تملت

تملت در تیر با درآمد ۹۹۶ میلیارد ریالی مواجه بود  و مرداد ۸۷۲ میلیارد ریال شد و ۷ماهه به عدد  ۵۹۶۹  میلیارد ریال رسیده است #تملت

#کسرا در فروردین با فروش ۱۸۸ میلیارد ریالی و اردیبهشت  با عدد ۲۹۷ میلیارد ریال و خرداد ۵۵۸ میلیارد ریالمواجه  بود
 تیر نرمال بود و ۴۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد به ۵۸۹ میلیارد ریال رسید و  ۵ ماهه به ۲۱۰۷  میلیارد ریال رسیده است که شبیه مدت مشابه قبل است
#وپارس همچنان منفی تراز میدهد 
در مرداد ۱۲۷۱۱ میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی و ۲۶۰۸۹  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها دارد
#مفاخر در مرداد ۳۵۲ میلیارد ریال فروش ودرامد داشته و به جمع ۱۴۳۵ میلیارد ریالی رسیده است که کل سال قبل ۱۷۸۷ میلیارد ریال بوده است
افزایش سرمایه ۳۲ درصدی #خاهن از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#وامید و شناسایی سود جدید 
فروش تعداد ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهام (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم و ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ حق تقدم ) شرکت کاوند نهان زمین (کل سهام موجود در پرتفوی غیر بورسی) به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به مبلغ ۸,۶۳۴,۵۰۰ میلیون ریال برمبنای گزارش کارشناسی
#شپارس  در تیر ۱۳۱۳ میلیارد ریال و مرداد  ۱۴۳۵ میلیارد ریال فروش داشت ۱۱ ماهه  ۱۳۱۶۸ میلیارد ریال زده و مدت مشابه سال قبل این عدد  ۸۵۷۸ میلیارد ریال بود
#دکوثر به اطلاع سهامداران محترم می رساند، پیرو تلاش های مرکز تحقیق و توسعه شرکت داروسازی کوثر، این شرکت موفق به اخذ۸ پروانه جدید برای تولید محصولات قلبی – عروقی و دیابتیک گردیده است، که یکی از این محصولات در ۴ دوز مختلف به صورت انحصاری بوده و برای اولین بار در ایران تولید و عرضه می شود. بدیهی است توضیحات تکمیلی در خصوص فروش و سودآوری این محصولات در گزارشات ماهانه و فصلی آتی به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.
#فسازان خرداد ۴۸۰۱ میلیادر ریال و مرداد با کمی افت ۳۷۸۰ میلیارد ریال  بود
در تیر ۴۷۶۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه  ۲۲۹۸۵  میلیارد ریال فروش داشه که  ۲ برابر مدت مشابه است 
نرخ صادرات شمش  ۲۰۳,۹۶۹,۱۰۹ ریال بوده است
در تیر این عدد ۲۰۷,۴۲۸,۳۳۱ ریال بوده  است
#فغدیر 
خرداد به ۷۵۷۹ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۱۲۳,۸۶۲,۲۳۰ ریال بود
در تیر کمی بهتر از خرداد بود و ۱۰۰۲۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  ۱۲۳,۸۲۲,۱۹۸ ریال شده است
در مرداد با  فروش ۸۵۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ  ۱۱۹,۲۱۰,۹۹۴ ریال است 
۵ ماهه ۴۷۷۸۸  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد  ۱۹۶۱۱ میلیارد ریال بوده
#نوری تیر و مرداد خوبی را  ثبت کرد 
در تیر با  رشد فروش  ۱۱۲۰۱۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۵۳,۸۵۱,۵۷۱ ریال است
در مرداد به  ۱۱۷۶۷۹ میلیارد ریال رسید و نرخ  ۳۰۴,۶۹۷,۵۶۱ ریال
  ۵ ماهه  ۴۴۷۹۲۷ میلیارد ریال بوده
 مدت مشابه  سال قبل   ۳۷۳۴۳۹  میلیارد ریال بود
#خمحرکه خرداد خوبی زد و ۵۲۰۴ میلیارد ریال فروش زد   و تیر به  ۳۶۶۰ میلیارد ریال رسید  و رداد ۳۱۸۰ میلیارد ریال بود
 ۵ ماهه ۱۸۳۱۸  میلیارد ریال فروش داشت  که مدت مشابه قبل ۱۰۲۲۱ میلیارد ریال بود
سرمایه گذاری #وسپه  در مرداد ۱۰۰۲۳  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد  ۲۰,۴۲۴,۹۲۹ میلیون ریال سود محقق کرده است
#وکار در مرداد  با درامد ۷۶۹۲  میلیارد ریالی در تسهیلات اعطایی و سود پرداختی  ۶۰۷۶  میلیارد ریالی مواجه بوده است ۵ ماهه تراز بانک ۷۲۰۷  میلیارد ریال مثبت است
سرمایه گذاری #وسپهر  در مرداد ۵۵۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد ۲۵۱,۰۲۱ میلیون ریال سود محقق کرده است
#خپارس خرداد با  فروش ۲۶۸۱۰ میالیارد ریالی مواجه  بود
در تیر با  فروش ۲۲۳۳۵ میلیارد ریال مواجه  شد  و ۱۱هزار دستگاه  فروش داشته
مرداد با افت ۷۰۱۷ میلیارد ریال فروش زد و با فروش ۴هزار دستگاه در تعطیلات تابستانی بود
  ۵ ماهه  ۸۶۵۷۱  میلیارد ریال فروش داشت  مدت مشابه سال قبل این عدد ۷۹۶۱۵  میلیارد ریال بود
#غدشت در مرداد ۹۴۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ ماهه به عدد  فروش ۱۶۶۷  میلیارد ریالی رسیده و  مدت مشابه سال  قبل ۱۴۰۰ میلیارد ریال است
#بکابل در تیر و مرداد یک فروش خاص را ثبت کرد و در حالی که ۳ماهه اول   ۸۱۴۲ میلیارد ریال فروش داشت در تیر به عدد  ۴۹۱۳ و مرداد ۴۳۵۶ میلیارد ریال رسیده و ۵ ماهه  ۱۷۰۵۶ میلیارد ریال فروش داشته است
#ددانا 
در تابستان در تیر ۴۳۵۵ میلیارد ریال  و مرداد ۵۲۶۲ میلیارد ریال فروش زد و عدد خوبی را  ثبت کرد و ۵ ماهه  ۲۱۵۳۶   میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۸۸۸۸  میلیارد ریال است
#شاروم خرداد ۱۴۸۶ میلیارد ریال بود  و تیر با افت  ۱۲۶۹  میلیارد ریال شد
در مرداد کمی رشد کرد و ۱۴۱۹ میلیاردریال فروش داشت
 ۵ ماهه  ۹۵۹۴   میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد  ۲۹۵۷  میلیارد ریال بوده است
#مادیرا جناب آقای واشقانی فراهانی رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی با سلام و احترام؛ در راستای اجرای مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت‎های ثبت شده نزد سازمان مبنی بر افشای اطلاعات بااهمیت و بازگشت به اطلاعیه ” افشای اطلاعات بااهمیت-طرح دعوی علیه شرکت-گروه ب” این شرکت مندرج در سامانه کدال به شماره پیگیری ۱۰۴۳۰۳۳ مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۲؛ همانگونه که مستحضرید در مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۲ حکم دادگاه شعبه ۴۰ بدوی تعزیرات حکومتی تهران مبنی بر رای دادگاه بدوی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی و مشمولیت گروهی از محصولات شرکت صنایع مادیران به ضوابط عمومی قیمت گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمتها در ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰، به این شرکت ابلاغ گردیده است که این موضوع نیز در بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی این شرکت و همچنین یادداشت‎های توضیحی همراه صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱، بیان شده است. این رای به تفصیل در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۲ به استحضار سهامداران محترم رسانده شد و مجمع مزبور نیز بر پیگیری این امر تا حصول نتیجه به جهت عدم تضییع حقوق سهامداران محترم تاکید و تکلیف نموده است. اکنون و پس از پیگیری‎های فراوان اعضای هیئت مدیره شرکت در این مدت، پرونده از سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عودت داده شده است. بدیهی است نتیجه اقدامات فوق مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات در سامانه کدال منتشر خواهد شد. مزید استحضار این شرکت متعهد می‎باشد در صورت وقوع هر گونه رویداد بااهمیت، مراتب را در اسرع وقت مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات در سامانه کدال منتشر نماید.
#سیتا  و افزایش سرمایه  ۱۰۰%
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سایر اندوخته ها به منظور مديريت نقدينگي و ارتقاء سودآوري از طريق تعديل و بهينه سازي پرتفوي هلدينگ که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#همراه در فروردین  ۳۲۶۵۹ و اردیبهشت  ۳۵۳۸۰ میلیارد ریال و خرداد  ۳۸۰۷۶ میلیارد ریال ثبت کرد
در تیر این عدد با ثبات ۳۸۲۰۶ میلیارد ریال  و مرداد با رشد ۴۰۱۰۰ میلیارد ریال شد و ۵ ماهه با عدد  ۱۸۷۰۱۲   میلیارد ریالی مواجه بود
فروش #بالبر خیلی منظم نیست سهم د خردا با رشد خوب ۲۰۳۵ میلیارد ریال شد
در تیر با کمی افت ۱۹۶۵ میلیارد ریال و مرداد  ۱۷۳۴ میلیارد ریال  فروش داشته ولی بد نبوده است
 در۱۱ ماهه   ۱۳۲۰۲ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه سال  قبل این عدد  ۹۹۱۷ میلیارد ریال بود
سرمایه گذاری #ثمسکن در مرداد ۲۸۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#تماوند پذیرش تعهد خرید سهام شرکت تامین سرمایه کاردان ( نماد تکاردان ) در عرضه اولیه توسط تامین سرمایه دماوند، نسبت به ۵۰% از کل سهام قابل عرضه به سهامداران در فرایند عرضه اولیه ( ۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم به قیمت ۷٫۰۸۰ ریال). کارمزد ثابت و قطعی این قرارداد ۳٫۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
#وپست در  مرداد رشد درامد داشت  ۶۵۹۳ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و   ۱۹۷۵  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ۴ماهه ۱۶۸۳۷ و ۵ماهه ۲۱۴۵۶ میلیارد ریال مثبت است
#فجهان  
در تیر این عدد با کمی افت  ۱۲۸۹۳ میلیارد ریال بوده است و نرخ ۲۳۱,۰۷۳,۸۸۴ ریال است
مرداد ۸۲۶۵ میلیارد ریال بوده و بوده و نرخ ۱۹۰,۵۴۵,۴۴۳ ریال بوده است
 ۵ ماهه  ۶۳۰۶۲  میلیارد ریال فروش داشته
#زبینا   تیر با اندکی افت ۶۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و در میانگین حرکت کرد مرداد کمی رشد کرد و ۶۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه  ۳۱۰۰  میلیارد ریال شده و تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#اپرداز در مرداد ۶۸۳ میلیارد ریال فروش داشت و تا مرداد ۵ماهه  ۳۰۸۰ میلیارد ریال درامد ثبت کرده است
#رتاپ فروردین با فروش ۳۲۵۸ میلیارد ریالی آغاز کرده است اردیبهشت  ۳۴۶۴  و خرداد ۳۷۰۹ میلیارد ریال بود در تیر این عدد  ۳۶۲۸ میلیارد ریال و مرداد  ۳۵۷۶ میلیارد ریال شد و تغییر خاصی نکرد  ۵ ماهه  ۱۷۶۳۶ میلیارد ریال شد و کل عدد سال قبل ۳۶۱۲۵ میلیارد ریال بود
#دماوند در مرداد با فروش ودرامد ۲۱۹۲ میلیارد ریالی به عدد  ۹۷۷۰ میلیارد ریال رسید است که مدت مشابه قبل ۶۷۴۵ میلیارد ریال بود
#حپترو  مرداد ۲۰۱  میلیارد ریال درامد داشت  ۵ماهه به ۸۵۲   میلیارد ریال رسیده و کل سال قبل ۱۷۱۹ میلیارد ریال بود
#کاذر 
در تابستان در تیر به  فروش ۴۲۷ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۲۰۹,۳۷۶,۲۸۰ ریال شد در مرداد این عدد ۲۳۳ میلیاردریال بود و افت کرد و نرخ ۱۸۱,۶۳۳,۰۵۰ ریال است
۵ ماهه ۲۰۷۳  میلیارد ریال بود و مدت مشابه  قبل ۱۵۵۷ میلیارد ریال
سرمایه گذاری #وبهمن در مرداد ۲۴۷۳  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد  ۵,۲۳۵,۹۵۹ میلیون ریال سود محقق کرده است
سرمایه گذاری #پارسان  در مرداد ۷۳۶  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد  ۱۸۲,۵۰۳,۱۵۸ میلیون ریال سود محقق کرده است
#شکلر  در فروردین  با فروش خوب ۹۱۸  میلیارد ریالی و اردیبهشت ۹۷۰  میلیارد ریالی مواجه بود و خرداد با افت ۷۴۲   میلیارد ریال شد
 تیر به ۸۵۲ میلیارد ریال و مرداد ۷۰۳ میلیارد ریال رسید و ۹ ماهه به عدد ۷۴۵۵   میلیارد ریالی رسیده است
#ریشمک  در مرداد ۳۹۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۸ماهه به ۹۸۶ میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه قبل ۳۰۷ میلیارد ریال بود
#حسینا در تیر روندش درامدش صعودی بود  در مرداد کمی افت کرد و ۲۴۸۹ میلیارد ریال بود
 در تیر با رشد ۲۷۵۱ میلیارد ریال رسید و درامد کسب کرد  ۵ماهه به فروش ۱۰۸۵۲   میلیاردریالی رسیده و کل سال قبل شرکت ۱۶۳۱۱ میلیارد ریال بود
#خوساز هم مرداد کمی کم شد 
سال مالی را با فروش ۲۰۶۶ میلیارد ریالی در فروردین آغاز کرده است که اردیبهشت  ۳۵۰۹ میلیارد ریال بوده و خرداد ۳۹۸۰ میلیارد ریال
در تیر این عدد  ۳۷۷۸ میلیادر ریال بود و مرداد ۳۰۵۰ میلیارد ریال . ۵ماهه به ۱۶۱۷۸ میلیارد ریال رسیده است  مدت مشابه سال قبل این عدد   ۹۹۵۴ میلیارد ریال است
#رکیش در تیر به عدد  ۷۰۰ و مرداد ۸۱۵ میلیارد ریالی رسیده
سهم به عدد ۶۰۰۴  میلیارد ریالی در ۸ ماهه رسیده که کل سال مالی قبل ۸۹۹۲ میلیارد ریال بود
#دکپسول در فروردین با فروش ۵۰۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۶۶۷ میلیارد ریال و خرداد ۶۶۲ میلیارد ریال  بود
سهم در تیر ۶۱۷  میلیارد ریال و مرداد  ۶۱۱ میلیارد ریال شده و ۵ ماهه  ۳۰۶۸  میلیارد ریال شده  بود .
#کپارس  تیر و خرداد خوبی داشت ولی در مرداد کمی افت کرد
 سهم در فروردین ۲۵۶ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت به  ۹۳۹ میلیارد ریال و خرداد  ۱۲۴۸ میلیارد ریال  رسید
سهم در تیر ۹۵۸ میلیارد ریال و مرداد  ۸۳۲ میلیارد ریال رسیدو  ۷ ماهه ۶۰۸۶  میلیارد ریال فروش داشته است مشابه قبل  ۳۹۰۵ میلیارد ریال شده است
#غبهنوش در تابستان خوب می تازد !
در فروردین ۲۹۲۹ میلیارد ریال و اردیبهشت  با عدد فروش ۳۸۳۵ میلیارد ریالی مواجه بود
 خرداد ۴۴۸۵ میلیارد ریال بود و تیر با فروش ۵۱۳۸ میلیارد ریالی و مرداد  ۴۹۶۰ میلیارد ریالی پیش رفت
 ۵ ماهه ۲۱۳۳۷ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل   ۱۲۶۸۱ میلیارد ریال بود
#دارو تیرو مرداد خوب بود
سهم در فروردین با فروش ۲۵۱۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به عدد ۳۷۱۴  و خرداد ۴۰۰۱ میلیارد ریالی رسیده است
سهم در تیر ۴۰۵۰ و مرداد ۴۱۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و۵ ماهه  ۱۸۴۱۳ میلیارد ریال بود . مدت مشابه  قبل این عدد  ۱۱۲۷۷  میلیارد ریال شده است
#کطبس  نرمال بود
تیر به عدد ۴۸۴ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۲۰,۹۹۵,۶۵۱ ریال بود در مرداد ۵۰۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۰,۷۷۵,۵۳۰ ریال 
 ۵ ماهه  ۲۲۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه  قبل  ۱۳۳۷ میلیارد ریال شد
#سکرد که نوسان زیادی را دراین مدت داشت در تیر با فروش ۱۱۴۰ میلیارد ریالی عدد خوبی را ثبت کرد ولی مرداد با افت ۵۱۵ میلیارد ریال شد و ۱۱ ماهه به فروش ۶۵۷۹  میلیاردریالی رسیده است  مدت مشابه  قبل این عدد   ۴۵۵۲ میلیارد ریال بود
#پخش البرز به اطلاع می رساند با توجه به آگهی و مزایده قبلی بابت فروش ملک خیابان دمـاوند، این شرکت قصد دارد به دلیل عدم حصول نتیجه دو مزایده قبلی، برای بار سوم از طریق آگهـی در مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ اقدام به برگزاری مزایده نماید.
#مبین در مرداد ۴۷۶۸۱ میلیارد ریال فروش و درامد شناسایی کرده و به جمع فروش ۱۸۹۵۶۶ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۱۶۸۷۰۲ میلیارد ریال بود
#زقیام در تیر با فروش ۱۰۶۹ و مرداد ۱۰۹۰ میلیارد ریالی مواجه  بود و ۵ ماهه به ۵۱۹۱  میلیارد ریال رسیده
#مارون در تیر کم کم از اورهال فاصله میگیرد و در تیر به فروش ۱۱۶۹۹ میلیارد ریالی و مرداد ۲۸۸۲۰ میلیارد ریالی رسیده است  . که جمع فروش ۵ ماهه به  ۸۹۱۹۵  میلیارد ریال رسیده است
#فرابورس در مرداد ۲۸۷ میلیارد ریال درامد داشت و ۵ماهه به عدد ۲۰۹۳ میلیارد ریالی رسیده است  که کل سال قبل ۲۹۱۳ میلیارد ریال بود
#بسویچ در تیر با فروش ۱۱۷۵ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد ۱۱۷۸ میلیارد ریال شد و ۵ ماهه به ۴۸۳۱  میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه قبل  ۳۷۷۲ میلیارد ریال بوده است
#دابور فروردین را با فروش ۸۷۱ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت  به عدد ۱۲۱۱ میلیارد ریال و خرداد ۱۳۰۷ میلیارد ریال رسید
در تیر ۱۲۳۴ میلیارد ریال و مرداد  ۱۲۳۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه  ۵۸۵۴   میلیارد ریال بوده و حوالی  مشابه سال قبل است
#بالاس در مردداد با فروش و درامد  ۲۳۸ میلیارد ریالی به عدد ۹۰۷ میلیارد ریال رسید و کل سال قبل ۲۲۹۶ میلیارد ریال بود
#امید سال مالی متفاوتی دارد و ۴۴۰ میلیارد ریال فروش در تیر ثبت کرده مرداد ۶۶۲ میلیارد ریال بود و ۸ماهه ۳۵۲۴  میلیارد ریال فروش داشته است
#کتوکا
در تیر با فروش ۷۸۰ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد این عدد ۸۱۵ میلیارد ریال شد و ۵ ماهه به  ۳۷۹۱  میلیارد ریال رسیده است  که از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#والبر آگهی واگذاري ملك واقع در خيابان دماوند پلاك ۲۴۶ از طریق مزایده برای بار سوم
#قرن در ۲ماه اخیر خوب بوده 
فروردین با فروش ۲۳۶۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد خوب ۴۲۸۰ میلیارد ریال و خرداد ۴۰۴۹ میلیارد ریال شد
در ۳ماهه دوم در تیر ۴۰۲۲ میلیاردریال و مرداد ۴۰۹۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه  به  ۱۸۸۱۵ میلیارد ریال رسیده است  .  تقریبا ۲ برابر مدت مشابه سال  قبل فروش داشت .
#هرمز در تیر و مرداد کاهشی بود
سهم درخرداد ۳۲۵۲۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۲۰۰,۸۴۷,۳۷۳ ریال و تیر ا فروش ۲۰۰۴۷ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۱۹۴,۴۱۵,۳۹۹ ریال شد
مرداد با فروش ۱۵۶۳۸ میلیارد ریال ماه خوبی نداشت و نرخ  ۱۸۰,۳۲۵,۳۷۴ ریال شد
۵ ماهه ۱۲۱۹۹۵  میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه این عدد ۸۱۲۲۸ میلیارد ریال بوده
#کدما در مرداد با فروش ۹۵ میلیاردریالی به عدد ۴۸۳ میلیاردریالی رسیده است  که مدت مشابه قبل ۲۹۷ میلیارد ریال بود
فروش #فرآور منظم نیست و در مرداد ۵۳۶ میلیارد ریال فروش داشت و جمع ۵ماهه  ۸۸۰۲ میلیارد ریال بود
#کالا در مرداد با فروش و درامد ۷۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود و ب عدد  ۳۸۱۴ میلیارد ریال رسیده است  کل سال قبل ۶۵۹۱ میلیارد ریال بود
#حریل در مرداد ۵۳۰ ، تیر ۳۷۷ و خرداد  با درامد ۴۰۱ میلیارد ریالی مواجه بود و ۵ ماهه ۲۳۱۹  میلیارد ریال فروش و درامد داشته است
#رانفور در فروردین با فروش ۳۳۴۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۳۴۱۳ میلیارد ریال و خرداد ۳۷۲۸ میلیارد ریال شد
در تیر به عدد  ۴۱۸۴ میلیارد ریال  و مرداد  ۴۴۳۱ میلیارد ریال رسید و۵ ماهه به ۱۹۱۰۳  میلیارد ریال درامد داشت
#دتولید  به اطلاع می رساند با توجه به آگهی و مزایده قبلی بابت فروش ملک خیابان دمـاوند، این شرکت قصد دارد به دلیل عدم حصول نتیجه دو مزایده قبلی، برای بار سوم از طریق آگهـی در مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ اقدام به برگزاری مزایده نماید.
#وحافظ و افزایش از تجدید 
 پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور رعايت الزامات بيمه مرکزي ج. ا. ايران و اصلاح ساختار مالي ، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۸۵۸,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور رعايت الزامات بيمه مرکزي ج. ا. ايران و اصلاح ساختار مالي اقدام نماید.
#مرقام در مرداد فقط ۳۷ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  ۴۸۸ میلیارد ریالی رسیده است
#پکویر به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#شپدیس   تیر و مرداد خوبی زد سهم
در خرداد فروش به ۲۰۴۳۳ میلیارد ریال رسید و نرخ نیز ۹۸,۶۹۹,۷۶۹ ریال است
در تیر به عدد ۲۹۲۸۷ میلیارد ریالی رسید و نرخ ۹۸,۴۰۲,۳۸۶ ریال بوده است 
در مرداد ۳۳۹۰۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  ۱۰۵,۸۱۹,۰۷۸ ریال  است
۱۱ ماهه   ۳۱۳۸۲۳  میلیارد ریال فروش داشته
#شملی در تیر با فروش ۶۳۶ میلیارد ریالی و مرداد ۲۸۴ میلیارد ریال بوده و به جمع  فروش ۵۶۹۶  میلیارد ریالی رسیده است  . ۱۱ ماهه  قبل این عدد  ۳۷۷۸ میلیارد ریال بوده است
#دکوثر به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
#خپویش مرداد جالبی داشت
در تیر با روند  صعودی در فروش ۲۶۹۸ میلیارد ریال و و مرداد با رشد خوب ۴۴۳۳ میلیارد ریال بوده و  ۵ ماهه  ۱۲۰۷۳ میلیارد ریال فروش داشت   مدت مشابه قبل  ۷۶۸۸ میلیارد ریال بود
#اعتلا  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-01A-123 مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۸۸۱,۶۵۳,۶۱۶  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۱۸,۳۴۶,۳۸۴  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
#وآفرین  شرکت بیمه کارآفرین در نظر دارد یک واحد آپارتمان با کاربری مختلط به آدرس اهواز-امانیه-خ سقراط غربی-بین خیابان انقلاب و بودات-پلاک ۹۰ را از طریق مزایده عمومی طبق مصوبه هیئت مدیره و متناسب با شرایط اعلامی پیوست شده به فروش برساند. 
نتايج برگزاري مزايده: با برگزاری جلسه کمیسیون مزایده و بازگشایی پاکت پیشنهادی بانک قرض الحسنه مهر ایران برنده مزایده اعلام گردید. 
مبلغ مورد توافق  ۱,۱۹۹,۹۹۹ میلیون ریال 
نحوه تسويه  نقدا و بصورت یکجا 
 خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي ۴۹۸,۶۲۶ میلیون ریال
#سشمال در خرداد با فروش ۶۴۳ میلیارد ریالی و تیر با عدد ۷۵۰  میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد ۶۸۳ میلیارد ریال شد و افت کرد و ۸ ماهه به عدد   ۴۴۳۶  میلیارد ریال رسید و ۳۱۰۴ میلیارد ریال مدت مشابه  سال  قبل است
#ثشاهد با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-063 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شهيد استاد مطهري ، انتهاي خيابان کوه نور، پلاک ۲۲ برگزار میگردد 
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#ستران  فروش تیر و مرداد خوبی داشت 
 تیر ۲۹۶۱ میلیارد ریال بود و مرداد ۲۸۱۴ میلیارد ریال  و۵  ماهه به  ۱۲۷۷۵  میلیارد ریال رسید و ۸۰۲۳  میلیارد ریال فروش مدت مشابه قبل داشت
#آریا با فروش ۲۶۰۰۰ میلیارد ریالی در فرودین  مواجه بود در اردیبهشت  ۳۱۲۱۴ میلیارد ریال  و خرداد ۲۸۳۰۲ میلیارد ریال بوده است
در تیر با کمی افت  ۲۹۳۲۷ میلیارد ریال و مرداد ۲۳۰۷۸ میلیارد ریال فروش داشت و  ۵ ماهه ۱۳۶۷۴۸  میلیارد ریال بوده است  و مدت مشابه   ۱۲۵۱۹۸  میلیارد ریال شده است
#غمهرا  احتراما” پیرو افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی بدینوسیله افزایش نرخ های فروش محصولات به تناسب افزایش نرخ مواد اولیه اعلام میگردد . بدیهی است فروش رب تولیدی شرکت کمتر از ۲ درصد فروش کل را تشکیل میدهد. با توجه به موارد فوق سود خالص برآوردی برای فروش رب در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۴،۵۸۰ میلیون ریال می باشد .
افزایش سرمایه ۱۲۵۸ درصدی #خلیبل از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#سپ اردیبهشت با فروش و درامد ۴۳۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود و خرداد ۴۱۶۰ میلیارد ریال  و تیر ۴۱۷۰ میلیارد ریال و مرداد ۴۵۷۶ میلیارد ریال شدو ۸ ماهه به ۳۲۰۷۴  میلیارد ریال رسیده است
#چدن  
 خرداد ۱۰۶۵ میلیارد ریال و تیر هم  ۱۰۶۳ میلبارد ریال بوده  و مرداد  به ۱۱۹۳ میلیارد ریال رسید و ۵ماهه ۵۲۷۲  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد   ۳۲۵۳  میلیارد ریال شده بود
#کحافظ  مرداد خوبی داشت
سال مالی را با فروش ۹۰۲ میلیارد ریالی آغاز کرد اردیبهشت هم رشد کرد و ۱۳۶۸ میلیارد ریال فروش داشت
 خرداد با کمی افت ۱۳۱۶ میلیارد ریال شد و تیر هم به ۱۴۱۸ میلیارد ریال و مرداد  ۱۶۱۳ میلیاردریال رسیدو رشد داشت
 ۵ماهه به  ۶۶۱۷ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه  قبل ۳۹۶۴ میلیارد ریال بود
#وغدیر تا مرداد  ۲۶,۵۳۵,۵۲۶ میلیون ریال سود مجمع داشته است و باید سهم را ۱۲ماهه و بعد از مجمع پارسان باید دید
#زشریف در فروردین با فروش ۷۲۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت  به ۹۰۲ میلیارد ریال و خرداد ۸۶۷ میلیارد ریال رسید
در ۳ماهه سوم در تیر ۸۶۷ میلیارد ریال و مرداد ۶۸۳ میلیار ریال  فروش ثبت کرد و ۸ ماهه به عدد  ۶۱۳۵  میلیاردریالی رسیده است
#دلر در ۳ماهه دوم در تیر به ۳۶۵۲ میلیارد ریال و مرداد ۳۸۰۵ میلیارد ریال رسیده و عدد خوبی را داشت
 ۵ماهه ۱۵۸۵۹   میلیارد ریال بود و  مدت مشابه قبل  ۹۶۸۳ میلیاردریال بود
#حتاید در فروردین ۵۳۷ میلیارد ریال و اردیبهشت و خرداد و تیر  ۶۳۷ میلیارد ریال فروش و درامد داشته و مرداد ۱۰۳۷ میلیترئ ریال بوده است  ۵ماهه ۳۴۸۶  میلیارد ریال بوده و کل سال  قبل ۵۴۷۲ میلیارد ریال بوده است
مديريت پسماند شيمي کشاورز از زیرمجموعه های #شملی در ۱۲ماهه  ۳۹۸ میلیارد ریال سود محقق کرده است
#سپید  گزارش خوبی در تیر و مرداد داشت 
در تیر این عدد  ۹۳۴۷ میلیارد ریال  و مرداد ۹۰۵۷ میلیارد ریال فروش داشته است و ۵ ماهه ۴۳۴۸۳  میلیارد ریال فروش داشته بیش از  دو برابر مدت مشابه سال قبل است.
#شلرد   احتراماً بازگشت به نامه شماره۵۷۷۰ /۱-۱۲۳ پ ل مورخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۲ درج شده در سامانه کدال به شماره پيگيري ۱۰۷۴۲۳۱ مورخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۲ که به علت قطعي برق ورودي مجتمع، ناشي از اشکال برقي در خط انتقال برق از پست برق منطقه اي اصفهان، توليد محصول هاي اوره و آمونياک متوقف شده بودند، به استحضار سهامداران محترم مي رساند که با پيگيري هاي انجام شده و اقدامات اصلاحي لازم، خوشبختانه ضمن وصل برق، تزريق گاز انجام و مراحل راه اندازي و وارم آپ تجهيزات،در حال انجام مي باشد و زمان توليد محصول اوره، به استحضار سهامداران محترم خواهد رسيد
#حپارسا 
در تیر این عدد ۴۵۷ میلیارد ریال و مرداد  ۴۹۸ میلیاردریال شده و کمی رشد داشت
۱۱ ماهه  ۶۲۸۷   میلیارد ریال فروش و درامد داشت   کل عدد  سال  قبل شرکت ۵۴۷۳  میلیارد ریال بود
#فافزا  افشا اطلاعات تعدیل نرخ دریافتی از قرارداد بریکت سازی آهک از مبلغ ۲۹۹۰ریال در سال ۱۴۰۱وبا افزایش ۱۹درصدی به نرخ ۳۵۵۸ ریال بر هرکیلو تا تناژ ۴۰۰۰۰تن ومازاد بر آن بالغ بر ۷درصد افزایش به نرخ ۳۲۰۰ریال هردو از ابتدای سال ۱۴۰۲
#شفارا  :به صورت دوره های سه ماهه در ابتدای هردوره طی چهار مرحله 
شرح جزئيات قرارداد:اجاره مخزن جهت انبارش مواد شیمیایی
#شپترو
در تیر به فروش ۷۸۹ میلیارد ریالی رسیده و افت داشت مرداد هم ۵۰۷ میلیارد ریال بوده و  ۵ ماهه به فروش ۴۲۷۵  میلیار ریالی رسیده است که از مدت مشابه قبل کمتر است.
#شلرد در مرداد با فروش خوب ۱۲۸۷۲ میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ  صادرات  ۱۰۹,۱۸۱,۴۳۸ رزال بوده و ۱۰۱ هزار تن صادر کرده است  و جمعا ۵ ماهه ۳۷۶۱۵ میلیارد ریال فروش داشته است
سرمایه گذاری #وخارزم در مرداد ۲۱۰۴  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد   ۴,۷۸۷,۹۲۳ میلیون ریال سود محقق کرده است
#فلوله  تیر ۲۰۹۵ میلیارد ریال و مرداد  ۱۸۸۰ میلیارد ریال درامد و فروش داشته و ۵ماهه ۹۳۷۸ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد۵۶۶۴  میلیارد ریال شده بود
#کاسپین 
سهم در تیر به فروش ۱۴۲۲ میلیارد ریالی رسیدو مرداد  ۱۴۴۸ میلیاردریال بود و  ۵ ماهه  ۶۶۲۱  میلیارد ریال بود و مدت مشابه  قبل  ۴۷۸۰ میلیارد ریال بوده است
#خزر  خرداد ۵۸۶ میلیارد ریال  و تیر ۹۹۹ میلیارد ریال و شهریور  ۵۹۱ میلیارد ریال بوده و ۵ ماهه  ۳۱۶۰ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه  قبل ۱۸۳۳  میلیارد ریال بوده است
#پکرمان در تیر و مرداد کمی کاهشی شد 
در ۳ماهه دوم  درتیر ۱,۰۱۲,۱۳۶ ریال نرخ  بود و فروش به ۷۶۷۳ میلیارد ریال رسید  در مرداد به  فروش ۶۳۳۱ میلیارد ریال بود و نرخ ۱,۰۹۶,۵۵۰ ریال شد
 ۵ ماهه به ۳۷۱۷۵   میلیارد ریال رسید  و مدت مشابه قبل   ۲۶۶۰۱   میلیارد ریال بود
#شغدیر در خرداد ۴۰۴۶میلیارد ریال و نرخ ۲۹۵,۶۴۸,۴۷۳ ریال بود  
در تیر با فروش کمی کمتر شده به ۲۶۸۴ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۳۲۴,۸۶۴,۴۶۳ بود در مرداد به ۳۹۸۹ میلیرد ریال رسید و نرخ ۳۲۹,۷۳۸,۹۹۶ ریال بود ۵ ماهه  ۱۷۹۳۱   میلیارد ریال است 
مدت مشابه سال قبل  ۱۶۵۵۰  میلیارد ریال بوده است
سرمایه گذاری #وتوسم در مرداد ۱۷۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد  ۵,۰۸۴,۷۶۱ میلیون ریال سود محقق کرده است
#فسوژ ۵۱۶ تن تولید کنسانتره سرب داشته است ولی فروش نداشته است
#تفارس در مرداد خوب عمل کرد و به عدد ۲۸۳ میلیارد ریالی رسید و ۵ماهه ۷۷۸ میلیارد ریال درامد داشت  .
#فمراد در مرداد با فروش و درامد ۴۸۴ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۲۳۴۵ میلیارد ریالی رسیده است . مدت مشابه  قبل ۱۱۴۵ میلیارد ریال بود
#عالیس در خرداد با فروش ۱۶۰۳ میلیارد ریالی مواجه بود و  تیر هم ۱۵۲۴ میلیارد ریال و مرداد ۱۵۸۴ میلیارد ریال شد و جمعا ۵ ماهه  ۷۵۷۳  میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه سال قبل ان  ۴۷۳۲ میلیارد ریال بود
#فولای در مرداد با فروش و درامد ۸۱۷ میلیارد ریالی مواجه بود و جمع فروش به ۴۲۶۶ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه  قبل ۳۸۸۱ میلیارد ریال بود

بتا سهم

 

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *