کترام

#کترام در فروردین با فروش ۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود اردیبهشت ۴۸۶ میلیارد ریال شد و ۲ماهه ۵۸۲ میلیارد ریال فروش داشت و نسبت به مدت مشابه قبل اندکی افزایشی بوده است

فسبزوا

#فسبزوا اردیبهشت خاصی زد
بهمن و اسفند جبران کرد سهم در بهمن با فروش ۱۵۷۸ میلیارد ریالی به جمع ۲ ماهه ۱۹۴۰ میلیارد ریال رسیده است در اسفند با فروشی ۵۳۵۱ میلیارد ریال و فروردین ۵۸۸۹ میلیارد ریال مواجه بود
در اردیبهشت این عدد ۱۱۳۶۷ میلیارد ریال بوده و ۵ ماهه به عدد ۲۴۵۴۷ میلیارد ریالی رسید.
مدت مشابه قبل ۲۱۷۸۹ میلیارد ریال بوده است

تکنو

#تکنو تار در اردیبهشت ۶۳ و ۲ ماهه ۱۲۱ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۴۹ میلیارد ریال بود

قنقش

#قنقش در فروردین با فروش ۴۱۳ میلیارد ریالی به عدد ۲۷۴۷ میلیارد ریال در ۸ ماهه رسیده است

زپارس

#زپارس در اسفند با رشد ۸۱۴ و بهمن با فروش ۵۸۸ میلیارد ریالی مواجه بود فروردین به ۵۰۷ میلیارد ریال و اردیبهشت با رشد ۱۸۳۸ میلیارد ریال رسید و ۵ ماهه ۳۹۱۲ میلیارد ریال فروش داشت
در ماه مورد گزارش عدد مندرج در ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی و بهای تمام شده انتسابی مربوط به تولید شیر میباشد. قیمت بذور لاین ذرت بذری از مبلغ ۱.۲۵۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافت لذا با توجه به مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل کمتر از ۱۰ درصد بوده و شرایط افشا اطلاعات با اهمیت را ندارد لذا از این طریق به اطلاع سهامداران محترم تقدیم میگردد.

بپیوند

#بپیوند در اردیبهشت با درامد ۴۷۱ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۸۷۰ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۶۱۷ میلیارد ریال بود

خچرخش

#خچرخش در فروردین رشد خوبی را نسبت به مدت مشابه داشت و ۵۰۵ میلیارد ریال فروش فروردین سهم بوده که اردیبهشت این عدد ۱۶۹۳ میلیارد ریال بود و ۲ماهه ۲۱۹۹ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۱۳۹۴ میلیارد ریال بوده است

ساروم

#ساروم سال مالی را با فروش ۱۳۷۰ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت به ۱۷۳۳ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه ۳۱۰۳ میلیارد ریال بود . مدت مشابه قبل ۱۸۲۶ میلیارد ریال بود

بموتو

#بموتو اسفند ۴۳۸۹ میلیارد ریال و بهمن رشد خاصی داشت و ۵۸۸۴ میلیارد ریال فروش داشت تا زمستان خاصی را رقم بزند در فروردین ۶۹۰ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت به ۲۶۹۱ میلیارد ریال رسیده و
۸ ماهه ۲۱۲۷۶ میلیارد ریال شده است

سخوز

#سخوز در فروردین ۱۷۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت برخلاف بقیه افت کرد و ۱۰۱۸ میلیارد ریال شد و ۲ماهه ۲۷۴۲ میلیارد ریا بود و مدت مشابه قبل ۲۶۰۵ میلیارد ریال بوده است

وبهمن

سرمایه گذاری #وبهمن در اردیبهشت ۳۱۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اردیبهشت ۲,۳۳۸,۲۱۹ میلیون ریال سود محقق کرده است

والبر

سرمایه گذاری #والبر در اردیبهشت ۵۷۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

ثاباد

شفاف سازی در #ثاباد
از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۳/۶/۹/۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. لذا به نظر می رسد نوسان قیمت سهام شرکت طی روزهای معاملاتی اخیر به دليل افزايش سودآوري شرکت در سال مالي ۱۴۰۱نسبت به۱۴۰۰ و اعلام برنامه افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييها و شرايط مثبت کلي دربازار بورس مي باشد.

خشرق

#خشرق جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ در استان خراسان رضوي ،شهر مشهد به آدرس کيلومتر ۷ بزرگراه آسيايي، سالن اجتماعات شرکت الکتريک خودرو شرق (سهامي عام) برگزار میگردد

داوه

#داوه در فروردین ۶۶ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرده است و در اردیبهشت ۱۲۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه ۱۸۵ میلیارد ریال فروش بود و مدت مشابه قبل ۸۰ میلیارد ریال بود

سدشت

فروش#سدشت در فروردین این عدد با افت ۳۲۹ میلیارد ریال شده و اردیبهشت به ۷۸۲ میلیارد ریال رسیدو ۸ ماهه ۵۶۶۶ میلیارد ریال است مدت مشابه سال قبل ۳۶۲۵ میلیارد ریال بود

وسپه

سرمایه گذاری #وسپه در اردیبهشت ۸۲۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اردیبهشت ۷,۰۹۸,۲۴۶ میلیون ریال سود محقق کرده است

دتوزیع

#دتوزیع جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر پايين تز از چهارراه پارک وي مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار میگردد

ددانا

#ددانا در فروردین با فروش ۳۸۰۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۳۸۸۲ میلیارد ریال و ۲ماهه ۷۶۸۳ میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۳۱۰۹ میلیارد ریال است

پارتا

#پارتا با فروش ۱۵۷۴ میلیارد ریالی فروردین را آغاز کرده و اردیبهشت ۱۶۷۳ میلیارد ریال بوده است ۲ماهه به ۳۲۴۷ میلیارد ریال رسید که مدت مشابه قبل ۲۶۷۰ میلیارد ریال بود

غویتا

#غویتا در فروردین با فروش ۸۹۲ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۶۸۶ میلیارد ریال مواجه بود و به عدد ۶۰۲۸ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه این عدد ۳۱۰۷ میلیارد ریال بوده است

دعبید

افزایش سرمایه ۸۵ درصدی #دعبید از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

شاملا

افزایش نرخ در #شاملا میانگین نرخ فروش محصولات گروه نمک تصفیه در بسته بندی های مختلف بر اساس مجوز هیات مدیره با در نظر گرفتن افزایش بهام تمام شده و قیمت تامین مواد اولیه شرکت، نسبت به میانگین آخرین نرخ های فروش در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۶درصد افزایش پیدا نمود .

کروی

سرمايه گذاري انديشه محوران از زیرمجموعه های #کروی در ۱۲ماهه به سود ۱۱۴۷ میلیارد ریالی رسیده است

فنورد

#فنورد در فروردین ۱۲۱۸ میلیارد ریال و در اردیبهشت ۲۴۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروردین ۲۶۴,۷۶۱,۷۴۹ ریال و اردیبهشت ۲۶۸,۱۶۳,۶۹۹ ریال بوده است.۲ ماهه ۳۶۱۹ میلیادر ریال و مدت مشابه قبل فروش ۴۷۴۸ میلیارد ریال بود

خکاوه

#خکاوه در فروردین به فروش ۵۷۵ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت ۷۶۲۸ میلیارد ریال بوده است و ۲ماهه ۸۲۰۴ میلیارد ریال بود

کویر

#کویر فروردین با فروش ۸۲۳۲ میلیارد ریالی آغاز کرده است در اردیبهشت این عدد ۱۳۶۵۱ و ۲ماهه ۲۱۸۸۳ میلیارد ریال است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۴۷۰۵ میلیارد ریال بود

دلقما

#دلقما در فروردین ۷۰۰و اردیبهشت ۹۸۴ میلیارد ریال بوده و ۲ماهه ۱۶۸۴ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۵۴۸ میلیاردریال بوده است

تفارس

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه#تفارس به شماره مجوز DPM-IOP-01A-253 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳

کمرجان

#کمرجان در فروردین ۷۰ میلیارد ریال و اردیبهشت به ۸۳ میلیارد ریال فروش رسید و به عدد ۳۵۰ میلیارد ریالی رسیده است .

وملی

شفاف سازی در #وملی
از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۳/۶/۹/۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. لذا به نظر می رسد نوسان قیمت سهام شرکت طی روزهای معاملاتی اخیر ناشي از رشدي درحدود ۴۰ درصد در شاخص کل ( از مقدار ۱٫۶۴۶٫۰۵۳ در تاريخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ به مقدار ۲٫۲۸۵٫۹۰۳ در زمان توقف نماد شرکت در تاريخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۲) و عملاً در راستاي جبران بخشي از رشد قيمت سهام محقق شده شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از تاريخ تعليق نماد تا زمان بازگشايي آن در تاريخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۲ براي سرمايه گذاران و فعالان بازار سرمايه بوده است.

غشهداب

#غشهداب در فروردین با فروش ۶۰۲ میلیاردریالی مواجه بود و نرخ فروش سس ۵۰۳,۶۴۹,۸۸۳ ریال شده است در اردیبهشت فروش ۷۱۷ و نرخ سس ۵۰۵,۹۳۲,۵۵۸ ریال است و ۲ماهه ۱۳۱۹ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۷۸۲ میلیارد ریال بود

کماسه

#کماسه در ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده به سود ۴۹۵ ریالی رسیده است و در سود حسابرسی شده این عدد ۴۹۴ ریال است .

درهاور

#درهاور در فروردین ۱۵۶ و اردیبهشت ۷۷۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ ماهه ۹۲۷ میلیارد ریال فروش داشته است که حدود ۲ برابر مدت مشابه قبل است

وملل

ساختماني عمران تکلار از زیرمجموعه های #وملل در ۱۲ماهه به سود ۱۶۰۶ میلیارد ریالی رسیده است

دماوند

#دماوند در فروردین ۱۲۷۱ میلیارد ریال فروش داشته اردیبهشت ۱۷۸۸ میلیارد ریال شد و ۲ماهه ۳۰۵۹ میلیارد ریال بود و ۲۲۲۹ میلیارد ریال فروش مدت مشابه بوده است

غگلپا

#غگلپا در پایان مجمع، به ازای هر سهم ۲۴۰ تومان سود تقسیم شد.

سیمرغ

#سیمرغ در زمستان دی ۲۰۹۸ و بهمن ۲۳۴۵ و اسفند ۲۶۵۶ میلیارد ریال فروش و درامد داشت در فروردین به عدد ۲۵۷۳ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت با رشد به ۳۵۲۸ میلیارد ریال رسید و۵ ماهه به ۱۳۱۵۵ میلیارد ریالی رسیده است

غالبر

#غالبر در اردیبهشت با فروش ۴۰۷ میلیارد ریالی به عدد ۱۰۴۳ میلیارد ریال در ۲ماهه رسیده است

شخارک

#شخارک در فروردین با فروش ۶۳۱۳ میلیارد ریالی آغاز کرده و ۲۴هزار تن با نرخ ۹۷,۱۷۲,۸۸۸ ریالی صادر کرده . در اردیبهشت فروش ۱۰۷۵۹ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۰۷,۴۱۶,۸۰۶ ریال و ۶۳ هزار تن صادر کرده و ۲ماهه به عدد ۱۷۰۷۳ میلیارد ریالی رسیده

شکربن

#شکربن در فروردین با فروش ۱۴۴۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۳۸۲,۰۰۲,۳۸۲ ریال بوده است در اردیبهشت فروش ۱۶۶۱ میلیارد ریال شد و نرخ ۴۱۸,۲۶۷,۶۸۹ ریال بود و ۲ماهه ۳۱۰۴ میلیارد ریال فروخته و مدت مشابه قبل ۲۴۲۹ میلیارد ریال بود

هرمز

#هرمز در فروردین با فروش ۲۳۱۶۹ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش ۲۰۳,۴۶۳,۴۰۴ ریال بوده است اردیبهشت به ۳۰۶۱۲ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه ۵۳۷۸۲ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه این عدد ۳۱۳۱۲ میلیارد ریال بوده

تجلی

سرمایه گذاری #تجلی در اردیبهشت ۱۴۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

کاما

#کاما فروشش در اردیبهشت ۷۱۶ میلیارد ریال شد و ۲ ماهه ۷۴۸ میلیارد ریال شده و خیلی در فروش منظم نیست

ولملت

#ولملت در اردیبهشت با درامد ۱۶۸ میلیارد ریالی به عدد ۲۱۳۶ میلیارد ریال رسیده است

وبصادر

تراز #وبصادر در اردیبهشت ۴۱۵۹۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۰۸۱۰ میلیارد ریال سود سپرده بوده است. ۲ماهه ۲۳۱۳۵ میلیارد ریال سود و تراز مثبت دارد

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *