#شگویا در فروردین خوب عمل کرد و ۲۵۳۹۹ میلیارد ریال فروش داشت و در حد ماه های قبل بوده است در اردیبهشت با کمی افت ۲۰۹۴۰ میلیارد ریال بود  و ۲ماهه  ۴۶۳۴۰  میلیارد ریال بوده نرخ رشد کرده و به ۶۳۹,۷۷۲ ریال رسیده و موجودی دارد
#غشهد در اردیبهشت با ۶۳۳ میلیارد ریال فروش و درامد به عدد ۸۶۱ میلیارد ریالی رسیده است

#سابیک  پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید

#ومهان همچنان در مدار فروش سرمایه گذاری هاست و اردیبهشت  ۴۷۱۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا اردیبهشت  ۸,۵۵۰,۴۶۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#سبزوا  پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت ۱۰:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید
#کنور ۱۲ماهه ۲۷۲۵ و  ۹ماهه  ۲۱۱۲ و  ۶ماهه جالب بود ۱۴۴۱ ریال سود محقق کرد
۷۰۴۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۸۰۴ میلیارد ریال سود خالص ۳ماهه داشت و ۶ماهه سود عملیاتی ۱۴۸۳۹ و سود خالص ۱۸۴۰۳ میلیاردریال بود
در۹ماهه  سود عملیاتی رشد خوبی داشت و ۲۲۷۳۱ میلیارد ریال  محقق کرد ۵۵۱۵ میلیارد ریال  سود غیرعملیاتی و در نهایت ۲۶۹۷۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۲۸۴۹۴ و سود خالص ۳۴۷۹۸ میلیارد ریال شد
#اخابر  پیرو گزارش منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزايش نرخ تعرفه برقرراري خط ارتباطي و تخليه خط به استحضار می رساند ه استحضار مي رساند کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱‏-۳۵۳ مورخ ۱۳‏/۱۲‏/۱۴۰۲ موضوع ” تعرفه و الزامات برقراري و تخليه خطوط ارتباطي مشترکين ارتباطات ثابت براي دسترسي به خدمات شبکه ملي اطلاعات” ، شماره ۴ و ۵‏-۳۴۹ مورخ ۳۰‏/۷‏/۱۴۰۲ با موضوع ” تعرفه استفاده از فضا براي تجهيزات ارتباطي” و” تعرفه استفاده از خدمت برق در مراکز مخابراتي” را بررسي و تصويب نموده، که براساس مکاتبات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به شماره ۵۱۰‏/۱۰۰ مورخ ۷‏/۱‏/۱۴۰۳، شماره ۷۶۵۹۸‏/۱۰۰ و شماره ۷۶۶۰۱‏/۱۰۰ مورخ ۵‏/۱۲‏/۱۴۰۲ ابلاغ گرديده است، براساس اين مصوبه سقف تعرفه برقراري خط ارتباطي مشترکين مبلغ ۹۰۰ هزار ريال و تخليه خط مشترکين مبلغ ۳۰۰ هزار ريال تعيين شد.
#دبالک اسفند به عدد ۵۳۵ میلیارد ریالی رسیده و فروردین با افت  ۳۵۹ میلیارد ریال و اردیبهشت ۵۷۷ میلیارد ریال بود و۵ ماهه  ۲۹۳۴ میلیارد ریال فروش داشت
#سخوز پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید
#فاراک و افزایش سرمایه
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲۰,۶۳۷,۷۲۷,۶۳۲,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي شرکت که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
پاداد از زیرمجموعه های #ثعمرا در ۱۲ماهه به سود ۱۸۰۲ میلیارد ریالی رسیده است
#ساینا اردیبهشت خوبی زد و ۹۵۰  میلیارد ریال فروش داشت
در اولین ماه سال مالی به فروش ۴۳۲ میلیاردریالی رسید و بهمن  ۸۱۸ میلیارد ریال بود در اسفند متوسط این فروش را داشت و ۶۶۳ میلیارد ریال فروش زد در فروردین این عدد ۵۲۶ میلیارد ریال بود و متوسط بوده است 
۵ ماهه  ۳۶۲۷   میلیارد ریال بود  که  از مدت مشابه سال قبل بیشتر است
#فرود   جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران بزرگراه حقاني تقاطع همت هتل ارم سالن سپهر برگزار میگردد
#بکام  جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ در استان يزد ،شهر يزد به آدرس شهرستان يزد،صفائيه،ميدان جانباز،انتهاي بلوار شهيد قندي،آمفي تئاتر کارخانه برگزار میگردد
#دارو در ۱۲ماهه حسابرسی شده  ۱۲۴۵ ریال سود محقق کرده است
#لوتوس  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا واقع در خيابان شيخ بهايي شمالي ميدان شيخ بهايي خيابان دانشگاه الزهرا برگزار میگردد
#کفپارس در اردیبهشت ۴۳۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه  ۱۵۲۱ میلیارد ریال بود که مدت مشابه قبل ۱۱۱۳  میلیارد ریال است
#سیدکو  در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۵۳۷۴ ریالی رسیده است
#سکرما اردیبهشت خاصی داشت و ۱۰۴۴ میلیارد ریال فروش زد 
اولین ماه از سال مالی را با فروش ۸۹۵ میلیارد ریالی اغاز کرده است و در بهمن ۹۰۴ و اسفند ۸۸۱ میلیارد ریال فروش داشته است
فروردین با کمی افت ۶۵۷ میلیارد ریال شده و ۵ ماهه  ۴۳۸۴ میلیارد ریال بوده است که مدت مشابه  قبل  ۳۴۴۶ میلیارد ریال بود
#قاسم
 به گزارش آوای آگاه؛ در پایان مجمع شرکت قاسم ایران به ازای هر سهم ۴۲۰ ریال سود تقسیم شد.
ava.agah.com
#خلنت که فروردین خاصی نداشت در اردیبهشت به فروش ۱۳۳ میلیارد ریالی رسیده است و ۲ماهه  ۱۳۸ میلیارد ریال فروش داشت  که از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#ودی بيمه دي در ۱۲ماهه به سود  ۸۵۰۹ میلیارد ریالی رسیده است  با سرمایه قدیم  ۱۴۳۰  ریال سود محقق کرده است  . افزایش سود سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته عمدتاً ناشی از افزایش فروش های شرکت در رشته های مختلف (بدون قرارداد در مان تکمیلی بنیادشهید ) بوده بطوریکه فروش این بخش از رقم حدود ۲۹.۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به رقم حدود ۶۳.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است بر همین اساس و با توجه به قائده قانون اعداد بزرگ ضریب خسارت شرکت کاهش یافته و منجر به افزایش سود شده است
#غشوکو به گزارش آوای‌ آگاه؛ در ادامه مجمع‌ عمومی عادی سالیانه شرکت شوکوپارس، با تصویب صورت‌های مالی، به ازای هر سهم ۱۸۰ریال سود نقدی تقسیم شد.
ava.agah.com
#فباهنر در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۶۷۳ ریالی رسیده است
#غمینو ۳۷۵ ریال تقسیم کرد
#زگلدشت  گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تکميل پروژه هاي در جريان ساخت که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#ساراب سال مالی را با فروش ۹۷۷ میلیارد ریالی اغاز کرده بود در اردیبهشت این عدد ۶۴۵ میلیارد ریال بود و ۲ماهه  ۱۶۲۳ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه  قبل ۱۲۱۰ میلیارد ریال بود
#غپینو
 به گزارش آوای آگاه در پایان این مجمع به ازای هر سهم ۲۸۰ ریال معادل۵۰ درصد سود خالص تقسیم شد.
#بوعلی در ۱۲ماهه عقب گرد کرد و ۶۶۳۲ ریال سود محقق کرد 
 ۹ماهه خوب بود و ۷۳۱۶ ریال سود محقق کرد
در ۶ماهه به سود ۴۵۲۱ ریالی رسیده بود  .
در ۶ماهه ۶۸۶۸۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۴۸۸۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
در۹ماهه  سود عملیاتی با رشد خوب ۱۱۳۷۳۹ و سود خالص ۱۰۴۹۹۰ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۱۱۰۷۶۲ و سود خالص ۹۵۱۷۰ میلیارد ریال بود
پخش دارويي اکسير از زیرمجموعه های #وپخش در ۱۲ماهه به سود ۲۰۹۳ میلیارد ریالی رسیده است
#ونوین 
در فروردین سود تسهیلات اعطایی ۳۴۵۸۰ میلیارد ریال وسود پرداختی به سپرده ۲۶۷۶۴ میلیارد ریال بود و تراز  ۷۸۱۶ میلیارد ریال مثبت است
در اردیبهشت سود تسهیلات به ۳۴۷۶۸ و سود پرداختی ۲۶۸۴۹ میلیاردریال بود تراز ۲ ماهه ۱۵۷۳۴ میلیارد ریال مثبت است
#فولاژ در اردیبهشت با رشد فروش ۱۶۱۸۲ میلیارد ریال فروخت و  فروردین به عدد ۱۲۹۹۷ میلیاردریالی رسید  ۲ماهه به عدد  ۲۹۱۸۰ میلیارد ریال رسیده است  که حدود  ۴۵% بیشتر از مدت مشابه قبل است
#فسبزوار اولین ماه از سال مالی را با عدد ۴۰۸۵ میلیارد ریالی مواجه بود که عدم قطعی گاز به رشد فروش آن نسبت به مدت مشابه سال قبل کمک کرده‌است در بهمن هم خوب بود و با عدد جالب ۱۰۹۳۰  میلیارد ریالی مواجه بود
اسفند نرمال  پیش رفت و ۴۶۸۵ میلیارد ریال  فروخت
فروردین به عدد  ۹۵۳۵میلیارد ریال رسیده است  و اردیبهشت بارشد ۱۰۹۴۳ میلیاردریال بود
 ۵ ماهه  ۳۹۹۱۴   میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه  قبل ۲۴۵۴۷ میلیارد ریال بود
#غدام در اردیبهشت ۱۰۲ ، فروردین ۱۰۹ ، اسفند  ۱۷۳ و بهمن با فروش ۱۶۲ میلیارد ریالی ۵ ماهه ۷۳۲   میلیارد ریال فروش داشت
#زشگزا سال مالی را با فروش ۵۴۷ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت این عدد ۶۱۰  میلیارد ریال است که ۲ماهه  ۱۱۵۸ میلیارد ریال بود و مدت مشابه  قبل ۸۹۳ میلیارد ریال بود
#کگهر سازمان جهاد كشاورزي با اين ادعا كه انتقال آب به محلي غير از اراضي متعلقه خالف ضوابط و مقررات قانون توزيع عادالنه آب ميباشد و متعاقباً بنا به تكليف قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و به استناد اينكه فعل شركت گهرزمين درخصوص انتقال آب از اراضي عين البقر به محل كارخانجات از مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز مي باشد، اقدام به طرح شكايت كيفري تغيير كاربري غيرمجاز اراضي زراعي و باغها عليه شركت نمود. درحالي كه درخواست تغييركاربري در اوايل سال ۹۸ به كميسيون تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذكور تقديم شده بود و كميسيون مذكور عليرغم تكليف قانوني مبني بر اظهارنظر ظرف مهلت دوماهه از زمان تقديم درخواست، كماكان موضوع درخواست تغيير كاربري شركت گهرزمين را مسكوت گذاشته بود. عليايحال، دادگاه بدوي نظر به گزارش اداره جهاد كشاورزي، ضمن احراز ارتكاب جرم صدراالشاره، راي به محكوميت شركت گهرزم ين به پرداخت چهارصد و پنجاه و پنج ميليارد و صدو هشتاد ميليون ريال جزاي نقدي صادر نمود؛ اما پيرو دفاعيات انجام شده و با توجه به اقدامات شركت درخصوص اخذ مجوزات الزم، اجراي راي مذكور به مدت دوسال معلق شد. در ادامه با اعتراض سازمان جهاد كشاورزي به راي مذكور، پرونده به دادگاه تجديدنظر ارجاع شد كه خوشبختانه با توجه به دفاعيات مستدل و متقن شركت، ضمن رد تجديدنظرخواهي اداره جهاد كشاورزي، راي بدوي به نفع شركت تاييد گرديد؛ تصوير راي قطعي )تجديدنظر( جهت استحضار و بهرهبرداري الزم به پيوست تقديم حضور ميگردد.
#بکام در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۳۹ و در سود اصلی ۱۴۸ ریال محقق کرده است
ليزينگ دي از زیرمجموعه های بانک #دی در ۱۲ماهه به سود ۶۸۹۹ میلیارد ریالی رسیده است
#چکاوه در فروردین ۱۲۹ و اردیبهشت  ۲۹۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه  به  ۴۲۵ میلیارد ریال رسیده است  که البته نصف مدت مشابه است
#فرود در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود  ۵۸۸ ریالی رسیده است
#تایرا در فروردین با فروش ۱۲۷۲۲ میلیارد ریالی مواجه بوده است که اردیبهشت این عدد ۲۶۳۱۵ میلیارد ریال بود و ۲ماهه به  ۳۹۰۳۸ میلیارد ریال رسیده است  که تقریبا  ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#غدانه در دی با درامد ۸۴۷ میلیارد ریالی مواجه بود و بهمن ۱۳۴۲ میلیارد بوده  و اسفند  ۹۶۵ میلیارد ریال بوده
 فروردین ۵۷۰ میلیارد ریال و اردیبهشت ۷۴۰  میلیارد ریال بوده  ۵ ماهه  ۴۴۹۰ میلیارد ریال فروش داشت .
#لوتوس   تعهدپذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت ایران تایر(نماد صتایر۰۷۳) 
تاريخ پذيرش تعهد  ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ 
مبلغ تعهد  ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال 
شرح موضوع شامل طرف تعهد و اهداف و برنامه ها  تعهدپذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه نماد صتایر ۰۷۳ – نرخ اوراق ۲۶ درصد سالانه – سررسید اوراق ۱۴۰۷/۰۳/۰۶ – کارمزد تعهدپذیره نویسی مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال – کارمزد بازارگردانی مبلغ ۱,۲۸۶,۰۰۰ میلیون ریال طی عمر اوراق (چهار ساله) شناسایی می گردد
افزایش سرمایه در #فاذر  گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۸,۱۲۶,۴۷۵ ریال به مبلغ ۳۶,۲۵۲,۹۵۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور بهسازي و جايگزيني ماشين آلات و تجهيزات توليد، اصلاح ساختار مالي، تامين سرمايه در گردش موردنياز پروژه هاي دردست اجرا، استفاده از حداکثر ظرفيت توليد شرکت و طرح اصلاح ساختار نيروي انساني که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#سخاش فروش ۸۱۴ میلیارد ریالی در اردیبهشت زد و فروردین این عدد  ۳۴۷ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه این عدد ۱۱۶۲ میلیارد ریال بود  که  ۱۶% بیشتر از مدت مشابه  بوده است
فروش داخلي:در ماه مورد گزارش انواع سیمان فله و پاکتی تیپ ۲به مقدار ۵۱.۹۹۲تن به ارزش۵۶۴.۷۱۶میلیون ریال و انواع سیمان فله و پاکتی پوزولانی به مقدار ۲۵.۱۶۵تن به ارزش ۲۵۰.۱۰۶ میلیونریال از طریق بورس کالا عرضه و تحویل شده است و ضمناً این شرکت در ماه جاری فروش صادراتی نداشته و کلیه محصولات به صورت داخلی فروخته شده اند.
#خریخت در فروردین با فروش ۵۰۹ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت رشد خوبی کرد و ۹۵۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ ماهه به  ۱۴۶۵ میلیارد ریال رسید
#بتسک !! ترانسفورماتور سازي کوشکن در ۳ماهه به سود ۱۳۹۳ میلیارد ریالی رسیده است و ۲۶۵ ریال به ازای هر سهم سود شناسایی کرده است
#شصفها  در فروردین با افت ۳۶۶۰ میلیارد ریال فروش داشت اردیبهشت با رشد ۵۶۴۴ میلیارد ریال و ۲ماهه  ۹۴۲۱ میلیارد ریال بوده و دحد  سال قبل است
#خاهن در ۱۲ماهه به سود ۲۱۰ ریالی رسیده است  و عجیب است که افت ۲۵% را نسبت به سود مدت مشابه دارد  البته  شاید در سایردرامد ها در حسابرسی شده تغییراتی شاهد باشیم 
درهر صورت در ۶ماهه ۴۰۰۹ میلیادر ریال سود عملیاتی و ۳۱۰۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
در۹ماهه  سود عملیاتی ۴۶۷۰ و سود خالص ۳۹۰۲ میلیارد ریال  بود
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۵۷۶۳ و سود خالص ۵۴۵۰ میلیارد ریال بود
#فاما در فروردین با فروش و درامد ۱۱۶۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۲۱۵۵ میلیارد ریال بود ۲ماهه  ۳۳۲۳ میلیارد ریال فروش داشت  . مدت مشابه  قبل ۲۷۹۸ میلیارد ریال بوده است
#شهر  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس نياوران- کاشانک- نرسيده به سه راه آجودانيه- شماره ۲۱۰- سالن انديشه مرکز همايش‌هاي بين المللي رايزن برگزار میگردد
#سابیک  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان استاد شهيد مطهري – بعد از چهارراه قائم مقام فراهاني – پلاک ۳۳۴ – سالن اجتماعات شرکت بازرسي کالاي تجاري (IGI) برگزار میگردد
#سخوز جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شهيد مطهري-بعد از چهارراه قاپم مقام فراهاني ‍‍‍‍‍‍به شماره ۳۳۴ در محل سالن اجتماعات شرکت بازرسي کالاي تجاري (IGI) برگزار میگردد
#غسالم در فروردین با فروش ۹۶۵ میلیارد ریالی مواجه بود اردیبهشت به ۲۰۰۸ میلیارد ریال رسیده است و ۲ماهه  ۲۹۷۳ میلیارد ریال رسیده و ۵۰% از مدت مشابه قبل بیشتر است
#تکمبا سال مالی فروردین را با فروش ۴۹۹ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت ماه این عدد ۱۲۱۷ میلیارد ریال است که ۲ ماهه ۱۷۱۷ میلیارد ریال فروش داشت که بیشتر از مشابه سال قبل است
#سابیک فروردین ۲۱۶۰ میلیارد ریال و اردیبهشت ماه با یک پرش ۳۱۹۵ میلیارد ریال بود.
 ۲ماهه ۵۳۵۶ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه قبل ۴۱۷۳ میلیارد ریال بود
#سمازن اردیبهشت خوبی داشت
اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۷۹۰ میلیاردریالی آغاز کرده است در بهمن به  ۱۶۴۲ میلیارد ریال و اسفند ۱۸۶۲ میلیارد ریال رسید
فروردین این عدد ۱۷۰۷ میلیارد ریال بوده است  و اردیبهشت ۲۲۷۴ میلیارد ریال بوده
۵ ماهه  ۹۲۷۷  میلیارد ریال فروش داشته است
#پخش البرز در فروردین با فروش ۱۵۲۷۲ میلیارد ریالی مواجه بوده اردیبهشت به ۲۱۰۹۲ میلیارد ریال رسید . ۲ماهه  ۳۶۳۶۴ میلیارد ریال فروش داشت و کل سال قبل ۲۰۶۷۲۲ میلیارد ریال بود
#شگل
در اولین ماه سال مالی خود به فروش ۱۲۱۷ میلیارد ریالی رسیده است و در بهمن به ۱۴۲۷ و اسفند با رشد ۱۹۳۵ میلیارد ریال رسیده
 فروردین ماه ۸۴۴ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۷۸۵ میلیارد ریال فروش را ثبت کرد
۵ ماهه ۷۰۶۵  میلیارد ریال  بود  که شبیه مشابه  قبل است
#غشاذر در اردیبهشت با فروش ۱۸۲۷ میلیارد ریالی به عدد ۶۶۵۸ میلیارد ریالی رسیده است که مشابه سال  قبل ۵۴۴۱ میلیارد ریال بود
#غگلستا در اسفند ۱۲۷۵ میلیارد ریال فروش داشت در فروردین با رشد ۱۳۱۸ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۶۸۹ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه به ۵۴۷۳  میلیاردریال رسیده است
#ارفع در گزارش ۱۲ماهه  تلفیقی و اصلی حسابرسی شده به سود ۴۶۰۸ ریال رسید
#دزهراوی سال مالی را با فروش ۴۲۱ میلیاردریالی آغاز کرده است و اردیبهشت این عدد ۵۹۷ میلیارد ریال و ۲ماهه  ۱۰۱۸ میلیارد ریال بود .مدت مشابه سال قبل این عدد  ۷۶۸ میلیاردریال بود
#زپارس فروردین خاصی داشت و به عدد ۱۲۰۵ میلیارد ریالی رسیده است که به‌ دلیل‌ فروش محصولات سایر است اردیبهشت این عدد خوب بود و ۴۷۲ میلیارد ریال شد
اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۸۰ میلیارد ریالی اغاز کرد که خیلی فرقی با ماه مشابه سال قبل ندارد در بهمن به ۱۹۵ اسفند  ۱۶۷ میلیاردریال 
سهم  ۵ماهه ۱۳۸۶ میلیارددریال فروش داشت و از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#سدور در فروردین به فروش ۳۵۲ میلیارد ریالی رسیده بود و اردیبهشت این عدد ۳۸۸ میلیارد ریال بود و ۲ماهه به ۷۴۰ میلیارد ریال رسیده  که از مدت مشابه قبل کمتر است
در دوره مذکور مقدار ۷،۲۰۹ تن سیمان فله به مبلغ ۵۹،۲۷۴ میلیون ریال و مقدار ۳۲،۸۵۷ تن سیمان کیسه از نوع تیپ ١ ، تیپ ٢ ، تیپ ۵ و پوزولان به مبلغ ۳۲۹،۵۱۲ میلیون ریال از طریق بورس کالا به فروش رسیده است .
#خچرخش در فروردین با فروش ۶۶۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۴۳۲ میلیارد ریال شد ۲ماهه ۲۱۲۰ میلیارد ریال بوده که از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#قچار فروردین فروش نداشت اردیبهشت با فروش ۸۸۰ میلیارد ریالی آغاز کرد
#پارتا   اسفند ۲۷۴۵  میلیارد ریال و فروردین به عدد ۲۶۲۸ میلیارد ریال رسیده بود در اردیبهشت این عدد ۳۹۰۴ میلیارد ریال بود که ۲ماهه  ۶۵۳۳ میلیارد ریال بوده است   .
#حفارس در فروردین با فروش ۱۵۵۹ میلیاردریالی مواجه بوده و اردیبهشت این عدد ۱۸۸۰ میلیارد ریال است و ۲ماهه ۳۴۴۰ میلیارد ریال فروش داشت   .
#قزوین در اردیبهشت با فروش ۳۳۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است
#شرنگی در فروش منظم نیست در اردیبهشت با عدد ۱۱۳ میلیارد ریالی مواجه بود و به ۱۱۶ میلیارد ریال در ۲ماهه رسیده است  .
#فولاژ با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-262 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ لغایت تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
#تلیسه در فروردین با فروش خوب ۸۱۹ میلیارد ریالی مواجه بود اردیبهشت  ۸۴۷  میلیارد ریال فروش داشته و۲ ماهه به ۱۶۶۷ میلیارد ریال رسید
#دتوزیع در فروردین با فروش ۱۷۷۶۳ میلیاردریالی بوده است و اردیبهشت ۲۵۵۰۸ میلیارد ریال بود و ۲ماهه به  ۴۳۲۷۲ میلیارد ریال رسیده است
#لسرما در فروش منظم نیست و اردیبهشت ۹۵۸ میلیارد ریال و ۲ماهه  ۱۱۵۲ میلیارد ریال فروش داشت  که البته با مدت مشابه سال قبل هم قابل مقایسه نیست
#اخابر اسفند از ۱۰ هزار عبور کرد و ۱۰۱۲۷ میلیارد ریال درامد داشت  در فروردین هم خوب بود و ۱۰۰۲۶ میلیارد ریال  و اردیبهشت  ۱۰۱۷۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه  ۲۰۲۰۴ میلیارد ریال شده است و کل سال  قبل ۱۰۸۷۲۸ میلیارد ریال بود
#سنیر سال مالی را با فروش ۲۵۴ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت این عدد ۳۶۱ میلیارد ریال است و ۲ماهه  ۶۱۶ میلیارد ریال فروش داشت  . مدت مشابه قبل ۵۲۶ میلیارد ریال است
#خپارس اردیبهشت  با فروش کمی بهتر از فروردین ۱۲۶۸۵ میلیارد ریال فروش زده است و ۲ ماهه  به ۲۰۸۵۹ میلیارد ریال رسیده است
#زدشت همان حوالی سال قبل است و ۷۳۱ میلیاردریال فروش فروردین و ۸۰۲ میلیارد ریال اردیبهشت است  ۲ماهه به عدد  ۱۵۳۳ میلیارد ریال رسیده است
#غاذر  در فروردین ۷۷ میلیارد ریال فروش داشت . اردیبهشت  با رشد ۱۷۰ میلیارد ریال فروش داشته و ۲ماهه به  ۲۴۷ میلیارد ریال رسیده است  .
#عالیس و تکذیب آتش سوزی
پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر وقوع آتش سوزي به استحضار می رساند اخبار منتشر شده در رسانه ها و فضاي مجازي، مبني بر وقوع آتش سوزي در شرکت بهار رزعاليس چناران(سهامي عام) و شرکت هاي تابعه صحت نداشته است.ضمنا تمامي فعاليت هاي عملياتي اين شرکت طبق روال معمول در جريان مي باشد.
#تنوین  ۲۳۰ ریال تقسیم کرد
#زفجر در فروردین ۷۲۹ و اردیبهشت با رشد ۱۰۶۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۱۷۹۸ میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه  قبل ۱۴۶۲ میلیارد ریال بود
#دفارا فروردین خوبی زد و ۲۱۰۴ میلیارد ریال فروش داشت اردیبهشت هم به  ۲۵۸۰ میلیارد ریال رسید و ۲ ماهه  ۴۶۸۵ یلیارد ریال بود که مدت مشابه قبل ۳۳۳۶ میلیارد ریال رسیده است
#غمینو سال مالی را با فروش ۴۱۷ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت  ۶۹۷ میلیارد ریال بود و ۲ماهه به ۱۱۱۵ میلیارد ریال رسیده است
#کساپا در فروردین با فروش ۲۸۶ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت این عدد ۶۶۴ میلیارد ریال فروش بود و ۲ ماهه ۹۵۱ میلیارد ریال شده است
#غمایه در فروردین با فروش ۷۵۱ میلیارد ریالی فروش را اغاز کرده است در اردیبهشت ۸۲۶ و ۲ ماهه ۱۵۷۸ میلیارد ریال بود
بازگشايي نمادهاي معاملاتي(شبريز)،(شتران)،(شبندر) پس از رفع تعليق
بازگشايي نمادهاي معاملاتي(شپنا)،(شراز) پس از رفع تعليق
شناسایی سود در #وتوصا  پیرو انتشار اطلاعیه شماره ۱۱۹۲۱۱۰ مورخ ۳۰ر۲ر۱۴۰۲ شرکت فرعی سرمایه گذاری پایاتدبیر پارسا (سهامی عام) در سامانه کدال، مربوط به فروش کل موجودی بیت کوین متعلق به آن شرکت ، مراتب ضمن اعلام به آن اداره محترم و سهامداران گرامی ، به استحضار می رساند، از محل این واگذاری مبلغ ۴۰۶ر۵۸۴ میلیون ریال سود در دفاتر سال مالی شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (سهامی عام) شناسایی گردیده است .
#پتایر در اردیبهشت عدد خوبی را ثبت کرد و   ۳۴۷۱ میلیارد ریال فروش داشت و در فروردین در ادامه فروش خود به عدد ۲۷۷۸ میلیارد ریالی رسیده است که ۲ ماهه  ۶۲۴۹  میلیارد ریال فروش داشته است  و مدت مشابه ۴۲۰۶ میلیارد ریال بود
#فرآور در اردیبهشت با فروش ۴۱۸ میلیارد ریالی مواجه بود و ۳۰۰ تن  شمش در داخل با نرخ ۱,۳۹۶,۱۳۶,۶۶۷ ریالی فروخته است
مهم برای #رمپنا  مهندسي و ساخت توربين مپنا توگا در ۱۰ ماهه ۱۷۴۸۵ میلیارد ریال سود خالص داشت
#ختراک یک فروش خاص را در اردیبهشت ثبت کرد و ۴۵۲۵ میلیارد ریال فروخت   فروردین به عدد ۲۳۹۰ میلیارد ریالی رسیده بود و ۲ماهه ۷۳۱۸ میلیارد ریال بود   و عدد خوبی را برای این ۲ ماه محقق کرد. مدت مشابه  ۴۶۹۶ میلیارد ریال بوده است
#رانفور ۳۸۰ ریال تقسیم سود کرد
#غگیلا در بهمن با فروش ۱۰۰۳ میلیاردریالی مواجه بود و اسفند این عدد  ۱۰۲۳ میلیارد ریال و فروردین با کمی افت ۹۷۲ میلیارد ریال شد
در اردیبهشت به ۱۱۸۹ میلیارد ریال رسیده و۴ ماهه ۴۱۸۹ میلیارد ریال بوده است  مدت مشابه قبل ۳۶۷۲ ملیارد ریال بود
#پی_پاد در اردیبهشت با فروش ۴۵۰۸ میلیارد ریالی مواجه بود و ۵ ماهه   ۲۳۳۴۸ میلیارد ریال فروش داشته است
#زبینا اردیبهشت  ۶۲۹ و فروردین به عدد ۵۴۱ میلیارد ریالی رسیده است که ۲ماهه  ۱۱۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل ۸۸۰ میلیارد ریال بود
#چافست کاملا فصلی است در اردیبهشت با فروش ۳۵۷۲ میلیارد ریالی به عدد ۴۴۸۵ میلیارد ریال رسیده است و شرایط متفاوتی را رقم  زده است
#دقاضی در فروردین به عدد  ۱۲۴۲ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت ۱۴۰۰  میلیارد ریال بود ۲ ماهه فروش ۲۶۴۲ میلیارد ریال شده است
#دجابر با توجه به تغییر سال مالی  در اولین ماه سال مالی به عدد ۱۲۱۹ میلیارد ریالی رسیده است و بهمن ۱۰۴۲ میلیاردریال  بود در اسفند  با افت  ۶۰۲ میلیارد ریال شد 
در ۳ماهه دوم در فروردین ۸۵۵میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت با رشد ۱۰۹۲ میلیارد ریال شد
 ۵ ماهه   ۴۸۱۲  میلیارد ریال بوده است .

بتا سهم

#کدال_نگر

دستور جلسات/دستور جلسات /دستور جلسات /دستور جلسات /دستور جلسات /دستور جلسات/دستور جلسات /دستور جلسات /دستور جلسات /دستور جلسات /دستور جلسات/دستور جلسات /دستور جلسات /دستور جلسات /دستور جلسات 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *