خکار در فروردین با فروش ۲۳۶ میلیارد ریالی همراه بوده و اردیبهشت این عدد ۴۱۸ میلیارد ریال و خرداد ۴۸۲ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه ۱۲۲۲ میلیارد ریال فروش داشت . که مدت مشابه به عدد ۵۹۶ میلیارد ریال رسیده بود

#قنقش در خرداد با فروش ۱۲۶۲ میلیارد ریالی ۹ماهه به عدد ۴۰۱۰ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه این عدد ۱۳۹۱ میلیارد ریال بود
#پسهند در فروردین با فروش ۴۳۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد به ۵۱۹ میلیارد ریال و خرداد ۵۲۵ میلیاردریال رسید و ۳ ماهه ۱۴۷۶ میلیارد ریال بود . مدت مشابه این عدد ۱۰۲۷ میلیارد ریال بود
#دتولید در خرداد با فروش ۳۸۶ میلیارد ریالی به عدد ۱۰۹۶ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل ۷۳۸ میلیارد ریال بود
#ثجنوب قرارداد مشارکت در ساخت پروژه تجاری و مسکونی ماهینی بوشهر در زمینی با متراژ ۳۷۲ متر مربع (آورده مالک) و متراژ ساخت تقریبی ۲,۰۳۵ متر مربع (مخارج پروانه و ساخت آورده شرکت) برای ساخت در دوره ۲۴ ماهه و شش ماه اخذ پروانه (جمعاً ۳۰ ماه) با درصد مشارکت ۵۱ درصد سهم شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب و ۴۹ درصد سهم مالک منعقد گردید. تعهدات شرکت با ساخت و تحویل واحدهای ساختمانی سهم مالک تسویه می‌گردد. هم‌چنین بر اساس برآورد انجام شده، پروژه از نرخ بازدهی متناسبی برخوردار است، لکن شناسایی درآمد حاصل از پروژه منوط به تحقق آن ناشی از پیشرفت فیزیکی پروژه مطابق برنامه‌ زمانبندی، فروش واحد و در نهایت برقراری شرایط شناسایی درآمد مربوطه مطابق استاندارد ۲۹ حسابداری (فعاليت‌هاي ساخت املاک) می‌باشد.
گروه مالي پارسيان #وپارس در خرداد ۱۲۲میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۱۱۰۶۴۳۱ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#قچار در خرداد با فروش ۱۴۹۰ میلیارد ریالی به عدد ۳۳۹۹ میلیارد ریال رسید و ۳ماهه ۳۳۹۹ میلیارد ریال بود
قرار داد در #رنیک
تکمیل ساختمان باشگاه ساحلی پارسیان به روش طرح و ساخت – فاز اول
تاريخ انعقاد قرارداد۱۴۰۲/۰۴/۰۵
طرف قرارداد هتل های بین المللی پارسیان
مبلغ قرارداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نحوه تسویه از طریق منابع مالی کارفرما
شرح جزئيات قرارداد: این پروژه به صورت ترک تشریفات و مذاکره ای اخذ گردیده است و مبلغ اولیه قرارداد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰میلیون ریال می باشد و مدت قرارداد ۱۲ ماه شمسی از تاریخ ابلاغ قرارداد به پیمانکار می باشد.
#فنوال در فروردین ۴۵۵ میلیاردریال فروش ثبت کرد و نرخ فروش ورق ۱,۱۹۴,۷۳۳ ریال است
در اردیبهشت فروش ۱۶۰۱ میلیارد ریال بود و نرخ ۱,۱۹۲,۱۵۲ ریال شده
در خرداد ۱۵۵۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱,۰۳۷,۲۹۳ ریال بود
سهم ۳ماهه ۳۶۱۵ میلیارد ریال فروش داشته است که مدت مشابه سال قبل ۲۶۱۵ میلیارد ریال بود
#کاما
نتیجه شرکت در مزایده
اعلام برنده شدن شرکت باما در مزایده خرید ۳ واحد آپارتمان در تهران بلوار نلسون ماندلا خیابان گلفام پلاک ۱۰ طبقه اول واحدهای ۱ و ۲ و ۳ از شرکت ذوب روی اصفهان به ارزش ۵۳۴ میلیارد ریال
#لابسا در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده ۲۹۶ ریال سود محقق کرده است
فصل تابستان شد و برقی ها رشد فروش گرفتند
#بکهنوج در خرداد با درامد ۴۷۲ میلیارد ریالی در ۵ماهه به عدد ۱۰۸۱ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه ۱۱۶۱ میلیارد ریال بود 😒😔
#غفارس در فروردین با فروش ۱۹۸۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۱۷۲۰ و خرداد ۱۹۲۱ میلیارد ریال بود و ۳ماهه ۵۶۲۷ میلیارد ریال شد و مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۵۴۳ میلیارد ریال بود
#خکمک جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران-کيلومتر۹ بزرگراه لشگري (جاده مخصوص کرج) – سالن سردار شهيد حاج قاسم سليماني شرکت پارس خودرو برگزار میگردد
#وزرین زرین پرشیا تا خرداد ۲۳۴۳۳۴۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرد و در خرداد ۳۳۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت
#لخزر در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۲۱۹۴ و در سود اصلی ۱۷۵۱ ریال سود محقق کرده است
#کطبس در فروردین ۱۱۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۶,۸۱۱,۶۳۹ ریال بود در اردیبهشت این عدد با رشد ۵۲۲ میلیارد ریال شده و نرخ ۲۰,۳۳۳,۵۵۴ ریال
خرداد به ۶۰۶ میلیارد ریال رسید و نرخ ۲۲,۲۹۲,۱۱۳ ریال بوده است ۲ماهه ۱۲۴۵ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۸۵۲ میلیارد ریال شد
#شاملا در فروردین با ۹۵۲ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت هم ۹۳۱ میلیارد ریال و خرداد ۸۷۸ یلیارد ریال شد و ۳ ماهه به ۲۷۶۳ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل شرکت ۱۵۵۶ میلیارد ریال است
#خمحور در فروردین با فروش ۱۷۷۹ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت به ۳۵۹۵ میلیارد ریال و خرداد ۳۵۷۶ میلیارد ریال رسید و ۳ ماهه ۸۹۵۰ میلیارد ریال بود از مدت مشابه قبل که ۳۷۸۶ میلیارد ریال بود بیشتر است
#خکمک فروردین را با فروش ۴۱۴ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۱۱۲۴ میلیارد ریال و خرداد ۱۱۶۰ بود و ۳ماهه به ۲۸۳۲ میلیارد ریال رسید و فروش سال قبل آن ۱۵۸۳ میلیارد ریال بود
#کاما در فروش منظم نیست در خرداد ۱۹۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ماهه به ۲۷۳۸ میلیارد ریال رسیده و ۳ماهه قبل ۳۱۱۶ میلیارد ریال بود
#ساروم سال مالی را با فروش ۱۳۷۰ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت به ۱۷۳۳ میلیارد ریال و خرداد ۱۶۱۷ میلیادر ریال رسید و ۳ماهه ۴۷۲۰ میلیارد ریال بود . مدت مشابه قبل ۲۹۲۲ میلیارد ریال بود
#وپست در خرداد ۴۹۵۸ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۶۵۵ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ۳ماهه ۱۲۴۲۱ میلیارد ریال مثبت است
فروش #لپارس در خرداد جالب بود و ۲۰۶ میلیادر ریال فروش داشت و ۳ماهه به ۲۳۴ میلیارد ریال رسیده است
#خزامیا در ۱۲ماهه تلفیقی ۵۸۰ و در سود اصلی ۵۹۵ ریال سود محقق کرده است
#شصفها جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس اصفهان – کيلومتر ۵ بزرگراه آزادگان – بلوار اختصاصي پتروشيمي اصفهان-شرکت پتروشيمي اصفهان برگزار میگردد
#غشصفا در فروردین با فروش ۲۸۱۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۲۷۲۵ میلیارد ریال خرداد ۲۵۷۳ میلیارد ریال بود و ۳ماهه ۸۱۱۲ میلیارد ریال فروش داشت و که فروش مدت مشابه قبل ۶۹۷۳ میلیارد ریال بود
#کلر پارس فروردین را با فروش ۵۵۷ میلیارد ریالی آغاز کرد و نرخ فروش داخلی ۵۵,۶۰۵,۹۲۹و صادراتی ۷۳,۱۷۸,۶۴۲ ریال است
در اردیبهشت این عدد ۸۳۸ میلیارد ریال بود و نرخ فروش داخلی ۷۶,۳۸۲,۶۶۷ ریال است
در خرداد فروش ۹۲۴ میلیارد ریال شد و نرخ ۶۶,۰۰۲,۴۸۸ و صادرات بیش از ۹۰ میلیون ریال شد
۳ ماهه به فروش ۲۳۳۷ میلیارد ریالی رسیده است و مشابه سال قبل ۱۶۰۸ میلیاردریال بود
#نیان تازه وارد بازار خوش درخشید خرداد ۸۴۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۰۷۰ میلیارد ریال شده و۳ ماهه قبل ۳۰۳ میلیاردریال بود
#چفیبر
عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده
موضوع مزایده: شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام) در نظر دارد دو قطعه زمین خود را واقع در استان تهران ، رودهن ، هزاردشت از طریق مزایده عمومی به صورت نقد به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
دلایل عدم حصول نتیجه: متاسفانه مزایده مذکور شرکت کننده نداشته است
#بشهاب در ۱۲ماهه تلفیقی ۲۰۳۳ و در سود اصلی ۱۷۵۵ ریال سود محقق کرده است
#سبهان در فروردین با فروش ۷۱۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۹۶۴ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۱۰۹۳ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه ۲۷۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۲۹۰ میلیارد ریال است
#زرنام در فروردین با فروش ۲۸۹۶ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت ۴۶۲۳ میلیارد ریال و خرداد ۵۶۴۷ میلیارد ریال فروش داشته است و ۳ماهه ۱۳۱۶۷ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه سال قبل ۷۴۲۷ میلیارد ریال بود
#کپشیر در فروش نوسان دارد
سهم در فروردین با فروش ۵۱۵ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۸۹۹ میلیارد ریال و خرداد ۶۴۵ میلیارد ریال شده بود و ۳ماهه با عدد ۲۰۶۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و مدت مشابه قبل ۱۰۰۹ میلیارد ریال بود
#فاذر در خرداد با ۳۳۸ میلیادر ریال فروش به عدد ۱۰۱۷ میلیارد ریالی رسیده است
#خنصیر در فروردین با فروش ۲۴۷ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۶۳۶ میلیارد ریال و خرداد ۶۳۳ میلیارد ریال بود و ۳ماهه ۱۲۷۷ میلیارد ریال شده و مدت مشابه قبل ۵۷۰ میلیارد ریال بود
#حپارسا
در فروردین با کمی افت ۵۹۲ میلیارد ریال شده است اردیبهشت این عدد ۵۳۵ میلیارد ریال بود و خرداد ۵۱۴ میلیارد ریال بود
۹ماهه ۵۰۹۱ میلیارد ریال فروش و درامد داشت کل عدد سال قبل شرکت ۵۴۷۳ میلیارد ریال بود
#ساروج در فروردین با فروش ۱۴۲۶ میلیارد ریالی و اردیبهشت با عدد ۱۱۶۰ میلیارد ریالی و خرداد ۱۲۴۵ میلیارد ریالی مواجه بود ۶ماهه به عدد ۶۹۹۴ میلیارد ریال رسیده و ۶ ماهه فروش خوبی را ثبت کرده است
#کفپارس در فروردین با فروش ۱۴۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۱۷۷ و خرداد ۲۱۴ میلیارد ریال رسیده
جمعا ۶ ماهه به ۱۳۲۷ میلیارد ریال فروش رسیده است که کمتر از اعداد سال قبل است
#دکپسول در فروردین با فروش ۵۰۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۶۶۷ میلیارد ریال و خرداد ۶۶۲ میلیارد ریال شده و ۳ماهه ۱۸۳۹ میلیارد ریال شده بود .
#فاما در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۱۸۸ ریالی رسیده است
#قپیرا در خرداد با فروش ۸۶۶ میلیارد ریالی به عدد ۱۱۲۶۱ میلیارد ریال رسید
#فاراک در خرداد با فروش و درامد ۱۰۶۳ میلیارد ریالی به عدد ۱۳۰۰۸ میلیارد ریالی رسیده است
#رنیک در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۵۲۰ میلیارد ریالی رسیده است و درادیبهشت به ۳۱۵۰ و خرداد ۲۸۳۵ میلیارد ریال رسیده و ۳ ماهه ۸۵۰۵ میلیارد ریال بوده است
#افق جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بلوار غربي استاديوم آزادي، مرکز همايش بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت برگزار میگردد
#کترام در فروردین با فروش ۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود اردیبهشت ۴۸۶ میلیارد ریال و خرداد ۳۵۵ میلیارد ریال شد و ۳ماهه ۹۳۷ میلیارد ریال فروش داشت و نسبت به مدت مشابه قبل افزایشی بوده است
#شصدف در فروردین ۱۵۰۸ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ صادراتی فروش ۳۲۲,۶۳۳,۶۲۵ ریال بود در اردیبهشت این عدد ۱۵۹۵ میلیارد ریال و خرداد ۱۶۶۱ میلیارد ریال شد و ۳ماهه به ۴۷۶۵ میلیارد ریال رسیده است .
#کفرا در فروردین ۴۶۶ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت به ۸۲۸ میلیارد ریال و خرداد ۸۳۷ میلیارد ریال رسید و ۳ماهه ۲۱۵۳ میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه قبل این عدد ۲۴۷۳ میلیارد ریال بوده است .
#داوه جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر- ضلع شمالي پارک ساعي- سراي محله ساعي- سالن آمفي تئاتر برگزار میگردد
سرمايه گذاري اوين از زیرمجموعه های #وبهمن خرداد ۲۶۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا خرداد ۱۸۲,۸۸۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#کمرجان در فروردین ۷۰ میلیارد ریال و اردیبهشت به ۸۳ و خردااد ۸۰ میلیارد ریال فروش رسیه بود و ۶ماهه به عدد ۴۳۰ میلیارد ریالی رسیده است .
#توریل فروردین را با فروش ۲۱۳۶ میلیارد ریال آغاز کرده است و اردیبهشت این عدد ۲۰۵۷ میلیارد ریال و خرداد ۱۹۶۱ میلیارد ریال بود ۳ماهه ۶۱۸۸ میلیارد ریال درامد داشته است
#امین در فروردین با درامد ۷۳۹ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۶۵۲ میلیارد ریال و خرداد ۳۵۲ میلیارد ریال مواجه بود و ۷۰۸۹ میلیارد ریال جمع فروش۹ ماهه بوده است
#بمپنا در خرداد با درامد ۸۳۳ میلیارد ریالی به عدد ۱۹۳۱ میلیارد ریال رسیده و کمی از مدت مشابه قبل که ۱۳۸۰ میلیارد ریال بود بیشتر است
#دسانکو در خرداد ۴۰۰ ، اردیبهشت ۶۰۲ ، فروردین۵۰۳ و اسفند ۶۰۰ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۳۵۴۱ میلیارد ریالی در ۶ ماهه رسیده است
#غویتا در فروردین با فروش ۸۹۲ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۶۸۶ میلیارد ریال مواجه بود و خرداد به ۱۷۷۸ میلیارد ریال رسید ۶ ماهه ۷۸۰۶ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه این عدد ۴۴۲۸ میلیارد ریال بوده است
#بتهران جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ميدان آرژانتين – خيابان الوند – خيابان اسفراين – نبش اهورا مزدا – هتل اسکان الوند برگزار میگردد
#شسپا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن همايش هتل ارم تهران به ادرس ميدان ونک، بزرگراه شهيد حقاني، بعد از کتابخانه ملي، جنب روگذر شهيد همت غرب، هتل بزرگ ارم برگزار میگردد
سرمايه گذاري پويا #وپویا در خرداد ۱۰۳۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری داشته است . ۴۸۷,۴۹۷ میلیون ریال تا خرداد سود محقق کرده است
#سخوز در فروردین ۱۷۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت برخلاف بقیه افت کرد و ۱۰۱۸ میلیارد ریال و خرداد با رشد خوب ۲۱۳۷ میلیارد ریال شد و ۳ماهه ۴۸۸۰ میلیارد ریا بود و مدت مشابه قبل ۳۵۴۴ میلیارد ریال بوده است
#قهکمت در خرداد با فروش ۲۲۶۰ میلیارد ریالی مواجه بود و ۳ ماهه به عدد ۲۷۴۷ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل ۱۸۴۶ میلیارد ریال بود
#خشرق در فروردین با فروش ۱۹۲۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت عدد خوبی را ثبت کرد و ۲۸۷۳ میلیارد ریال و خرداد ۲۸۲۵ میلیارد ریال بود و ۳ماهه به ۷۶۲۴ میلیارد ریال رسیده است در مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۰۲۰ میلیارد ریال بود
#خبهمن در خرداد ۱۶۰۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#دماوند در خرداد ۲۰۵۵ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است و ۳ ماهه به ۵۱۱۴ میلیارد ریال رسیده است
#پارتا با فروش ۱۵۷۴ میلیارد ریالی فروردین را آغاز کرده و اردیبهشت ۱۶۷۳ میلیارد ریال و خرداد ۲۳۵۵ میلیارد ریال بوده است ۳ ماهه به ۵۶۰۲ میلیارد ریال رسید که مدت مشابه قبل ۴۶۰۲ میلیارد ریال بود
#فجر در خرداد ۵۷۵۹ میلیترد ریال فروش داشت و نرخ ۴۴۲,۷۱۸,۷۴۷ ریال است
اردیبهشت ۷۱۵۴ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ ۴۱۴,۸۲۴,۹۹۵ ریال است
در فروردین با فروش ۳۶۱۸ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۴۰۰,۲۹۰,۱۲۲ ریال . ۳ماهه به فروش ۱۶۵۱۸ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه ۱۳۲۹۳ میلیارد ریال است
#غشهداب در فروردین با فروش ۶۰۲ میلیاردریالی مواجه بود و نرخ فروش سس ۵۰۳,۶۴۹,۸۸۳ ریال شده است در اردیبهشت فروش ۷۱۷ و نرخ سس ۵۰۵,۹۳۲,۵۵۸ ریال است
در خرداد با فروش ۸۲۳ میلیارد ریالی و نرخ ۵۰۷,۹۷۵,۲۶۰ ریال و ۳ ماهه ۲۱۴۳ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۱۲۲۸ میلیارد ریال بود
#غگرجی در خرداد با فروش ۲۶۸ یلیارد ریالی مواجه بود و ۳ماهه ۵۹۲ میلیادر ریال فروش داشت
#کاوه در فروردین با فروش ۳۲۳۱۳ میلیارد ریالی آغاز کرده و نرخ صادرات ۲۰۷,۶۳۳,۰۷۴ ریال بود .
اردیبهشت با فروش ۳۹۹۲۴ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ صادرات ۲۱۳,۷۰۷,۳۷۹ ریال شد
در خرداد این عدد ۳۴۵۹۹ میلیارد ریال بود و نرخ فروش ۲۱۴,۰۵۸,۳۲۷ ریال است
۳ ماهه ۱۰۶۸۳۶ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل شرکت ۶۳۱۱۶ میلیارد ریال بود
نماد معاملاتي شركت‌هاي توليدي فولاد سپيد فراب کوير(كوير)، سايپا(خساپا) باتوجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي‌باشند. هم‌چنين ضروري است سرمايه‌گذاران محترم علاوه‌بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشر شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم‌گيري‌هاي خود لحاظ نمايند
#حسینا در فروردین ۱۴۴۳ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۸۸۹ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۲۵۲۴ میلیارد ریال شده و درامد کسب کرد ۳ماهه به فروش ۵۸۵۷ میلیاردریالی رسیده و کل سال قبل شرکت ۱۶۳۱۱ میلیارد ریال بود
#خراسان در فروردین ۵۰۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و اوره را با نرخ ۱۳۰,۷۷۳,۱۶۷ ریالی صادر کرده است در اردیبهشت فروش ۶۲۳۶ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۳۱,۹۹۶,۶۲۴ ریال
و خرداد ۵۹۶۸ میلیارد ریال و نرخ ۱۲۷,۷۷۳,۰۵۷ ریال شده و ۳ماهه به ۱۷۲۷۵ میلیارد ریال رسیده است
#دزهراوی فروش را در خرداد ۳۴۶ میلیارد زده است . ۳ ماهه ۱۱۵۰ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۱۲۰۰ میلیارد ریال بود
#ثاخت و پروژه نوشهر
با عنایت به برگزاری مزایده فروش و سرمایه گذاری در تکمیل ساخت پروژه شمع ساحل واقع در شهرستان نوشهر مندرج در روزنامه رسمی همشهری به شماره های ۸۷۸۷ ، ۸۷۹۵ و ۸۸۰۹ به ترتیب در تاریخ های ۱۴۰۲/۰۳/۱۰، ۱۴۰۲/۰۳/۲۰و ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ و روزنامه خبر شمال به شماره های ۲۶۳۴ ، ۲۶۴۰ و ۲۶۴۶ به ترتیب در تاریخ های ۱۴۰۲/۰۳/۱۰، ۱۴۰۲/۰۳/۲۰و ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ و مطابق با زمان اعلام شده برای بازگشایی پاکت ها، کمیسیون فروش با حضور کلیه اعضا و حضور نمایندگان حراست و بازرسی شرکت سرمایه گذاری غدیر تشکیل و با عنایت به دریافت یک پیشنهاد برای مزایده فروش و یک پیشنهاد جهت سرمایه گذاری در تکمیل ساخت، با رعایت کامل ضوابط نسبت به بازگشایی پاکت ها اقدام شد. ابتدا پاکت مربوط به تنها شرکت کننده در مزایده فروش، شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری اندیشه با حضور نماینده آن تعاونی آقای منصور امانی گشوده شد که پاکت الف و ب دارای شرایط مقرر شرکت در مزایده بودند و لذا تصمیم به بازگشایی پاکت ج گردید. سپس پاکت های تنها شرکت کننده در مزایده سرمایه گذاری در تکمیل و ساخت ، شرکت ساختمانی و تاسیساتی آرمه سازه نوین گشوده شد، که شرکت مذکور نماینده ای جهت حضور در جلسه نداشته است. پس از احراز شرایط پاکت های الف و ب پاکت ج گشوده شد. نهایتا با توجه به لزوم ارزیابی فنی ، مالی و اقتصادی پیشنهادهای دریافت شده مقرر گردید پس از بررسی و ارزیابی پیشنهادها، گزارش آن جهت اتخاذ تصمیم به هیأت مدیره محترم شرکت ارجاع گردد.
#شساخت با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-018 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲,۵۱۹,۰۴۲ میلیون ریال به‌مبلغ ۷,۵۱۹,۰۴۲ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳
#رانفور در فروردین با فروش ۳۳۴۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۳۴۱۳ میلیارد ریال و خرداد ۳۷۲۸ میلیارد ریال شد و۳ ماهه به ۱۰۴۸۶ میلیارد ریال رسید
#وصنعت در خرداد ۵۰۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۵۷۶,۳۸۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#اعتلا در خرداد ۱۸۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#پکرمان در ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده به سود ۳۷۰ ریالی رسیده است و سود اصلی ۱۴۷۹ ریالی را داشته است
فروش #بالبر در فروردین ۱۰۲۰ میلیارد ریال بود و اردیبهشت ۸۲۶ میلیارد ریال و خردا با رشد خوب ۲۰۳۵ میلیارد ریال شد
در۹ ماهه ۹۵۰۲ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۷۸۸۷ میلیارد ریال بود
#شبهرن در فروردین ۱۲۶۳۱ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۶۴۱۱ میلیارد ریال و خرداد ۱۷۴۳۲ میلیارد ریال فروش داشت ۳ ماهه ۴۶۴۶۶ میلیارد ریال فروش داشت و در مدت مشابه ۳۳۳۲۰ میلیارد ریال بود و رشد کرد .
#بپیوند
خرید عرصه و عیان
خرید سه دانگ عرصه و اعیان زمین به مساحت عرصه ۱٫۰۰۰ متر مربع و اعیانی به مساحت ۸۰۰ متر مربع واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولی
#اخابر فروش تعدادی از املاک مازاد شرکت
تاريخ برگزاري مزايده ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
شرح فرآيند مزايده شرایط تهاتری ۱۰۰ درصد با مطالبات پیمانکاران طرف قرارداد شرکت و همچنین ۴۰ درصد قیمت پیشنهادی و مابقی اقسلط ۳ ماهه بدون کارمزد.
#کویر فروردین با فروش ۸۲۳۲ میلیارد ریالی آغاز کرده است در اردیبهشت این عدد ۱۳۶۵۱ و خرداد ۱۵۰۵۴ میلیارد ریال بود و ۳ماهه ۳۶۹۳۸ میلیارد ریال است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۳۶۹۴ میلیارد ریال بود
#وپاسار در خرداد ۱۰۹۰۴۶ میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی و ۵۳۲۶۲ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد ۳ ماهه ۶۹۲۹۹ میلیارد ریال تراز مثبت بود
سرمایه گذاری #ورنا در خرداد ۱۹۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۱۵۹,۳۴۲ میلیون ریال سود محقق کرده است
سرمایه گذاری #وتوصا در خرداد ۱۷۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#فنورد در فروردین ۱۲۱۸ میلیارد ریال و در اردیبهشت ۲۴۰۱ میلیارد ریال و خرداد ۳۰۹۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروردین ۲۶۴,۷۶۱,۷۴۹ ریال و اردیبهشت ۲۶۸,۱۶۳,۶۹۹ ریال و خرداد ۲۶۹,۲۲۶,۰۵۸ ریال بوده است.۳ ماهه ۶۷۱۱ میلیادر ریال و مدت مشابه قبل فروش ۷۰۰۲ میلیارد ریال بود
شفاف_سازی
#سیلام
شفاف سازی پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر انعقاد قرارداد با اهميت فروش صادراتي
به استحضار می رساند اين شرکت با خريدار طرف قرارداد در کشور عراق در حال مذاکره مي باشد . و به محض توافق طرفين و انعقاد قرارداد ،جزييات قرارداد مذکور در سامانه کدال اطلاع رساني مي گردد.
#خوساز سال مالی را با فروش ۲۰۶۶ میلیارد ریالی در فروردین آغاز کرده است که اردیبهشت ۳۵۰۹ میلیارد ریال بوده و ۳۹۸۰ میلیارد ریال ۳ماهه به ۹۵۵۶ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۵۴۱۲ میلیارد ریال است
#خکاوه در فروردین به فروش ۵۷۵ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت ۷۶۲۸ میلیارد ریال و خرداد ۶۴۰۰ میلیاردریال بوده است و ۳ماهه ۱۴۶۰۵ میلیارد ریال بود
مهم برای #خبهمن
عرضه عمده سهام کنترلی شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان
تعداد ۱۹۰ میلیون سهم شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان شامل ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰سهم متعلق به شرکت گروه بهمن (معادل۳۶٫۳۳درصد) از طریق تابلو معاملات عمده فرابورس ایران با قیمت پایه هر سهم معادل ۳۱٫۵۰۰ ریال در روز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ عرضه می گردد.
#کگاز در فروردین با فروش نسبتا خوب ۷۸۴ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت ۸۹۹ میلیارد ریال خرداد ۷۵۴ میلیارد ریال بود و ۳ماهه ۲۴۳۷ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه قبل ۱۰۷۰ میلیارد ریال بوده است
#فایرا در فروردین با فروش ۸۸۴۵ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۳۸۳۸ میلیارد ریال و خرداد ۱۳۸۱۸ میلیارد ریال بوده و۳ماهه به ۳۶۵۰۲ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل این عدد ۳۶۳۸۰ میلیارد ریال بود
#فجهان سال مالی را با فروش ۹۶۴۳ میلیارد ریالی آغاز کرده است و نرخ شمش ۱۹۰,۹۱۷,۸۵۵ ریال بوده
در اردیبهشت فروش ۱۵۳۰۵ میلیارد ریال شد و خرداد ۱۶۹۵۵ میلیارد یال بوده و ۳ ماهه ۴۱۹۰۴ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ شمش ۱۹۵,۲۶۱,۴۳۱ ریال بود . در خرداد نرخ ۲۱۱,۹۲۵,۱۸۰ ریال است
#وتوکا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-032 مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۴,۰۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۲,۱۱۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴,۰۸۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳
#مفاخر در خرداد ۲۱۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ماهه به عدد ۸۹۸ میلیارد ریالی رسیده است
#حپترو در فروردین با فروش ۱۵۸ میلیارد ریالی مواجه بود و سال مالی را با این عدد آغاز کرد در اردیبهشت هم شبیه همین بود و ۱۵۵ میلیارد ریال و خرداد ۱۸۶ میلیارد ریال درامد داشت ۳ماهه به ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده و کل سال قبل ۱۷۱۹ میلیارد ریال بود
#ولساپا ۱۹ ریال تقسیم کرد
#رنیک
در پایان مجمع، سود نقدی به ازای هر سهم ۸۰ تومان تقسیم شد و افرادی که دارای کد سجام هستند تا دوم مردادماه، این سود به حسابشان واریز خواهد شد. دیگر سهامداران خردی که کد سجامی ندارند، حداکثر تا ۳۰ مردادماه می‌توانند سود خود را دریافت کنند.
#حفارس در فروردین با فروش ۶۶۱ میلیارد ریالی و اردیبهشت این عدد ۷۴۱ میلیارد ریال و خرداد ۹۴۳ میلیارد ریال بوده و ۳ ماهه با عدد ۲۳۴۶ میلیارد ریال مواجه بوده است کل سال قبل به ۱۵۰۴۹ میلیارد ریال رسیده بود
#غچین در فروردین با فروش ۲۸۳ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۰۷۲ میلیارد ریال و خرداد با فروش ۱۰۷۱ میلیارد ریالی در این ۲ ماه فروش خاصی زد و ۱۲ ماهه به عدد ۶۵۳۹ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۳۴۳۶ میلیارد ریال بود
#قلرست در خرداد با فروش ۱۸۳۰ میلیارد ریالی مواجه بود و ۱۱ماهه به ۲۴۵۴ میلیارد ریال رسیده است
#غدشت در اردیبهشت با درامد ۵۰۶ میلیارد ریالی و خرداد ۸۵۱ میلیارد ریال بود و ۱۲ماهه به عدد فروش ۷۰۰۸ میلیارد ریالی رسیده و ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است
توسعه انرژي شمال و جنوب از زیرمجموعه های #ونیرو در ۱۲ماهه به سود ۸۷۰ میلیارد ریالی رسیده است
صادرات نيرو خليج فارس کيش از زیرمجموعه های #ونیرو در ۳ماهه اخیر ۴۵۶ میلیاردریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#وتوسم در خرداد ۸۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا خرداد ۲,۰۹۲,۱۷۹ میلیون ریال سود محقق کرد .
#شدوص در فروردین با فروش ۱۰۸۲ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش ۳۶۷,۶۰۹,۶۹۴ ریال در اردیبهشت این عدد ۱۲۳۴ میلیارد ریال و نرخ ۴۱۵,۴۲۸,۳۶۴ ریال شد
خرداد با فروش ۱۳۸۴ میلیارد ریالی مواجه بود و رشد کرد و نرخ ۴۳۲,۵۹۷,۷۲۰ ریال بود
۳ماهه ۳۷۰۰ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه قبل ۳۱۳۸ میلیارد ریال بود
افزایش سرمایه ۶۳ درصدی #کمرجان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#حتوکا در فروردین ۵۱۹ و اردیبهشت ۶۴۲ میلیارد ریال و خرداد ۵۲۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ماهه ۱۶۹۰ میلیارد ریال درامد مواجه بود. کل عدد سال قبل شرکت ۶۲۶۳ میلیارد ریال بوده است
#وهور تا خرداد ۳۸۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#سدشت
فروشش در فروردین این عدد با افت ۳۲۹ میلیارد ریال شده و اردیبهشت به ۷۸۲ میلیارد ریال رسیدو خرداد ۷۳۷ میلیارد ریال شد و ۹ ماهه ۶۴۰۴ میلیارد ریال است مدت مشابه سال قبل ۴۰۰۰ میلیارد ریال بود
#شسینا سال مالی را با فروش ۲۷۲ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت این عدد ۳۴۱ میلیارد ریال و خرداد ۳۰۰ میلیارد ریال بود و ۳ماهه ۹۱۴ میلیارد ریال شده است
#زفکا خرداد ۱۲۰۰ و اردیبهشت ۱۰۶۱ میلیارد ریال و فروردین این عدد ۱۰۴۰ میلیارد ریال بوده و۳ماهه ۳۳۲۶ میلیارد ریال بود که ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#حخزر به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ تعلیق می گردد.
#شیراز جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ در استان فارس ،شهر شيراز به آدرس شيراز-کيلومتر ۶جاده پل خان سد درودزن-شرکت پتروشيمي شيراز برگزار میگردد
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران از زیرمجموعه های #ونیکی ۲۴۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها و ۶۷۱۸۲۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#ساراب در گزارش ۱۲ماهه تلفیقی ۳۸۸۵ ریال و در سود اصلی ۳۷۹۲ ریال محقق کرده است
#کسرام در فروردین با فروش ۷۵ میلیارد ریالی و اردیبهشت به عدد ۱۴۹ میلیارد ریال و خرداد ۱۶۰ میلیارد ریال رسیده و فروش ۹ ماهه به عدد ۱۰۵۸ میلیارد ریال رسیده است
#قجام در خرداد با فروش ۱۳۲ میلیارد ریالی مواجه بودو ۱۲ماهه به ۱۸۸۵ میلیارد ریال رسیده است
#پکرمان جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ در استان کرمان ،شهر کرمان به آدرس استان کرمان ،شهر کرمان به آدرس کيلومتر ۲۵ جاده جوپار ، مجتمع صنايع لاستيک کارخانه بارز ، سالن همايشهاي گروه صنعتي بارز – ( سالن مرحوم صفي زاده) برگزار میگردد
#تاپکیش
عدم حصول نتیجه از شرکت در مناقصه خرید،نصب،راه اندازی،گارانتی و پشتیبانی تجهیزات ذخیره سازی ارتقاء زیرساخت بانک پارسیان
طبق مذاکره تلفنی با طرف برگزارکننده مناقصه، دلیل عدم حصول نتیجه اختلاف قیمت می باشد.
#فملی در فروردین با فروش ۶۳۷۲۷ میلیارد ریالی مواجه شده است که نرخ صادراتی ۴,۵۰۵,۴۳۰,۵۰۷ ریال بوده
در اردیبهشت با فروش ۷۹۵۵۹ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ صادرات ۵,۰۳۲,۹۷۵,۹۵۲ و البته بیشتر داخل فروخته است .
در خرداد با فروش خوب ۹۰۲۸۶ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ داخلی ۳,۷۵۹,۵۲۶,۳۸۳ ریال است ۳ماهه ۲۳۳۵۷۳ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۲۲۱۴۳۶ میلیارد ریال بود
#خپارس در فروردین با فروش ۸۷۳۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است و ۵۳۴۰ دستگاه فروش داشته است در اردیبهشت با رشد فروش ۲۱۱۹۵ میلیارد ریال و خرداد با فروش ۲۶۸۱۰ میالیارد ریالی مواجه بود ۳ ماهه ۵۶۷۴۱ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۰۴۵۴ میلیارد ریال بود
#کنور اردیبهشت با فروش ۷۰۳۶ میلیارد ریالی مواجه بود و عدد خوبی را ثبت کرد و ۲ماهه ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال بود که تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#فخوز ۲ ماه خاص داشت در خرداد ۸۴۵۲۵ و اردیبهشت خوب بود و ۸۴۳۳۴ میلیارد ریال فروش زد
فروردین ۴۶۸۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ماهه ۲۱۵۶۹۹ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه این عدد ۱۲۷۶۴۱ میلیارد ریال بود
نرخ بیلت داخلی فروردین ۲۰۲,۹۰۰,۰۲۴ ریال و اردیبهشت ۱۹۷,۹۱۹,۰۰۸ ریال و خرداد ۲۱۴,۳۸۹,۰۳۷ بوده است
#سهرمز
در اسفند به ۱۸۸۱ میلیارد ریال و فروردین ۱۰۶۱ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۴۰۵ میلیارد ریال رسید و ۶ماهه خوبی زد
در ۳ماهه سوم در خرداد ۱۴۰۷ میلیارد ریال فروش داشت و خوب بود و۷ ماهه ۱۰۳۳۰ میلیارد ریال شده است
#وخاور در خرداد ۷۰۴۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۴۱۰ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
اردیبهشت با درامد ۶۶۸۸ میلیارد ریالی مواجه بود ۳۳۸۲ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد تراز سهم در ۳ماهه ۱۰۲۳۱ میلیارد ریال مثبت است
#فولاد در اردیبهشت و خرداد خاصی داشت
خرداد ۲۲۸۳۰۷ و اردیبهشت هم ۲۲۹۸۷۶ میلیارد ریال فروش داشت !! نرخ فروش اردیبهشت ۲۷۵,۴۰۰ ریال و خرداد ۲۷۵,۲۱۶ ریال شده
فروردین ۱۷۲۶۰۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ورق ۲۵۸,۹۲۶ ریال بود ۳ماهه ۶۳۰۷۹۲ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۴۸۱۶۰۷ میلیارد ریال بود .
#شخارک در فروردین با فروش ۶۳۱۳ میلیارد ریالی آغاز کرده و ۲۴هزار تن با نرخ ۹۷,۱۷۲,۸۸۸ ریالی صادر کرده . در اردیبهشت فروش ۱۰۷۵۹ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۰۷,۴۱۶,۸۰۶ ریال و ۶۳ هزار تن صادر کرده
در خرداد فروش ۸۵۸۳ میلیاردریال شد و متانولی صادر نکرد و به ماه های بعد موکول شد
۳ماهه به عدد ۲۵۶۵۶ میلیارد ریالی رسیده
در خرداد ماه سال ۱۴۰۲، هفت محموله پروپان، شش محموله بوتان و یک محموله پنتان پلاس بارگیری شده است.
#کلوند به عدد ۴۸۷ میلیارد ریالی در فروردین رسیده بود و اردیبهشت به ۱۱۹۱ میلیارد ریال و خرداد ۱۱۹۱ میلیارد ریال رسید و ۳ ماهه ۲۸۷۰ میلیارد ریال بود . مدت مشابه قبل ۱۹۰۸ میلیارد ریال شد
#دپارس در فروردین با فروش ۷۴۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۱۵۷ میلیارد ریال و خرداد ۱۲۹۹ میلیارد ریال فروش داشت
۳ماهه به ۳۲۰۲ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل ۱۵۳۱ میلیارد ریال بوده است
مهم برای #خودرو
سهم در خرداد با فروش ۳۳۷۰۰۵ میلیارد ریالی مواجه شده ۲ ماهه قبل فروش ۱۸۵۱۳۹ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه به فروش ۵۲۲۱۴۴ میلیارد ریال رسیده که ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از مدت مشابه قبل است
#حگهر در فروردین ۲۹۹۱ میلیارد ریال درامد و فروش داشته است و ادیبهشت هم شبیه همین بود و ۳۰۰۷ میلیارد ریال بود و خرداد هم ۳۰۱۷ و ۳ماهه نزدیک ۹۰۱۰ میلیارد ریال بوده است
#شگل خرداد خوبی داشت
سهم در فروردین با کمی کاهش ۶۶۷ میلیارد ریال شده و اردیبهشت با کمی رشد ۱۵۶۷ میلیارد ریال و خرداد ۱۹۰۰ میلیارد ریال بوده است ۶ ماهه به ۸۸۹۸ میلیارد ریال رسیده است
#دسبحان در فروردین با فروش ۹۶۵ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۱۵۳۶ میلیارد ریال ئ خرداد ۱۶۸۶ میلیارد ریال رسید که ۳ماهه ۴۱۸۸ و مدت مشابه قبل این عدد ۱۸۷۱ میلیارد ریال بود
#کنور ه استحضار مي‌رساند اين شرکت در مزايده عمومي محدوده هاي اکتشافي استان يزد (ماده معدني سنگ آهن) به مساحت ۲۰٫۱۸ کيلومتر مربع به شماره ۵۰۰۱۰۰۳۴۳۴۰۰۰۰۰۵ به عنوان برنده تعيين شده است. لازم به ذکر است موضوع مذکور در سامانه ستاد (به شرح پيوست) قابل رويت بوده ليکن تاکنون هيچ گونه ابلاغ رسمي مبني بر واگذاري محدوده مذکور به شرکت ارسال نگرديده است. در صورت نهايي شدن رسميت اين موضوع، ابلاغ رسمي و اطلاعات بيشتر جهت اطلاع ارسال خواهد گرديد.
#ولساپا در فروردین با فروش و درامد ۷۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴۵۵ میلیارد ریال هزینه مالی داشت در اردیبهشت به ۹۴۴ میلیارد ریال درامد رسید خرداد ۷۳۲ میلیارد ریال شد و و ۳ماهه ۲۴۰۹ میلیارد ریال درامد و ۱۵۹۲ میلیارد ریال هزینه مالی دارد
#پیزد در خرداد با فروش خوب ۳۰۱۴ میلیارد ریالی مواجه بود و به اندازه ۲ ماهه قبل فروش داشت و ۳ماهه ۶۶۱۹ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه قبل ۵۲۳۷ میلیارد ریال بود
#ارفع سال مالی را در فروردین با فروش ۷۹۵۷ میلیارد ریالی آغاز کرده و نرخ فروش ۱۹۱,۲۵۳,۱۳۰ ریال بوده است
در اردیبهشت فروش به ۲۳۸۲۴ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۲۲۹,۹۱۸,۸۵۴ ریال بود و خرداد با فروش ۱۹۳۷۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ صادراتی ۲۴۴,۹۹۵,۸۶۶ ریال شد
۳ماهه ۵۱۱۵۴ میلیارد ریال بوده است که حدود ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است
#غمهرا در فروردین ۱۶۴۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۱۳۴ و خرداد ۲۱۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و۳ ماهه به ۵۹۱۶ میلیارد یال رسید
مدت مشابه سال قبل۳ماهه ۳۷۶۶ میلیارد ریال بود
#جم در فروردین با فروش ۳۰۱۷۰ میلیارد ریالی مواجه بود و و اردیبهشت ۴۵۷۱۶ میلیارد ریال و خرداد ۳۷۵۹۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ماهه به ۱۱۴۳۹۵ میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه قبل این عدد۱۰۳۷۳۴ میلیارد ریال بود
#فروژ خرداد کمی افت کرد
سهم در فروردین با فروش ۲۱۶۹ میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ فروش ۶۱۹,۶۳۳,۹۵۷ ریال است
در اردیبهشت با فروش ۲۴۰۸ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۶۳۴,۹۰۱,۴۴۱ ریال شد
خرداد با فروش ۱۷۹۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۶۲۵,۷۶۹,۴۹۲ ریال شد البته موجودی شده و نفروخته است
۳ماهه ۶۳۷۶ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۱۴۰ میلیارد ریال بود
#چدن گزارش خوبی زد
فروردین را با فروش ۸۸۹ میلیارد ریالی آغاز کرد و نرخ ۸۴۱,۵۳۵,۳۰۸ ریال بود . در اردیبهشت به فروش ۱۰۶۰ میلیارد ریالی رسیده و خرداد ۱۰۶۵ میلیارد ریال و ۳ماهه ۳۰۱۵ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۷۵۷ میلیارد ریال شده بود
#دکیمی در فروردین ۶۱۰ میلیارد ریال و اردیبهشت ۷۳۲ میلیارد ریال و خرداد ۸۹۹ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۲۲۴۲ میلیارد ریال فروش بوده است

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

 

خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار خکار 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *