#دسبحان مهر و ابان هم  بالای ۲۰۰  بود و مهر ۲۰۴۵ میلیارد ریال  و آبان ۲۰۶۸ میلیارد ریال فروش داشت 

فروش سهم در تیر  ۱۸۸۳ میلیارد ریال و مرداد  با رشد ۱۹۳۰ میلیارد ریال بود در شهریور به ۲۰۳۰ میلیارد ریال رسید

در ۸ماهه  ۱۴۱۴۶   میلیارد ریال فروش داشت   و  مدت مشابه قبل این عدد  ۷۴۸۲  میلیارد ریال بود

#قنقش در آبان ۱۸۴۱ میلیارد ریال فروش دشت و ۲ ماهه به ۲۱۱۵ میلیارد ریال رسیده است
#ساینا مهر خوبی زد و ۷۱۷ میلیارد ریال فروش داشت  و ابان ۶۰۵ میلیارد ریال بوده است
سهم در تابستان  تیر ۴۸۸ میلیارد ریال  و مرداد  ۶۵۹ میلیارد ریال شده و شهریور ۴۶۸ میلیاردریال بوده و  ۱۱ ماهه به  ۶۴۶۳  میلیارد ریالی رسیده است
#کماسه در ابان با درامد ۲۸۹ میلیارد ریالی به عدد ۱۹۳۷ میلیارد ریال رسیده است  که تقریبا  ۲ برابر مدت مشابه  قبل است
#حفارس در ابان  ۱۰۶۸ میلیارد ریال فروش داشت و درامد ۸ماهه سهم  ۸۹۵۴ میلیارد ریال است
#زملارد آبان با فروش ۴۸۲ میلیارد ریالی به عدد ۸ماهه ماهه به ۳۶۷۰  میلیارد ریال رسیده است
#سصفها در آبان ۷۳۲ ، مهر ۶۷۸ و شهریور خوب بود و ۷۱۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۸ ماهه به عدد ۶۳۴۴  میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل این عدد  ۳۶۹۴   میلیارد ریال است
#سفانو  مرداد خوبی داشت ولی شهریور و مهر افت کرد در ابان کمی بهتر شد و ۱۱۹۴ میلیارد ریال فروش داشت
 در شهریور با کمی افت ۹۶۶ میلیارد ریال رسید و مهر ۸۲۲ میلیارد ریال بوده و ۸ ماهه ۸۶۴۲   میلیارد ریال شد و فروش مدت مشابه سال قبل  ۵۸۵۶ میلیارد ریال بوده است
#غمهرا مهر و آبان خوب بود و مهر  ۲۹۷۹ میلیارد ریال  و آبان  ۳۲۹۳ میلیارد ریال فروش داشت 
در تیر ۲۶۳۹  میلیارد ریال و مرداد  ۲۳۹۶ و شهریور هم  ۲۳۶۹ میلیارد ریال فروش داشته است  
فروش سهم در۸ ماهه به  ۱۹۵۹۴   میلیارد ریال رسید 
مدت مشابه  سال قبل۸ ماهه ۱۲۵۷۴ میلیارد ریال بود
#فاما آبان رشد کرد و ۲۰۰۳ میلیارد ریال فروش داشت
سهم در مهر بهتر از شهریور بود و ۱۷۴۰  میلیارد ریال فروش داشت 
  ۸ ماهه به فروش ۱۳۶۲۴   میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه  قبل    ۸۰۶۵ میلیارد ریال بود
#نطرین ۳ ماهی است متفاوت می فروشد 
سهم در شهریور به عدد  ۵۲۹ میلیارد ریالی رسیده  و مهر ۳۹۵  و ابان ۴۱۱ میلیارد ریال است و ۸ ماهه این عدد  ۲۸۶۰  میلیارد ریال بوده است که مدت مشابه قبل ۱۸۷۶ میلیارد ریال بود
#وبوعلی در آبان ۳۸۲  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آبان  ۱,۷۳۵,۵۲۵میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#وکبهمن  در آبان  ۱۱۸  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آبان ۳,۸۹۶,۳۸۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#فخاس  در آبان با عدد ۱۴۹۱۰ میلیارد ریالی مواجه بود
در مهر با فروش ۱۵۸۳۲ میلیارد ریالی مواجه بود  و ۸ ماهه به عدد ۱۱۶۲۷۶  میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل  ۸۰۵۰۵  میلیارد ریال شد
#ولساپا  آبان متفاوتی داشت و ۱۱۰۷ میلیارد ریال فر.ش . درامد ثبت کرد  مهر ۷۳۲ میلیارد ریال درامد داشته
در ابان هزینه مالی ۷۸۹ و مهر هزینه مالی به ۵۸۶ میلیارد ریال رسید و۸ ماهه   ۶۷۶۴  میلیارد ریال درامد و   ۴۶۶۵ میلیارد ریال هزینه مالی دارد
#لابسا مهر متفاوتی داشت  ولی آبان کم شد و ۸۲۳ میلیاردریال فروش ثبت کرد
 سهم در شهریور ۹۲۸ میلیارد ریال شده مهر با  رشد ۱۷۴۵ میلارد ریال بود
۸ ماهه  ۸۲۸۱  میلیارد ریالی رسیده است .۸ ماهه قبل ۵۹۲۷  میلیارد ریال بوده است
تمدید مجوز افزایش سرمایه #وبملت 
با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-02A-105 مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ تمدید گردید
#وبهمن  در آبان ۲۷۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آبان  ۵,۵۶۰,۹۵۰ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#سدشت اولین ماه  سال مالی را با فروش ۷۴۳ میلیارد ریالی آغاز کرد و ابان ۱۴۰۵ میلیارد ریال بود  که ۲ماهه ۲۱۴۸ میلیارد ریال فروخت  مدت مشابه  قبل ۸۵۱  میلیارد ریال بود
#غاذر 
در پاییز در مهر ۱۴۵ میلیارد ریال و ۱۴۷ میلیارد ریال بود و۸  ماهه ۸۷۹  میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۷۹۲ میلیارد ریال بود
#خکمک آبان  ۱۲۲۰ و مهر ۱۲۱۰  میلیارد ریال فروش داشت و ۸ ماهه به ۸۹۳۷  میلیارد ریال رسید و فروش سال قبل آن ۵۳۹۵   میلیارد ریال بود
#دکیمی مهر قوی نداشت و ۷۱۲ میلیارد ریال فروش داشت  در ابان به  ۹۳۱ میلیارد ریال رسید   
 ۸ ماهه به  ۶۸۱۱  میلیارد ریالی رسیده است  مدت مشابه  قبل    ۵۴۸۸ میلیارد ریال بود است
#ساوه آبان خوبی داشت
 در مهر به ۲۶۲۰ و ابان ۳۲۳۳  میلیارد ریال رسید و بهبود داشت 
سهم در ۸ ماهه  ۲۰۸۶۳   میلیارد ریال بود .مدت مشابه قبل ۱۲۲۹۰  میلیارد ریال بود و رشد داشته ست
#ثامید در اخرهای سال مالی در ابان به عدد  ۴۶۴۵ میلیارد ریالی رسیده و ۱۱ماهه عدد  فروش ۲۲۲۸۶ میلیارد ریال است
#دشیمی ۴ قلم از محصولات  شرکت که ۵۵% فروش را شامل میشدند افزایش نرخ گرفتند
 نرخ قبلي  ۳۷,۷۷۹,۳۶۹ ريال 
نرخ جديد  ۵۲,۳۳۵,۳۷۶ ريال
#کبافق در ۶ماهه  حسابرسی شده به سود  ۲۲۵۸  ریالی رسیده است
#گنگین    درصد سهام منتقل شده شامل ۴۰٫۰۹% به شرکت اصلي و ۱۷% به شرکت فرعي پيشرو اميد هامون بوده است که مقرر گرديد صرفاً انتقال سهام به شرکت اصلي در اين بخش افشا گردد.
#سخوز مهر خوب و گرمی را داشت و ۳۱۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۷۵۹ میلیارد ریال آن صادرات بوده است
در ابان این عدد  ۲۴۴۴ میلیارد ریال بود و ۱۰۶۰  میلیارد ریال آن صادرات بود
 در شهریور با کمی افت  به ۱۴۲۰ میلیارد ریال رسید و مهر ۳۱۰۱  میلیارد ریال بود 
۸ ماهه عدد  ۱۵۷۹۸  میلیارد ریالی رسیده است  و   ۱۱۷۰۸ میلیارد ریال فروش مشابه  سال  قبل است
#ستران  مهر و آبان خوبی داشت 
 تیر ۲۹۶۱ میلیارد ریال بود و مرداد ۲۸۱۴ میلیارد ریال و شهریور ۳۱۱۴ میلیارد ریال بوده است
در مهر به عدد ۳۲۲۳  و ابان ۳۱۴۹ میلیارد ریالی رسیده و۸ ماهه به  ۲۲۲۶۳   میلیارد ریال رسید و ۱۴۲۳۶  میلیارد ریال فروش مدت مشابه قبل داشت
#شاملا  مهر و ابان خوبی داشت
در ۳ماهه دوم در تیر ۹۱۲ میلیارد ریال و مرداد ۱۰۶۹ میلیارد ریال و شهریور ۱۱۷۳ میلیارد ریال بود .
در پاییز با عدد  ۱۲۱۹ میلیارد ریالی اغاز کرد و ابان  ۱۲۴۰ میلیار ریال   ۸ ماهه به ۸۳۷۸  میلیارد ریال رسید و مدت مشابه  قبل شرکت  ۴۸۹۷  میلیارد ریال است
#وپست در  آبان  ۵۹۴۲ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و     ۱۹۹۹  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ۸ ماهه  ۳۳۱۱۶  میلیارد ریال مثبت است
#زدشت در مهر ۹۴۱ و شهریور ۷۹۴ میلیارد ریال بود 
 در ابان این عدد با کمی افت  ۷۵۳ میلیارد ریال بود و عدد ۸ ماهه ۵۹۶۷  میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه  قبل ۴۴۳۶ میلیارد ریال بوده است
#سفار مهر و ابان کمی افت کرد و مهر  ۵۵۴ میلیارد ریال فروش داشت   و ابان  به  ۴۹۷ میلیارد ریال رسید
 در شهریور این عدد ۷۲۱ میلیارد ریال بوده
۸ماهه ۴۵۹۲  میلیارد ریال بوده و مدت مشابه   ۲۹۶۵ میلیارد ریال فروش داشت
#گکوثر در مهر با فروش ۲۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان به  ۲۴۷  میلیارد ریال رسید و ۸ماهه به عدد  ۲۱۹۰ میلیارد ریالی رسیده است
#کمنگنز  مهر و ابان خوبی داشت
 در مهر این عدد با رشد خوب ۵۳۷ میلیارد ریال و ابان ۶۲۴ میلیارد ریال  بود و ۸ ماهه  ۳۱۲۳    میلیارد ریال فروش داشت  و مشابه قبل  ۲۱۴۶ میلیارد ریال است
#سکرما مهر و ابان خوبی داشت و رشد کرد
در تیر ۹۵۱ میلیارد ریال  و مرداد با کمی افت ۸۲۵ میلیارد ریال  و شهریور ۸۶۹ میلیارد ریال فروش داشته است
در مهر به ۹۳۵  و ابان  ۹۵۴ میلیادر ریال رسید و ۱۱ ماهه  ۸۹۶۳   میلیارد ریال فروخت که مدت مشابه  قبل   ۵۸۰۴ میلیارد ریال بود
#کپارس ابان کمی کم شد و ۸۰۵ میلیارد ریال فروش داشت 
 مهر هم  ۹۳۵ میلیارد ریال فروش داشت
 سهم در تیر ۹۵۸ میلیارد ریال و مرداد  ۸۳۲ و شهریور ۹۸۳  میلیارد ریال رسیدو ۱۰ ماهه ۸۷۳۱   میلیارد ریال فروش داشته است مشابه قبل    ۵۸۳۴ میلیارد ریال شده است
#دفرا در مهر با کمی افت ۷۰۷ میلیارد ریال فروش داشت و ابان  به  ۱۰۶۶ میلیارد ریال رسید 
 ۸ ماهه   ۶۸۲۹  میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۵۰۲۳  میلیارد ریال
#ولبهمن در مهر با عدد درامد ۷۴۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان ۴۳۴ میلیارد ریال بود و به  ۴۳۶۴  میلیارد ریال رسید
#ددام
آبان  ۴۲۸ میلیارد ریال فروش اشت و ۸ ماهه به ۵۰۷۷  میلیارد ریال رسیده
مدت مشابه قبل این عدد ۲۹۲۵ میلیارد ریال بود
#دتولید در مهر با فروش ۷۹۱ میلیارد ریالی مواجه بود و  ابان  به ۸۵۱ میلیارد ریال رسید ۸ماهه به عدد  ۴۵۱۵  میلیاردریال رسیده است
#جم در مهر هم  شبیه ماه های قبل بود و ۳۵۵۷۶ میلیارد ریال فروش داشت در ابان به  ۱۱۴۹۷ میلیارد ریال رسید و افت داشت که ناشی از تعمیرات بوده  گویا
در تابستان  در تیر ۳۵۵۱۰  میلیارد ریال و مرداد ۳۶۱۸۹ میلیارد ریال  و شهریور ۳۳۷۹۱ میلیارد ریال بود
۸ ماهه به  ۲۶۸۷۴۶  میلیارد ریال رسیده است  . 
مدت مشابه  قبل این عدد ۲۵۶۶۹۲   میلیارد ریال بود
سرمايه گذاري پارس #آريان در آبان ۸۶۳  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#ومهان در آبان عدد جالبی را به عنوان سود شناسایی کرده و ۱۱۰۰۱ میلیاردریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آبان ۲۵,۰۹۰,۲۵۵ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#فروژ در ابان با  فروش ۱۳۳۷ میلیادر ریالی به عدد ۱۴۴۴۹ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه سال قبل ۱۳۲۸۲ میلیارد ریال بود
#وزمین پیرو آگهی مزایده شماره ب/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ در خصوص واگذاری املاک و مستغلات مازاد بانک ایران زمین، نتایج حاصل از فروش قطعی املاک ردیف ۹ ، ۱۰ ، ۱۴ و ۱۷ (خمینی شهر، زابل، شیراز و گرگان) به شرح فایل پیوست ارسال می گردد. قابل ذکر است، سایر املاکی که در مزایده مذکور دارای پیشنهاد بوده اند پس از طی نمودن تشریفات لازم جهت انعقاد قرارداد و مبالغ دریافتی از خریدار، متعاقبا اطلاع رسانی می‌گردد.
#امید  پذيرش تعهد خريد حق تقدم‌هاي استفاده نشده بانک گردشگري (سهامي عام) تا سقف ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم (معادل ۶ درصد مبلغ افزایش سرمایه از مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال)، کارمزد پذیرش سمت متعهد پذیره نویس به مبلغ ۱۵،۰۰۰ میلیون ریال است که همزمان با ایفای تعهدات شناسایی می‌شود.
#سایرا  با عنایت به تسویه بدهی تسهیلات بانک تجارت شعبه سرهنگ سخائی باستحضارمی رساند این شرکت بر اساس نامه شماره ۱۵۱۶۹۰۸ /۱۸/۰۲مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵بانک تجارت  کلیه اسناد تضمینی نزد بانک را به مبلغ ۳۰۰،۴۴۷ میلیون ریال شامل ۹۶۱ برگ سفته را دریافت وپس از ابطال از سرفصل حساب اسناد تضمینی نزد بانک ها خارج نموده است . لازم به ذکر است با توجه به تعداد فراوان سفته های دریافتی تعداد ۶ برگ از اسناد تضمینی مذکور بصورت نمونه در سامانه کدال منتشر می گردد .
#کترام  در ابان  ۴۸۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۸ ماهه به  ۲۷۶۸ میلیارد ریالی رسیده است  مدت مشابه قبل   ۲۱۵۶ میلیارد ریال بود
#دسانکو خیلی خاص نبود و آبان  ۱۹۵ میلیارد ریال فروخت و ۱۱ ماهه  ۵۶۹۴ میلیارد ریال فروش داشته است
#بوتوس تعهدپذیره نویسی و بازارگردانی اوراق سمگا ۰۶۲ – نرخ ۲۳ درصد سالانه – سررسید ۱۴۰۶/۰۹/۰۷ – ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال کارمزد تعهدپذیره نویسی – کارمزد بازارگردانی جمعاً بمبلغ ۴۴۳,۰۰۰میلیون ریال که طی عمر اوراق (چهارسال) شناسایی می گردد.
#شسم  به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تعلیق می گردد.
#کفپارس در مهر به ۱۷۵ و آبان  ۲۷۶ میلیارد ریال رسید و ۸ ماهه ۲۸۴۴  میلیارد ریال شده و در حد ماه های قبل بود
#دالبر چند ماهی است  بهتر میفروشد در ابان  ۳۰۷۷ و مهر ۳۰۱۶ و شهریور ۳۱۱۷ میلیارد ریال فروش زد و ۸ ماهه  به  ۲۲۴۴۱ میلیارد ریال رسیده  که مد مشابه سال قبل ۱۴۶۹۸ میلیارد ریال بود
#پکویر مهر  و ابان متفاوتی زد
مهر  ۳۹۵۷ میلیارد ریال فروش ثبت کرد و ابان به ۴۸۹۹ میلیارد ریال رسید
در ۳ماهه سوم در تیر ۲۳۵۷ میلیارد ریال و مرداد ۲۴۰۲ میلیارد ریال شهریور ۲۵۲۶ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه ۳۵۱۶۲  میلیارد ریال بود  در حالی که مشابه  قبل  ۲۳۶۰۵ میلیارد ریال بود
#ورنا  در آبان  ۷۶۲  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آبان ۴۱,۶۶۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#فخوز   مهر و ابان خوبی داشت
در مهر ۶۱۴۶۵ میلیارد ریال فروش داشت 
در نرخ هم  ۲۰۶,۸۹۶,۴۹۴ ریال است  
در ابان ۷۹۴۶۱ میلیارد ریال فروش داشته است . نرخ ۱۹۴,۶۵۰ ریال است 
در شهریور  ۴۵۶۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  ۲۰۸,۹۸۰,۱۱۱ ریال است 
۸ ماهه ۴۷۸۴۸۹  میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه این عدد     ۳۱۹۲۸۰ میلیارد ریال بود
#دپارس مهر خوبی زد
 در تیر این عدد ۱۲۷۷ میلیارد ریال و مرداد ۱۲۹۹ میلیار ریال فروش داشته است و شهریور ۱۱۵۰ میلیارد ریال بود
در مهر ۱۲۰۵ میلیارد ریال فروش زد و ابان  ۱۳۰۱ میلیارد ریال شد و شبیه ماه های قبل بود
۸ ماهه به   ۹۴۳۶   میلیارد ریالی رسیده و  مدت مشابه  قبل  ۵۸۲۵   میلیارد ریال بوده است
#دسینا 
 در مهر این عدد ۱۶۴۹ میلیارد ریال و ابان ۱۶۵۸ میلیارد ریال بود و۸  ماهه به ۱۱۲۵۰  میلیارد ریالی رسیده است   مدت مشابه سال قبل ۵۸۹۳  میلیارد ریال بوده است.
#وخارزم  در آبان  ۷۰۹  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آبان  ۴,۸۴۴,۴۳۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است.
#خفولا تامین نیروی انسانی شرکت تولیدی نیروی برق فارس 
تاريخ شروع مناقصه  ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ 
طرف برگزارکننده  شرکت تولید نیروی برق فارس
#غچین مهر خوب بود و ۱۴۳۳ میلیارد ریال فروش داشت  در ابان این عدد ۱۶۹۹ میلیارد ریال بود  .
۵ ماهه  ۷۳۸۳   میلیارد ریال فروش داشت  که  ۳ برابر مدت مشابه  قبل است
#فمراد در ابان با فروش خوب ۶۲۴ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۱۳۱۸ میلیارد ریالی رسیده است
#شپاکسا شرکت میخرد
خرید تعداد ۴۱٫۹۴۱٫۲۸۴ سهم معادل ۹۹/۸۶درصد از سهام شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۷۲۳۴ با موضوع فعالیت تولید انواع جعبه‌های مقوایی و کارتن از طریق مزایده عمومی
#تاپکیش فروش کارگاه واقع در شهرک صنعتی پرند با عرصه زمین به مساحت ۲۴۵۲/۵ متر مربع و عیان به مساحت ۱۰۹۲ متر مربع واقع در شهرک صنعتی پرند،میدان توسعه، خیابان گلستان شرقی، خیابان فروزان کوچه گلبهار پلاک D135)D20) 
دلایل عدم حصول نتیجه  شرکت نکردن هیچ شخص حقیقی و حقوقی در مزایده مذکور
#فاهواز پیرو تعلیق نماد معاملاتی، موضوع بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به عدم رفع ابهام، تعلیق نماد معاملاتی به استناد تبصره ۱ماده مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ادامه می یابد.
#وگردش دارایی می فروشد
بانک گردشگری در نظر دارد در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانکها مصوب ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و همچنین دستورالعمل اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰،سیاست ها و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فروش اموال تملیکی و با استناد به آیین نامه معاملات بانک، نسبت به فروش و واگذاری املاک  بر مبنای قیمت پایه مزایده به صورت نقد و یا نقد و اقساط   اقدام نماید
#فالوم در مهربا فروش ۵۸۳ میلیارد ریالی مواجه بود که نسبت به مدت مشابه قبل رشد خوبی داشته ابان ۸۷۷ میلیادر ریال فروش داشت و ۲ماهه  ۱۴۶۰  میلیارد ریال بود مشابه سال مالی قبل ۴۱۳  میلیارد ریال بود
#کاسپین  در ابان ۱۴۰۳ میلیارد ریال فروش داشت
مهر با کمی افت نسبت به ماه  قبل ۱۴۶۸ میلیارد ریال  فروش داشت 
شهریور ۱۴۷۴ میلیاردریال بود و  ۸ ماهه  ۱۰۹۶۷  میلیارد ریال بود و مدت مشابه  قبل  ۷۹۴۶  میلیارد ریال بوده است
#ومهان با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-122 مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر، بالاتراز جام جم ،خيابان استقلال، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش، سالن شهيد آويني برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#دتماد  در ابان ۱۸۵۷ میلیارد ریال فروش اشت  در  مهر ۱۳۳۸ میلیارد ریال فروش شرکت بود  
 در شهریور این عدد ۱۱۶۳ میلیارد ریال بود
 ۸ ماهه  ۱۱۴۲۵ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل این عدد ۷۶۱۲ میلیارد ریال است
#تلیسه
 در مهر  ۷۵۶ میلیارد ریال فروش داشت  ابان این عدد ۷۳۲ میلیارد ریال بود
۸ ماهه  ۵۶۹۶  میلیارد ریال بوده مدت مشابه قبل  ۳۹۰۴  میلیارد ریال بوده است
#آریا در ابان ۲۸۱۱۳ و مهر روی متوسط بود و ۲۳۵۳۲ میلیارد ریال فروش داشت 
  شهریور با رشد ۲۸۴۹۶ میلیارد ریال فروش داشت
  ۸ ماهه ۲۱۷۶۲۶  میلیارد ریال بوده است  و مدت مشابه ۱۸۲۱۲۸ میلیارد ریال شده است
#کفرا  به استحضار می رساند در راستای حمایت از برنامه های دولت جهت برنامه ریزی در صرفه جویی مصرف انرژی سایت جمبزه به صورت متناوب با قطعی برق مواجه گردید و به ناچار کوره دوار سایت از خرداد ماه تا پایان شهریور ماه غیرفعال بوده، که پس از رفع موضوع قطعی برق در مهر ماه، کوره مجددا روشن و راه اندازی شد، ولیکن بدلیل مشکلات فنی و تخریب لایه نسوز، کوره مجددا متوقف گردید و از آن زمان تاکنون در دست تعمیر و اورهال می باشد. مراتب راه اندازی مجدد کوره از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی میگردد.
#تلیسه  به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت ماده ۳۹ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷ بند ۴دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت ۲ ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#وبهمن  به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
#خکار با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-146 مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان نيريزي، پلاک ۳ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#وپخش تا ابان ۴۲۸,۶۷۸ میلیون ریال سود مجمع شناسایی کرده است
#وامید  در ابان ۲۵۹۳  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا ابان ۱۲۰,۱۹۳,۹۱۹   میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#وگردش با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-148 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات بانک گردشگري واقع در تهران بلوار سعادت اباد-بلوار فرهنگ-نبش کوچه نور-ساختمان مرکزي بانک گردشگري طبقه ۷ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#شپدیس در گزارش اصلاحیه میانگین نرخ خوراک را از ابتدای سال مالی تا اخر مرداد ۵۶,۸۰۹ ریال و در شهریور ۵۰,۸۹۶ ریال زده است
#فجر
در ابان ولی بهتر شد و ۴۵۹۰  میلیارد ریال فروش داشت  نرخ ۴۲۲,۵۲۶,۵۶۶ ریال است 
 در مهر ۳۵۶۹  میلیارد ریال فروخت و نرخ ۴۲۹,۶۹۲,۱۴۶ ریال بود
 در شهریور با کمی افت مبلغ فروش ۴۴۱۹ میلیارد ریال بوده و نرخ  فروش ۴۳۶,۴۸۷,۴۶۰ ریال است  .
   ۸ماهه به فروش  ۴۱۴۶۰  میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه    ۳۰۸۵۰ میلیارد ریال است
#شپدیس در آبان با فروش و درامد ۳۳۵۰۴ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ خوراک را هم ۵۰,۰۸۹ ریال زده است . ۲ماهه  ۶۷۸۹۵ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ صادرات ۱۱۲,۷۳۷,۲۱۶ ریال است
#ثامید  شرکت توسعه و عمران امید(سهامی عام) جهت ساخت و ساز در قالب قرارداد مشارکت در ساخت بر روی یک قطعه زمین واقع در شهر تبریز مطابق مشخصات  از کلیه سرمایه گذاران توانمند و متخصص در امر ساختمان دعوت به همکاری می نماید.
#بگیلان در ابان به فروش ۷۴۱ میلیارد ریالی رسیده است و ۲ماهه  ۱۶۲۱ میلیارد ریال رسیده است .
#دتوزیع اخیرا صعودی بوده است 
 در ابان  ۱۸۱۴۴ و در مهر با رشد ۱۷۵۹۵ میلیاردذیال شد و  ۸ ماهه به ۱۲۴۰۶۲  میلیارد ریال رسیده است  .
#چکارن در ابان ۱۶۴ میلیارد ریال فروش داشته و به عدد  ۲۲۴۲ میلیارد ریالی رسیده است  . که کمتر از مدت مشابه سال قبل است
#مداران در  ابان ۴۰۸۳ میلیارد ریال فروش و درامد داشت
 مهر ۱۷۸ و شهریور با عدد ۱۶۸ میلیارد ریالی مواجه  بود و۸ ماهه به درامد ۷۱۲۸ میلیارد ریالی رسیده است
#کویر شهریور ۱۰۰۸۳ میلیارد ریال  و مهر ۱۴۰۶۹ میلیارد ریال  و ابان ۱۳۳۶۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۸ ماهه به عدد ۹۷۶۶۶   میلیاردریالی رسیده است .
#خپویش در ابان ۲۹۸۵ میلیارد ریال فروش داشت  در مهر ۳۲۴۳ میلیارد ریالبود
۸ماهه  ۲۵۸۹۶  میلیارد ریال فروش داشت   مدت مشابه قبل  ۱۶۲۱۸ میلیارد ریال بود
#وبشهر تا آبان ۲,۲۳۷,۷۳۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#شفن شهریور ۸۵۷۴ میلیارد ریال بوده
در مهر فروش به  ۸۵۴۷ میلیارد ریال رسیده و ابان ۹۸۲۹ میلیارد ریال فروش داشت
 ۸ ماهه  ۶۵۷۴۴   میلیارد ریال بود و مدت  مشابه  قبل  ۵۲۰۲۲ میلیارد ریال است .
#تاپکیش در ابان ۱۰۹۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۱ ماهه  ۸۵۲۱ میلیارد ریال فروش داشته است
#ددانا  تابستان خوبی ثبت کرد پاییز افت داشت
در تابستان در تیر ۴۳۵۵ میلیارد ریال  و مرداد ۵۲۶۲ میلیارد ریال و شهریور ۵۱۲۸ میلیارد ریال فروش زد
در مهر با کمی افت ۴۷۶۱ میلیارد ریال شده و ابان ۴۲۸۱ میلیارد ریال
  ۸ماهه  ۳۵۷۰۷   میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۲۰۱۲۳  میلیارد ریال است
#کمرجان با فروش ۷۷ میلیارد ریالی به عدد ۸۱۵ میلیارد ریال در گزارش ۱۱ ماهه رسیده است
#شملی ۲۰۶ میلیارد ریال فروش داشته است و ابان  به ۳۶۴ میلیارد ریال رسید و ۲ ماهه  ۵۷۰ میلیارد ریال فروش داشته  است
#شغدیر  مهر و ابان خوب بود 
سهم در شهریور با عدد  ۳۵۰۵ میلیارد ریالی مواجه بود
مهر هم  ۳۳۹۲ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۰۳,۴۸۳,۷۱۸ ریال
در ابان به عدد  ۳۲۷۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۲۸۶,۳۰۳,۵۰۶ ریال است
۸ ماهه فروش به ۲۸۱۰۸  میلیارد ریال رسید
مدت مشابه سال قبل   ۲۶۰۷۱  میلیارد ریال بوده است
#حپارسا اولین ماه سال مالی را با فروش ۵۶۰ میلیارد ریالی آغاز کرد و ابان به ۵۸۲ میلیارد ریال رسید  . ۲ماهه ۱۱۴۳ میلیارد ریال بود
تراز #وبصادر در آبان   ۴۸۷۶۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۴۲۶۶۹  میلیارد ریال سود سپرده بوده است .  ۳ماهه ۳۴۲۶۴  و ۶ ماهه  ۵۷۰۸۷  میلیارد ریال  و ۸ماهه  ۶۹۲۹۵ میلیارد ریال تراز مثبت دارد
#مارون در  کم کم از اورهال فاصله میگیرد و بهتر می شود
  در مهر با فروش ۳۵۵۷۸ میلیارد ریالی و ابان ۳۰۹۸۷ میلیارد ریال  مواجه بود و ۲ ماه خوبی داشت و ۸ ماهه  ۱۸۷۴۸۶  میلیارد ریال فروش داشته است
#غفارس
در شهریور این عدد  ۲۲۵۲ میلیارد ریال بود و مهر به  ۲۱۴۳ میلیارد ریال رسید و ابان ۲۵۶۴ میلیارد ریال بود و ۸ ماهه به عدد ۱۷۳۲۶  میلیارد ریال  رسیده است
#غدام در آبان با فروش و درامد ۱۶۴ میلیاردریالی مواجه بود و به عدد ۲۲۸۳ میلیارد ریال رسید . مدت مشابه این عدد ۷۹۶ میلیاردریال بود
#کفرا به استحضار می رساند این شرکت اقدام به اجاره و راه اندازی کارگاه تولید آجر نسوز شاموتی در محل شرکت ذوب آهن اصفهان با ظرفیت ۱۳۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰ تن در سال با حدود ۴۰ الی ۴۶ درصد آلومینا و دانسیته ۲٫۲ الی ۲٫۳( گرم/ سانتی متر مکعب ) نموده است که پیش بینی می شود با راه اندازی تمام بخش های مذبور در چهار ماهه پایان سال ۱۴۰۲ به میزان حدودا ۵۰۰۰ تن آجر به ظرفیت تولید واحد این شرکت اضافه می گردد.
#دکوثر برمدار ۱۰۰ است و ابان  ۱۰۲۷  و مهر هم  ۱۰۱۱ میلیارد ریال فروش داشت 
 شهریور هم ۱۰۴۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۸ ماهه  ۸۵۲۴    میلیارد ریال فروش داشته  که  مدت مشابه  قبل ۳۷۸۴  میلیارد ریال بود
#خرینگ
 مرداد  ۳۰۷۴ میلیارد ریال شد در شهریور ۳۷۳۵ میلیارد ریال بوده و مهر به ۳۷۹۳ میلیارد ریال رسید
در ابان به ۳۷۰۹ میلیارد ریال رسیده و در حد ماه قبل بود .
۸ ماهه  ۲۶۶۸۸   میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل آن   ۱۶۶۴۰  میلیارد ریال بود
#قاسم در آبان ۱۰۷۸۱ میلیار ریال بود و کمی افت کرد 
مهر ۱۱۵۳۶ میلیارد ریال ، شهریور ۱۲۱۳۴ میلیارد ریال فروش زد و ۸ ماهه به  ۸۳۵۱۰   میلیارد ریال رسیده است و۱۲ماهه قبل   ۱۱۷۵۵۰  میلیارد ریال بود .
#پتایر ابان ۳۱۹۳ میلیارد ریال و  مهر ۲۷۹۱ میلیارد ریال فروش زد 
 ۸ ماهه به  ۱۸۴۰۱  میلیارد ریال رسید .  مدت مشابه قبل این عدد    ۱۲۷۱۷  میلیارد ریال  بوده است و رشد خوبی داشته
#دقاضی  فروش خوبی داشت 
شهریور به ۱۳۷۱  و مهر ۱۳۸۲ میلیارد ریال رسیده است و ابان به  ۱۶۹۹ میلیارد ریال رسید  
 ۸ ماهه  ۱۰۴۹۸  میلیاردریال فروش داشت
#خنصیر ابان خوب بود
 در شهریور ۴۸۸ میلیارد ریال بود و مهر به  ۵۷۹ میلیاردریال رسید  در  ابان به ۶۱۶ میلیارد ریال رسید .
۸ ماهه  ۴۳۵۵  میلیارد ریال شده  و مدت مشابه قبل   ۱۹۲۶   میلیارد ریال بود
#شصدف  ابان خوبی داشت
در مهر با افت ۱۰۹۵ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۳۴,۵۲۱,۱۷۳ ریال است  .
در ابان ۲۶۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۵۲,۰۸۸,۰۵۰ ریال
۸ ماهه به  ۱۳۴۹۷  میلیارد ریال رسیده است  .مدت مشابه  قبل ۱۲۵۲۹ میلیارد ریال است  .
#دامین مهر و ابان هم خوب پیش رفت
 شهریور به  ۱۲۱۰ میلیارد ریال  و مهر به ۱۲۷۵ میلیارد ریال  و ابان ۱۳۷۶ میلیارد ریال رسیده و۸   ماهه به  ۹۳۲۲    میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل این عدد   ۵۹۷۹ میلیارد ریال است
#پکرمان مهر و ابان خوبی داشت 
 در شهریور این عدد  ۶۴۵۹ میلیارد ریال بود و نرخ  ۱,۰۶۱,۳۷۲ ریال 
مهر هم  با رشد ۸۷۲۵ میلیارد ریال شد و نرخ ۱,۱۲۰,۴۶۴ ریال است
در ابان این عدد  ۱۰۲۵۳ میلیارد ریال بود و نرخ ۱,۱۶۴,۲۸۶ ریال  
۸ ماهه به ۶۲۶۱۲    میلیارد ریال رسید  و مدت مشابه قبل ۴۴۷۶۳    میلیارد ریال بود
#همراه در ابان  ۴۱۱۴۸  میلیارد ریال فروش داشت ، مهر ۴۰۷۱۳ میلیارد ریال فروش داشت
  شهریور ۴۳۱۰۳ میلیارد ریال شد و ۸ ماهه به عدد  ۳۱۳۲۰۲   میلیارد ریالی مواجه بود
#سیمرغ در مهر ۳۳۷۴ میلیارد ریال فروش زد 
در آبان این عدد  ۳۳۷۸ میلیارد ریال شد
در شهریور هم  ۳۳۵۷ میلیارد ریال بود
۱۱ ماهه به ۳۳۷۱۰  میلیارد ریالی رسیده است .
#غشهداب در مهر با فروش ۱۲۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان به  ۱۳۲۸ میالیارد ریال رسیده است  و ۸ماهه به  ۷۱۲۰ میلیارد ریال رسید که مدت مشابه سال قبل  ۵۵۰۱  میلیارد ریال بود
#خاهن فروش خوبی در ابان زد 
سهم در  شهریور هم ۵۷۲ میلیارد ریال بود
در مهر کمی بهتر شد و ۱۲۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و ابان ۱۴۵۳ میلیارد ریال بوده است   
۸ ماهه به ۱۲۰۷۴  میلیارد ریال رسیده است
بانک #شهر
  سهام‌داران محترم با سلام و احترام؛ پیرو افشائیات قبلی طی نامه‌های شماره ۸۹۰۰۴۴ مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۱ و شماره ۲۳۸۲۹۱ مورخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۱ در خصوص موافقت اصولی اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز تأسیس صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات توسط بانک مرکزی ج.ا.ا و پیرو برنامه‌ها و اقدامات این بانک جهت اجرای مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین کاهش زیان انباشته بانک به منظور خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت به استحضار سهام‌داران محترم می‌رساند مجوز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری “املاک و مستغلات امین شهر یکم” ثبت شده نزد اداره ثبت شرکت‌ها (به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۴۷۷۲۹) و سازمان بورس و اوراق بهادار (به شماره ثبت ۱۲۱۴۳) طی مجوز شماره ۱۴۱۲۰۰/۱۲۲ مورخ ۰۴/۰۹/۱۴۰۲ صادر گردیده است. با توجه به اعلام آمادگی شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) مبنی بر فراهم نمودن مقدمات پذیره نویسی و سپس انجام معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق یاد شده به استحضار می‌رساند پذیره نویسی صندوق یاد شده به روش عرضه به قیمت ثابت با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع بوده و زمان شروع و پایان پذیره نویسی و همچنین تاریخ تمدید احتمالی آن با اطلاع قبلی به سازمان بورس و اوراق بهادار، در بازه زمانی یک ماه از تاریخ مجوز صادره خواهد بود. شایان ذکر است تحقق آثار مالی این موضوع برای بانک شهر منوط به شروع فعالیت صندوق مذکور بوده که به محض تحقق به استحضار سهام‌داران محترم خواهد رسید
#خچرخش  در ابان با افت  ۹۰۳ میلیارد ریال ، مهر با  رشد ۱۸۹۹ میلیارد ریال فروش داشت 
  در مرداد  به ۸۵۱ میلیارد ریال رسید و شهریور ۹۶۷ میلیارد ریال بود و جمع فروش به عدد ۸ ماهه  ۱۰۷۸۰  میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل  ۸۸۷۶  میلیارد ریال بوده است
#ساروم   ۲ماه گذشته بهتر بوده است
در تیر به عدد  ۱۶۰۹ میلیارد ریال رسیده است  و مرداد  ۱۶۳۳ میلیارد ریال شد تابستان را با فروش ۱۸۱۲ میلیارد ریالی تمام کرده است
در مهر با فروش ۱۸۴۸ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان  ۱۸۶۸ میلیارد ریال بوده است 
 ۸ ماهه ۱۳۴۹۳  میلیارد ریال بود . مدت مشابه  قبل  ۷۲۶۴ میلیارد ریال بود
#کفرا شهریور  و مهر خوبی داشت ولی ابان کمی افت کرد 
ابان ۷۲۶۵ میلیارد ریال فروش داشت 
. مهر ۱۲۳۰ و شهریور ۱۰۸۲ میلیاردریال فروش زد
۸ ماهه  ۷۲۶۵  میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه قبل این عدد  ۶۵۸۲ میلیارد ریال بوده است  .
#دتولید  احتراما در راستای رعایت مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات به استحضار میرساند نرخ فروش تعدادی از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و براساس مجوزات سازمان غذا و دارو افزایش یافته است. در صورت وجود تغییر با اهمیت در اطلاعات اعلام شده موضوع از طریق سامانه کدال به سهامدارن محترم اطلاع رسانی خواهد شد. لازم به ذکر است فروش محصول فوق نسبت به کل دارایی ها در سال مالی قبل حدود ۲٫۹۲ % ( دو و نود و دو صدم درصد) و نسبت به کل درآمد فروش در سال مالی قبل حدود ۴٫۰۷ % (چهار و هفت صدم درصد) می باشد
#شتران نیروگاه میزند
  احداث و بهره برداري از ۵۰۰ مگاوات نيروگاه خورشيدي بر اساس ظرفيت ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور 
تاريخ شروع مناقصه  ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ 
طرف برگزارکننده  سازمان انرژي هاي تجديد پذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) 
شرح موضوع مناقصه(شامل تصريح شركت در آن و نه نتيجه)  شركت در مناقصه مذكور
#حتوکا در مهر با درامد ۷۵۵ میلیاردریالی  مواجه بود و آبان این عدد  ۸۲۲ میلیارد ریال شد و به عدد ۵۵۷۹  میلیارد ریال رسید و کل سال قبل این عدد ۷۱۹۲ میلیارد ریال بود
#خزامیا در ابان  ۱۲۵۲۵ میلیارد ریال فروش داشت 
 در مهر ۹۳۸۲ میلیارد ریال فروخت و ۱۳۰۰ دستگاه  فروخته است در شهریور
۸ ماهه این عدد  ۱۲۳۴۳۵   میلیارد ریال بود و مشابه  قبل  ۱۰۰۱۹۱میلیارد ریال
#تاصیکو در ابان  ۱۶۲۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#ارفع  مهر کمی افت کرد   ۸۳۵۳ میلیارد ریال فروش داشت 
در شهریور جبران کرد نرخ  ۲۲۷,۲۵۲,۱۹۱ ریال و فروش ۱۶۴۸۷ میلیارد ریال بود
در ابان ۱۰۱۵۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۰۷,۰۷۹,۶۴۵ ریال است 
 ۸ ماهه  ۱۰۸۳۹۳   میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه  قبل ۹۰۱۷۸ میلیاردریال است
#قلرست در مهر با فروش و درامد  ۱۰۴۵ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان به  ۹۰۸ میلیارد ریال رسید و به عدد ۲۱۹۸  میلیارد ریالی در ۴ماهه رسیده است  .
#سقاین ۲ ماه اخیر خوب بود
مرداد همین حوالی بود و ۴۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و شهریور به ۴۹۵ میلیارد ریال  و مهر با  کمی رشد ۵۰۳  و ابان  ۵۴۹ میلیارد ریال شده و ۸ ماهه  ۳۶۳۲    میلیارد ریال بود
#کی_بی_سی در مهر ۶۰۲ میلیارد ریال و ابان با رشدی خوب و خاص ۱۱۶۹ میلیارد ریال فروش داشت و به جمع فروش ۱۱ ماهه  ۵۳۸۷ میلیارد ریال رسیده است
#غمایه در مهر با  فروش خوب ۷۵۴ میلیارد ریالی مواجه بود و ابان  ۸۱۷ میلیارد ریال و ۸ماهه  به عدد ۵۰۷۴  میلیارد ریال رسیده است در مدت مشابه این عدد ۲۶۱۱ میلیارد ریال بوده و ۲ برابر شده است
#بوعلی بهره برداری از واحد پارازایلین 
زمان شروع طرح / پروژه  ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ 
مدت اجراي طرح / پروژه  ۴ سال 
بهاي تمام شده طرح / پروژه  ۱۵,۸۷۳,۵۰۲ میلیون ریال 
 نتايج مورد انتظار
محصولات حاصل از بهره برداري از طرح/ پروژه جديد  پارازایلین 
ظرفيت اسمي محصول  ۴۰۰ هزار تن در سال 
ظرفيت عملي بهره برداري از محصول  با توجه به شرایط بازار و مصرف واحد پایین دستی تولید می گردد 
شرح (شامل جايگاه محصول در درآمد فروش شركت)  ظرفیت تولید شرکت پتروشیمی بوعلی سینا ۱٫۷ میلیون تن می باشد که حداکثر ۲۴ درصد از آن را محصول پارازیلین تشکیل خواهد داد
#تماوند  پذیرش سندیکای تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) با نرخ سود سالانه ۲۳ درصد با مشارکت شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال و تامین سرمایه دماوند به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال. درآمد بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق یاد شده برای شرکت تامین سرمایه دماوند جمعاً به مبلغ ۷۵۴٫۵۰۰ میلیون ریال که شامل ۹۰٫۰۰۰ میلیون ریال درآمد تعهد پذیره نویسی که بلا فاصله پس از پذیره نویسی اوراق شناسایی می شود و مبلغ ۶۶۴٫۵۰۰ میلیون ریال درآمد بازارگردانی اوراق است که طی ۴ سال آتی شناسایی خواهد شد.
#حبندر   مبلغ قابل پرداخت بر اساس کارکرد واقعی پیمانکار خواهد بود. همچنین سپرده بیمه به میزان ۵% مبلغ قرارداد از هر صورت ضعیت کسر و پس از ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی به موجر پرداخت خواهد شد. 
شرح جزئيات قرارداد  اجاره یک روند یدک کش کارفرما : شرکت فن آوري آبهاي عميق پيمانکار : شرکت خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر نوع پيمان اجرا : اجاره شناور مدت پيمان : يک سال مبلغ کل ناخالص به مدت ۱ سال :۶۲۰،۵۰۰ يورو
بانک  #دی پیرو آگهی مزایده عمومی املاک مازاد و تملیکی بانک دی ( شرکت سهامی عام ) منتشره در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۲، به اطلاع سهامداران و ذینفعان محترم می رساند مزایده مزبور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵برگزار گردید ، که از تعداد ۲۶ فقره ملک مزایده شده ،تعداد ۶ فقره ملک به بهای تمام شده ۶۵٫۴۹۷ میلیون ریال بفروش رسید، که سودی معادل ۲۴۶٫۸۲۷ میلیون ریال از این محل شناسایی گردیده است.
#فاسمین در آبان با فروش ۲۶۳۸ میلیارد ریالی فعلا صادرات نداشت و داخلی فروخت نرخ فروش ۹۵۵,۸۴۸,۰۰۰ ریال بود . ۸ ماهه  ۳۹۸۸۳ میلیارد ریال فروش داشته است
#سمگا اوراق می زند و سهم میخرد 
انتشار اوراق مرابحه به ارزش ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال جهت خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 
نرخ  ۲۳ درصد 
شیوه تسویه  هر ۶ ماه یکبار از تاریخ انتشار 
طول دوره بازپرداخت  ۴۸ ماه 
شرح شامل محل كاربرد و برنامه شركت در مورد بدهي  خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
#فملی  مهر خوبی داشت و ۱۱۴۵۲۹ میلیارد ریال فروش زد و نرخ  ۱۰ هزار تن  صادرات  ۴,۲۶۱,۹۹۶,۸۳۵ ریال بود
 آبان به  فروش ۹۷۳۳۸ میلیارد ریالی رسید و نرخ صادرات  ۴,۶۲۲,۱۴۸,۴۲۴ ریال است 
۸ ماهه ۷۸۳۹۳۴ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه  قبل     ۵۱۳۶۰۰ میلیارد ریال بود
#داوه در مهر با رشد فروش ۲۲۴ میلیارد ریال   و ابان  ۲۱۴ میلیارد ریال مواجه بود و  ۱۱۵۴  میلیاردریال فروش داشت و مشابه  قبل ۶۹۲  میلیارد ریال بود
#کخاک ابان کمی بهتر شد
سهم در شهریور به فروش ۱۰۰۸ میلیارد ریالی رسیده است  و مهر هم با  افت  ۹۸۰ میلیارد ریال شد   و ابان  ۱۰۱۲ میلیارد ریال بود
  ۸ ماهه ۸۰۱۲    میلیارد ریال فروش داشت  مدت مشابه سال  قبل این عدد ۴۹۸۸ میلیارد ریال بوده است
#قهکمت درمهر به ۲۴۱۲ میلیارد ریال  و ابان  ۳۱۶۱ میلیارد ریال بود و به عدد ۱۲۸۴۱   میلیارد ریال رسید .
#قچار  در ابان  ۲۵۰۸  میلیارد ریال فروش داشت  و به عدد ۱۱۶۲۷   میلیارد ریال رسید .

بتا سهم

#کدال_نگر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *