گزارشات منتشر شده در کدال

بوعلی خرید حدود ۱ درصد (۷۸،۰۰۰،۰۰۰ برگ سهم) از سهام پتروشیمی مارون در بازار دوم فرابورس
جمع مبلغ معامله ۱۴,۹۶۵,۴۶۰ میلیون ریال

#شصدف در فروردین ۱۵۰۸ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ صادراتی فروش ۳۲۲,۶۳۳,۶۲۵ ریال بود در اردیبهشت این عدد ۱۵۹۵ میلیارد ریال شد و ۲ماهه به ۳۱۰۴ میلیارد ریال رسیده است .
#دامین احتراما در راستاي رعايت مفاد ۱۳ دستورالعمل افشا اطلاعات به استحضار مي رساند نرخ فروش ۲۳قلم از محصولات اين شركت در گروههاي اعصاب ،گوارش ،قلب و عروق،ضد حساسيت وغيره به جهت پوشش هزينه هاي ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه و براساس مجوز سازمان غذا و دارو به ميزان ۴% افزايش يافته است
#دامین در فروردین با فروش ۵۶۲ میلیارد ریالی مواجه بوده اردیبهشت این عدد ۱۳۰۲ میلیارد ریال بود که ۲ماهه به ۱۸۶۵ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل این عدد ۸۳۷ میلیارد ریال است
#کباده پروانه بهره برداری معدن سنگ مرمریت با ظرفیت استخراج سالیانه به میزان ۱۲۰۰۰ تن از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ تا ۱۴۱۰/۰۲/۳۰به مدت ۸ سال دریافت گردید .
#سنیر در فروردین با فروش ۲۴۱ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۲۸۵ میلیارد ریالی مواجه بود. ۲ماهه ۵۲۶ میلیارد ریال و ۲ برابر مدت مشابه قبل فروش داشت.
#رمپنا در درامد ۱۷۰۲ میلیارد ریالدرامد فروردین داشت و کل عدد سال قبل ۲۰۲۳۷۱ میلیارد ریال بوده است
سرمایه گذاری #اعتلا البرز در اردیبهشت ۴۳۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اردیبهشت۱۶۴,۲۰۲ میلیون ریال سود محقق کرده است
#فرآور در فروش منظم نیست در اردیبهشت با فروش ۴۸۷ میلیارد ریالی به عدد ۳۱۰۲ میلیارد ریال رسید .صادرات نداشته و شمش روی را در داخل ۱,۲۸۳,۰۸۶,۸۴۲ ریال فروخته است
#غنیلی در اردیبهشت با فروش ۲۲۷ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۲۴۹ میلیارد ریالی رسیده است که تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#تلیسه فروردین را با فروش ۵۹۸ میلیارد ریالی آغاز کردیم و اردیبهشت ۷۰۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه ۱۳۰۱ میلیارد ریال بود ه مدت مشابه قبل ۶۵۷ میلیارد ریال بوده است
#غپاذر در فروردین با فروش ۱۹۶۹ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۲۱۱۳ میلیارد ریال شد و ۲ماهه به ۴۰۸۳ میلیارد ریال رسید مدت مشابه سال قبل ۲۰۵۳ میلیارد ریال بود
#فنوال در فروردین ۴۵۵ میلیاردریال فروش ثبت کرد و نرخ فروش ورق ۱,۱۹۴,۷۳۳ ریال است در اردیبهشت فروش ۱۶۰۱ میلیارد ریال بود و نرخ ۱,۱۹۲,۱۵۲ ریال شده
سهم ۲ماهه ۲۰۵۷ میلیارد ریال فروش داشته است که مدت مشابه سال قبل ۱۵۳۹ میلیارد ریال بود
فروش داخلی به مقدار ۷۲۹،۱۵۶ کیلوگرم و به مبلغ ۱،۱۴۱،۶۶۷ میلیون ریال فروش کارمزدی به مقدار ۶۶۰،۱۷۸ کیلوگرم و به مبلغ ۳۰۷،۰۸۴ میلیون ریال
#پتایر در فروردین با فروش ۱۷۶۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۲۴۴۴ میلیارد ریال شد و ۲ماهه به ۴۲۰۶ میلیارد ریال رسید . مدت مشابه قبل این عدد ۲۳۶۳ میلیارد ریال بوده است و رشد خوبی داشته
#زگلدشت اولین ماه سال مالی را با فروش ۷۰۵ میلیارد ریالی آغاز کرده بود و اردیبهشت ۷۵۵ میلیارد ریال شد و ۲ماهه به ۱۴۶۰ میلیارد ریال رسیده است .مشابه سال قبل ۶۴۶ میلیارد ریال بود
#وخاور در اردیبهشت با درامد ۶۶۸۸ میلیارد ریالی مواجه بود ۳۳۸۲ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد تراز سهم در ۲ماهه ۶۵۹۹ میلیارد ریال مثبت است
#سمگا
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
درصد افزایش سرمایه: ۵۰%
محل تامین افزایش سرمایه: سایر اندوخته ها
#کنور
انعقاد قرارداد مهم
موضوع قرارداد: احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن گلالی با ظرفیت تولید ۲میلیون تن در سال-موضوع برگزاری مناقصه عمومی
طرف قرارداد: شرکت سازه های صنعتی آذران (برنده مناقصه عمومی)
مبلغ قرارداد: ۷۰,۴۷۱,۱۷۷ میلیون ریال
#رتاپ فروردین با فروش ۳۲۵۸ میلیارد ریالی آغاز کرده است اردیبهشت ۳۴۶۴ میلیارد ریال و ۲ماهه ۶۷۲۳ میلیارد ریال شد و کل عدد سال قبل ۳۶۱۲۵ میلیارد ریال بود
#دکوثر به اطلاع سهامداران محترم می رساند ، پیرو رای صادره به شماره ۱۴۰۲۰۰۲۰۱۲۰۱۰۰۰۰۶۰ سازمان تعزیرات حکومتی با موضوع نگهداری کالای تجاری خارج از ضوابط تعیینی دولت، این شرکت به پرداخت مبلغ ۶۷۹ میلیارد ریال جریمه نقدی و ضبط کالا به ارزش ۶۲ میلیارد ریال محکوم گردیده است.لازم به توضیح است این رای در مرحله بدوی بوده و به جهت صیانت از حقوق سهامداران محترم نسبت به اعتراض و پیگیری از مراجع محترم تجدید نظر خواهی اقدام خواهد گردید. مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستوالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.
#فجوش جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ در استان خراسان رضوي ،شهر مشهد به آدرس مشهد بولوار پيروزي -ميدان حافظ -سالن همايش هتل آبان برگزار میگردد
#خودرو در حالی که فروردین ۴۰۷۹۷ میلیارد ریال فروش داشت در اردیبهشت با پرش فروش ۱۴۴۳۴۲ میلیارد ریال فروش داشته و ۲ماهه به ۱۸۵۱۳۹ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۵۳۵۷۸ میلیارد ریال بود
#دعبید
به استحضار می رساند این شرکت به منظور تامین فضای اداری مورد نیاز خود ، ۳ واحد آپارتمان با کاربری اداری در خیابان بخارست تهران به مبلغ ۱،۶۵۰ میلیارد ریال را مطابق با ارزشگذاری کارشناس رسمی دادگستری و مصوبه هیئت مدیره خریداری نموده است.
#بکام در ۱۲ماهه ۱۰۴ ریال تلفیقی و ۱۲ماهه ۱۱۷ ریال سود محقق کرده است .
#شپاکسا در فروردین با فروش ۱۰۴۹ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۲۳۴۵ میلیارد ریال ۵ماهه ۹۷۵۲ میلیارد ریال بوده که مدت مشابه قبل ۷۷۷۲ میلیارد ریال رسیده است
#غشصفا در مجمع ۹۳۰ ریال تقسیم کرد
#شفارس اولین ماه سال مالی با فروش ۶۰۳ میلیاردریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۸۷۹ میلیارد ریال بوده و ۲ماهه ۱۴۸۲ میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه قبل این عدد ۱۱۰۲ میلیارد ریال بود
#خمهر در فروردین با فروش ۲۷۰۴ میلیاردریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۴۹۲۱ میلیارد ریال بود و ۲ماهه به ۷۶۲۶ میلیارد ریال رسید . مدت مشابه قبل این عدد ۳۰۵۴ میلیاردریال بود
#حپترو در فروردین با فروش ۱۵۸ میلیارد ریالی مواجه بود و سال مالی را با این عدد آغاز کرد در اردیبهشت هم شبیه همین بود و ۱۵۵ میلیارد ریال درامد داشت ۲ماهه به ۳۱۴ میلیارد ریال رسیده و کل سال قبل ۱۷۱۹ میلیارد ریال بود
سرمایه گذاری #واعتبار در اردیبهشت ۲۰۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اردیبهشت ۴۹,۲۲۴ میلیون ریال سود محقق کرده است
#بکابل در فروردین با فروش۱۵۱۹ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ماه ۲۶۱۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۴۱۳۷ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه قبل ۳۷۱۶ میلیارد ریال بود
#وصنعت در اردیبهشت ۳۱۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۴۶۶,۵۵۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#پی_پاد در فروردین با فروش ۴۰۱۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با کمی افت ۳۰۹۲ میلیارد ریال شد و ۵ماهه به عدد ۱۷۶۸۱ میلیارد ریالی رسیده است .
#بورس
مطابق برگ تشخیص مالیات برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۰، مبلغ ۴۳۸٫۸۱۸ میلیون ریال نسبت به ذخیره منظور شده در حساب‌ها، مالیات بیشتر اعلام شده است. بر اساس اطلاعات و جزئیات محاسبات دریافتی از حوزه مالیاتی، عمده اختلاف به نحوه برخورد حوزه مالیاتی در خصوص معافیت موضوع بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط می‌باشد که مورد قبول این شرکت نبوده و نسبت به آن اعتراض خواهد نمود و در راستای حفاظت و صیانت از حقوق سهامداران، اقدامات و پیگیریهای قانونی صورت خواهد گرفت و به محض دریافت نتیجه، مراتب افشا خواهد شد.
#دالبر در فروردین با فروش ۱۰۰۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد با رشدی چشم گیر ۳۰۰۸ میلیارد ریال شد و ۲ ماهه به ۴۰۱۲ میلیارد ریال رسیده که مد مشابه سال قبل ۲۸۲۴ میلیارد ریال بود
#چافست فصلی و مقطعی است در بهمن با فروش خوب ۱۲۲۵ میلیارد ریالی مواجه بود و اسفند ۳۸۱ میلیارد ریال و فروردین ۷۵۸ میلیارد ریال شد
در اردیبهشت به ۸۳۰ میلیارد ریال رسید و ۸ ماهه فعلی به عدد ۳۵۳۳ میلیارد ریالی رسیده است
#داسوه در فروردین با فروش ۴۷۵ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت ۹۲۹ میلیارد ریال شد و ۲ماهه به ۱۴۰۴ میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۹۶ میلیارد ریال بود
#خکمک فروردین را با فروش ۴۱۴ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۱۱۲۴ میلیارد ریال بود و ۲ماهه به ۱۶۷۱ میلیارد ریال رسید و فروش سال قبل آن ۷۰۳ میلیارد ریال بود
#فاسمین در یک گزارش خوب در فروردین ۴۰۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ صادراتی شمش ۱,۰۶۰,۲۶۶,۴۷۹ ریال بود در اردیبهشت صادرات نداشت و با نرخ ۱,۲۷۵,۸۹۱,۹۹۶ ریال در داخل فروخت و فروش ۲۳۳۱ میلیارد ریالی را ثبت کرد و ۲ماهه ۶۳۶۲ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه سال قبل ۳۱۵۰ میلیارد ریال بود
سرمایه گذاری #وتوکا در اردیبهشت ۱۶۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#دتماد در فروردین با فروش ۵۷۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۱۴۷۶ میلیاردریال بوده ۲ماهه ۲۰۴۸ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۵۱۳ میلیارد ریال است
#فسپا سال مالی را در فروردین با فروش ۱۳۸۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و نرخ ۳۴۹,۳۸۳,۴۵۱ ریال بود در اردیبهشت با فروش ۲۹۴۱ میلیاردریالی و نرخ ۳۷۴,۵۳۸,۳۴۹ ریالی تمام کرد و ۲ماهه ۴۳۲۷ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۳۴۴۷ میلیارد ریال بود
#وپاسار در اردیبهشت ۵۷۱۹۹ میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی و ۵۰۶۸۴ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و ۱۳۵۱۴ میلیاردریال تراز مثبت دارد
سرمایه گذاری #وخارزم در اردیبهشت ۱۵۹۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اردیبهشت ۵,۷۵۴,۷۰۸ میلیون ریال سود محقق کرده است
#انرژی فروردین را با فروش ۴۳ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت ۴۲ میلیارد ریال بوده و ۲ماهه به ۸۶ میلیارد ریال رسیده است
#حسینا در فروردین ۱۴۴۳ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۸۸۹ میلیارد ریال درامد کسب کرد ۲ماهه به فروش ۳۳۳۳ میلیاردریالی رسیده و کل سال قبل شرکت ۱۶۳۱۱ میلیارد ریال بود
#فوکا در فروردین ۳۰۵۸ میلیارد ریال فروش داشته و اردیبهشت به ۵۱۴۹ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه ۸۲۰۸ میلیارد ریال فروش داشته است که مدت مشابه قبل ۵۴۵۴ میلیارد ریال بوده است
سرمایه گذاری #سمگا در اردیبهشت ۲۰۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#مارون در فروردین با فروش ۲۹۸۳۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با افت ۱۵۱۶۲ میلیارد ریال شده و ۲ماهه ۴۴۷۱۹ میلیارد ریال بود .مدت مشابه قبل ۶۰۰۸۰ میلیارد ریال بوده و افت داشته است
#زشریف در فروردین با فروش ۷۲۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۹۰۲ میلیارد ریال رسید و ۵ماهه به عدد ۳۶۵۸ میلیاردریال رسیده است
#پیزد در فروردین با فروش ۱۳۶۹ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت ۲۲۰۱ میلیارد ریال شد و ۲ماهه به ۳۵۸۲ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل ۲۹۰۳ میلیارد ریال بود
#کنور در فروردین با فروش ۱۱۹۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد با رشد ۳۷۶۴ میلیارد ریال شد و ۲ماهه به ۴۹۶۳ میلیارد ریال رسید
مدت مشابه قبل این عدد ۳۲۷۷ میلیارد ریال بوده است . نرخ فروش کنسانتره ۳۴,۳۸۷,۸۱۸ ریال است
سرمایه گذاری #ونیرو در اردیبهشت ۲۱۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#شکام در فرودین با فروش ۱۷۸۴ میلیارد ریالی و اردیبهشت با عدد خاص ۲۹۲۱ میلیارد ریالی مواجه بوده است و ۲ماهه به ۴۷۱۰ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۲۷۰۱ میلیاردریال بوده است
#دفرا در فروردین امسال شبیه سال قبل بود و ۴۱۵ میلیارد ریال و اردیبهشت ۸۷۸ میلیارد ریال فروش داشت ۲ماهه به ۱۲۹۳ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۱۰۳۴ میلیارد ریال بود
#مرقام در اردیبهشت ۳۸ میلیارد ریال درامد ۸ماهه به عدد ۳۳۱ میلیارد ریالی رسیده است
#ثامید در فروردین با درامد ۱۷۵۸ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۲۹۴۹ میلیارد ریالی مواجه شده و ۵ماهه به عدد ۱۳۸۳۱ میلیاردریالی رسیده است
#فروژ در فروردین با فروش ۲۱۶۹ میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ فروش ۶۱۹,۶۳۳,۹۵۷ ریال است
در اردیبهشت با فروش ۲۴۰۸ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۶۳۴,۹۰۱,۴۴۱ ریال شد
۲ماهه ۴۵۸۲ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۷۱۸ میلیارد ریال بود
#فلوله در فروردین با فروش ۱۳۲۸ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۸۱۸ میلیارد ریال بوده و ۲ماهه با عدد ۳۱۴۷ میلیارد ریال مواجه بود و مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۱۹۴ میلیارد ریال شده بود
#پکرمان در فروردین ۴۷۸۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ رادیال ۹۶۲,۰۸۲ ریال بوده در اردیبهشت به فروش ۷۵۲۵ میلیارد ریالی رسید و نرخ ۹۸۵,۸۸۲ ریال شد و ۲ماهه به ۱۲۳۱۲ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل ۸۳۱۲ میلیارد ریال بود
#دارو در فروردین با فروش ۲۵۱۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به عدد ۳۷۱۴ میلیارد ریالی رسیده است و ۲ماهه ۶۲۲۸ میلیارد ریال بود . مدت مشابه قبل این عدد ۳۷۱۶ میلیارد ریال شده است
#مفاخر در فروردین با درامد ۱۰۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۱۸۴ میلیارد ریال رسید و ۵ ماهه به عدد ۶۸۰ میلیارد ریالی رسیده است
#بگیلان در فروردین با فروش ۶۷۸ میلیارد ریالی و اردیبهشت به عدد ۹۳۵ میلیارد ریالی رسید و به عدد ۵۰۳۳ میلیارد ریال در۸ ماهه رسیده است
سرمایه گذاری #تاصیکو در اردیبهشت ۵۶۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#سکرد در فروردین با رشد ۵۹۱ میلیارد ریال و اردیبهشت ۹۹۷ میلیارد ریال فروش داشت و۸ ماهه ۳۵۲۸ میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه ۳۳۲۰ میلیارد ریال بوده است .
#خزامیا یک فروش عجیب در اردیبهشت ثبت کرد و ۴۸۶۸۶ میلیارد ریال فروش داشت بیش از ۱۰ هزار دستگاه فروخته است
سهم در فروردین ۶۳۰۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۲۷۵۰ دستگاه تولید داشت و ۱۷۵۰ دستگاه فروش
۲ماهه به فروش ۵۴۹۸۹ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه ۱۲۵۰۶ میلیارد ریال بود
#کی_بی_سی فروردین به فروش ۲۰۹ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت ۵۰۰ میلیارد ریال و ۵ماهه ۱۷۹۲ میلیارد ریال فروش داشت
#رانفور در فروردین با فروش ۳۳۴۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۳۴۱۳ میلیارد ریال شد و ۲ ماهه به ۶۷۵۸ میلیارد ریال رسید
#کاوه در فروردین با فروش ۳۲۳۱۳ میلیارد ریالی آغاز کرده و نرخ صادرات ۲۰۷,۶۳۳,۰۷۴ ریال بود . اردیبهشت با فروش ۳۹۹۲۴ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ صادرات ۲۱۳,۷۰۷,۳۷۹ ریال شد ۲ماهه ۷۲۲۳۷ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل شرکت ۳۷۴۳۴ میلیارد ریال بود
#شکربن به سود ۶۳۹ ریالی رسیده است و ۲۸۲۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۰۷۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
سود هر سهم تلفیقی سهم ۹۲۴ ریال است
#کسرا در فروردین با فروش ۱۸۸ میلیارد ریالی و اردیبهشت با عدد ۲۹۷ میلیارد ریالی مواجه بود و ۲ماهه به ۴۸۶ میلیارد ریال رسیده است
#خپویش در فروردین با فروش ۷۱۶ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت به ۱۵۰۳ میلیارد ریال رسیده و ۲ماهه ۲۲۱۹ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۲۴۸۹ میلیارد ریال بود
#کطبس در فروردین ۱۱۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۶,۸۱۱,۶۳۹ ریال بود در اردیبهشت این عدد با رشد ۵۲۲ میلیارد ریال شده و نرخ ۲۰,۳۳۳,۵۵۴ ریال شد
#خاهن در فروردین با فروش ۱۲۹۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۲۰۷۰ میلیارد ریال بود و ۲ماهه به ۳۳۶۵ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۴۰۳ میلیارد ریال بود
#بورس در اردیبهشت با درامد ۱۲۵۰ میلیارد ریالی به عدد ۲۱۸۷ میلیارد ریالی رسیده است و ۲ماهه به اندازه حدود نیمی از کل سال قبل درامد داشت
#شپاس در فروردین ۱۴۵۳۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۴۵۶۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۲۹۰۹۲ میلیارد ریال رسید . مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۳۳۱۵ میلیارد ریال بود
#غزر در فروردین عدد خوبی در فروش داشت و ۴۸۱۱ میلیارد ریال فروش داشت در اردیبهشت هم این عدد به ۶۳۲۳ میلیاردریال رسید و ۲ ماهه ۱۱۱۳۴ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه ۴۳۴۵ میلیاردریال است
#کپارس در فروردین ۲۵۶ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت به ۹۳۹ میلیارد ریال رسیدو ۴ ماهه ۳۰۴۸ میلیارد ریال فروش داشته است
#حتوکا در فروردین ۵۱۹ و اردیبهشت ۶۴۲ میلیارد ریال و ۲ماهه ۱۱۶۲ میلیارد ریال درامد مواجه بود. کل عدد سال قبل شرکت ۶۲۶۳ میلیارد ریال بوده است
#تاپکیش در فروردین ۹۰۶ میلیارد ریال و اردیبهشت با کمی افت ۸۱۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه ۳۷۶۷ میلیارد ریال فروش داشته است
#بسویچ در فروردین با فروش ۷۴۲ میلیاردریالی مواجه بود اردیبهشت با رشد ۱۰۴۴ میلیارد ریال شد و ۲ ماهه ۱۷۸۷ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۱۳۲۱ میلیارد ریال بود
#کزغال در فروردین با فروش ۳۰۵۹ میلیارد ریالی مواجه بود  و نرخ ۵۳,۴۳۳,۴۴۳ ریال شده بود .اردیبهشت ماه این عدد ۳۵۷۰ میلیاردریال ونرخ .۶۲,۵۵۵,۸۷۵ ریال بوده .
۲ماهه ۶۶۲۹ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل این عدد  ۴۱۸۰ میلیارد ریال بود
#فروی سال مالی را با فروش ۳۱۱ میلیارد ریالی آغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۱۶۷ میلیارد ریال شد و ۲ماهه به ۴۷۹ میلیارد ریال رسیده است
#رتکو ۲ماه اول شبیه هم بود و هردو ماه ۷۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۱۴۹ میلیارد ریال رسیده است
#آبادا در فروردین ۲۶۷ میلیارد ریال و اردیبهشت ۳۲۴ میلیارد ریال فروش داشت ۲ماهه ۵۹۱ میلیارد ریال جمع درامد ها بود . ۴۸۹ میلیارد ریال مدت مشابه سال قبل است
#چکارن ۲۱۱ میلیارد ریال فروش در فروردین داشته و اردیبهشت این عدد ۴۱۲ میلیارد ریال شد و ۲ماهه به ۶۰۲ میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه قبل ۵۱۴ میلیارد ریال بود
#بمپنا در فروردین با درامد ۴۱۵ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۶۸۳ میلیارد ریالی آغاز کرده است ۲ماهه ۱۰۹۸ میلیارد ریال بود
به نظر هنوز باید به #کنور زمان داد تا گزارشش کامل شود سهم در حال حاضر در ۱۲ماهه به سود ۱۴۸۶ ریالی رسیده است
#لپارس در اردیبهشت با فروش ۲۷ میلیارد ریالی به جمع فروش ۲۸ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل در سطح ۸۰۰ میلیون تومان بود
#تماوند با درامد ۴۴۱ میلیارد ریالی در فروردین مواجه بوده و اردیبهشت ۹۱۴ میلیارد ریال شد و جمع ۸ ماهه ۵۳۳۰ میلیارد ریال شده است
#پدرخش فروردین امسال در حد سال قبل بود و ۴۸ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت ۱۲۰ میلیارد ریال شد و ۲ماهه به ۱۶۹ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۱۲۱ میلیارد ریال بود
#زقیام در فروردین با فروش ۸۹۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت این عدد ۱۰۴۷ میلیارد ریال شد ۲ماهه به ۱۹۳۷ میلیارد ریال رسیده و تقریبا نزدیک به ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#شکف در راستای وصول مطالبات بانک سپه، ملک مذکور از طریق واحد اجرای ثبت تهران مزایده گردیده و به مالکیت بستانکار (بانک سپه) درآمده است.
#اوان در فروردین ۱۱۲ و اردیبهشت ۱۳۶ میلیارد ریال درامد ثبت کرد و ۲ماهه ۲۴۸ میلیارد ریال فروش داشته است . کل عدد سال قبل ۲۱۹۴ میلیارد ریال بود
#کتوکا در فروردین با فروش ۵۸۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۷۹۱ میلیارد ریال بود و ۲ماهه به ۱۳۷۹ میلیارد ریال رسیده است که از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#دتولید در فروردین با فروش و درامد ۳۴۴ میلیارد ریالی مواجه بود اردیبهشت به ۳۶۵ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه ۷۰۹ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه قبل ۴۷۷ یلیارد ریال بود
#شتوکا در فروردین با فروش ۲۰۸ میلیاردریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۳۶۸ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه ۵۷۶ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۸۱ میلیارد ریال بود
#غچین در فروردین با فروش ۲۸۳ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۰۷۲ میلیارد ریال فروش خاصی زد و ۱۱ ماهه به عدد ۵۴۶۸ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۳۲۷۶ میلیارد ریال بود
گروه مالي پارسيان از زیر مجموعه های #وپارس در ۱۲ماهه به سود ۲۸۱۶۳ میلیارد ریالی رسیده است
#خاور هم مثل زامیاد فروش خاصی را زد و اردیبهشت ۴۰۰۶۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۴۲۲۹۴ میلیارد ریال رسید که مدت مشابه سال قبل ۱۴۱۶۸ میلیارد ریال بود
#کویر در ۱۲ماهه به سود ۴۴۱ ریالی با سرمایه جدید رسید
در ۶ماهه سود عملیاتی ۶۳۷۸ و سود خالص ۴۸۸۵ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه سود عملیاتی ۹۵۵۱ و سود خالص ۷۱۷۸ میلیارد ریال است
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۱۶۹۳۲ و سود خالص ۱۶۴۲۱ میلیارد ریال بود و البته بخشی از درامد های غیرعملیاتی به کمک شناسایی سود شرکت امده است
#وپست در اردیبهشت ۵۹۰۵ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۶۴۲ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
#فافزا برگزاری مزایده جهت واگذاری پروژه تجاری اداری باروژ واقع در اصفهان خیابان چهار باغ بالا
#وصندوق تا اردیبهشت ۲,۹۰۵,۲۳۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#خراسان در فروردین ۵۰۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و اوره را با نرخ ۱۳۰,۷۷۳,۱۶۷ ریالی صادر کرده است در اردیبهشت فروش ۶۲۳۶ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۳۱,۹۹۶,۶۲۴ ریال و ۲ماهه به ۱۱۳۰۶ میلیارد ریال رسیده است . نرخ گاز را هم همان ۵۰۰۰ زده است .
#زماهان در فروردین با فروش ۴۴۲ میلیارد ریالی و اردیبهشت به عدد ۳۳۸ میلیارد ریالی رسیده و ۵ماهه به عدد ۱۶۵۲ میلیارد ریالی رسیده است
در توضیح اورده است در طی ماه جاری تعداد ۲.۱۲۸.۹۹۱ عدد تخم مرغ نطفه دار معادل ۱.۸۵۲.۴۶۰ قطعه جوجه به سفارش مشتریان در دستگاه های جوجه کشی خوابانده شد که تعداد ۱.۷۴۰.۹۶۰ قطعه جوجه به مشتریان تحویل داده شده و تعداد ۱۱۱.۵۰۰ قطعه به واحد زنجیره تولید گوشت مرغ منتقل شد . افزایش نرخ تخم مرغ نطفه دار نسبت به ماه قبل ، به دلیل افزایش قیمت گوشت مرغ و کاهش حجم تولید جوجه یکروزه در کشور و شرایط ناشی از عرضه و تقاضا میباشد .
#کحافظ سال مالی را با فروش ۹۰۲ میلیارد ریالی آغاز کرد اردیبهشت هم رشد کرد و ۱۳۶۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۲۲۷۰ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل ۹۵۶ میلیارد ریال بود
#فولاد در اردیبهشت در یک گزارش خاص و خوب ۲۲۹۸۷۶ میلیارد ریال فروش داشت !! نرخ فروش ۲۷۵,۴۰۰ ریال شده
فروردین ۱۷۲۶۰۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ورق ۲۵۸,۹۲۶ ریال بود ۲ماهه ۴۰۲۴۸۵ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۲۹۴۲۹۱ میلیارد ریال بود .
#غصینو در فروردین با فروش ۲۴۰۶ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت ۳۷۳۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه ۶۱۴۰ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۳۳۲۴ میلیارد ریال بوده است
#تکنار جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان پاسداران، خيابان شهيد حجت سوري(نيستان هفتم)، نبش رام، پلاک پنجم برگزار میگردد
#دشیمی در فروردین با فروش ۸۹۱ میلیارد ریالی مواجه بود اردیبهشت این عدد ۱۴۷۸ میلیارد ریال شده و ۲ ماهه ۲۳۶۹ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه این عدد ۷۵۹ میلیارد ریال بود
#فجهان جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ميدان ونک -بزرگراه شهيد حقاني – بعداز کتابخانه ملي – جنب روگذر شهيد همت غرب – سالن هتل بزرگ ارم برگزار میگردد
#آریا با فروش ۲۶۰۰۰ میلیارد ریالی در فرودین مواجه بود در اردیبهشت ۳۱۲۱۴ میلیارد ریال بوده است ۲ماهه ۵۷۱۹۴ میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه ۴۹۷۲۷ میلیارد ریال شده است
#کاذر به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۹دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۷ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#دلر در فروردین ۲۰۹۰ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۹۱۰ میلیارد ریال فروش و درامد داشت و ۲ماهه ۵۰۰۰ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۳۶۲۹ میلیاردریال بود
#جم در فروردین با فروش ۳۰۱۷۰ میلیارد ریالی مواجه بود و و اردیبهشت ۴۵۷۱۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۷۶۱۶۴ میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه قبل این عدد ۶۵۶۹۷ میلیارد ریال بود
#حاسا فروردین را با فروش و درامد ۵۹۲ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۴۸۰ میلیارد ریال بوده و ۲ماهه ۱۰۷۲ میلیارد ریال فروش داشته است
#شلرد در فروردین ۳۳۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ داخلی ۱۴۴,۶۵۷,۷۳۷ ریال بوده است مدت مشابه قبل ۱۲۵۵ میلیارد ریال بوده است
#چدن فروردین را با فروش ۸۸۹ میلیارد ریالی آغاز کرد و نرخ ۸۴۱,۵۳۵,۳۰۸ ریال بود . در اردیبهشت به فروش ۱۰۶۰ میلیارد ریالی رسیده و ۲ماهه ۱۹۵۰ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۰۹۲ میلیارد ریال شده بود
سرمایه گذاری #وبشهر در اردیبهشت ۵۹۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اردیبهشت ۳۱۹,۰۸۰ میلیون ریال سود محقق کرده است
مهم برای #خاور
سهم در ۱۲ماهه به سود ۷۶۴ ریالی رسیده است
#خاور در ۶ماهه ۲۶۶ ریال و ۹ماهه ۵۰۳ ریال و ۱۲ماهه ۷۶۴ ریال سود محقق کرده است
سهم در ۳ماهه ۶۹۴۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و با کنترل هزینه های مالی در سطح ۸۱۱ میلیارد ریال به سود خالص ۵۵۵۰ میلیارد ریالی رسیده است
در ۶ماهه سود عملیاتی ۲۵۰۶۲ و هزینه های مالی ۱۶۱۸ و سود خالص ۲۲۹۹۳ میلیارد ریال است
در ۹ماهه سود عملیاتی با رشد ۴۹۷۲۱ و هزینه مالی ۲۷۳۵ و با در نظر گرفتن مالیات ۹۱۷۲ میلیون ریالی به سود ۴۳۴۰۱ میلیارد ریالی رسیده است
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۸۱۳۷۷ میلیارد ریال شده و با ۳۳۸۴ میلیارد ریال هزینه مالی و گزارش سرمایه گذاری ها و ۱۴۰۰ میلیارد تومان مالیات به سود ۶۵۹۴۹ میلیارد ریالی رسیده است
مجمع #دسبحا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان جمهوري اسلامي، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو، طبقه هفت، سالن ۱ برگزار میگردد
#دسبحان در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۰۵۴ ریالی رسیده است
#دزهراوی فروردین با فروش ۲۵۱ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت این عدد ۵۱۷ میلیارد ریال بود ۲ماهه ۷۶۸ میلیارد ریال شد که کمی از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#کالا در فروردین با درامد ۶۹۳ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت ۸۵۷ میلیارد ریال بوده است و ۲ماهه ۱۵۵۰ میلیارد ریال بوده است
افزایش سرمایه در #تنوین گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور به منظور بهبود نسبت کفايت سرمايه شرکت و تامين مالي منابع مورد نياز مشتريان و همچنين حفظ و افزايش سهم بازار که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#ذوب در فروردین با فروش ۴۵۸۰۵ میلیارد ریال آغاز کرده است و نرخ فروش ۲۲۵,۹۶۶,۵۸۵ ریال بوده است . اردیبهشت فروش به ۴۹۶۵۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۲۳۷,۲۵۱,۶۴۴ ریال شده و ۲ماهه ۹۵۴۶۴ میلیارد ریال فروش داشت فروش مدت مشابه قبل ۶۴۹۶۳ میلیارد ریال بود
#همراه در فروردین با فروش ۳۲۶۵۹ و اردیبهشت ۳۵۳۸۰ میلیارد ریال ثبت کرد و ۲ماهه با عدد ۶۸۰۶۰ میلیارد ریالی مواجه بود
#دالبر ۶۴۰ ریال در مجمع تقسیم کرد
#توریل فروردین را با فروش ۲۱۳۶ میلیارد ریال آغاز کرده است و اردیبهشت این عدد ۲۰۵۷ میلیارد ریال بود ۲ماهه ۴۲۲۷ میلیارد ریال درامد داشته است
#وپاسار با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-036 مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ و باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، ) ، در روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ برگزار خواهد گردید.
#فروسیل در فروردین با فروش ۵۶۶ میلیاردریالی مواجه بود و اردیبهشت ۵۷۹ میلیارد ریال بود و ۲ماهه ۱۱۴۶ میلیارد ریال بود مدت مشابه قبل این عدد ۹۷۸ میلیارد ریال بود

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

 

 

 

بوعلی بوعلی  بوعلی  بوعلی بوعلی بوعلی بوعلی بوعلی بوعلی  بوعلی  بوعلی بوعلی بوعلی بوعلی بوعلی بوعلی  بوعلی  بوعلی بوعلی بوعلی بوعلی بوعلی بوعلی  بوعلی  بوعلی بوعلی بوعلی بوعلی بوعلی بوعلی  بوعلی  بوعلی بوعلی بوعلی بوعلی بوعلی بوعلی  بوعلی  بوعلی بوعلی بوعلی بوعلی 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *