دشیمی

دشیمی تابستان خوبی زد مهر هم بد نبود و کمی از شهریور کمتر بود و ۱۳۳۸ میلیارد ریال فروش داشت 

سهم در تیر به ۱۱۸۵ میلیارد ریال و مرداد  ۱۱۰۳ میلیارد ریال وشهریور ۱۳۳۴ میلیارد ریال رسید

 ۷ماهه  ۸۸۱۶  میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه این عدد  ۳۲۷۵ میلیارد ریال بود#دشیمی

#خمحور در مهر با فروش و درامد ۱۹۷۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۷ماهه به  ۱۸۳۹۵ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل ۱۲۲۳۱ میلیارد ریال بود
#کیمیا هم در فروش منظم نیست در مهر ۲۷۷ میلیارد ریال فروخت و به جمع ۷ماهه  ۳۸۹۸ میلیارد ریال رسید
#بالاس اولین ماه سال مالی را با  فروش ودرامد ۳۹ میلیاردریالی اغاز کرده است
#شاروم مهر خوبی نداشت و ۳۸۹ میلیارد ریال فروش داشت که ۷ماهه به ۱۰۵۱۱ میلیارد ریال رسیده است  در توضیح اورده است  علل عمده کاهش فروش مربوط به تحویل و انجام عمده تعهدات قراردادی با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ماه جاری میباشد علل عمده کاهش تولید کریستال ملامین ، تعمیرات اساسی واحد فوق میباشد
#پکویر مهر متفاوتی زد و ۳۹۵۷ میلیارد ریال فروش ثبت کرد و رشد داشته
در ۳ماهه سوم در تیر ۲۳۵۷ میلیارد ریال و مرداد ۲۴۰۲ میلیارد ریال شهریور ۲۵۲۶ میلیارد ریال بود
۱۰ ماهه ۳۰۲۶۲  میلیارد ریال بود  در حالی که مشابه  قبل  ۲۰۸۷۴   میلیارد ریال بود
#غپاک مرداد و شهریور بدی نداشت  ولی در مهر انگار تب بستنی خوابید و فروش ۳۵۳۶ میلیاردریال شد 
تیر  به ۴۹۱۸ میلیارد ریال رسید و مرداد هم ۵۵۰۵ میلیارد ریال و شهریور ۸۸۳۰ میلیارد ریال بود
 ۷ ماهه به ۳۷۸۲۱    میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد   ۱۷۵۵۵   میلیارد ریال بود
#فگستر در مهر ۵۱۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۷ماهه  ۵۶۶۵ میلیاردریال فروخت و مدت مشابه این عدد  ۳۹۴۰  میلیارد ریال بود
#کسرام اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۲۶ میلیارد ریالی اغاز کرده است
#غبشهر مهر خوبی داشت و ۱۶۰۴۵ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  ۵۸۹,۳۲۴,۷۵۴ ریال بود 
شهریور به ۱۱۵۱۵ میلیاردریال فروش رسیده است و نرخ  ۶۰۱,۴۴۴,۱۱۶ ریال است 
۱۰ ماهه   ۱۵۷۳۷۱   میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه این عدد  ۱۲۰۱۸۴   میلیاردریال بود
#وملل و بحث تسعیر ارز
 در خصوص نرخ تسعیر ارز اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی به استحضار می‌رساند این موسسه صرفا مجوز مرحله اول فعالیت های ارزی را دارا می‌باشد و مشمول این موضوع نمی‌باشد
شفاف سازی در #ثنوسا  پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر چگونگي پيشرفت مذاکرات با مديران منطقه آزاد کيش به استحضار می رساند اين شرکت طي يک سال گذشته به طور مستمر در حال مذاکره با مسئولين محترم ذي ربط در سازمان منطقه آزاد کيش به منظور رسيدن به يک توافق نهائي بوده است. مذاکرات اخير نيز در همين راستا و در يک فضاي تعاملي صورت پذيرفته است. قدرمسلم به محض انجام هر گونه توافق و حصول نتيجه در خصوص پروژه کيش بلافاصله نتيجه اقدامات و مذاکرات به اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار و به طبع سهامداران محترم شرکت نيز خواهد رسيد.
#وسبحان افزایش سرمایه از انباشته دارد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي و حفظ پرتفوي شرکت که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#چکارن در مهر ۱۹۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۷ماهه به فروش ۲۰۷۹ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل این عدد  ۲۳۳۵ میلیارد ریال بود
#دروز  در مهر ۶۴۱  میلیارد ریال فروش داشت و ۷ماهه به فروش ۴۸۴۲ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل این عدد  ۲۲۷۹ میلیارد ریال بود
#خزر مهر متفاوتی داشت
سهم در  تیر ۹۹۹ میلیارد ریال و مرداد ۵۹۱ میلیارد ریال بوده
در شهریور با رشد ۷۵۵ میلیارد ریال و مهر ۱۳۸۸ میلیارد ریال بود و  ۷ ماهه  ۶۷۶۱ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه  قبل ۲۸۵۸  میلیارد ریال بوده است
#غکوروش رشد خوبی در شهریور داشت ولی مهر دوباره کم شد و ۱۲۴۶۰  میلیارد ریال فروش زد
 . در تیر این عدد ۱۷۳۳۹ میلیارد ریال بود ، مرداد ۱۱۰۹۳ میلیارد ریال و شهریور ۲۵۲۸۸ میلیارد ریال فروش داشت
  ۷ ماهه ۱۰۶۳۷۴  میلیارد ریال فروش زد که ۱۰% بیشتر از مدت مشابه قبل است    .
#ثامید و فروش دارایی
  فروش پروژه های بستان مشهد، کیان پارس اهواز، سوهانک و دبستان تهران و همچنین فروش یک واحد آپارتمان مسکونی (پروژه یاس)   
نتايج برگزاري مزايده: پروژه بستان به مبلغ ۲۶۷ میلیارد ریال و پروژه یاس به مبلغ ۲۳۹۵ میلیارد ریال به فروش رسید . پروژه های دبستان، سوهانک و اهواز به دلیل عدم حضور متقاضی واجد شرایط به مزایده آتی منتقل گردیده است. 
مبلغ مورد توافق  ۲,۶۶۱,۵۹۶ میلیون ریال 
نحوه تسويه : پروژه بستان به صورت ۴۰% نقد ۱۰% تحویل و ۵۰% اقساط ۱۸ ماهه پروژه یاس به صورت ۳۰% نقد ۱۰% تحویل و ۶۰% اقساط ۲۷ ماهه 
تضمين هاي دريافت شده  – 
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي: ۱,۸۸۰,۱۵۸ میلیون ریال
#کفپارس در مهر به ۱۷۵ میلیارد ریال رسید و ۷ماهه ۲۵۶۷ میلیارد ریال شده و در حد ماه های قبل بود
#بوعلی فروش خوبی در مهر ثبت کرد و ۵۶۸۹۷ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر با فروش ۲۹۶۱۰ میلیارد ریالی مواجه بود مرداد با رشد چشم گیر ۵۰۲۴۸ میلیارد ریال شد و شهریور ۳۳۴۷۱ میلیارد ریال بوده
۷  ماهه  ۲۸۳۱۸۷ میلیارد ریال فروش داشته  و مدت مشابه  قبل   ۲۷۷۸۹۲    میلیاردریال بود
#کپارس نرمال پیش می رود و مهر هم  ۹۳۵ میلیارد ریال فروش داشت
 سهم در تیر ۹۵۸ میلیارد ریال و مرداد  ۸۳۲ و شهریور ۹۸۳  میلیارد ریال رسیدو ۹ ماهه ۷۹۲۶   میلیارد ریال فروش داشته است مشابه قبل   ۵۲۱۹ میلیارد ریال شده است
#نیان در مهر ۷۴۶ میلیارد ریال فروش داشت و سهم خیلی روی روال منظمی در فروش پیش نمی رود  ۷ماهه  ۷۱۷۰ میلیارد ریال فروش داشته است
#سپ  تیر ۴۱۷۰ میلیارد ریال و مرداد ۴۵۷۶ میلیارد ریال شدو در شهریور به ۴۱۷۲ میلیارد ریال رسید
در مهر این عدد  ۴۹۳۶ میلیارد ریال بود و کمی بیشتر شد
 ۱۰ ماهه به ۴۱۱۸۲  میلیارد ریال رسیده است
#دلر مهر خوبی زد و ۴۰۰۰ میلیارد ریال فروش داشت 
در ۳ماهه دوم در تیر به ۳۶۵۲ میلیارد ریال و مرداد ۳۸۰۵ میلیارد ریال و شهریور ۳۸۷۱ میلیارد ریال رسیده
 ۷ ماهه ۲۳۷۳۲   میلیارد ریال بود و  مدت مشابه قبل   ۱۴۰۴۰ میلیاردریال
#شبهرن تابستان خوبی داشت
 در تابستان تیر به عدد ۱۶۰۲۴ میلیارد ریالی رسیده مرداد با رشد ۱۸۸۳۸ میلیارد ریال و شهریور ۲۰۷۵۰ میلیارد ریال بود
در پاییز در مهر ۱۷۷۹۷ میلیارد ریال بود
۷ ماهه ۱۲۱۱۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۹۶۲۳۶  میلیارد ریال بود
#دفارا  مهر خوبی داشت
 در ۳ماهه دوم در تیر با فروش ۱۹۲۸ میلیارد ریالی آغاز کرد و مرداد  ۲۱۱۲ میلیارد ریال و شهریور ۲۲۰۰ میلیارد ریال بود
مهر ۲۴۱۶ میلیارد ریال فروخت و  ۷ ماهه  ۱۳۸۷۰  میلیارد ریال است . فروش مشابه سال قبل   ۵۷۹۱  میلیارد ریال بود
#وکار در مهر  با درامد ۸۵۸۳  میلیارد ریالی در تسهیلات اعطایی و سود پرداختی ۷۲۴۹  میلیارد ریالی مواجه بوده است ۷ ماهه تراز بانک   ۱۳۱۱۴میلیارد ریال مثبت است
#بزاگرس در مهر با درامد ۳۳۳ میلیارد ریالی به عدد  ۲۹۷۹ میلیارد ریال رسیده است .
#سیستم در مهر با ۹۴۶ میلیارد ریال درامد به عدد  ۶۷۰۵ میلیارد ریالی رسیده است  . که کل درامد  سال قبل سیستم ۷۶۱۷ میلیارد ریال بود
#دجابر در مهر ۹۱۶ میلیارد ریال فروش ثبت کرده و ۷ماهه ۸۷۲۷ میلیارد ریال فروش داشت که ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است
#فمراد در مهر با فروش و درامد  ۶۹۴ میلیارد ریالی مواجه بود
#فزرین در مهر ۱۴۲ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرد و به عدد ۴۶۹۱ میلیارد ریالی رسیده است
#خساپا در تیر رشد فروش داشت  ولی مرداد  با افت  ۴۷۱۹۲ میلیارد ریال فروش داشت و حدود ۲۲ هزار دستگاه فروخته است
 در تیر این عدد ۷۵۹۶۴ میلیارد ریال بود و ۳۴ هزار دستگاه  فروخته است
شهریور به ۸۰۲۵۴ میلیارد ریال رسید و ۳۳هزار دستگاه فروخت
در مهر خیلی خاص نبود و ۶۹۹۴۵ میلیارد ریال فروخت و ۲۵ هزار دستگاه فروخت
۷ ماهه به فروش  ۴۴۱۸۵۲   میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه  قبل  ۳۲۰۱۴۸ میلیارد ریال است
#زکوثر در مهر ۲۴۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#درازک ۲ماهی است بهتر شده 
مهر ۱۴۳۳ و  شهریور متفاوتی داشت و ۱۶۰۰ میلیارد ریال فروش زد
۷ ماهه ۷۴۶۹  میلیارد ریال فروش داشت 
 مدت مشابه    ۷۸۷۴ میلیارد ریال است
#زماهان در مهر ۱۸۳ میلیارد ریال فروش داشت و به جمع فروش ۱۰ ماهه  ۲۶۵۲ میلیارد ریالی رسیده است
#فصبا در مهر با درامد  ۵۹۱۴ میلیارد ریالی به عدد ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریالی رسیده است
#غگرجی در مهر ۲۵۷ ، شهریور ۲۲۱ و مرداد ۲۸۸ میلیارد ریالی مواجه  بود و۷ ماهه به ۱۹۱۸  میلیارد ریال رسیده است 
 مدت مشابه  قبل   ۲۲۲۹  میلیارد ریال بوده است و تحول خاصی ندارد
#مبین در مهر ۳۷۸۳۳ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرده و ۷ماهه به  ۲۷۷۱۰۳ میلیارد ریال رسید که که مدت مشابه  قبل ۲۳۳۳۱۷ میلیاردریال بود
#خوساز  مرداد کمی کم شد ولی شهریور بهتر بودو ۴۰۲۰ میلیارد ریال فروش زد   در مهر به ۳۶۵۰ میلیاردیال رسید 
 در تیر این عدد  ۳۷۷۸ میلیادر ریال بود و مرداد ۳۰۵۰ میلیارد ریال . ۷ ماهه به ۲۴۶۸۷  میلیارد ریال رسیده است  مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۵۹۷۳  میلیارد ریال است
#حخزر در مهر ۱۸۵۰  میلیارد ریال فروش داشت 
در تیر با اندکی رشد ۱۸۲۷ میلیارد ریال و مرداد دوباره به میانگین بازگشت و  ۱۷۱۲ میلیارد ریال و شهریور ۱۸۹۸ میلیارد ریال  شده و ۷ ماهه  ۱۲۵۷۳  میلیارد ریال بود
#وسینا در مهر ۷۶۸۰  میلیارد ریال سود تسهیلات و  ۵۳۳۹   میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز فعلا مثبت است
#شیران مهر خوبی داشت و به ۸۷۲۳ میلیارد ریالی رسیده است 
 در تیر به ۶۶۵۰ میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۸۹,۶۴۲,۸۹۲ ریال است  در مرداد ۴۱۱۹ میلیارد ریال فروش داشت  و نرخ ۳۷۲,۹۲۰,۸۰۰ ریال شده است
در شهریور با رشد ۵۴۳۳ میلیاردریال بود
۱۰ ماهه به ۷۰۵۱۵   میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه    ۶۰۶۰۵ میلیار ریال بود
#فزر در مهر ۸۹۱ میلیاارد ریال فروش داشت و به عدد ۴۳۵۹ میلیارد ریالی در ۸ماهه  رسیده است 
۱-در خصوص كانسنگ طلا با عيار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن : مقدار فروش رفته فوق از محل دپوي كانسنگ باطله سال هاي قبل و طبق مجوز اخذ شده از سازمان صمت آ.غ ، حمل و به فروش رفته است.۲-فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(شرکت تابعه) در مهرماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱،۶۱۲ میلیارد ریال است.
۱-مجموع فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(شرکت تابعه) تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸،۷۵۳ میلیارد ریال است. ۲-با توجه به تغییر سال مالی شرکت از ۲۹ اسفند هر سال به ۳۰ آذر هر سال ، عملا ماه دهم سال مالی قبل برای این شرکت موضوعیت ندارد بنابراین ستون “از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰” صفر لحاظ شد.
#انتخاب را باید تلفیقی دید  ولی در هر صورت مهر ۱۳۵۱۷ میلیارد ریال فروش داشت  .
شهریور این عدد  به ۱۶۰۲۰ میلیارد ریال رسید و ۱۰ ماهه  به عدد   ۱۴۲۹۹۲   میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه این عدد   ۸۳۹۰۸  میلیارد ریال است
باید  سود و عملکرد  زیرمجموعه ها را نیز در نظر گرفت
#اپرداز در مهر ۵۳۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۷ ماهه  ۴۲۲۵ میلیارد ریال فروش داشته است
#وصنعت در شهریور ۱۳۲  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و   ۱,۰۳۴,۶۶۷  میلیون ریال تا مهر  سود محقق کرده است
#شسپا شهریور خوبی زد ولی مهر کمی افت کرد و ۱۸۵۸۵ میلیارد ریال فروش داشت
 در تیر به عدد  ۱۶۶۸۲ میلیارد ریال رسید و مرداد  ۱۷۵۸۶  و شهریور ۲۰۵۰۶ میلیارد ریال بوده
۷ ماهه ۱۲۱۰۱۰  میلیارد ریال است
مدت مشابه سال قبل این عدد  ۱۰۷۲۹۱ میلیارد ریال بود
#خدیزل  مهر ۹۷۰۲ میلیارد ریال فروش داشت 
تیر با کمی افت ۹۰۸۹ میلیارد ریال بوده ، مرداد  هم ۹۰۸۲ میلیارد ریال بود و شهریور ۸۱۳۷ میلیارد ریال بود
۷ ماهه به ۷۲۴۷۸  میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه سال قبل  ۳۶۰۱۶  میلیارد ریال شده  بود
#ذوب  تابستان را در شهریور خوب تمام کرد و ۵۵۴۱۴ میلیاد ریال فروش داشت  نرخ شهریور ۲۳۷,۸۵۴,۲۶۶ ریال بود
مهر به ۴۴۳۱۶ میلیارد ریال رسید و کمی افت کرد 
 ۷ ماهه  ۳۴۳۷۲۱ میلیارد ریال فروش داشت  فروش مدت مشابه قبل  ۲۴۵۳۷۵   میلیارد ریال بود
#کالا در مهر ۹۳۳ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرده بود و ۷ماهه به  ۵۶۶۸ میلیارد ریال رسیده است
#فغدیر  مرداد وشهریور بد نبود
در مرداد با  فروش ۸۵۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ  ۱۱۹,۲۱۰,۹۹۴ ریال است 
شهریور به ۱۰۰۲۰ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ  ۱۲۱,۵۲۷,۳۳۱ ریال شده
در مهر ۱۱۷۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۲۰,۵۳۶,۱۱۱ ریال بوده
۷ ماهه  ۶۹۴۲۵  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد  ۳۷۷۲۵  میلیارد ریال بوده
#شبصیر کمی در مرداد افت کرده بود و شهریور هم در همان حد ظاهر شد 
در تیر۳۱۹۴ میلیارد ریال و مرداد ۲۹۶۷ میلیارد ریال وشهریور هم  ۲۹۶۹ میلیارد ریال  بود
در مهر به ۲۹۴۰ میلیارد ریال رسید  و ۷ ماهه به   ۲۱۵۷۲  میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه  قبل این عدد   ۱۷۳۱۸ میلیاردریال بوده است
#نوری مهر متفاوتی داشت 
 در مرداد به  ۱۱۷۶۷۹ میلیارد ریال رسید و نرخ  ۳۰۴,۶۹۷,۵۶۱ ریال
در شهریور به عدد  ۱۲۰۳۹۳ میلیارد ریال رسیده  و مهر ۱۵۱۸۳۲ میلیارد ریال بود
  ۷ ماهه  ۷۲۴۵۴۱ میلیارد ریال بوده
 مدت مشابه  سال قبل   ۵۵۳۵۵۱ میلیارد ریال بود
#وتجارت در  مهر  عدد جالبی را داشت و ۶۲۸۱۸  میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۵۱۸۸۴  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز  ۶ماهه  ۱۰۷۱۹۲ میلیارد ریال و ۷ماهه ۱۱۸۱۲۵ میلیارد ریال بود
#آپ  در مهر ۸۵۱۶ میلیادر ریال فروش و درامد داشت و ۷ ماهه به  ۵۴۶۵۶  میلیارد ریال فروش رسیده است   .
#تپسی در مهر ۸۶۵ میلیارد ریال فروش ودرامد ثبت کرده و جمعا ۷ ماهه ۵۵۴۰ میلیارد ریال درامد داشت
#وصنا تا مهر ۸۴۳,۷۹۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است و در مهر ۱۵۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت
#پاسا  در مهر ۱۹۷۶ میلیارد ریال فروش ثبت کرد و رشد کرد
در تیر به ۱۷۸۰ میلیارد ریال رسید و مرداد  ۱۷۵۳ میلیارد ریال شد و  کمی افت کرد  و شهریور ۱۸۷۳میلیارددریال بوده
۷ ماهه ۱۳۱۵۷   میلیارد ریال بودمدت مشابه  سال قبل  ۹۶۸۹ میلیارد ریال بود
#دتماد  در مهر ۱۳۳۸ میلیارد ریال فروش داشت 
در تیر ۱۲۶۹ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد  ۲۰۵۹  میلیارد ریال رسید
در شهریور این عدد ۱۱۶۳ میلیارد ریال بود
 ۷ ماهه  ۹۵۶۸ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۹۴۸ میلیارد ریال است
#رکیش در مهر ۸۷۳ میلیارد ریال فروش و درامد داشت و جمعا ۱۰ ماهه به عدد  ۷۷۶۴ میلیارد ریالی رسیده است
سرمايه گذاري مسکن گيلان از زیرمجموعه های #ثمسکن در ۱۲ماهه ۳۵۸ میلیارد ریال سود خالص داشت
#کپرور  مهر کمی افت کرد  ۱۰۰۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۵۷,۷۷۳,۸۱۶ ریال است
 تیر  ۱۹۱۴ میلیارد ریال بود و رشد کرد و نرخ ۶۰,۱۶۲,۵۲۳ ریال است
مرداد ۱۵۵۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۵۸,۲۷۶,۳۰۶ ریال 
در شهریور با فروش ۱۶۹۱ میلیارد ریالی و نرخ ۵۹,۱۲۸,۵۷۰ ریالی مواجه بود
۷ ماهه   ۱۰۰۷۳  میلیارد ریال فروش رسیده 
مدت مشابه قبل این عدد  ۵۵۳۱ میلیارد ریال بود
#تفارس در مهر با فروش و درامد ۲۰۷ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۱۵۱۲ میلیاردریال  رسیده است
#فتوسا در فروش خیلی منظم نیست ولی در مهر با عدد ۹۱۳ میلیاردریالی عدد خوبی ثبت کرد و ۴۷۲۰ میلیارد ریال فروش و درامد داشت
#کحافظ  مهر با کمی افت اندک  ۱۴۰۸ میلیارد ریال فروش داشت
در ۳ماهه دوم در تیر هم به ۱۴۱۸ میلیارد ریال و مرداد  ۱۶۱۳ و شهریور ۱۵۳۳  میلیاردریال رسید
۷ ماهه به  ۹۵۵۷ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه  قبل ۶۰۷۳ میلیارد ریال بود
دلیل کاهش نرخ میانگین پرسلان صادراتی نسبت به میانگین ۷ ماهه، تمرکز فروش صادراتی پرسلان بر سایز ۱۲۰*۶۰ بوده ( به دلیل توسعه بازارهای صادراتی و کاهش تقاضا روی سایز های غیر روتین صادراتی سایز ۱۰۰*۱۰۰- ۱۶۰*۸۰ و ۱۲۰*۱۲۰ ) دلیل کاهش متراژ تولید ، مدیریت کاهش مصرف گاز در زمستان و انجام بخشی از اورهال در مهر ماه بوده است.
#بپیوند در مهر  ۴۴۹ میلیارد ریال فروش داشته است و جمع ۷ ماهه ۳۳۳۰ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه  ۲۶۰۳ میلیارد ریال است .
#سهرمز 
در شهریور با فروش ۱۴۳۲ میلیارد ریالی مواجه بود و مهر ۱۹۷۴ میلیارد ریال بود و عدد خوبی ثبت کرد  در ۱۱ماهه فروش ۱۵۸۱۰ میلیارد ریال شده است
#شغدیر 
در تیر با فروش کمی کمتر شده به ۲۶۸۴ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۳۲۴,۸۶۴,۴۶۳ بود در مرداد به ۳۹۸۹ میلیرد ریال رسید و نرخ ۳۲۹,۷۳۸,۹۹۶ ریال بود
در شهریور با عدد  ۳۵۰۵ میلیارد ریالی مواجه بود
مهر هم  ۳۳۹۲ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۰۳,۴۸۳,۷۱۸ ریال
۷ماهه فروش به ۲۴۸۲۹ میلیارد ریال رسید
مدت مشابه سال قبل  ۲۱۹۴۵  میلیارد ریال بوده است
#سپیدار در مهر با فروش و درامد  ۳۶۰  میلیارد ریالی به عدد  ۳۸۵۷ میلیارد ریال رسیده است  که از کل سال قبل بیشتر شد
#شکلر  مهر در حد ماه  قبل بود و ۸۰۰ میلیارد ریال فروش داشت
 تیر به ۸۵۲ میلیارد ریال و مرداد ۷۰۳ میلیارد ریال و شهریور ۷۸۱ میلیارد ریال  رسید و ۱۱ ماهه به عدد ۹۰۳۷   میلیارد ریالی رسیده است
#صبا در مهر  ۹۰۷  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۸,۴۴۱,۹۶۲ میلیون ریال تا مهر سود محقق کرده است
#پارس
در تیر به عدد  فروش ۴۴۲۶۷ میلیارد ریالی رسیده و مرداد ۴۷۱۸۷ میلیارد ریال بوده
در شهریور با کمی افت ۴۴۷۷۵ میلیارد ریال شده و نرخ ۳۱۷,۹۷۳,۹۱۴ ریال شد 
در مهر به ۴۸۷۳۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۴۱,۶۶۴,۵۷۶ ریال است
۷ماهه به  ۳۵۱۹۷۰  میلیارد ریال رسیده است  که کمی از میزان سال  قبل کمتر است
#دعبید سال مالی متفاوتی دارد مهر ۵۷۴۲ میلیارد ریال فروش داشت ۱۰  ماهه ۵۲۲۹۱   میلیارد ریال فروش داشته است
#فولای در مهر ۸۶۰ میلیاردریال فروش داشت و۷ ماهه به  ۵۹۸۹ میلیارد ریال فروش داشته است
#آسیاتک  مهر ۱۶۰۴ میلیارد ریال فروش داشت  .
در تیر به ۱۷۰۰ میلیارد ریال رسید  و مرداد ۱۶۷۳ میلیارد ریال  شد
شهریور با کمی رشد ۱۷۲۸ میلیاردریال بوده و۷ ماهه  ۱۱۲۶۴  میلیارد ریال درامد داشته است  . کل سال قبل ۱۳۰۰۳ میلیاردریال است
#توریل  مهر با کمی افت ۲۵۸۶ میلیاردریال بود
در تیر به ۲۷۰۵ میلیارد ریال و مرداد ۲۸۱۷ میلیارد ریال رسید و رشد خوبی داشت در شهریور هم با رشد ۲۹۶۷ میلیارد ریال شد 
۷ ماهه  ۱۷۰۴۰  میلیارد ریال درامد داشته است
#افق روند نرم صعودی را داشته است 
تیر به ۴۶۹۸۹ میلیارد ریال رسید و مرداد  ۴۹۱۱۳ میلیارد ریال و شهریور ۵۴۳۴۸ میلیارد ریال بود
در مهر ۵۳۴۸۴ میلیارد ریال بود که ۷ ماهه به  ۳۲۳۷۶۲   میلیارد ریال رسید که مدت مشابه این عدد ۱۸۸۳۶۸ میلیارد ریال بود
#حتاید در مهر ۷۱۷ میلیارد ریال درامد داشت
 تیر  ۶۳۷ میلیارد ریال فروش و درامد داشته و مرداد ۱۰۳۷  و شهریور ۱۸۱۷ میلیارد ریال بوده است
درامدسهم ۷ ماهه ۶۰۲۰  میلیارد ریال بوده و کل سال  قبل ۵۴۷۲ میلیارد ریال بوده است
#شرانل مهر ۱۱۸۹۴ میلیادر ریال بود و کمی افت کرد
در تیر با رشد به  ۱۳۶۳۹ میلیارد ریال و مرداد ۱۳۲۸۱ میلیارد ریال و شهریور با کمی افت  ۱۲۴۸۸ میلیارد ریال رسید و۷ ماهه ۷۸۹۹۴  میلیارد ریال است
 و مدت مشابه قبل ۷۵۹۵۱   میلیارد ریال بوده است و اندکی بیشتر شده است
#پاکشو در تیر با درامد ۷۲۱۹ میلیارد ریالی مواجه بوده و مرداد ۶۱۰۵ میلیارد ریال و شهریور ۸۰۶۵ میلیارد ریال شده
در مهر به ۷۴۹۰ میلیارد ریال رسید و ۷ ماهه به ۴۸۰۵۲  میلیارد ریال رسیده است  .
#های_وب در مهر به فروش و درامد ۲۱۲۷ میلیارد ریالی رسیده است و ۷ماهه  ۱۳۵۴۱ میلیارد ریال رسیده است
#شاراک در ۳ماهه اول  ۶۴۲۹۳ میلیارد ریال فروش داشت در تیر به ۲۲۸۵۵ میلیارد ریال رسید و و مرداد ۲۲۵۸۳ میلیارد ریال وشهریور با کمی رشد ۲۳۹۵۵ میلیارد ریال بوده 
در مهر به ۲۶۲۲۷ میلیارد ریال رسید 
جمعا ۷ ماهه  ۱۵۹۹۱۶   میلیارد ریال بود  . این عدد مدت مشابه  قبل ۱۳۷۵۴۲ میلیارد ریال بود
#وتجارت  و شناسایی سود غیرعملیاتی
 در راستاي اجراي ماده ۱۳ دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات به استحضار مي رساند، پاکت هاي مزايده در تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ بازگشايي و ضمن تجميع اطلاعات تنها يک رقبه از املاک مذکور به شرح فايل پيوست به بهاي تمام شده ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال داراي بالاترين پيشنهاد خريد به مبلغ ۹۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰ ريال بوده است
#خمحرکه در ۶ماهه ۴ ریال زیان شناسایی کرده است
#واتی تا مهر ۱,۹۵۸,۲۵۰ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است .
#ختراک  با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-02A-010 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱,۸۲۶,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۴,۳۲۴,۳۷۲,۹۱۵  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۷۹,۶۲۷,۰۸۵  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
#حفارس به استناد ماده ۱۹ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ظن دستکاری بازار (مبتنی بر اطلاعات یا معاملات) نماد معاملاتی ناشر حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ) متوقف می گردد.
#دالبر احتراما درراستای رعایت مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل افشاء اطلاعات به استحضار میرساند، نرخ فروش برخی از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و اقلام بسته بندی افزایش یافته است با توجه به بودجه فروش ۵ ماهه آتی تاثیر افزایش نرخ در فروش کمتر از ۳در صد می باشد..در صورت وجود تغییر با اهمیت اطلاعات اعلام شده موضوع از طریق سامانه کدال به سهامداران محترم اطلاع رسانی خواهد شد
#دلقما شهریور کمی افت کرد  و مهر بهتر شد
 تیر به  ۱۲۰۰ میلیارد ریال  و مرداد ۱۱۳۱ میلیارد ریال رسید
شهریور با افت ۷۸۰ میلیارد ریال و مهر ۸۷۲ میلیارد ریال فروش داشته است  ۷ ماهه ۶۹۵۲    میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه  قبل ۲۳۹۰  میلیاردریال بوده است
#سهگمت  شهریور خوبی زد ولی مهر کمی افت کرد و ۱۳۶۴ میلیارد ریال فروش داشت
سهم در شهریور ۱۶۰۸ ، در مرداد  ۱۳۹۹ و تیر ۱۴۶۹  میلیارد ریال بود ۱۰  ماهه به عدد  ۱۱۹۲۶  میلیارد ریالی رسیده است  مدت مشابه  قبل   ۸۳۳۹   میلیارد ریال است
#دزهراوی در مهر با فروش ۴۲۶ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۳۷۵۸ میلیارد ریالی رسیده است
#لخزر به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۱۵ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#خموتور با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-02A-007 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ، تعداد ۲,۸۱۸,۲۰۹,۴۵۱  سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۸۱,۷۹۰,۵۴۹  سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸  لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
#شمواد  در ۱۲ماهه ۲۰۵۶۰ ریال سود محقق کرده است
صنايع برش ورق فولادي مبارکه از زیرمجموعه های #وتوکا در ۶ماهه ۷۹۰ میلیارد ریال سود خالص داشته است
#شاراک  به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷ (بند۳ )دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت يک ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#قمرو جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ميدان فاطمي ابتداي خيابان شهيد گمنام پلاک ۱۴ طبقه چهارم سالن همايش انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران برگزار میگردد
#فولاد و افزایش سرمایه از انباشته
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز جهت تکميل طرح توسعه نورد گرم۲، همچنين جبران مخارج انجام شده بابت خريد سهام شرکت هاي سرمايه پذير و مشارکت در افزايش سرمايه شرکت هاي سرمايه پذير که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#مرقام سال مالی را با فروش ودرامد ۶۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است
#کشرق در مهر ۱۸۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۷ماهه ۱۳۹۸ میلیارد ریال فروش داشته است  .
#خاور در  مهر ۴۰۱۴۹  میلیارد ریال فروش داشت و شهریور ۲۰۳۵۰ میلیاردریال و مرداد  ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال فروش داشت
۷ ماهه به ۱۹۸۸۳۷ میلیارد ریال رسید در حالی که ۷ ماهه  قبل کل فروش به   ۱۴۹۸۴۳ میلیارد ریال رسیده بود
تراز بانک #دی همچنان منفی است در مهر  ۱۹۹۹  میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی  و   ۵۱۹۱  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
#خبهمن در مهر ۱۶۲۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مهر  ۵۶۵,۴۴۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#کگهر در ۲ماهه گذشته خوب بوده ولی مهر افت کرد 
در مهر به ۳۳۲۸۵ میلیارد ریال رسید و نرخ ۴۶,۸۴۴,۱۲۸ ریال است
در شهریور ۴۲۰۹۴ و نرخ گندله  ۴۵,۶۸۱,۲۱۴ ریال بود
مرداد ۴۷۵۶۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۴,۳۴۷,۹۹۳ ریال 
 ۱۰ ماهه به ۳۲۸۰۰۳   میلیارد ریال رسیده است
#پرداخت در تیر با درامد ۳۳۴۰ میلیارد ریالبود  و مرداد ۳۷۵۱ میلیارد ریال مواجه بود در شهریور با کمی رشد ۳۹۳۴ میلیارد ریال  و مهر ۳۷۰۰ میلیارد یال بوده و به عدد ۳۳۴۹۸  میلیارد ریالی رسیده است و ۱۰ ماهه این عدد محقق شده که کل سال قبل ۲۶۳۹۷ میلیارد ریال بود
#وامین در مهر ۲۸۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مهر  ۲,۲۶۴,۲۲۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#کرماشا مهر خوبی داشت و ۹۲۱۹  میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۲۹,۳۲۶,۸۹۸ ریال است
در تیر   ۷۵۹۸ میلیارد ریالی با صادرات در نرخ ۱۲۸,۳۶۱,۱۵۳ ریالی مواجه بود
این عدد در مرداد ۴۲۲۸ میلیارد ریال شد و نرخ ۱۳۴,۶۷۵,۵۴۵ ریال است
در شهریور ۴۷۱۵ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۳۸,۹۰۲,۶۵۴ ریال
۷ ماهه  ۴۱۵۶۸   میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه      ۴۴۴۸۲    میلیارد ریال است
#غبهنوش در تابستان پرفروش بود  ولی مهر با افت فروش ۲۷۴۴ میلیارد ریال شد  .
تیر با فروش ۵۱۳۸ میلیارد ریالی و مرداد  ۴۹۶۰ و شهریور هم با عدد ۴۶۰۶ میلیارد ریالی پیش رفت
۷ ماهه ۲۸۵۷۵  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل  ۱۷۷۸۶  میلیارد ریال بود
#فاسمین در فروش منظم نیست در مهر با فروش ۱۴۹۶ میلیارد ریالی به عدد ۳۷۲۴۴ میلیارد ریال رسیده است  . ۱۵۰۰ تن با نرخ ۹۹۷,۹۶۷,۳۳۳ ریالی صادر کرده است
#سپاها در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۷۷۹ میلیارد ریالی رسیده است  .
#بکابل در ۳ ماهه تابستان یک فروش خاص را ثبت کرد و در حالی که ۳ماهه اول   ۸۱۴۲ میلیارد ریال فروش داشت در تیر به عدد  ۴۹۱۳ و مرداد ۴۳۵۶ میلیارد ریال و شهریور ۴۱۲۰ میلیارد ریال رسیده
در مهر به عدد ۴۲۴۴ میلیارد ریالی رسیده و در حد  ماه  قبل بود 
 ۷ ماهه  ۲۴۹۶۹  میلیارد ریال فروش داشته است که ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#حتوکا در مهر با درامد ۷۵۵ میلیاردریالی به عدد ۴۷۵۶ میلیارد ریال رسید و کل سال قبل این عدد ۷۱۹۲ میلیارد ریال بود
#شنفت  مهر خوبی زد
در تیر ۱۱۷۱۹ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  ۳۹۱۱۹ میلیارد ریالی رسیده است  مرداد این عدد با افت ۹۸۶۹ میلیارد ریال بوده و شهریور هم کمی افت کرد و ۸۶۳۷ میلیارد ریال بود
در مهر به هم خوب بود و ۱۱۰۹۳ میلیارد ریال فروخت
۷ ماهه  ۶۹۰۵۰ میلیارد ریال بوده است 
مدت  مشابه سال قبل   ۵۲۷۷۷  میلیارد ریال است
#کقزوی احتراماً عطف به نامه شماره ۸۳۰۷/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷، پس از پروسه گرم کردن کوره و انجام موفقیت آمیز تولید آزمایشی به استحضار می رساند؛ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ کوره فوق الذکر به بهره برداری رسیده و تولید آن آغاز گردیده است.
#سمایه مزید استحضار اعلام می دارد کلیه پاکات پیشنهادی در ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۲۳‌‌‌‌‏/۰۷‌‌‌‌‏/۱۴۰۲ در حضور کلیه اعضای کمیسیون معاملات بازگشائی و تعداد ۱۶ رقبه ملک متقاضی خرید داشته که به محض نهایی شدن قرارداد مراتب اطلاع رسانی می گردد.
#فباهنر مرداد و تیر اعداد خوبی دارد ولی شهریور و مهر  کمی افت داشت 
 در تیر فروش خوب تداوم داشت و ۹۹۷۰ میلیارد ریال بود
 مرداد ۹۶۴۱ میلیارد ریال بود
در شهریور ۷۲۷۱ میلیارد ریال و مهر ۷۵۶۶ میلیارد ریال بود ۷ ماهه ۵۷۱۶۶  میلیارد ریال فروش داشت  که مدت مشابه قبل این عدد  ۳۶۵۲۴ میلیارد ریال بود
#حاسا در مهر ۵۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و به جمع ۳۸۸۹  میلیارد ریالی رسیده است
#خپویش در مهر ۳۲۴۳ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر در فروش ۲۶۹۸ میلیارد ریال و و مرداد با رشد خوب ۴۴۳۳ و شهریور ۴۷۳۹ میلیارد ریال بوده و  ۷ ماهه  ۲۲۹۱۰  میلیارد ریال فروش داشت   مدت مشابه قبل  ۱۳۲۵۰ میلیارد ریال بود
#کیمیاتک شهریور خاصی زد و ۴۱۹۴ میلیارد ریال فروش داشت ولی مهر کم شد
سهم  در مرداد ۲۹۷۷ میلیارد ریال و تیر ۳۱۶۶ میلیارد ریال مواجه بود
در مهر به  ۳۱۱۱ میلیارد ریال  رسیده است
۷ ماهه به ۲۲۱۲۸  میلیارد ریال رسیده و رشد فروش نسبت به مدت مشابه  قبل دارد که۱۴۰۵۴  میلیارد ریال بود
#فرود
در شهریور ۲۲۹۲ میلیارد ریال فروش داشت و مهر به  ۲۳۲۴ میلیاردریال رسید و ۷ماه به عدد ۱۶۹۲۳  میلیارد ریالی رسیده
۷  ماهه  ۱۰۴۰۶ میلیارد ریال فروش  مشابه سال قبل بوده است
#پلاسک  تیر ۳۱۲۷ میلیارد ریال و مرداد ۲۶۱۹ میلیارد ریال بود در شهریور ۲۸۶۹ میلیارد ریال بوده است
در مهر ۳۵۴۹ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی زد
 در مجموع ۷ ماهه  ۲۱۶۹۶  میلیارد ریال فروش داشت که بیش از ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است.
مجوز افزایش سرمایه ۶۷ درصدی #سمگا از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته صادر شد.
#غمارگ که این مدت درگیر حاشیه ها بود در شهریور ۱۹۹۰ میلیارد ریال  و مهر  ۱۳۷۴ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  ۲۵۰۵۰ میلیاردریال رسید
#شپترو  مهر کمی کم شد و ۴۲۷ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر به فروش ۷۸۹ میلیارد ریالی رسیده و افت داشت مرداد هم ۵۰۷ میلیارد ریال و شهریور ۵۲۶ میلیارد ریال بوده و  ۷ ماهه به فروش ۵۲۳۷  میلیار ریالی رسیده است که از مدت مشابه قبل کمتر است.
#بسویچ در تیر با فروش ۱۱۷۵ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد ۱۱۷۸ میلیارد ریال و شهریور با افت  ۶۹۹ میلیارد ریال شد و و مهر به ۸۸۹ میلیارد ریال رسید 
۷ ماهه به ۶۵۱۹   میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه قبل  ۵۸۴۵  میلیارد ریال بوده است
#فالوم در مهربا فروش ۵۸۳ میلیارد ریالی مواجه بود که نسبت به مدت مشابه قبل رشد خوبی داشته مهر سال مالی قبل ۱۸۷ میلیارد ریال بود
#وبانک  تا مهر  ۵,۳۴۸,۹۴۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#فلوله  مهر ۱۷۸۵ میلیارد ریال ، شهریور این عدد ۱۵۳۹ میلیارد ریال بود و ۷ ماهه ۱۲۷۰۳  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد  ۸۱۶۰ میلیارد ریال شده بود
#کطبس
در مرداد ۵۰۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۰,۷۷۵,۵۳۰ ریال 
در شهریور ۵۴۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۰,۷۱۷,۸۵۷ ریال است
در مهر با کمی افت ۴۴۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  ۱۹,۷۱۰,۷۶۲ ریال است و کمی افت کرد
 ۷ ماهه  ۳۲۲۲ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه  قبل  ۲۰۱۵ میلیارد ریال شد
#بکام در مهر شرایط خوبی در فروش داشت و ۱۱۲۷ میلیاردریال فروش زد و جمعا ۷ماهه به ۴۵۷۶ میلیاردریال رسید
#کاما در فروش منظم نیست و در مهر ۱۹۶ میلیارد ریال فروش داشته است  و جمعا ۷ماهه به  ۴۹۰۸ میلیارد ریال رسیده که از مدت مشابه  قبل کمتر است
#وساپا تا مهر ۱,۲۵۵,۹۲۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#سشمال در تیر با عدد ۷۵۰  میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد ۶۸۳ میلیارد ریال شد و افت کرد و در شهریور به ۸۹۰ میلیارد ریال و مهر ۹۰۱ میلیارد ریال رسید و ۱۰ ماهه به عدد   ۶۲۱۸  میلیارد ریال رسید و  ۴۳۲۱ میلیارد ریال مدت مشابه  سال  قبل است
#هرمز  مهر فروش خوبی داشت و ۲۷۵۳۷ میلیارد ریال فروش داشت ۲۱۵,۹۸۰,۱۵۸ ریال نرخ  بود
تیر   فروش ۲۰۰۴۷ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۱۹۴,۴۱۵,۳۹۹ ریال شد
مرداد با فروش ۱۵۶۳۸ میلیارد ریال ماه خوبی نداشت و نرخ  ۱۸۰,۳۲۵,۳۷۴ ریال شد
شهریور با فروش ۱۹۳۳۵ میلیارد ریالی مواجه بوده است نرخ ۲۰۱,۸۵۲,۳۵۴ ریال است 
 ۷ ماهه  ۱۶۸۵۳۵  میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه این عدد  ۱۰۹۹۱۹  میلیارد ریال بوده
#شخارک  مهر خوبی داشت و ۱۴۴۲۱ میلیارد ریال فروش داشت  و ۵۵هزار تن به نرخ ۱۰۳,۰۲۶,۰۶۶ ریالی رسیده است 
در شهریور این عدد  ۳۳۷۷ میلیارد ریال شد و افت داشت و ۱۶ هزار تن  با نرخ ۸۰,۳۵۷,۳۷۲ ریال فروخته است  .
 ۷ ماهه به عدد ۶۷۵۰۲   میلیارد ریالی رسیده . در حد سال قبل است و ۱۰% بیشتر است  
 در مهر ماه سال ۱۴۰۲،یک محموله پروپان، یک محموله بوتان، دو محموله متانول ، یک محموله پنتان پلاس و یک محموله گوگرد بارگیری شده است.
#حریل در مهر ۴۶۰ ، شهریور ۳۸۰ و  مرداد ۵۳۰ میلیارد ریال بود و ۷ ماهه ۳۲۳۸  میلیارد ریال فروش و درامد داشته است که کل سال  قبل این عدد  ۴۵۴۸ میلیارد ریال بود
#فرابورس در مهر با فروش و درامد  ۲۳۹ میلیارد ریالی مواجه بود و ۷ماهه ۲۵۹۶ میلیارد ریال فروش داشت
سیمان #سفید شرق از زیرمجموعه های #سشرق ۳۱۰ میلیارد تومان در مجمع تقسیم کرد. ۱۰۰% این  سود متعلق به سشرق است
تراز #وبملت در مهر۱۰۸۵۹۸ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و   ۵۱۰۱۸  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
در تراز در ۳ماهه به ۱۵۵۳۱۴ میلیارد ریال رسید .
 در ۶ماهه این عدد به ۳۱۳۳۰۵ میلیارد ریال  و ۷ماهه ۳۷۰۸۸۶ میلیارد ریال رسید از نظر عملیاتی نرمال پیش می رود
#تنوین  پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت پرشیا خودرو به مبلغ ۱٫۵۰۰ میلیارد ریال ، ۴ ساله با سررسید ۱۴۰۶/۰۸/۰۷ با درآمد تعهد پذیره نویسی ، مبلغ ۵۳٫۲۵۰ میلیون ریال که همزمان با ایفای تعهد شناسائی می گردد و درآمد کارمزد بازارگردانی برای ۴ سال جمعاً مبلغ ۳۳۰٫۰۰۰ میلیون ریال که متناسب با دوره بازارگردانی ، درآمد شناسایی می گردد .
#کقزوی ملک می فروشد
شرکت سهامی شیشه قزوین درنظر دارد، شش دانگ قطعه زمین خود را واقع در مشهد مقدس  به فروش برساند.
شفاف سازی در #زاگرس
در اجراي مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مراتب زیر را به استحضار مي‌رساند: ۱- موضوع قرارداد: انجام خدمات مهندسی ، خرید تجهیزات و نظارت بر ساختمان و نصب واحد جداسازی گازهای هوا ۲- مبلغ قرارداد :۱۳۴٫۴۱۸٫۰۰۰ یورو ۳ – نحوه تسویه: برمبنای پیشرفت فیزیکی کار ۴ – طرف قرارداد: شرکت داخلی ۵- تاریخ مؤثر شدن قرارداد: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ۶- شرح جزئیات قرارداد : خرید وساخت تجهیزات یک کارخانه تولید اکسیژن (Air Separation Unit ,ASU ) که شامل ( انجام خدمات مهندسی (پایه وتفصیلی) ،خرید، تامین وتدارکات تجهیزات ونظارت بر ساختمان ونصب، پیش راه اندازی، راه اندازی، آغاز به کار وانجام تست‌های عملکردی کارخانه تفکیک هوا ) دوخط تولید هر یک به ظرفیت اسمی Nm3/h 86000 تولید اکسیژن در عسلویه و در محدوده پتروشیمی زاگرس.
#فروی  در فروش منظم نیست و در مهر ۳۱ میلیارد ریال فروش داشته است  و جمعا ۷ماهه به  ۳۵۲۶ میلیارد ریال رسیده که از مدت مشابه  قبل کمتر است
#کتوکا
در تیر با فروش ۷۸۰ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد این عدد ۸۱۵ میلیارد ریال رسید  . در  شهریور ۷۷۵ میلیارد ریال  و مهر با کمی افت ۶۹۴ میلیاردد ریال شد و ۷ ماهه به  ۵۵۰۰  میلیارد ریال رسیده است  که از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#سامان  در مهر کمی بهتر بود و  ۲۱۹۹۷  میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۷۹۰۸  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها را دارد و۷   ماهه  ۱۹۸۷۹ میلیارد ریال تراز مثبت است
#خگستر  در مهر ۹۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مهر  ۳۹۱,۵۲۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#شیراز  مهر خوبی داشت و با فروش ۱۹۲۴۱ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴۹ هزار تن با نرخ  ۱۲۸,۴۷۷,۸۳۰ ریال صادر کرده است 
در تیر با فروش ۱۶۳۳۷ میلیارد ریالی و مرداد ۱۶۰۴۷ میلیارد ریال مواجه شده بود در شهریور  با کمی افت  ۱۴۸۰۹ میلیاردریال شده است
  تیر اوره را با نرخ     ۱۰۷,۲۰۸,۱۸۹ریالی صادر کرده  و مرداد  ۹۹,۸۴۸,۲۳۲ ریال و شهریور ۱۲۶,۹۳۳,۳۶۳ ریال است.
 ۷ ماهه  ۱۱۲۶۶۶   میلیارد ریال بوده است  که کمتر از مدت مشابه سال قبل است
#تماوند در مهر ۱۱۴۶ میلیارد ریال جمع درامد ها در اولین ماه سال مالی خود داشته است
#بکاب در اولین ماه سال مالی ۱۳۵ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است  .
#کگل در مهر کمی از شهریور کمتر بود
فروش  سهم در تیر به ۴۹۰۹۵ میلیارد ریال رسید  و مرداد  ۵۶۲۰۹ میلیارد ریال بود در شهریور این عدد ۵۵۲۷۶ میلیارد ریال و مهر ۵۰۶۶۵ میلیارد ریال بود 
 ۷ماهه  ۳۵۰۹۷۴   میلیارد ریال بوده  و نرخ گندله   تیر ۵۱,۳۰۹,۲۵۶   ریال و مرداد ۴۵,۱۵۶,۱۰۲ ریال و شهریور ۴۶,۰۵۵,۱۷۹ریال و مهر ۴۸,۱۳۶,۷۹۱ ریال  خورده است .
#فروسیل در شهریور کمی افت کرد  ولی مهر بهتر بود و ۶۲۵ میلیارد ریال فروش داشت 
سهم در تیر با فروش ۳۴۸ میلیارد ریالی و مرداد ۵۵۰ میلیارد ریال مواجه بود
شهریور به ۴۴۴ میلیارد ریال رسید
۷ماهه ۳۷۹۱  میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل این عدد   ۲۱۷۴ میلیارد ریال بوده است
#بفجر در مهر با درامد ۱۰۰۲۷ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۷۱۷۲۵ میلیارد ریالی رسیده است  که کمی از مدت مشابه قبل کمتر است

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دشیمی دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی دشیمی دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی دشیمی دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی  دشیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *