پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت توکا #شتوکا رنگ فولاد سپاهان

درصد افزایش سرمایه: ۲۳۷%
محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته
مجمع #وبوعلی ۳۰ تومان سود تقسیم کرد
#فروی ۹۶ ریال تقسیم کرد
#ثبهساز موضوع قرارداد عبارتست از واگذاری شش دانگ عرصه یک قطعه زمین با مساحت ۳۵۵۱۱ مترمربع در شهرستان صومعه سرا
#لبوتان در گزارش تلفیقی ۱۲ماهه به سود ۱۲۶۵ ریالی رسیده است و در سود اصلی ۹۳۸ ریال محقق کرده است
#فگستر جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر، نرسيده به چهارراه شهيد چمران (پارک وي) مجموعه فرهنگي تلاش، سالن تلاش برگزار میگردد
#وکبهمن
به گزارش آوای آگاه در پایان مجمع وکبهمن به ازای هر سهم ۹ تومان سود نقدی تقسیم شد.
شرکت رهياب رايانه گستر از زیرمجموعه های #حتاید ۶۲۰ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
#دالبر
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت البرز دارو
درصد افزایش سرمایه: ۴۴%
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
#ثاصفا
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ساختمان اصفهان
درصد افزایش سرمایه: ۳۰۰%
محل تامین افزایش سرمایه: آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
مهم برای #حخزر #حکشتی
شرکت کشتیرانی دریای خزر نسبت به سرمایه گذاری در یک شرکت فرعی به مبلغ۸٫۱۰۰میلیارد ریال اقدام نموده است. زمینه فعالیت شرکت مذکور، حمل و نقل می باشد و انتظار می رود از محل سرمایه گذاری مزبور مبلغ۲٫۰۰۰میلیارد ریال درآمد در سال۱۴۰۲ تحصیل گردد. مزید استحضار بهای تمام شده درآمد یاد شده مبلغ۱٫۴۰۰ میلیارد ریال برآورد می گردد.
#اخابر در ۱۲ماهه تلفیقی ۵۹۲ و در سود اصلی ۱۱۴ ریال سود محقق کرده است
#کقزوی در فروردین در حد سال قبل بود و به فروش ۱۰۰۸ میلیارد ریالی رسیده است در اردیبهشت به عدد ۱۷۳۶ میلیارد ریالی رسیده و ۲ماهه ۲۷۴۴ میلیارد ریال بود
بيوسان فارمد از زیرمجموعه های #برکت در ۱۲ماهه به سود ۴۹۸ میلیارد ریالی رسیده است
صنايع معدني فولاد سنگان خراسان از زیرمجموعه های #فولاد در ۱۲ماهه به سود ۲۸۵۶۴ میلیاردریالی رسیده است
پتروشيمي اروند از زیرمجموعه های #فارس در ۱۲ماهه به سود ۸۸۲۵۰ میلیارد ریالی رسیده است
#وشهر
برگزاری مزایده
فروش ۱۵۳رقبه از املاک مازاد بانک شهر با شرایط نقد، نقد واقساط از طریق اعطای تسهیلات (اجاره به شرط تملیک)
#ثنوسا
پیرو تجدید نظر خواهی آقایان خائف و انتظاری ملکی شرکاء سازنده پروژه الهیه از رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۰۱۱۰۰۲۱۰۵ صادره توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی عدالت تهران و رأی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۸۵۱۹۰۹۴ صادره توسط شعبه ۷۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران و اعلام این موضوع که « مادامی که رأی اصلاحی داور به طرق قانونی ابلاغ نشود امکان قانونی جهت رسیدگی به دعوی مطرح شده وجود ندارد » پس از ابلاغ رأی اصلاحی توسط داور مرضی الطرفین به تاریخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۲ ، بر خلاف روند طی شده تاکنون این شرکت به مبلغ ۸۱٫۱ میلیارد ریال طلبکار شناخته شده است. بدیهی است سایر موارد مندرج در رأی داوری شماره ۱۳۱/۹۵/ک مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ که در یادداشت ۲-۱-۱۷ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نیز منعکس گردیده است به قوت خود باقی است. لازم به توضیح است، آثار مالی و حقوقی حاکم بر رأی داوری در خصوص پرونده مورد نظر پس از طی فرآیند قضایی و تشریفات آئین دادرسی جهت استحضار و اطلاع سهامداران محترم و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار تهران متعاقباً اعلام خواهد گردید.
#بشهاب در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۹۶۲ و در سود اصلی هم ۱۶۱۱ ریال سود محقق کرده است
#امین ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-093 مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#بفجر به استحضارمی رساند، تعدای از شرکتهای مصرف کننده سرویس های جانبی در شعبه سوم دیوان عدالت اداری شکایتی مبنی درخواست نقض و ابطال مصوبات و آرای شماره ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت و نیز رای شماره ۰۱/۱۴۰۱/ ه ت مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ هیات تجدید نظر شورای رقابت را مطرح نموده اند. در همین راستا رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری بشرح دادنامه شماره ۶۳۲۲۶۲ با ذکر توضیحات ذیل بحضورتان ارسال می گردد: الف) شعبه سوم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت ، به استناد دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت مزبور، قرار عدم صلاحیت صادرنموده است. ب) در خصوص شکایت شاکیان مبنی بر ابطال رای شماره ۰۱/۱۰۴/ ه ت مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ هیات تجدید نظر شورای رقابت،حکم به رد شکایت شاکیان صادر نموده است شایان ذکر است علت تأخير در انتشار رأي شماره ۶۳۲۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ شعبه سوم ديوان عدالت، تاخير در ابلاغ راي مذکور به این شرکت می باشد که مراتب به محض وصول آرای مذکور اطلاع رسانی گردید
#وپویا در ۳ماهه به سود ۲۶۴ ریالی رسیده است
#غالبر در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۷۳۴ و در سود اصلی این عدد ۱۴۰۸ ریال بوده است
#وصندوق به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۱۴ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
شفاف سازی در #گلدیرا
جی پلاس به عنوان اولین برند ایرانی، موفق به تولید و رونمایی از تلویزیون با تکنولوژی جدید MiniLED شده است . این تلویزیون با ترکیب تکنولوژی های MiniLED و QLED با نام انحصاری QMLED در اندازه ۷۵ اینچ به بازار داخلی معرفی شده است. این تکنولوژی مشکلاتی مانند پراکندگی نور و عدم پشتیبانی از سیاهی مطلق را حل کرده و کنتراست بیشتری را به نمایش می‌گذارد و در نهایت تصاویری با وضوح و کیفیت بالا در کنار درک عمق سیاهی تصویر، ارائه می‌کند و تجربه دیداری متفاوت و منحصر به‌ فردی را برای مخاطبین خلق می‌کند
#پارتا در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۳۲۸ ریال و در سود اصلی این عدد ۳۹۵ ریال است . دقت کنید سهم در ۹ماهه وضعیت خوبی نداشت لی در ۳ماهه فعلی بهتر شد . پارتا در ۹ماهه با هزینه مالی ۱۰۸۶ میلیارد ریالی و زیان عملیاتی ۷۷۴ میلیارد ریالی و البته با کمک سود غیرعملیاتی ۲۴۴۱ میلیاردریالی در نهایت ۵۸۰ میلیارد ریال معادل ۱۲۳ ریال به ازای هرسهم سود محقق کرده
#وبشهر جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۸:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، سالن آزادگان مرکز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت واقع در ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي برگزار میگردد
#شرنگی
انعقاد قرارداد مهم
موضوع قرارداد: فروش محصولات صنعتی و پودری خودرویی (طرف قرارداد: شرکت مهرکام پارس)
مبلغ قرارداد: ۶۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
#دماوند جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس جنب درب غربي استاديوم آزادي ، هتل المپيک برگزار میگردد
#خفولا
برنده شدن در مناقصه سیمان نی ریز
خدمت سهامداران محترم اعلام می دارد ابلاغ شرکت سیمان نی ریز و برنده شدن در این مناقصه به اطلاع شرکت رسیده،لذا تا انجام مراحل اداری ، نتیجه قطعی از سامانه کدال اعلام خواهد شد.
#سفارس
به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی ساليانه سیمان فارس و خوزستان به دليل آماده نشدن صورت‌های مالی حسابرسی شده به تنفس خورد و به تاریخ دوشنبه ۱۲ تیرماه ساعت ۱۴ در سالن تلاش موکول شد.
#هرمز به گزارش آوای‌ آگاه؛ با تصویب صورت‌های مالی، سود قابل تقسیم هر سهم ۶۵۰ ریال تصویب شد.
فرآورده هاي سيمان شرق #کفرآور در ۹ماهه به سود ۹۹۸ ریالی رسیده است .
#بوعلی جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه جلال آل احمد- ابتداي بزرگراه کردستان تالار بزرگ ايوان شمس برگزار میگردد
#شکلر در ۳ماهه به سود ۱۲۲۳ ریالی رسیده است و ۶ماهه به سود ۳۴۵۳ ریالی رسیده است سهم در ۳ماهه ۱۴۱۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۲۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۳۶۵۲ میلیارد ریال و سود خالص ۳۴۱۵ میلیارد ریال است
#استقلال در ۳ماهه به زیان ۵۱ ریالی رسیده است و ۵۴۵ میلیارد ریال زیان داشته است
#فباهنر
در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع مس شهید باهنر به ازای هر سهم ۵۶۵ ریال سود تقسیمی تصویب شد.
#خچرخش در مجمع شرکت چرخشگر به ازای هر سهم ۱۴۰ ریال سود تقسیم شد.
#فرآور به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۹دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۷ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#فولاد به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۱۴ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#لخزر در ۱۲ماهه به سود ۱۷۵۰ ریالی رسیده است .
#شمواد
تعمیرات دوره ای تجهیزات کارخانه دی ام تی
تعمیرات دوره ای تجهیزات کارخانه تولید مواداولیه الیاف مصنوعی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱آغازو مدت زمان تقریبی آن حدوددو هفته می باشد .ضمنا با توجه به فعال بودن واحد یارن شرکت پلی اکریل ایران ،شرکت طوری برنامه ریزی نموده است که هم بتواند بحث صادرات محصول خودرا در زمان تعمیرات دوره ای پوشش داده وهم بحث تامین مواداولیه واحد یارن را انجام دهد .

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *