گزارشات منتشر شده در کدال

#تجلی مزایده شماره ۱-۱۴۰۲ محدوده های معدنی اکتشافی، گواهی کشف و بهره برداری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی
دوباره #بکام 
  فروش ۱۵۰ کیلومتر کابل خود نگهدار فشار ضعیف آلومینیومی 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ 
طرف قرارداد  شرکت توزیع نیروی برق تبریز(سهامی خاص) 
مبلغ قرارداد  ۳۰۷,۵۲۲ میلیون ریال 
نحوه تسویه  پس از تحویل هر پارت و پس از تایید دستگاه نظارت به مدت ۱۰ روز کاری و با ارسال صورتحساب به خریدار 
شرح جزئيات قرارداد  ۵ درصد از صورتحساب هر پارت بابت هزینه حمل کسر و تا زمان ارائه مفاصا حساب نزد خریدار سپرده می گردد.
صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها #شدوص را  از #وبانک خریده است
#کرازی مهر خوبی زد
سهم در مهر فروش خوبی زد و ۱۲۹۹ میلیارد ریال فروش داشت
شهریور ۹۶۳ ، مرداد ۱۱۵۸ و  تیر  ۱۱۳۳ میلیارد ریال فروش زده است  
 با کمک ۳ماه اخیر ۷ماهه  ۶۶۳۸  میلیارد ریال بود  مدت مشابه قبل  ۵۵۱۱ میلیارد ریال شد
#سغرب در تابستان فروش جالبی را داشت مرداد  ۸۸۹ میلیارد ریال و شهریور ۹۶۰ میلیارد ریال بود
در پاییز با فروش ۸۸۸ میلیاردریالی آغاز کرد و  ۷ ماهه به  ۵۹۲۷  میلیارد ریال رسیده که مدت مشابه  قبل ۳۸۴۵ میلیارد ریال بود
#کشرق در ۳ماهه به سود ۱۶۹۶ ریالی رسیده  و ۶ماهه این عدد ۳۱۵۷ ریال است و ۱۴۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۳۲۶ و سود خالص ۲۶۵ میلیارد ریال است
#کهرام در مهر با فروش ۶۰ میلیارد ریالی به عدد  ۴۲۸ میلیارد ریالی رسیده است  و مدت مشابه قبل این عدد  ۳۴۸ میلیاردریال بود
#خنصیر
فروش سهم در تیر  ۹۷۸ میلیاردیال و مرداد با افت  ۴۱۵ میلیارد ریال شد
در شهریور ۴۸۸ میلیارد ریال بود و مهر به  ۵۷۹ میلیاردریال رسید 
۷ ماهه  ۳۷۳۸  میلیارد ریال شده  و مدت مشابه قبل  ۱۵۶۴  میلیارد ریال بود
#ستران با سرمایه جدید  ۶ماهه به سود ۳۶۶ ریالی رسیده است  و ۶۹۱۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۲۱۶ میلیارد ریال سود خالص دارد بخشی از سود  ستران در ۱۲ماهه  شناسایی می شود
#لابسا مهر متفاوتی داشت
سهم در تیر با فروش ۹۱۳ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد  ۶۲۱ میلیارد ریال بود
در شهریور این عدد ۹۲۸ میلیارد ریال شده مهر با  رشد ۱۷۴۵ میلارد ریال بود
۷ ماهه  ۷۴۵۷  میلیارد ریالی رسیده است .۷ ماهه قبل ۴۸۳۴  میلیارد ریال بوده است
#سفانو  مرداد خوبی داشت ولی شهریور و مهر افت کرد
 در شهریور با کمی افت ۹۶۶ میلیارد ریال رسید و مهر ۸۲۲ میلیارد ریال بوده و ۷ ماهه ۷۴۴۸  میلیارد ریال شد و فروش مدت مشابه سال قبل ۴۶۳۰ میلیارد ریال بوده است
#تکشا در مهر با فروش ۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴۵۷ میلیارد ریال فروخت
#سخاش تجدید میدهد …
اعضا با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود (طبقه زمین) موافقت و همچنین مقرر نمودند سایر اقدامات مرتبط نیز توسط مدیر عامل در اسرع وقت پیگیری گردد.
#شپدیس به مانند ماه های قبل ظاهر شد و در اولین سال مالی بازهم  ۳۴۳۹۰  میلیارد ریال فروش داشته و  نرخ فروش هم  ۱۱۸,۶۳۵,۱۳۵ ریال است
#تایرا شهریور متفاوتی زد ۲۵۲۹۳ میلیارد ریال فروش داشت. مهر ۱۷۵۸۳ میلیارد ریال فروش زد و۶ماهه ۱۱۰۶۱۷ میلیارد ریال رسید
#ساینا
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنايع بهداشتي ساينا
درصد افزایش سرمایه: ۲۲۰ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته
فروش دارایی در #وتجارت
با عنايت به تعيين زمان بازگشايي پاکت‌هاي مزايده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷، براي املاک موضوع مزايده (۲۲۰ رقبه)، با تجميع اطلاعات کليه مناطق تعداد ۱۶ رقبه از املاک مذکور به شرح پيوست با بهاي تمام شده ۳۵۶٫۵۹۷٫۷۷۰٫۱۸۲ ريال داراي پيشنهاد خريد به مبلغ ۱٫۰۴۵٫۳۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال بوده‌اند.
#ولتجار با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-031 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
نور دو لوله سپنتا اهواز #فپنتا در ۶ماهه ۵۵۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
نورد و لوله سپنتا مرند #فپنتا در ۶ماهه ۸۳۷ میلیارد ریال سود خالص داشت
#فپنتا  لوله و پروفيل سپنتا تهران در ۶ماهه به سود ۸۱۳ میلیارد ریالی رسیده است
افزایش سرمایه  سیمانی ها ! از تجدید 
#سبجنو  اعضا با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود (طبقه زمین) موافقت و همچنین مقرر نمودند سایر اقدامات مرتبط نیز توسط مدیر عامل در اسرع وقت پیگیری گردد.
#تجلی
 پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن وفلزات
درصد افزایش سرمایه: ۳۹ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
#سبهان  هم تجدید میدهد
اعضا هیات مدیره با فزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت مشهود ( طبقه زمین ) موافقت نمود
#دسانکو  احتراما به استحضار می رساند شرکت داروسازی سبحان انکولوژی ( وابسته به گروه دارویی برکت )موفق به دریافت پروانه ثبت فرآورده ۲ دوز داروی جدید از سازمان غذا و دارو
#سکرما مهر خوبی داشت و رشد کرد
در تیر ۹۵۱ میلیارد ریال  و مرداد با کمی افت ۸۲۵ میلیارد ریال  و شهریور ۸۶۹ میلیارد ریال فروش داشته است
در مهر به ۹۳۵ میلیادر ریال رسید و ۱۰ ماهه  ۸۰۰۹   میلیارد ریال فروخت که مدت مشابه  قبل  ۵۰۸۴ میلیارد ریال بود
#فولای
پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد
درصد افزایش سرمایه: ۴۷ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
#کسرا شهریور و مهر متفاونی داشت و ۸۰۳ میلیارد ریال فروش زد در تیر این عدد  ۹۰۰ میلیارد ریال بود و رشد داشت 
 تیر نرمال بود و ۴۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد به ۵۸۹ میلیارد ریال رسید و  ۷  ماهه به ۳۸۱۵  میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه قبل  ۲۶۳۵ میلیارد ریال است
#خفناور پیرو مذاکرات و جلسات آنالیز قیمت محصولات (شامل شاتون تیبا، پراید و نیسان) با شرکت مگاموتور، افزایش نرخ بالای ۵۰ درصد نسبت به نرخ سال گذشته برای این محصولات پیش بینی می گردد و پس ازدریافت مصوبه مربوطه اطلاع رسانی می گردد. لازم به ذکر است این بخش از محصولات (فروش به مگاموتور) بیش از ۸۰ درصد کل فروش شرکت را شامل می شود.
#ثبهساز در گزارش ۹ماهه به سود ۳۳۹ ریالی رسیده است
#خزامیا  و افزایش سرمایه از انباشته …
 پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری کدال مبنی بر افزايش سرمايه اين شرکت به استحضار می رساند با عنايت به گزارش ارائه شده توسط معاونت محترم مالي و اقتصادي مبني بر زمانبر بودن انجام افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و مطالبات و به تبع آن عدم استفاده از معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل سود انباشته تا پايان سال جاري ، هيات مديره مصوب نمودند ، بمنظور بهره مندي از معافيت مالياتي ، انجام افزايش سرمايه از محل سود انباشته در اولويت قرار بگيرد و پس از طي فرآيند سرمايه و ثبت آن بررسي هاي لازم در ارتباط با افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و مطالبات صورت پذيرد.
#ساربیل در مهر ۱۲۵۹ ، شهریور ۱۱۴۸ و مرداد۱۰۶۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۰ ماهه به عدد  ۸۶۴۷  میلیارد ریال  رسیده و۱۰ ماهه قبل ۵۲۴۴  میلیارد ریال بوده است .
#غاذر  در تابستان  در تیر به عدد  ۱۰۷ میلیارد ریال رسیدو مرداد  ۱۱۰ میلیارد ریال بوده و شهریور ۱۲۵ میلیارد ریال شد
در پاییز در مهر ۱۴۵ میلیارد ریال بود و  ۷ ماهه ۷۳۲  میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۵۹۹ میلیارد ریال بود
#پخش البرز  کمی در شهریور و مهر  رشد داشت
در تیر ۱۶۳۶۹ میلیارد ریال و مرداد ۱۷۹۷۴ میلیارد ریال و شهریور به ۱۸۵۲۲ میلیارد ریال رسیده است
سهم در مهر ۱۹۳۷۳ میلیارد ریال درامد بود و ۷ ماهه ۱۱۸۴۲۲   میلیارد ریال فروش داشت . کل عدد سال قبل ۱۴۶۶۷۴ میلیارد ریال بوده است
#بجهرم در شهریور ماه به فروش ۸۱۴ میلیارد ریالی رسیده است و مهر این عدد ۶۴۳ میلیارد ریال بود  ۷ ماهه به ۴۸۰۳  میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه قبل این عدد ۳۸۸۷ میلیارد ریال بوده است
#سفار هم  تجدیدی شد
باتوجه به اخذ مجوز از سهامدار عمده، اعضا هیات مدیره با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود (طبقه زمین) موافقت و همچنین مقرر نمودند سایر اقدامات مرتبط نیز توسط مدیر عامل در اسرع وقت پیگیری گردد.
#غگلپا در مهر با کمی رشد ۱۶۳۹ میلیارد ریال فروش داشت  ، شهریور ۱۵۵۱ میلیارد ریال ، مرداد ۱۶۱۹  میلیارد ریال فروش زد و رشد داشته است 
۷ ماهه  ۱۰۴۲۰  میلیارد ریال فروش زده  است.
#ساوه هم تجدیدی شد 
اعضا هیات مدیره با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود ( طبقه زمین ) با رعایت مقررات موافقت نمود ، سایر اقدامات مرتبط نیز توسط مدیر عامل در اسرع وقت پیگیری میگردد.
شفاف سازی در #شیران 
احتراماً، به استحضار سهامداران گرامي و ناظر محترم بازار مي رساند، فرآيند اخذ كد استاندارد با عناوين جديد جهت محصولات جانبي شركت شامل «لايت‌اِند Light end»، «هوي‌اِندHeavy end» و «رافينتRaffinate»، از كارگروه ملي استاندارد با موفقيت انجام گرديد. لازم بذكر است كه اين مجوز نقش مهمي در تثبيت جايگاه شركت در توليد و تجارت فرآورده‌هاي نفتي فوق ( از محل خوراك نفت سفيد تامين شده از ساير منابع) خواهد داشت و موجب افزايش درآمدهاي عملياتي مي گردد. اين فرآورده‌ها (حلال ها) علاوه بر صادرات، قابليت فروش در بورس انرژي را نيز داشته و امكان استفاده از آن ها به عنوان مواد اوليه برخي محصولات پايين دست در زنجيره توليد محصولات نهايي، وجود دارد
#خریخت کمی در شهریور افت کرد  ولی مهر با  فروش خوب ۸۹۶ میلیارد ریالی جبران کرد 
در ۳ماهه دوم در تیر ۶۹۷ میلیارد ریال  و مرداد  ۶۰۰  میلیارد ریال وشهریور  ۵۵۳ میلیارد ریال فروش داشت  ۷ ماهه ۵۴۶۵   میلیارد ریال فروش داشت که رشد خوبی داشته و تقریبا  ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#فاما تیر خوبی داشت و ۲۰۳۹ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۸۶۸,۴۳۴,۶۰۲ ریال شد 
در مرداد  ۱۷۷۵ میلیارد ریال  و شهریور ۱۵۱۵ میلیارد ریال بود
سهم در مهر بهتر از شهریور بود و ۱۷۴۰  میلیارد ریال فروش داشت 
  ۷ ماهه به فروش ۱۱۶۲۰  میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه  قبل   ۷۰۲۹ میلیارد ریال بود
#ولساپا و دوباره  برگزاری مزایده  فروش ملک عظیمیه کرج
#خساپا و یک معامله درون گروهی
احتراماً به استحضار می رساند ششدانگ عرصه یک قطعه زمین متعلق به این شرکت به نشانی کیلومتر ۱۳ بزرگراه شهید لشگری، خیابان ۵۲، بلوار جامگان، نبش خیابان آبان، به شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا با قیمت ۲,۱۰۱,۱۰۰ میلیون ریال واگذار گردید. از آنجا که معامله مذکور درون گروهی بوده، تأثیری بر سود (زیان) تلفیقی سایپا نخواهد داشت.
#نیان و حضور در مناقصه 
خرید ۴۲ دستگاه UPS پرظرفیت (۲۰۰ و ۳۰۰ Kva) همراه با باتری، آموزش، خدمات مهندسی و سایر تجهیزات وابسته
#وساپا  آگهی مزایده فروش ملک پلاسکوکار 
نتیجه  : احتراماً با عنایت به آگهی مزایده فروش ملک پلاسکوکار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ و اتمام مهلت ارائه پاکات پیشنهادی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲، به استحضار می رساند، هیچ پاکتی دریافت نگردید و مزایده فوق بدون نتیجه به پایان رسید.
افزایش سرمایه در #حپترو 
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور جبران مخارج گذشته و خريد ۱۰ دستگاه کشنده و تانکر که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
شفاف سازی در #غنوش با سلام و ادب پیرو شفاف سازی به شماره پیگیری ۱۰۸۴۱۷۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ در خصوص تولید آب آشامیدنی در شرکت نوش مازندران مجوز استاندارد تولید آب آشامیدنی شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ صادر گردید و حداکثر سه هفته دیگر (به منظور چاپ لیبل با درج شماره استاندارد) تولید این محصول آغاز خواهد شد. لازم به توضیح است که ظرفیت اسمی تولید خط آب آشامیدنی مطابق پروانه بهرداری ۰۰۰ر۳۶ تن در سال و ظرفیت عملی ۰۰۰ر۷ بطری در ساعت بوده و برنامه تولید این محصول بر اساس آخرین پیش بینی منتشر شده در قالب صورتهای مالی ، ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ بطری برای سال جاری می باشد. بهای تمام شده ماشین آلات خط تولید آب آشامیدنی حدود ۴۰ میلیارد ریال بوده و مبلغ فروش پیش بینی شده برای آب آشامیدنی در سال جاری ۷۰ میلیارد ریال با پیش بینی حاشیه سود ۲۰ درصد می باشد.
#سنیر
 در مهر با فروش ۳۰۵ میلیارد ریالی مواجه بود ، مرداد ۳۰۸ میلیارد ریال م  و شهریو  ۳۱۰ میلیارد ریال بود و ۷ ماهه ۲۲۵۲  میلیارد ریال و   ۲ برابر مدت مشابه  قبل فروش داشت.
#شپلی در مهر مثل قبل بود
در تیر با فروش ۱۷۵۷ میلیارد ریالی مواجه بود و کمی تولید وفروش افت کرد ولی در مرداد با رشد خوب ۳۷۴۳ میلیارد ریال شده و  شهریور ۳۷۹۱ میلیارد ریال بوده
در مهر مثل قب ل بود و ۳۷۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و  ۱۰ ماهه جمع فروش به   ۳۲۴۳۳  میلیارد ریال رسیده که مشابه سال قبل  ۲۰۰۶۷  میلیارد ریال است
مجوز افزایش سرمایه ۲۲ درصدی #بپاس از محل سود انباشته صادر شد
مجوز افزایش سرمایه ۵۰۰درصدی #دحاوی از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها صادر شد.
مجوز افزایش سرمایه ۹۲درصدی #شکام از محل سود انباشته صادر شد.
#شرنگی   فروش محصولات صنعتی و پودری خودرویی 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 
طرف قرارداد  مهرکام پارس(سهامی عام) 
مبلغ قرارداد  مشخص نیست 
نحوه تسویه  ۹۰ روزه 
شرح جزئيات قرارداد  فروش محصولات صنعتی و پودری خودرویی
#مداران در  مهر ۱۷۸ و شهریور با عدد ۱۶۸ میلیارد ریالی مواجه  بود و۷ ماهه به درامد ۳۰۴۴ میلیارد ریالی رسیده است
#تماوند تعهد در خرید اوراق دولتی نماد اراد ۱۳۸- تاریخ سر رسید ۱۴۰۳/۱۰/۰۴- نرخ ۲۰٫۵ درصد سالانه- مبلغ تعهد ۱٫۷۰۰ میلیارد ریال به ارزش اسمی. تعهد در خرید اوراق دولتی نماد اراد ۱۳۹- تاریخ سر رسید ۱۴۰۴/۰۸/۰۴- نرخ ۲۰٫۵ درصد سالانه- مبلغ تعهد ۱۸٫۳۰۰ میلیارد ریال به ارزش اسمی. تعهد در خرید اوراق دولتی نماد اراد ۱۴۱- تاریخ سر رسید ۱۴۰۴/۰۳/۰۲- نرخ ۲۰٫۵ درصد سالانه- مبلغ تعهد ۱۰٫۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش اسمی. مبلغ کل کارمزد ۱٫۱۵۲٫۶۴۰ میلیون ریال می باشد.
#ثفارس در اولین ماه سال مالی به درامد ۲۷ میلیارد ریالی رسیده است
شفاف سازی در #ثبهساز
فروش قدرالسهم پروژه گلچین و همچنین فروش ملک ارسباران جمعا به مبلغ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال در ازای دریافت ملک واقع در یافت آباد به مبلغ ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال که مابه التفاوت ملک تحصیل شده در حسابها لحاظ گردیده است. بهای تمام شده فروش مذکور مبلغ ۴۵۶٫۷۱۸ میلیون ریال و درامد ناشی ازاین معامله مبلغ ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال می باشد. سود قابل شناسایی این معامله مبلغ ۵٫۰۴۳٫۲۸۲ میلیون ریال می باشد
مجوز افزایش سرمایه ۴۴درصدی #اتکای از محل سود انباشته صادر شد.
#وهور تا مهر ۳۸۳,۰۴۵ میلیون ریال سود مجمع داشت
#سقاین ۲ ماه اخیر خوب بود
مرداد همین حوالی بود و ۴۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و شهریور به ۴۹۵ میلیارد ریال  و مهر با  کمی رشد ۵۰۳ میلیارد رسید و  ۷ ماهه  ۳۰۸۲   میلیارد ریال بود
#غمینو  شهریور خوبی زد  ولی مهر کمی افت کرد و ۸۲۶ میلیارد ریال فروش داشت
سهم در تیر به ۶۰۰ میلیارد ریال و مرداد  ۵۳۵ میلیارد ریال و شهریور ۱۱۷۸ میلیارد ریال بود
۷ ماهه ۵۱۲۸  میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل این عدد   ۴۲۱۷  میلیارد ریال شد
مجوز افزایش سرمایه ۱۶۳ درصدی #تپسی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.
#چکاپا کم کم به انتهای سال مالی نزدیک می شود در مهر با  فروش ۱۳۶۸ میلیارد ریالی به عدد  ۱۲۸۹۹ میلیارد ریال رسیده است

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *