#فصبا

فصبا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-083 مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شيراز جنوبي کوچه زرتشتيان پلاک ۱۱ طبقه همکف برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
افزایش سرمایه ۴۳ درصدی #فمراد از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت
#وسپهر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-01A-156 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۴۳,۳۴۳,۷۳۵,۴۸۱ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱,۶۵۶,۲۶۴,۵۱۹ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
#فسوژ این شرکت اقدام به خرید و واردات ۱٫۰۴۴ تن آلومینا(اکسید آلومینیوم) بر اساس مصوبه هیات مدیره به مبلغ ۱۸۶میلیارد ریال معادل ۵۰۰ هزار دلار نموده است.
#وسنا به استحضار می رساند شرکت مولد نیروی خرم آباد (یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت سنا) به جهت اصلاح ساختار مالی و اصلاح نسبت مالکانه اقدام به اخذ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۵،۳۵۶،۵۰۰ میلیون ریال به مبلـغ ۱۸،۷۴۵،۲۳۷ میلیون ریـال (معادل۲۵۰ درصـد) از محـل تجدیـد ارزیـابی زمین نیروگاه خرم آباد نموده است که در این راستا شرکت مذکور در صدد دریافت مجوزهای لازم از سهامدار عمده بابت برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه فوق الذکر می باشد. لازم به ذکر میباشد در صورت وقوع هرگونه اتفاق با اهمیت در این مورد، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
افزایش سرمایه #وخارزم از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#کرمان را باید در گزارش تلفیقی دید و ۱۲ماهه به سود ۱۲ریالی رسید
#حکشتی مجمع را لغو کرد
پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید
#نمرینو ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-171 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۲۷,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۲۳۰۰۰ میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ ۱۵۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#وبهمن بافکار را دوباره اگهی میکند
برابر آگهی مزایده نوبت دوم منتشره در روز نامه جهان صنعت به شماره ۵۳۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ شرکت فرعی بافکار در نظر دارد ملک خود واقع در تهران تقاطع خیابان شهید رجایی و بزرگراه بعثت را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید .
#غدشت در ۱۲ماهه تلفیقی ۲۶۸ ریال و در سود اصلی ۲۶۷ ریال محقق کرده است
#حسیر آماده به سیر ۷ دستگاه واگن ۵ ستاره vip
#وتوکا با توجه به عدم فعالیت شرکت فرعی کشتیرانی توکا مارین اسپادان،این شرکت بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ با حضور صاحبان و نمایندگان کلیه سهام،منحل اعلام گردید و خانم مریم جعفری جبلی به سمت مدیر تصفیه برای مدت یکسال تعیین گردید.
#میدکو با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-055 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
#وپاسار با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-02A-036 مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۴۹,۱۸۱,۹۸۲,۶۹۵ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۸۱۸,۰۱۷,۳۰۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
#شاروم مجوز افزایش سرمایه اش صادر شد
درصد افزایش سرمایه: ۱۸۶%
محل تأمین افزایش سرمایه:
–   سود انباشته
#حخزر مجوز افزایش سرمایه را گرفت
درصد افزایش سرمایه: ۲۳۳%
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي، جبران مخارج سرمايه اي انجام شده و حفظ سرمايه درگردش بابت تامين منابع مالي لازم جهت تعميرات ادواري شناورهاي شرکت
محل تأمین افزایش سرمایه:
–   مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی – ۲,۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال (۱۰۰%)
#وسرمد مجوز افزایش سرمایه را گرفت
درصد افزایش سرمایه: ۴۸%
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي، توسعه فعاليتهاي بيمه اي و رعايت قانوني بيمه مرکزي
🔹 محل تأمین افزایش سرمایه:
–   مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی – ۳,۲۳۸,۴۴۶ میلیون ریال (۱۰۰%)
مجوز افزایش سرمایه ۴۷ درصدی #فجهان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۱۳۲ درصدی #غشهد از محل سود انباشته صادر شد.
#دسبحان ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-072 مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#بجهرم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم (سهامی عام) با عنایت به رعایت صرفه و صلاح شرکت، مناقصه شماره ۱۶۲۵۴/۱۴۰۲/۵۵/م تعمیرات اساسی ۱۰۰ هزار ساعته و بازسازی قطعات ۳ واحد گازی را با حفظ کلیه شرایط مناقصه مذکور، تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴تمدید می‌نماید
#ثفارس گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#ونیرو و شفاف سازی
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری نیرو با مالکیت بیش از ۹۹ درصد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ تشکیل و مجمع با افزایش سرمایه شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا از مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران به میزان ۲۵۰۰ میلیارد ریال افزایش (۳۳٫۳ درصد) طبق گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی موافقت نمودند.

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *