تنوین

تنوین در ۱۲ماهه با تحقق سود ۷۵۸ ریالی مواجه بود و ۱۸۵۸ میلیارد تومان سود خالص داشت

حپترو

#حپترو در ۱۲ماهه به سود ۳۲۳۷ ریالی رسیده است و با کمک سود غیرعملیاتی به تحقق سود ۶۴۷ میلیارد ریالی رسیده است

فاما

برنامه انتشار اوراق بدهی#فاما

انتشار اوراق مرابحه ۴٫۰۰۰ میلیارد ریالی در راستای تامین بخشی از سرمایه در گردش شرکت به منظور خرید مواد اولیه مصرفی صورت خواهد گرفت،لازم به ذکر است برنامه مذکور پس از دریافت موافقت اصولی و مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تحقق می یابد.

شلعاب

توقف فرآیند افزایش سرمایه#شلعاب
در راستاي اجراي بخش سوم، ماده ۱۳ دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان با عنوان افشاي فوري اطلاعات بااهيمت، مجوز افزايش سرمايه شماره DPM-IOP-01A-249 مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۴۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار بدليل اينكه گزارش كارشناسي دارائي هاي ثابت (زمين) مربوط به ۱۰ ماه گذشته بوده است و در اين مدت تورم و افزايش قيمت ملك، به نوعي بوده است كه نرخ هاي كارشناسي شده به نفع سهامداران محترم نمي باشد. هيئت مديره اين شركت با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سهامداران، افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارائي هاي زمين را متوقف و به زمان ديگري موكول نموده است شايان ذكر است بدليل اينكه مجوز فوق الذكر ابتدا افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارائي ها صادر شده است متعاقباً افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران نيز تحت تأثير اين مهم قرار گرفته است لذا با توجه به توضيحات فوق و اتمام مهلت ۶۰ روزه، مجوز افزايش سرمايه در تاريخ ۱۶ / ۰۲ / ۱۴۰۲ ابطال گرديده است. كارشناسي مجدد دارائي ها در دستور كار هيئت مديره قرار گرفته است و در صورت اخذ نتيجه و تصميم بر افزايش سرمايه مجدد از طريق تارنماي كدال به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسيد

خبهمن

#خبهمن رفع توثیق ۱۶۷٫۲۱۹٫۰۸۳ سهم تراکتورسازی ایران در پرتفوی گروه بهمن و رفع توثیق ۹۸۷٫۹۰۳٫۴۵۰ سهم گروه بهمن در پرتفوی سروش بهمن

پردیس

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری #پردیس
درصد افزایش سرمایه: ۵۰%
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته

قاسم

#قاسم در ۳ماهه  ۱۴۰  ریال  و ۶ماهه  ۴۷۵ ریال  و ۹ماهه  ۷۳۸ ریال سود محقق کرده  بود در ۱۲ماهه این عدد ۱۰۳۳ ریال بوده است
۳ماهه  ۸۴۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۹۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۲۴۵۷ و سود خالص ۲۳۷۶ میلیارد ریال بود
در۹ماهه سود عملیاتی ۴۳۱۹ و سود خالص ۳۶۸۸میلیارد ریال بوده است
در ۱۲ماهه ۵۹۱۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۱۶۴ میلیارد ریال سود خالص دارد

پخش

#پخش البرز  در ۱۲ماهه به سود ۲۳۹۵ ریالی رسیده است
رشد ۳۶% نسبت به مدت مشابه دارد
سهمی که ۳ماهه ۱۱۲۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و  ۶۰۰  میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه به سود عملیاتی ۳۲۶۷ و سود خالص ۲۱۴۶ میلیارد ریالی رسیده است
در۹ماهه سود عملیاتی ۷۱۴۳ و سود خالص ۴۷۵۰ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه به سود عملیاتی ۸۴۸۲ میلیارد ریالی رسیده است و در سود خالص ۵۷۴۸ میلیارد ریال بود

شدوص

#شدوص در مجمع ۱۸۰۰ ریال سود تقسیم کرد

وسین

#وسین انعقاد قرارداد درمان گروهی با کمیته امداد امام خمینی (ره)

وپاسار

شرکت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان از زیرمجموعه های #وپاسار در ۱۲ماهه به سود ۶۰۳۵ میلیارد ریالی رسیده است

وامید

#وامید در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۸۸۳ ریالی رسیده است

قلرست

#قلرست نرخ چغندر قند بهاره با عیار ۱۶ بر اساس نامه شماره ۱۴۰۲۰۳۱ مرخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ توسط انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران به مبلغ هر کیلو گرم ۲۸٫۰۰۰ ريال و نرخ چغندر قند پاییزه با عیار ۱۵ مبلغ ۲۷٫۰۲۰ ریال اعلام گردید و همچنین مقرر گردید در قبال هر تن چغندر قند تحویلی به کشاورزان ۲۰ کیلو گرم تفاله با نرخ ۸٫۰۰۰ ريال و ۲ کیلو گرم قند یا شکر با نرخ ۲۲٫۰۰۰ ريال تحویل گردد.

حفارس

#حفارس

📌حمل پسماند شهرداری گرگان

به استناد نامه ۱۴۰۹۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ سرپرست شعبه گلستان شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، قرارداد حمل پسماند شهرداری گرگان طبق روند سنوات گذشته به مدت یکسال دیگر منعقد گردید که مبلغ کل قرارداد ۱۰۸٫۰۰۰ میلیون ریال می باشد. میزان تناژ حمل در یک شبانه روز با نرخ ۱۰۰۰ریال ،۳۰۰ تن بوده که درآمد ماهانه شرکت از این محل ۹٫۰۰۰ میلیون ریال می باشد. شایان ذکر است افزایش مذکور در درآمدهای بر آوردی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مندرج در گزارش تفسیری مدیریت صورت مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ لحاظ گردیده است.

ددام

#ددام در ۹ماهه به سود ۵۷۰ ریالی و ۱۲ماهه به عدد ۷۱۲ ریالی رسیده است در ۹ماهه۱۰۵۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۵۶ میلیارد ریال سود خالص و در ۱۲ماهه ۱۲۲۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۱۹ میلیارد ریال سود خالص دارد

فسازان

#فسازان ۱۲ماهه خاصی داشت و ۷۵۵ ریال سود محقق کرده است
در ۶ماهه فقط ۸ ریال سود محقق کرده بود و ۲۱۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳میلیارد ریال سود خالص داشت
در ۹ماهه این عدد ۱۵۵ ریال شده و ۹۰۲میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۶۴ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۱۲ماهه سود عملیاتی با رشد ۳۰۶۶ و سود خالص ۲۲۶۲ میلیارد ریال شده است و ۳ ماهه چهارم خوبی محقق کرد

کاسپین

افزایش نرخ #کاسپین
محصولات تزریقی و غیر تزریقی
نرخ قبلي ۳۸,۶۱۳ ريال
نرخ جديد ۵۰,۵۰۷ ريال
افزایش بهای نهاده های تولید (شامل هزینه های مواد، دستمزد و سربار) ، متاثر از تغییرات نرخ ارز و نیز افزایش سطح عمومی قیمت ها ، منجر به افزایش قیمت تمام شده و قیمت فروش گردیده است، لذا با افزایش نرخ اخذ شده، تحقق فروش و سود بودجه شده متصور می باشد.

دعبید

#دعبید
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت داروسازي دکتر عبيدي
درصد افزایش سرمایه: ۸۵%
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته

وپارس

افزایش سرمایه در #وپارس
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت بانک پارسيان
درصد افزایش سرمایه: ۵۴%
محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

دامین

#دامین در گزارش تلفیقی ۱۲ماهه به سود ۴۷۹ ریالی رسیده است

شسپا

#شسپا کيميا اسپيدي قشم از زیرمجموعه های شسپا در ۱۲ماهه به سود ۳۹۸۶ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه سال قبل ۶۹۲ میلیارد ریال بود

قشکر

#قشکر با توجه به بخشنامه شماره ۰۲۰/۳۰۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ جهاد کشاورزی وشورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ، علاوه بر بهای چغندر میبایست به ازای هر تن چغندر خریداری مقدار ۲ کیلوگرم شکر با نرخ ۲۲۰۰۰ ریال و مقدار ۲۰ کیلو گرم تفاله با نرخ ۸ هزار ریال تحویل گردد و همچنین مقرر گردید کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی متناسب با قیمت تضمینی چغندر قند قیمت شکر را ظرف مدت ۱۰ روز تعیین و اعلام نماید.

کمرجان

افزایش سرمایه#کمرجان
افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۷۳،۵۹۶،۹۳۶،۰۰۰ ریال به ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل ۶۳ درصد از محل صرف سهام با سلب حق تقدم/ مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

غگیلا

#غگیلا در ۱۲ماهه به سود ۱۵۵۶ ریالی رسیده است
سهم در ۳ماهه ۹۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۴ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه سود عملیاتی ۴۱۵ و سود خالص ۳۱۳ میلیارد ریال بوده است
در۹ماهه سود عملیاتی ۶۷۱ میلیارد ریالو ۵۰۳ میلیارد ریال سود خالص داشت و ۱۲ماهه سود عملیاتی ۸۲۴ و سود خالص ۶۳۷ میلیارد ریال بود

وزمین

📌نتايج برگزاري مزايده#وزمین

موضوع مزایده: واگذاری ۱۳ رقبه املاک و مستغلات مازاد بانک ایران زمین

نتايج برگزاري مزايده: از ۱۳ رقبه املاک عنوان شده در آگهی مزایده، فروش ۴ ملک ردیفهای ۱ ، ۳ ، ۶ و ۸ بصورت قطعی انجام و منجر به انعقاد قرارداد شده است. قیمت فروش ۴ ملک جمعا ۲۴۸،۷۷۶ میلیون ریال ، قیمت تمام شده۵۸،۷۳۴ و سود ناشی از فروش ۱۹۰،۰۴۲ میلیون ریال میباشد.

غمینو

#غمینو در ۳ماهه با تحقق سود ۳۰۱ ریالی و ۶ ماهه به عدد ۶۵۱ ریالی مواجه بود
این عدد در ۹ماهه به ۱۰۳۸ ریال رسیده و ۱۲ماهه ۱۴۹۴ ریال بود
در ۳ماهه ۵۵۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۵۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۱۹۱ میلیارد ریال و سود خالص ۹۷۵ میلیارد ریال است
در ۹ماهه سود عملیاتی با رشد ۱۸۲۳ میلیارد ریال و سود خالص ۱۵۵۷ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۲۵۱۸ و سود خالص ۲۲۴۰ میلیاردریال بوده است

واتی

#واتی تفویض وکالت فروش سرمایه گذاری در سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به بانک صنعت ومعدن از طریق برگزاری مزایده عمومی

خدیزل

#خدیزل ۱۲ماهه جالبی داشت
در ۱۲ماهه ۱۰۳۹ و ۹ماهه ۵۲۱ ریال ، ۶ماهه ۲۸۶ ریال سود محقق کرده بود
سهم در ۳ماهه ۱۴۰۰ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است و ۲۴۹۹ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است
در ۶ماهه سود عملیاتی با رشد خوب ۷۶۹۳ و سود خالص ۴۸۴۱ میلیارد ریال بوده است
در ۹ماهه ۱۴۱۹۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۸۰۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۱۲ماهه ۲۶۷۱۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۷۵۶۶ میلیارد ریال سود خالص دارد

فنورد

#فنورد و مجمع جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس مرکز همايش هاي هتل قلب واقع در خيابان وليعصر ، ابتداي بزرگراه نيايش(هاشمي رفسنجاني)داخل بيمارستان قلب شهيد رجايي برگزار میگردد.

بتا سهم

#کدال_نگر

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

تنوین تنوین تنوین تنوین تنوین تنوین تنوین تنوین تنوین تنوین تنوین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *