۸۶۹ میلیارد ریال فروش داشت
در دی ۲۷۸۹ میلیارد ریال و بهمن ۲۹۷۶ میلیارد ریال فروش داشته است و ۱۱ ماهه به ۲۸۴۷۲ میلیارد ریال رسید . مدت مشابه قبل ۲۲۲۷۰ میلیارد ریال بود

فایرا

#فایرا هم اخیرا خوب بوده است و آذر کمی کم شده و دی و بهمن دوباره بهتر شد و در دی ۱۰۸۸۲ میلیارد ریال و بهمن ۱۲۷۹۴ میلیارد ریال فروش داشت
در مهر به ۱۲۰۷۸ میلیارد ریال رسیده و رشد داشت و ابان هم ۱۲۶۱۸ میلیارد ریال بود و اذر ۸۵۱۱ میلیارد ریال بوده است
۱۱ ماهه ۱۳۳۰۳۳ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۹۱۴۵۴ میلیارد ریال بوده است

پکرمان

#پکرمان در بهمن ۶۵۶۲ ، دی با کمی افت ۵۹۷۳ میلیارد ریال فروش داشت
در آبان ۶۷۷۵ میلیارد و آذر ۶۱۷۶ میلیارد ریال رسیده بود
۱۱ ماهه به ۶۳۴۷۶ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه سال قبل ۴۵۲۷۸ میلیارد ریال بود

وبصادر

#وبصادر در دی ۳۳۸۶۸ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و بهمن ۳۸۱۶۱ میلیارد ریال داشت . سهم در دی ۲۸۲۶۴ و بهمن ۲۹۲۲۹ میلیارد ریال سود سپرده دارد و ترازاین ماه او مثبت است
۱۱ماهه تراز ۵۸۸۹۱ میلیارد ریال مثبت است

خرینگ

#خرینگ
سهم در مهر به ۲۴۶۳ میلیارد ریال و ابان هم ۲۹۴۳ میلیارد ریال رسیده است در آذر به ۳۰۸۳ میلیارد ریالی رسیده
در دی این عدد ۲۴۸۷ میلیارد ریال بود و بهمن ۳۳۷۹ میلیارد ریال شد
۱۱ ماهه به ۲۵۵۷۶ میلیارد ریال بوده است
مشابه قبل این عدد ۱۷۶۴۱ میلیارد ریال بوده است

دکپسول

#دکپسول خطی پیش می رود در دی کمی ازخط بیرون زد و به ۴۸۰ میلیارد ریال رسید و بهمن ۴۸۵ میلیاردریال بود
در مهر این عدد ۴۶۸ میلیارد ریال بوده و خطی پیش می رود و ابان ۴۶۹ میلیارد ریال و آذر هم ۴۶۷ میلیارد ریال شده است
۱۱ ماهه ۵۲۵۳ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل ۳۲۶۵ میلیارد ریال بوده است

لطیف

#لطیف در بهمن کمی کاهش داشت
آبان با رشد ۶۶۵ میلیارد ریال و آذر هم ۶۱۰ میلیارد ریال و دی ۶۴۸ میلیارد ریال و بهمن ۴۳۱ میلیارد ریال فروش داشت که البته موجودی فروش دارد و به عدد ۶۲۰۱ میلیارد ریالی رسیده است . مشابه سال قبل این عدد ۴۴۸۳ میلیارد ریال بود

خپارس

#خپارس در بهمن ۱۷۰۳۹ میلیارد ریال فروش داشت دی با کمی افت ۱۵۵۲۱ میلیارد ریال فروش داشت
آذر ۱۹۱۰۲ ، ابان ۲۱۰۰۰ و مهر ۱۶۴۲۳ میلیارد ریال فروش داشته است . سهم۱۱ ماهه به فروش ۱۸۷۹۰۶ میلیارد ریالی رسیده ومدت مشابه ۹۹۹۲۸ میلیارد ریال بود

قرن

#قرن دی و بهمن را خوب آغاز کرد
در مهر به ۲۸۲۲ میلیارد ریال رسید و ابان با رشد ۳۸۷۸ میلیارد ریال و آذر ۳۵۸۴ میلیارد ریال شده و دی ۴۲۶۰ میلیارد ریال و بهمن ۵۱۴۶ میلیارد ریال بوده و رشد کرده است ۱۱ ماهه ۳۴۸۶۲ میلیارد ریال فروش داشته و مدت‌ مشابه سال قبل ۲۰۴۸۴ میلیارد ریال بوده است

توریل

درامد #توریل
در دی این عدد ۱۸۶۱ میلیاردریال بود و کمی رشد کرد و بهمن ۱۶۲۱ میلیارد ریال بوده
سهم ۱۱ ماهه ۱۶۹۴۳ میلیارد ریال فروش زد . کل سال قبل این عدد ۱۳۱۷۲ میلیارد ریال بوده است

خدیزل

#خدیزل در بهمن ۱۵۴۴۶ میلیارد ریال ، دی ۹۶۹۹ میلیارد ریال فروش داشت.
در مهر به ۷۱۹۴ میلیارد ریال رسید و آبان ۶۴۷۷ میلیارد ریال و اذر ۱۱۲۷۱ میلیارد ریال بود که ۱۱ ماهه ۷۸۹۱۲ میلیارد ریال فروش زد .مدت مشابه قبل ۲۳۶۳۶ میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشته

ومعادن

#ومعادن در بهمن با فروش کنور ۲۲۳۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

بهپاک

#بهپاک در بهمن با فروش خوب ۴۲۲۵ میلیارد ریالی مواجه بود و فروش بالای ۴۰۰ میلیارد تومان خود را تکرار کرد و ۲ ماهه ۹۰۴۵ میلیارد ریال فروش داشته که مدت مشابه قبل ۱۶۰۱ میلیارد ریال بود

وسینا

#وسینا در دی ۵۸۷۷ و بهمن ۵۷۷۰ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی داشت . ۴۱۱۱ میلیارد ریال سودبه سپرده ها را دارد.تراز شرکت ۱۱ماهه بیش از ۱۴۰۰۰ میلیاردریال مثبت است

چافست

#چافست فصلی و مقطعی است در بهمن با فروش خوب ۱۲۲۵ میلیارد ریالی در حالی که ۴ ماه قبل ۳۳۷ میلیارد ریال فروش داشت به عدد ۱۵۶۳ میلیارد ریالی رسیده است

بترانس

#بترانس با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-01A-169 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان ملاصدرا-خيابان شيرازي شمالي-خيابان حکيم اعظم پلاک ۱۵ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

وسپهر

#وسپهر
عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده
موضوع مزایده: واگذاری ساختمان دفتر مرکزی
دلایل عدم حصول نتیجه: با توجه به عدم وجود متقاضی، معامله مذکور به نتیجه نرسیده است.

چدن

فروش #چدن در دی بهبود داشت
در مهر این عدد ۷۹۷ میلیارد ریال بود و آبان ۸۵۰ میلیارد ریال شد و آذر ۸۴۱ میلیارد ریال شده بود در دی به ۹۳۵ میلیارد ریال رسید و بهمن ۱۰۲۰ میلیارد ریال افزایش داشته است
۱۱ ماهه ۸۴۵۳ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۵۲۵۷ میلیارد ریال بوده است

شپدیس

#شپدیس ۳ماهه اول خوبی داشت
اولین ماه سال مالی را با فروش ۲۷,۸۲۲,۵۳۷ میلیون ریالی مواجه بود و ۱۶۶ هزار تن صادر کرده و نرخ صادرات۱۵۶,۹۸۰,۸۴۷ ریال بود
در دومین ماه ابان به فروش ۴۹۷۷۶ میلیارد ریالی رسیده و نرخ فروش ۱۳۴,۵۲۲,۱۴۷ ریال و ۲۵۰ هزار تن صادر کرده است

در آذر با فروش ۳۳۲۴۳ میلیارد ریالی ۱۶۰ هزار تن با نرخ ۱۲۶,۵۹۲,۸۵۷ ریالی فروخته است
در دی به ۲۱۰۹۲ میلیارد ریالی رسیده و نرخ به ۱۰۵,۸۵۰,۹۹۱ ریال رسیده است
در بهمن به فروش ۲۱۵۸۹ میلیارد ریال رسید و نرخ ۹۵,۱۶۶,۱۶۲ ریال است
۵ ماهه ۱۵۳۶۴۰ میلیارد ریال فروش داشته

شغدیر

#شغدیر
در دی ۴۱۰۵ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۵۶,۴۳۳,۱۹۷ ریال بوده است

در بهمن به فروش ۳۸۱۵ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۲۷۸,۵۵۲,۰۱۱ ریال بود و افت کرد
۱۱ ماهه ۳۷۹۷۹ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۳۴۵۹۰ میلیارد ریال بود

وخاور

تراز #وخاور مثبت است دی ۳۵۴۲ و بهمن ۵۶۷۵ میلیارد ریال سود تسهلات و ۳۳۴۸ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز مثبت است و اختلاف درامد و هزینه نیز بیشتر شده است و ۱۱ماهه ۱۶۸۷۴ میلیارد ریال تراز مثبت است

کطبس

#کطبس
در دی با کمی رشد ۳۹۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۵,۶۱۹,۸۹۹ ریال بود و بهمن ۴۶۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۷,۰۲۳,۰۳۵ ریال
در ۱۱ ماهه ۳۵۴۳ میلیارد ریال بود . مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۶۳۳ میلیارد ریال شده بود

صبا

سرمايه گذاري صبا تامين #صبا در بهمن با شناسایی ۲۷۳ میلیارد ریالی سود فروش سرمایه گذاری ها مواجه بوده و تا بهمن ۲,۳۳۰,۶۵۹ میلیون ریال سود مجمع شناسایی کرده است

دتماد

#دتماد در بهمن با رشد ۱۷۵۰ میلیارد ریال بود و در دی بالای ۱۰۰ بود و ۱۱۹۵ میلیارد ریال فروش داشت . آذر ۹۰۶ ، آبان ۶۶۳ و مهر ۱۰۰۰ میلیارد ریال فروش داشت
۱۱ماهه ۱۱۴۶۵ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۹۱۱۳ میلیارد ریال بود

سخوز

#سخوز بهمن خوبی داشت
مهر با کمی افت ۱۶۶۳ میلیارد ریال و ابان ۲۲۶۱ میلیارد ریال شد
در آذر با فروش ۲۱۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود و دی به ۱۸۶۰ میلیارد ریال رسید در بهمن با رشد ۲۲۴۹ میلیارد ریال بوده است
جمعا ۱۱ ماهه ۱۷۹۵۹ میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه سال قبل ۱۱۷۷۶ میلیارد ریال بوده

هرمز

#هرمز دی خوبی داشت ولی بهمن کمی کم شد
در مهر با رشد فروش ۱۹۹۵۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۴۵ هزار تن اسلب با نرخ ۱۷۴,۷۴۶,۷۶۱ ریال صادر کرده است
در ابان این عدد ۱۵۸۰۶ میلیارد ریال شده و نرخ فروش داخلی ۱۲۷,۴۴۲,۳۰۳ ریال بود و اذر با فروش ۱۵۷۹۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش داخل ۱۳۴,۰۵۲,۵۱۹ ریال بود

در دی به فروش جالب ۲۳۹۸۴ میلیارد ریالی رسید ولی بهمنبه خوبی دی نبود و ۱۷۰۵۶ میلیارد ریال فروش داشت
۱۱ماهه به جمع فروش ۱۸۲۲۵۶ میلیارد ریالی رسید
مبلغ فروش مشابه سال مالی قبل۱۹۶۹۷۶ میلیارد ریال بود.

خودرو

#خودرو در بهمن خوب ظاهر شد و ۱۵۳۵۷۴ میلیارد ریال فروش داشت و بیشتر از دی بود ۶۰ هزار دستگاه فروخت
در گزارش ماهانه دی به فروش ۱۲۵۷۵۹ میلیاردریالی رسیده است و ۵۲ هزار دستگاه فروش داشته است .

در آذر با فروش ۲۷۶۴۵۸ میلیارد ریالی مواجه بود و از ۶۵ هزار دستگاه فروش گذشته است
ابان ۱۳۷۵۷۲ میلیارد ریال فروش داشت
۱۱ماهه ۱٫۵۶۳ هزار میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۹۰۱ هزار میلیارد ریال است

خمحرکه

#خمحرکه بازهم در فروش خوب بود و در سود ضعیف !
سهم در بهمن ۴۱۲۲ و دی ۳۹۱۵ میلیارد ریال فروش داشت و۲ ماهه اخیر خوب بوده است
در آذر ۳۵۸۱ ، ابان ۳۴۸۶ و مهر ۳۲۰۲ میلیارد ریال فروش داشت و۱۱ ماهه ۳۳۹۴۰ میلیارد ریال بود. مدت مشابه سال قبل ۱۸۸۵۳ میلیارد ریال بود

کاوه

#کاوه پاییز خوبی داشت و زمستان را در دی با فروش ۱۵۴۲۹ میلیارد ریالی آغاز کرد که کمی افت کرد و ۴۳ هزار تن با نرخ ۱۶۳,۱۲۷,۸۵۹ ریال صادر کرد

در بهمن فروش ۱۰۴۳۵ میلیارد ریال بود و ۵۱ هزار تن با نرخ ۱۷۱,۴۵۷,۸۹۷ ریال فروخته است .

در ۳ماهه سوم

در مهر با فروش ۲۱۸۹۲ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ با ۱۲۱ هزار تن صادرات ۱۲۷,۱۸۰,۷۲۶ ریال بود
در ابان با فروش ۱۶۱۳۹ میلیارد ریالی و نرخ ۱۳۲,۳۱۴,۷۴۴ ریالی در صادرات کمی رشد نرخ داشت
در اذر با فروش ۱۶۹۰۰ میلیارد ریالی با نرخ ۱۳۹,۳۵۵,۶۵۱ ریالی ۱۳۹ هزار تن صادر کرده
۱۱ ماهه ۱۹۷۲۷۱ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۱۶۹۲۹۷ میلیارد ریال بود

پرداخت

#پرداخت در اولین ماه سال مالی به فروش و درامد ۳۱۰۵ میلیارد ریالی رسیده و بهمن ۳۰۶۹ میلیادر ریال شد و ۲ماهه به عدد ۶۱۷۴ میلیارد ریال رسیده

انرژی

#انرژی در بهمن ۴۱ میلیارد ریال فروش و درآمد داشته است و به عدد ۴۹۷ میلیارد ریالی رسیده است

سابیک

#سابیک دی و بهمن کمی نزولی بود
در ۳ماهه سوم مهر ۱۷۱۱ میلیاردریال و ابان ۱۶۴۳ و آذر ۱۷۰۴ میلیارد ریال بود
در دی به عدد ۱۰۶۳ میلیارد ریالی رسید و بهمن ۹۸۸ میلیار ریال بود
۱۱ ماهه این عدد ۱۶۱۴۰ میلیارد ریال بود این عدد مدت مشابه ۱۰۹۲۲میلیاردریال بود

شگویا

#شگویا در بورس کالا خوب میفروشد ولی در گزارش ها هنوز منعکس نشده البته بهمن بهتری را داشت
سهم در مهر با رشد ۱۷۹۹ میلیارد تومان بود و ابان ۱۵۳۶ میلیارد تومان شد
در اذر با رشد ۱۷۵۰ میلیارد ریال و دی ۱۶۵۴ میلیارد تومان شد و بهمن به ۱۹۶۴ میلیارد تومان رسید
۱۱ ماهه ۱۹۶۴۴ میلیارد بوده است ۱۱ماهه قبل ۱۹۸۲۶۷ میلیارد تومان بوده است

مداران

#مداران در آذر با درامد ۲۲۵ میلیارد ریالی و دی به عدد ۶۱۵ میلیارد ریالی رسیدو بهمن ۴۱۸ میلیارد ریال فروش ۳۷۵۹ میلیارد ریالی در ۱۱ ماهه رسیده است

خشرق

#خشرق در ۳ماهه سوم مهر ۱۷۶۹ میلیارد ریال شد در آبان به ۲۶۲۰ میلیارد ریال و آذر به ۲۵۷۱ میلیارد ریال رسید
دی ۲۴۲۸ میلیارد ریال و بهمن ۲۷۳۰ میلیارد ریال شد . ۱۱ ماهه ۲۲۷۷۰ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل این عدد ۱۲۸۰۲ میلیارد ریال شد

وخارزم

#وخارزم در بهمن ۴۱۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۴,۷۶۴,۰۷۰ میلیون ریال تا پایان بهمن سود مجامع داشته است

وتوسم

#وتوسم تا بهمن ۶۰۲,۱۸۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

ثفارس

#ثفارس در بهمن با درامد ۲۵۱ میلیارد ریالی مواجه بود و جمعا ۵ ماهه ۵۴۴ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است

سشمال

#سشمال اولین ماه سال مالی را با فروش ۳۶۶ میلیارد ریالی پیش برد و بهمن به ۳۰۳ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه ۶۶۹ میلیارد ریال فروش داشت و بیشتر از مدت مشابه قبل است

قچار

#قچار در بهمن ۷۸۴ میلیارد ریال فروش داشت آذر با فروش ۲۰۰۲ میلیارد ریالی مواجه بود ۱۳۱۳ میلیارد ریال فروش دی بوده است و ۱۱ ماهه به عدد فروش ۹۰۹۱ میلیارد ریالی رسیده است

بمپنا

#بمپنا در دی ۴۱۸ میلیارد ریال و بهمن ۴۳۵ میلیارد ریال فروش و درامد داشت و ۴۷۵۸ میلیارد ریال فروش و درامد ۱۱ ماهه بوده است

سرود

#سرود ابان با رشد ۱۲۳۶ میلیارد ریال و اذر ۱۴۳۰ میلیارد ریال فروش داشته ۳ ماه اخیر خوب بوده در دی به عدد ۱۱۵۳ میلیارد ریالی رسیده و بهمن هم ۱۱۶۱ میلیارد ریال است
۱۱ ماهه ۱۰۳۸۴ میلیارد ریال فروش داشته است

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *